Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI"— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018
PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

2 STRATEJİK AMAÇ SA-1 Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek

3 STRATEJİK HEDEFLER SA1 Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek SH1.1
Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek SH1.2 Eğitim Kurumları ile Yürütülen Ortak Proje Sayısını Artırmak SH1.3 Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek SH1.4 Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Mülki ve Yerel Yönetimler ile Ortak Projeler Üretmek

4 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.1 Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek
PH 1.1.1 Web Altında İzlenebilir Veri Tabanını 2014 Sonuna Kadar Kurulmasını Sağlamak ve Etkinliğini Artırmak PH 1.1.2 Mezunlar Derneklerinin Etkinliğini Artırmak PH 1.1.3 Mezunlarla Birlikte Yapılan Faaliyet Sayılarını Artırmak

5 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.2
Eğitim Kurumları ile Yürütülen Ortak Proje Sayısını Artırmak PH 1.2.1 Orta Öğretim Kurumlarında Üniversitemiz Kültürünü Yaygınlaştırmak PH 1.2.2 Diğer Üniversitelerle Ortak Yürütülen Sosyal ve Kültürel Faaliyet Sayısını Artırmak PH 1.2.3 Eğitim Kurumları İle Yapılan Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısını Artırmak

6 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.3
Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek PH 1.3.1 Kariyer Planlama Veri Tabanı Yazılımını Tamamlamak PH 1.3.2 Üniversite – Sektör İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri Artırılmak PH 1.3.3 İşveren ve Danışma Kurullarının Etkinliğini Artırmak

7 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.4
Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları , Mülki ve Yerel Yönetimler ile Ortak Projeler Üretmek PH 1.4.1 Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Sosyal ve Kültürel İşbirliği Sayısını Artırmak PH 1.4.2 Mülki ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği Sayısını Artırmak

8 SA 1.1 Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek
PH 1.1.1 Veri Tabanının 2014 Sonuna Kadar Kurulmasını Sağlamak ve Etkinliğini Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Veri tabanının tamamlanma oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik % BİD 2 Web altında veri tabanına katılım oranı Kayıt Olan Mezun Sayısı / Mezun Sayısı Veri Tabanı Sorumlusu PH 1.1.2 Mezunlar Derneklerinin Etkinliğini Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Derneklere üye olma oranı Kayıtlı Mezun / Mezun Verimlilik % İlgili Birim 2 Kurulan Mezun Derneği Sayısı Sayılacak Girdi Adet İlgili birim 3 Kurulan Dernek Sayısı / Birim Sayısı Üst Yönetim PH 1.1.3 Mezunlarla Birlikte Yapılan Faaliyet Sayılarını Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Mezunlar Günü Sayısı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik % İlgili Birim

9 SA 1.2 Eğitim Kurumları ile Ortak Projeler Geliştirmek
PH 1.2.1 Orta Öğretim Kurumlarında Üniversitemiz Kültürünü Yaygınlaştırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Tanıtıma Gidilen Kurum Sayısı Sayılacak Girdi Sayı ÖİD / İlgili Birim 2 Ziyarete Gelen Kurum Sayısı PH 1.2.2 Diğer Üniversitelerle Sosyal ve Kültürel Faaliyet Sayısını Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Üniversitemiz Sorumluğundaki Faaliyet Sayısı Sayılacak Girdi Sayı Akademik ve İdari Birimler 2 Katılım Sağlanan Faaliyet Sayısı PH 1.2.3 Eğitim Kurumları İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Organize Edilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı Sayılacak Girdi Sayı Akademik ve İdari Birimler 2 Katılım Sağlanan Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı

10 SA 1.3 Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek
PH 1.3.1 Kariyer Planlama Veri Tabanının oluşturulması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Veri tabanının tamamlanma oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik % BİD PH 1.3.2 Üniversite – Sektör işbirliği çerçevesindeki yürütülen faaliyetlerin artırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Üniversite – Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Danışmanlık Sayısının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı Yıl İçindeki Danışmanlık Sayısı / Bir önceki yıldaki Danışmanlık Sayısı Verimlilik % ÜSİGEM / Tüm Akademik Birimler 2 Üniversite – Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Eğitim Faaliyeti Sayısının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı Yıl İçindeki Eğitim Sayısı / Bir önceki yıldaki Eğitim Sayısı 3 Üniversite – Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Diğer Faaliyetlerin Sayısının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı Yıl İçindeki Diğer Faaliyetlerin Sayısı / Bir önceki yıldaki diğer faaliyetlerin Sayısı PH 1.3.3 İşveren ve Danışma Kurullarının Etkin Çalışmasının Sağlanması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 İşveren / Danışma Kurullarından Gelen Öneri ve/veya Projelerin Uygulanma Oranı Uygulanan Öneriler / Gelen Öneriler Verimlilik % Tüm Eğitim Birimleri

11 SA 1.4 Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Mülki ve Yerel Yönetimler ile Ortak Projeler Üretmek PH 1.4.1 Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum KUruluşları ile Yürütülen Ortak Proje Sayısını Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Yürütülen Sosyal Ve Kültürel İşbirliği Sayısı Sayılacak Çıktı Adet Akademik ve İdari Birimler PH 1.4.2 Mülki Ve Yerel Yönetimler İle Ortaklaşa Yürütülen Faaliyetlerin Sayısını Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Mülki Ve Yerel Yönetimlerle Yürütülen Ortak Faaliyetlerin Sayısı Sayılacak Çıktı Adet Akademik ve İdari Birimler

12 STRATEJİLER Mezunların istihdam durumunu takip etmek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal imaja daha etkin biçimde yansıtmak Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin Mezun Derneklerine katılımını sağlamak Üniversitemizde çalışan mezunlarımızın mezun derneklerinde aktif görev almasını sağlamak Oluşturulacak olan mezun veri tabanında üniversitemizden mezun olup üniversitemizde çalışanların belirtilmesini sağlamak Tüm birimlere yönelik mezun derneklerinin kurulmasını sağlamak ve mezunlar derneklerinin üye sayılarını artırmak Mezunlar derneklerinin üst örgütlenmesini sağlamak Her bir mezunlar derneğinin ilgili birimle ortak yılda en az bir kere MEZUNLAR GÜNÜ planlamasını sağlamak İlgili sektörlerin kendini tanıttığı ve iş gücü taleplerinin yer aldığı öğrencilerimize ve mezunlarımıza açık bir veri tabanı (portal) oluşturmak Danışma Kurulu üyelerinin dağılımını sektörlere göre planlamak Yaşam boyu eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerde Sivil Toplum Kuruluşları ve mesleki kuruluş çalışanlarının katılımının özendirilmeK

13 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER TEMA GRUBU
Teşekkür ederiz…


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları