Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA GRUBU Ocak 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA GRUBU Ocak 2013."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA GRUBU Ocak 2013

2 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SA-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK SA-2 YAŞAM BOYU ÖĞRENME OLANAK VE ORTAMLARINI GELİŞTİRMEK

3 STRATEJİK AMAÇ - 1 SA-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK

4 SA 1 İÇİN STRATEJİK HEDEFLERİMİZ SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1Öğretim Elemanlarının Niteliğinin Geliştirilmesi SH1.2Eğitim Programlarının Niteliğinin Geliştirilmesi SH1.3Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının İyileştirilmesi SH1.4Öğrencinin Niteliğinin Artırılması

5 SH 1.1 Öğretim Elemanlarının Niteliğinin Geliştirilmesi PH 1.1.1Mesleki Eğitimlerin Artırılması PH 1.1.2Öğretim Elemanlarının yurt dışı deneyimlerinin artırılması PH 1.1.3 Eğitim ve Öğretimde Katma Değer Yaratan Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması

6 PH 1.1.1 Mesleki Eğitimlerin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1İlgili Eğitim Biriminin Düzenlediği Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm Eğitim Birimleri 2Kurum Dışında Düzenlenen Mesleki Eğitim Seminerlerine Katılan Öğretim Elemanı Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm Eğitim Birimleri PH 1.1.1

7 PH 1.1.2 Öğretim Elemanlarının Yurt Dışı Deneyimlerinin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yurtdışı Değişim Programlarından Yararlanan Öğretim Elemanı Sayısı SayılacakÇıktıAdetERASMUS Ofis – Tüm Eğitim Birimleri 21-3 Ay Süre İle Yurtdışındaki Üniversitelerde Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı (Erasmus Dışında) SayılacakÇıktıAdetTüm Eğitim Birimleri - PER 33 Aydan Fazla Süre İle Yurtdışındaki Üniversitelerde Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı (Erasmus Dışında) SayılacakÇıktıAdetTüm Eğitim Birimleri - PER 4Uluslararası Bilimsel Kongre Sempozyum, Sanatsal Etkinlik vs. Katılım Oranı Katılan Öğretim Elemanı / Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Verimlilik%Tüm Eğitim Birimleri - PER PH 1.1.2

8 PH 1.1.3 Eğitim ve Öğretimde Katma Değer Yaratan Öğretim Elemanı Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Öğrenci Memnuniyet Anketlerinde …….. ve üzerinde memnuniyet alan öğretim elemanlarının oranı ……. Puan Alan Öğretim Elemanı Sayısı / Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Verimlilik%İlgili Birim 2Eğitim ve Öğretimde Katma Değer Yarattığı için Ödüllendirilen Öğretim Elemanlarının Oranı Ödüllendirilen Öğretim Elemanı Sayısı/Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Verimlilik%Genel Sekreterlik PH 1.1.3

9 SH 1.2 Eğitim Programlarının Niteliğinin Geliştirilmesi PH 1.2.1 Eğitim Öğretim Yapısının Uluslararası Standartlara Paralel Güncellenmesi PH 1.2.2 Toplumun ve Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Programların Yapılandırılması PH 1.2.3 Alanlarına Göre Sektördeki Uzman Kişilerden Yararlanma Oranlarının artırılması PH 1.2.4 Eğitim Programlarında Alan Dışı Sanat, Kültür ve Spor Ders Sayılarının Artırılması PH 1.2.5 Kültürel Faaliyetlere Katılımın Eğitim Programlarının Bir Parçası Haline Getirilmesi

10 PH 1.2.1 Eğitim Öğretim Yapısının Uluslararası Standartlara Paralel Güncellenmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Yapılan Mesleki Uygulamaların Toplam Ders Saatine Oranı (Staj, İş Yeri Uygulaması vb.) Mesleki Uygulama Ders Saati / Toplam Ders Saati Verimlilik%Mesleki uygulama Yapan Eğitim Birimleri 2 Akredite Olan Program Sayısı SayılacakSonuçAdetEğitim Birimleri 3 Uluslararası Ortak Diploma Programı Sayısı SayılacakKaliteAdetEğitim Birimleri 4 Mezun öğrencilerin yurtdışında istihdam veya eğitimlerini sürdürme oranları Yurtdışında Olan Mezun Sayısı / Mezun Olan Öğrenci Sayısı Verimlilik%Mezun Öğrenci Takip Programı / İlgili Birim 5Yapılan Teknik Gezi SayısıSayılacakKaliteAdetİlgili birimler PH 1.2.1

11 PH 1.2.2 Toplumun ve Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Programların Yapılandırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yeni Açılan Program SayısıSayılacakGirdiAdetÜst Yönetim / ÖİD 2Kapatılan Program SayısıSayılacakGirdiAdetÜst Yönetim/ÖİD PH 1.2.3 Alanlarına göre sektördeki uzman kişilerden yararlanma oranlarının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Uzman Kişilerce Verilen Ders, Seminer, Konferans, Workshop vb. Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimi PH 1.2.2 PH 1.2.3

12 PH 1.2.4 Eğitim Programlarında alan dışı sanat, kültür ve spor ders sayılarının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Alan dışı sanat, kültür ve spor ders sayısı SayılacakAdetGirdiEğitim Birimleri PH 1.2.5 Kültürel faaliyetlere katılımın eğitim programlarının bir parçası haline getirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Konser, tiyatro vb. sanatsal etkinliklere katılan öğrenci sayısı SayılacakAdetGirdiEğitim Birimleri/BİD PH 1.2.4 PH 1.2.5

13 SH 1.3 Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının İyileştirilmesi PH 1.3.1Fizik Alt Yapının Geliştirilmesi PH 1.3.2Teknik İmkanların Geliştirilmesi PH 1.3.3Eğitim – Öğretimde Teknolojinin Kullanımının artırılması

14 PH 1.3.1 Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Depreme Dayanıklı Binaların OranıDepreme Dayanıklı Bina Sayısı/Tüm Binaların Sayısı Verimlilik%YİD 2Engelli Öğrencilerin Eğitim Öğretimleri İçin Belirlenen Kriterlerin Tümüne Sahip Binaların Oranı Kriterlere Uygun Bina Sayısı / Bina Sayısı Verimlilik%YİD 3Yeni Bina veya Yatırımların Gerçekleşme Oranı Gerçekleşen / PlanlananVerimlilik%Üst yönetim 4İyileştirilen veya Yeni Yapılan Eğitim- Öğretim ve Uygulama Alanlarının Sayısı SayılacakSonuçAdetİlgili birim PH 1.3.1

15 PH 1.3.2 Teknik İmkanların Geliştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Çoklu Öğrenme Ortamlarının Oranı(Sınıf)Çoklu Öğrenme Ortamlarının Sayısı/ Toplam Öğrenme Alanlarının Sayısı Çıktı%Eğitim Birimleri 2Dersin Hedefleri Doğrultusunda Araç Gereçlerin Uygunluğu Ders planında yer alan etkinliklerin ne kadar cevap veriyor (kontrol) 3Eğitim-öğretim ve Uygulamalarda Kullanılacak Ders Araç-Gereç ve Materyallerinin İyileştirilmesi Satın alınan Ders Araç-Gereç ve Materyallerin Sayısı ÇıktıAdetEğitim Birimleri PH 1.3.2

16 PH 1.3.3 Eğitim – Öğretimde Teknolojinin Kullanımının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Elektronik Ortamda Öğrenci Erişimine Sunulan Ders Materyali Sayısı SayılacakGirdiAdetİlgili Eğitim Birimleri 2Yurtiçi-Yurtdışındaki Öğretim Elemanları ile telekonferans vb. yöntemlerle verilen ders sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri 3Yenilenen Makine/Teçhizat/Cihaz sayısıSayılacakGirdiAdetİlgili Eğitim Birimleri PH 1.3.3

17 SH 1.4Öğrencinin Niteliğinin Artırılması PH 1.4.1 Başarılı Öğrencileri Kurumumuza Çekmek İçin Gerekli Mekanizmaların Geliştirilmesi PH 1.4.2Lisansüstü Öğrenci Sayısının Artırılması PH 1.4.3Öğrencilere Sunulan Eğitim Olanaklarının Etkiliklerinin Artırılması PH 1.4.4Öğrencilerimizi İş Hayatına Hazırlayacak Ortamları Artırmak

18 PH 1.4.1 Başarılı Öğrencileri Kurumumuza Çekmek İçin Gerekli Mekanizmaları Geliştirmek G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Çiftanadal Lisans Diploma Olanağı Sunan Bölüm /Anabilim Dalı Sayısı SayılacakKaliteAdetİlgili Birimler / ÖİD 2Yan Alan Lisans Sertifika Programı Sunan Bölüm/anabilim Dalı Sayısı SayılacakKaliteAdetİlgili birimler / ÖİD 3Zorunlu/İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulanan Bölüm/Program Sayısı SayılacakKaliteAdetİlgili birimler / ÖİD PH 1.4.1

19 PH 1.4.2 Lisansüstü Öğrenci Sayısının Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisansüstü Yapan Öğrencilerin Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Lisansüstü Öğrenci Sayısı/Toplam Lisans Öğrenci Sayısı Çıktı%İlgili Eğitim Birimleri-OİD 2Lisansüstü Eğitime Kabul Edilen Mezunlarımızın Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri 3Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri 4Yürütücüsü UÜ olan ortak lisansüstü programları Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri 5TÜBİTAK/SANTEZ vb. dış kaynaklı projeler için UÜ’ye gelen lisansüstü öğrenci sayısı SayılacakGirdiAdetPYM PH 1.4.2

20 PH 1.4.3 Öğrencilere Sunulan Eğitim Olanaklarının Etkiliklerinin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri/UAO 2Ulusal Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri/OİD 3Çift Anadal İle Mezun Olan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri 4Yandal Lisans Programını Tamamlayan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetİlgili Eğitim Birimleri 5Eğitim Olanaklarına ilişkin memnuniyet oranları Memnuniyet SkoruÇıktı%Sorumlu Birim PH 1.4.3

21 PH 1.4.4 Öğrencilerimizi İş Hayatına Hazırlayacak Ortamları Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kariyer Merkezine Başvuru Yapan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetKariyer Merkezi 2Kariyer Merkezine Destek Veren Kuruluş Sayısı SayılacakÇıktıAdetKariyer Merkezi 3Kariyer Günlerine Katılan Sektör/Kuruluş Sayısı SayılacakÇıktıAdetKariyer Merkezi 4Kariyer Merkezi Tarafından Yapılan Etkinlik Sayısı SayılacakÇıktıAdetKariyer Merkezi 5Sene İçinde Yapılan Atölye Çalışması Sayısı SayılacakÇıktıAdetKariyer Merkezi PH 1.4.4

22 SA2 YAŞAM BOYU ÖĞRENME OLANAK VE ORTAMLARINI GELİŞTİRMEK SH 2.1 Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Sürdürülen Faaliyetlerin Sayısının Artırılması SH 2.2Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Farkındalığın Artırılması STRATEJİK AMAÇ – 2 STRATEJİK HEDEFLERİ

23 SH 2.1 Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Sürdürülen Faaliyetlerin Sayısının Artırılması PH 2.1.1İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluş Sayısını Artırmak PH 2.1.2Farklı Beceriler Kazandırmaya Yönelik Eğitim Programlarının Artırılması PH 2.1.3 Farklı Beceriler Kazandırmaya Yönelik Eğitime Katılanların Sayısını Artırmak PERFORMANS HEDEFLERİ

24 PH 2.1.1 İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluş Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Kamu Kurumları ve STK larla Yapılan İşbirliği Sayısı SayılacakÇıktıAdetEğitim Birimleri/ÜSİGEM 2 Özel Sektör İşbirliği Sayısı sayılacakÇıktıAdetEğitim Birimleri / ÜSİGEM PH 2.1.2 Farklı Beceriler Kazandırmaya Yönelik Eğitim Programlarının Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Sektöre Yönelik Kısa Süreli Eğitim Programıların Sayısı SayılacakÇıktıAdet 2 İlgi Alanlarına Yönelik Açılan Programların Sayısı SayılacakÇıktıAdet 3 Mesleki Gelişime Yönelik Açılan Programların Sayısı SayılacakÇıktıAdet PH 2.1.1 PH 2.1.2

25 PH 2.1.3 Farklı Beceriler Kazandırmaya Yönelik Eğitime Katılanların Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Sektöre Yönelik Kısa Süreli Eğitim Programı katılanların Sayısı SayılacakÇıktıAdetBHİ 2 Hobi Programlarına Katılanların Sayısı SayılacakÇıktıAdetBHİ 3 Mesleki Gelişim Programlarına Katılanların Sayısı SayılacakÇıktıAdetBHİ PH 2.1.3

26 SH 2.2 Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Farkındalığın Artırılması PH 2.2.1Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Artırılması

27 PH 2.2.1 Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Basında Yer Alan Haber / İlan Sayısı SayılacakÇıktıAdetBHİ 2 Televizyonda Yer Alan Program Sayısı SayılacakÇıktıAdetBHİ 3 WEB Ortamında Yer Alan Haber / İlan Sayısı SayılacakÇıktıAdetBHİ PH 2.2.1

28 STRATEJİLER 1.Atama ve Yükseltme Kriterlerinde anketlerden elde edilen puanların dikkate alınması. 2.Alanında Uzman kişilerin ders, seminer, konferans gibi faaliyetlerde yer alması için planlama ve yürütme için gerekli kaynağın sağlanması. 3.Eğitim alanlarının ısıtma, aydınlatma ve hijyen koşullarının mutlak uygunluğunun sağlanması. 4.Üniversite binalarının tümünün deprem dayanıklılık testlerinin tamamlanması. 5.Anabilim Dalı / Bölüm Başkanlıkları tarafından laboratuvarın uygunluk kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterler çerçevesinde laboratuvar ihtiyaçlarının giderilmesi. 6.Tanıtıma yönelik materyallerin hazırlanması ve etkinliklerin tek bir birim altında yürütülmesi için bir ofis/birim açılması. 7.Ders içeriklerinin uzaktan eğitim ile verilmesine uygunluğunun belirlenmesi ve buna göre ders materyallerinin oluşturulması. 8.Üniversitemiz öğretim elemanlarının derslerinde diğer yüksek öğretim kurumlarındaki Öğretim Elemanları ile telekonferans vb. yöntemlerle derslerini işlemelerinin özendirilmesi. 9.Bologna süreci kapsamında mezunlarının izlenebildiği bir mezun bilgi sisteminin oluşturulması. 10.Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Yönetmelik/Yönerge hazırlıklarının tamamlanması, görevlendirmelerin yapılması ve sürdürülen faaliyetlerin belirlenmesi.

29 TEŞEKKÜR EDERİZ Prof.Dr. Murat ALTUN Prof.Dr. Ayberk KURT Prof. İsmail BOZKAYA Prof.Dr. İ.Naci CANGÜL Prof. İsmail GÖĞÜŞ Prof.Dr. Şeref KARA Prof.Dr. Rıdvan EZENTAŞ Yard.Doç.Dr. Bülent GÜRBÜZ Doç.Dr. Akın Burak ETEMOĞLU Prof.Dr. Muhittin CAN Gülay UYAR


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA GRUBU Ocak 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları