Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları"— Sunum transkripti:

1 Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları
“Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi” Uluslararası Konferansı Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı

2 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler
İstatistikler Hedefler

3 Eğitim İhtiyacı Uzmanlaşma ihtiyacı Kalite
Enstitü açısından işin niteliği Uzmanlaşma ihtiyacı Kalite Paydaşlar (yeterli eğitim programı eksikliği)

4 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler
İstatistikler Hedefler

5 TPE ve Eğitim 5000 Sayılı Kanun Madde 19 ....
e) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür,

6 Stratejik Amaçlar Stratejik Plan 2012-2016
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri hızlı ve kaliteli bir biçimde yürütmek Sınai mülkiyet kültürünü toplumun bütün kesimlerine yaymak ve sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak Sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası platformlarda yönlendirici olmak Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek

7 Hedefler-2 S.A-2: Sınai mülkiyet kültürünü toplumun bütün kesimlerine yaymak ve sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak 1- Toplumda patent, marka ve endüstriyel tasarıma ilişkin bilinirlik ve farkındalık düzeyi yükseltilecektir. 2- Coğrafi işaretler konusunda her düzeyde bilinç artırılacaktır. 3- Sınai mülkiyetin etkin korunmasına ve taklidin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 4- İnovasyon kapasitesinin artırılması ve yeniliklerin üretime dönüştürülmesi teşvik edilecektir. 5- Yöresel ve kentsel markalaşmanın teşviki yönünde çalışmalar yapılacaktır. 6- Özgün tasarımlar teşvik edilerek “Türk Tasarımı” imajının gelişmesine katkı sağlanacaktır. 7- Sınai mülkiyet alanında akademik çalışmalar teşvik edilecektir.

8 S.A-4: Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek
Hedefler-4 S.A-4: Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek 1- Enstitü çalışmalarının ve sınai mülkiyet haklarının gerektirdiği yasal düzenlemeler hazırlanacak ve organizasyonel yapı güncellenecektir. 2- Personelin niteliği ve niceliği artırılacaktır. 3- Fiziksel ve teknolojik altyapı gereksinimler doğrultusunda güçlendirilecektir. 4- Planlı çalışma kültürünün oluşmasına ve mali kaynakların etkin kullanılmasına yönelik sistematik bir yapı oluşturulacaktır. 5- Kurum içi ortak çalışma kültürü ve iletişim güçlendirilecek, verimlilik artırılacaktır. 6- Patent Akademisi kurulacaktır.

9 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler
İstatistikler Hedefler

10 İç Eğitimler 1- Uzman / Uzman Yardımcısı 2- Personel

11 İç Eğitimler TPE tarafından verilen eğitimler-
Hizmetiçi Eğitim Programları - Sürekli yeni personel alımı Uzman Yardımcısı Memur-4B - Aday memur eğitimi Uzmanlık Tezleri - Danışmanlık Kişisel Gelişim Eğitimleri Staj ve Değişim Programları

12 İç Eğitimler Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitimler
WIPO, EPO, OHIM Akademileri Standart eğitimler, DL 101 vd Proje Eğitimleri GTZ, Dünya Bankası, Eşleştirme Projeleri Sertifika programları FİSAUM; ATAUM; TODAİ vd. 12

13 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler
İstatistikler Hedefler

14 Hedef Kitle Mevzuat Enstitü Mahkeme Vekiller İş Dünyası Üniversite
Odalar Kamu Kurumları KOBİler STKlar Ar-Ge Kamuoyu 14

15 Dış Eğitimler Vekiller - EPO Akademi ile 7 modülden oluşan eğitim
– Genel eğitim programı Üniversiteler - Müfredata girmesi (Üniversite Projesi) - Patent Veritabanlarının Kullanılması (UBTYS Eylemi) - Patent Günleri - Patent Randevu Sistemi

16 Dış Eğitimler - Dünya Bankası ve Eşleştirme Projeleri KOBİ’ler
- Hezarfen Projesi Hakimler AB Projesi - Dünya Bankası ve Eşleştirme Projeleri Sivil Toplum Kuruluşları Meslek Odaları

17 Dış Eğitimler Kamu Kurumları TÜBİTAK Milli Savunma Bakanlığı
KOSGEB TÜBİTAK Milli Savunma Bakanlığı BSTB İl Müdürlükleri İlköğretim Teknoloji Tasarım Dersi Lise Girişimcilik ve Sınai Mülkiyet

18 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler
İstatistikler Hedefler

19 19

20 20

21 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler
İstatistikler Hedefler

22 Hedefler Fikri Mülkiyet Akademisi Kanun Tasarısı
Daha profesyonel eğitim Kanun Tasarısı Yüksek Lisans Programı Açılması Sertifika Programları Oluşturulması 22

23 T e ş e k k ü r e d e r i m . 23


"Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları