Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup 8: YÖK Koordinasyon Oturumu Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı– 37 Sorun Uluslararası öğrenci ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup 8: YÖK Koordinasyon Oturumu Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı– 37 Sorun Uluslararası öğrenci ve."— Sunum transkripti:

1 Grup 8: YÖK Koordinasyon Oturumu Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı– 37 Sorun Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve Yükseköğretim kurumlarının işbirliği – 22 Sorun Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve devlet kurumlarının işbirliği – 19 Sorun Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve sivil toplum kurumlarının işbirliği – 9 sorun Uluslararası tanıtım süreçlerinde YÖK koordinasyonu ve bilgi altyapısı – 5 sorun Toplam 92 sorun

2 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı 1.Türk Yükseköğretim sisteminin yurtdışında tanıtımında YÖK’ün strateji oluşturmaması, 2.YÖK’ün yetkilerinin genişliğine dayalı olarak bürokratik süreçlerinin uzunluğu, 3.YÖK’ün merkeziyetçi yapısından ötürü üniversitelerin hareket alanının daralmasından kaynaklanan kısıtlar, 4.Aşırı bürokrasinin neden olduğu zaman ve kaynak kaybı, 5.YÖK’ün ilgili birimleri arasındaki eşgüdüm eksikliği, 6.Mevzuat ve uygulamalardaki standardizasyon yoksunluğu,

3 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve Yükseköğretim kurumlarının işbirliği 1.YÖK’ün uygulama ile ilgili sürekli değişiklikler yapıyor olması, yaptığı değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapamaması; senkronsuzluk, 2.YÖK ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği eksikliği, 3.Süreçlerin işletilmesinde karşılıklı beklentilerin net olmaması; (Üniversiteler YÖK’ten, YÖK üniversitelerden ne bekliyor ) 4.Anlaşmalarda YÖK’ün kısıtlayıcı olması; onay süreçlerinin uzun olması, 5.Bölgesel ve ulusal ölçekli uygulamalarda ortak strateji ve politikaların geliştirilmemesi,

4 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve devlet kurumlarının işbirliği 1.YÖK ile devlet kurumlarının stratejik öncelikli hedefler, girişim yapılacak ülkeler, eğitim alanları ve sektörler açısından Türkiye’nin 2023 hedeflerine uyumsuzluğu, 2.Üniversitelerin yurtdışındaki ülkelerde akreditasyonu ve tanınırlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olmaması; üniversitelerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinin koordinasyonunda yaşanan sorunlar, 3.Üniversitelerin yurtdışındaki ülkelerde akreditasyonu ve tanınırlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olmaması; üniversitelerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinin koordinasyonunda yaşanan sorunlar, 4.Mevzuat düzenlemelerinde devlet kurumları ile koordinasyon eksiliği, 5.Ortak veri tabanı yoksunluğu,

5 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve sivil toplum kurumlarının işbirliği 1.YÖK ile sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa hareketleri sağlayacak projelerin yetersizliği, 2.Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel/bölgesel yükseköğretim işbirliği organizasyonlarının YÖK’te temsil eksikliği, 3.YÖK ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerinin yükseköğretim kurumlarına duyurulmaması; bu çalışmaların bilinmemesi, tanınmaması, 4.Türkiye’ye gelen öğrenci/öğretim elemanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet verecek sivil toplum örgütlerinin bulunmaması, 5.Uluslararası öğrencilere burs veren sivil toplum kurumlarının bilinmiyor olması,

6 Uluslararası tanıtım süreçlerinde YÖK koordinasyonu ve bilgi altyapısı 1.Tanıtım yöntem ve potansiyel alanların bilinmemesi, 2.Güvenilir bilgi eksikliği, analitik çalışma, strateji ve politika geliştirme yetersizliği, noksanlığı, 3.YÖK’ün devlet-vakıf üniversitelerinin eşdeğerliğini, vakıf üniversitelerinin özellik ve gerekliliğini algılama güçlüğü, 4.Sayısal ve istatistiksel veri tabanı eksikliği, 5.YÖK’ün uluslararası arenada Türk yükseköğretimini daha aktif tanıtma amaçlı devletlerarası hukuka bağlı anlaşmalarda bulunmaması,

7 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı 1.Türk Yükseköğretim sisteminin yurtdışında tanıtımında YÖK’ün strateji oluşturmaması Öneriler: Strateji oluşturulmasına yönelik çalışmanın başlaması, YÖK’te bir birim oluşturulması, Strateji belirlenirken akademik konuların ve ihtiyaç bölgelerinin belirlenmesi ve ona göre bir tanıtım yapılması, Tanıtımın içeriği ve stratejilerinin belirlenmesi, Misyon ve vizyon çalışması, Türk yükseköğretim sisteminin yurtdışında tanıtılması için profesyonel firmalardan hizmet satın alınması,

8 2. YÖK’ün yetkilerinin genişliğine dayalı olarak bürokratik süreçlerinin uzunluğu Öneriler: Öneri yoktur. Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı

9 3. Aşırı bürokrasinin neden olduğu zaman ve kaynak kaybı Öneriler: Bölgesel üniversite organizasyonlarına inisiyatif aktarımı, yetki devri, YÖK’ün denetleyici ve yönlendirici misyonunu üstlenmesi; bunu hissettirmesi, Çağdaş yönetim tekniklerinin uygulanması, Vakıf üniversitelerine kanununun yeniden yazılması ve ilgili mevzuata yönelik uygulamalara dayanak oluşturulması, Danışma mekanizmasının işletilmesi, yurtdışında tanıtım stratejisinin oluşturulması, Üniversitelerin özerkliğinin ilişki ve uygulamalara yansıtılması, Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı

10 4. YÖK’ün ilgili birimleri arasındaki eşgüdüm eksikliği Öneriler: Öneri yoktur. 5. Mevzuat ve uygulamalardaki standardizasyon yoksunluğu Öneriler: Üniversite temsilcilerinin bulunduğu bir Komisyonun oluşturulması, Süreç yönetiminin uygulanması, Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı

11 6. Aşırı bürokrasinin neden olduğu zaman ve kaynak kaybı Öneriler: Bilişim teknolojilerinin etkin verimli kullanılması, Bürokrasiyi azaltacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması, Bürokrasinin sadeleştirilmesi ve inisiyatifin kurumlara devri, Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı

12 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve Yükseköğretim kurumlarının işbirliği 1. YÖK’ün uygulama ile ilgili sürekli değişiklikler yapıyor olması, yaptığı değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapamaması; senkronsuzluk, Öneriler: Hizmetiçi eğitimlerin sıklaştırılması, Bildirimlerde elektronik ortamın kullanılması, YÖK ilgili karar dokümanlarının erişim sitesinde yayınlanması,

13 2. YÖK ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği eksikliği, Öneriler: Karşılıklı beklentilerin araştırılması, belirlenmesi YÖK yönetiminin üniversitelere yaklaşımının olumlu olması ve biraraya gelmeye sıklığının artırılması YÖK’ün üniversiteleri denetleme ve izleme kriterlerini tespit etmesi ve bunu otomasyonda izlemesi Elektronik ortamların paylaşım amacıyla kullanılması YÖK’ün bölge ofisinin kurulması YÖK ve üniversite bürokrasisinin birarada çalışma ortamının yaratılması Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve Yükseköğretim kurumlarının işbirliği

14 3. Süreçlerin işletilmesinde karşılıklı beklentilerin net olmaması; (Üniversiteler YÖK’ten, YÖK üniversitelerden ne bekliyor ), Öneriler: Beklentiler, akademik toplantılarla belirlenmeli ve sonuçlar paydaşlarla paylaşılmalı Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve Yükseköğretim kurumlarının işbirliği

15 4. Anlaşmalarda YÖK’ün kısıtlayıcı olması; onay süreçlerinin uzun olması Öneriler: YÖK’ün inisiyatif aktarması, 5. Bölgesel ve ulusal ölçekli uygulamalarda ortak strateji ve politikaların geliştirilmemesi Öneriler: Öneri yoktur. Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve Yükseköğretim kurumlarının işbirliği

16 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve devlet kurumlarının işbirliği 1. YÖK ile devlet kurumlarının stratejik öncelikli hedefler, girişim yapılacak ülkeler, eğitim alanları ve sektörler açısından Türkiye’nin 2023 hedeflerine uyumsuzluğu, Öneriler: Kurumsal, rekabete dayalı ve işlevsel stratejilerin belirlenmesi ve paylaşılması,

17 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve devlet kurumlarının işbirliği 2. Üniversitelerin yurtdışındaki ülkelerde akreditasyonu ve tanınırlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olmaması; üniversitelerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinin koordinasyonunda yaşanan sorunlar Öneriler: YÖK’ün Kurumsallaşması Dışişleri Bakanlığı’nda kurumsallaşma sağlanması Türk Üniversitelerinin yurt dışındaki akreditasyonu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmaları desteklemesi

18 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve devlet kurumlarının işbirliği 3. Üniversitelerin yurtdışındaki ülkelerde akreditasyonu ve tanınırlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olmaması; üniversitelerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinin koordinasyonunda yaşanan sorunlar Öneriler: Vize ve izinlerin kolaylaştırılması Mezuniyetten sonra öğrencilere çalışma izni Lisansta bir, doktorada iki yıl çalışma izni 4. Mevzuat düzenlemelerinde devlet kurumları ile koordinasyon eksiliği Öneriler: Öneri yoktur

19 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve devlet kurumlarının işbirliği 5. Ortak veri tabanı yoksunluğu Öneriler: Ortak veri tabanı oluşturulmalıdır

20 Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve sivil toplum kurumlarının işbirliği 1. YÖK ile sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa hareketleri sağlayacak projelerin yetersizliği Öneriler: Yılda en az iki kez YÖK’ün erişim sitesinden sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak projelerin ilan edilmesi 2. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel/bölgesel yükseköğretim işbirliği organizasyonlarının YÖK’te temsil eksikliği Öneriler: Sivil toplum kuruluşlarının YÖK’te temsili

21 3. YÖK ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerinin yükseköğretim kurumlarına duyurulmaması; bu çalışmaların bilinmemesi, tanınmaması Öneriler: İşbirliklerinin duyurusu 4. Türkiye’ye gelen öğrenci/öğretim elemanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet verecek sivil toplum örgütlerinin bulunmaması Öneriler: Uygun istihdam Kaliteli istihdam ve eşdeğer özlük haklarıyla ücret politikasının uygulanması Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve sivil toplum kurumlarının işbirliği

22 5. Uluslararası öğrencilere burs veren sivil toplum kurumlarının bilinmiyor olması Öneriler: İlgili kurumların envanterinin çıkarılması ve erişim sitesinde duyurulması Kurumların listesinin yapılıp erişim sitesinde ilan edilmesi Çözüm Önerileri: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK ve sivil toplum kurumlarının işbirliği

23 Çözüm Önerileri: Uluslararası tanıtım süreçlerinde YÖK koordinasyonu ve bilgi altyapısı 1.Tanıtım yöntem ve potansiyel alanların bilinmemesi, Öneriler: Uluslararası öğrenci potansiyeli olan ülkelerin tespiti ve elde edilen verilerin paydaşlarla paylaşılması 2. Güvenilir bilgi eksikliği, analitik çalışma, strateji ve politika geliştirme yetersizliği, noksanlığı Öneriler: Öneri yoktur

24 3. YÖK’ün devlet-vakıf üniversitelerinin eşdeğerliğini, vakıf üniversitelerinin özellik ve gerekliliğini algılama güçlüğü Öneriler: Yeni bir Vakıf Üniversiteleri Yasasının oluşturulması 4. Sayısal ve istatistiksel veri tabanı eksikliği Öneriler: Sayısal verilerin YÖK tarafından sağlanıp paydaşlara ulaştırılması Çözüm Önerileri: Uluslararası tanıtım süreçlerinde YÖK koordinasyonu ve bilgi altyapısı

25 5. YÖK’ün uluslararası arenada Türk yükseköğretimini daha aktif tanıtma amaçlı devletlerarası hukuka bağlı anlaşmalarda bulunmaması Öneriler: Öneri yoktur Çözüm Önerileri: Uluslararası tanıtım süreçlerinde YÖK koordinasyonu ve bilgi altyapısı

26 İlginiz ve duyarlılığınız için teşekkürlerimizle, İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP)


"Grup 8: YÖK Koordinasyon Oturumu Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde YÖK’ün işlev ve kurumsallığı– 37 Sorun Uluslararası öğrenci ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları