Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TEMA GRUBU 09.01.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TEMA GRUBU 09.01.2013."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TEMA GRUBU 09.01.2013

2 TEMA GRUBU ÜYELERİ Prof. Dr. Özgür Akgün KARABULUT (Başkan) Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU (Raportör) Prof. Dr. Zeynep KAHVECİ Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR Prof. Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER Prof. Dr. İsmail FİLYA Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Prof. Dr. Kadri ARSLAN Prof. Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN Doç. Dr. Kemal ATAMAN Ramazan UÇMAZ

3 STRATEJİK AMAÇ SA-1 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMAK. SA-2 ARAŞTIRMA ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİN DESTEKLENMESİ. … …

4 STRATEJİK HEDEFLER SA1 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMAK. SH1.1 Araştırmada öncelikli alanların fakültelerin, üniversitenin, kentin ve ülkenin öncelikleri dikkate alınarak belirlenmesi ve belirlenen alanlarda üretilen yayınların nitelik ve niceliğinin artırılması SH1.2İnsan kaynaklarımızın artırılması ve iyileştirilmesi SH1.3Finansal kaynakların geliştirilmesi ve etkin kullanılması SH1.4 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal toplantı sayısının ve katılımın arttırılması SH1.5 Bilimsel toplantılara katılım desteklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması SH1.6Multidisipliner çalışmalar ve diğer üniversitelerle yapılan ortak çalışmaların özendirilmesi ve artırılması

5 STRATEJİK HEDEFLER SA1 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMAK. SH1.7 Araştırma merkezlerinin iyileştirilmesi, sayısının artırılması ve ortak araştırma birimlerinin kurulması SH1.8 SSCI, SCI, AHCI indekslerinde yayınlanan araştırmaları teşvik edici unsurların kullanılması SH1.9Araştırmada kullanılan bilgi kaynaklarının sayısını artırmak. SH1.10Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması SH1.11Yayınların kalitesinin artırılması SH1.12 Araştırma projesi sayılarının artırılması SH1.13 Lisansüstü tezlerin nitelik ve niceliklerinin artırılması.

6 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.1 Araştırmada öncelikli alanların fakültelerin, üniversitenin, kentin ve ülkenin öncelikleri dikkate alınarak belirlenmesi ve belirlenen alanlarda üretilen yayınların nitelik ve niceliğinin artırılması PH 1.1.1 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısının artırılması PH 1.1.2 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH1.1.3 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen Art and Humanities Index (AHCI), Social Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.) indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH1.1.4 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması

7 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.1 Araştırmada öncelikli alanların fakültelerin, üniversitenin, kentin ve ülkenin öncelikleri dikkate alınarak belirlenmesi ve belirlenen alanlarda üretilen yayınların nitelik ve niceliğinin artırılması PH 1.1.5 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısının artırılması PH 1.1.6 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH1.1.7 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH1.1.8 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması

8 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.2İnsan Kaynaklarımızın Artırılması ve İyileştirilmesi PH 1.2.1Üniversitemizde yetiştirilen Araştırma Görevlisi sayısının artırılması PH 1.2.2Yurtdışı üniversitelere gönderilen Öğretim Elemanı sayısının artırılması PH1.2.3 Yurtdışı üniversitelere YÖK bursu ile gönderilen Öğretim Elemanı sayısının artırılması PH1.2.4 Yurtiçi üniversitelere araştırma amacıyla gönderilen Öğretim Elemanı sayısının artırılması PH1.2.5ÖYP kapsamındaki Anabilim Dalı sayısının artırılması PH1.2.6 Y. Lisans programlarında uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması PH1.2.7 Doktora programlarında uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması

9 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.2İnsan Kaynaklarımızın Artırılması ve İyileştirilmesi PH 1.2.8 Y. Lisans programlarında ilgili yıl içinde uluslararası değişim programı anlaşması yapılan üniversitelerin sayısının artırılması PH 1.2.9 Doktora programlarında ilgili yıl içinde uluslararası değişim programı anlaşması yapılan üniversitelerin sayısının artırılması PH1.2.10 Yüksek lisans programlarından yurtdışı üniversitelere YÖK bursu ile gönderilen Araştırma Görevlisi sayısının artırılması PH1.2.11 Doktora programlarından yurtdışı üniversitelere YÖK bursu ile gönderilen Araştırma Görevlisi sayısının artırılması PH1.2.12ÖYP kapsamında gelen Öğrenci sayısının artırılması

10 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.3Finansal kaynakların geliştirilmesi ve etkin kullanılması, PH 1.3.1 Üniversite toplam bütçesinden AR-GE’ ye ayrılan kaynak miktarının artırılması PH 1.3.2Kurum dışından desteklenen projelerin toplam bütçelerinin artırılması PH1.3.3Birimlerde kurulan ortak kullanıma açık laboratuvar sayısının artırılması

11 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.4 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal toplantı sayısının ve katılımın arttırılması PH 1.4.1 Düzenlenen Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısının * artırılması PH 1.4.2Düzenlenen Ulusal Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısının artırılması PH1.4.3Uluslararası Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısının artırılması PH1.4.4Ulusal Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısının artırılması * Değerlendirmeye alınacak sanatsal etkinliklerin tanımı Üniversitemizin sanat alanında faaliyet gösteren ilgili birimlerinden alınacaktır.

12 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.5 Bilimsel Toplantılara Katılım Desteklerinin Çeşitlendirilmesi ve Artırılması PH 1.5.1Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısının artırılması PH 1.5.2Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısının artırılması PH1.5.3 BAP kaynaklarından sağlanan ulusal kongre katılım desteğinin artırılması PH1.5.4 BAP kaynaklarından sağlanan uluslararası kongre katılım desteğinin artırılması

13 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.6 Multidisipliner çalışmalar ve diğer üniversitelerle yapılan ortak çalışmaların özendirilmesi ve artırılması PH 1.6.1Bölümlerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması PH 1.6.2Fakültelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması PH1.6.3 Üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması PH1.6.4 Diğer Üniversitelerle Araştırma Konusunda İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı

14 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.6 Multidisipliner çalışmalar ve diğer üniversitelerle yapılan ortak çalışmaların özendirilmesi ve artırılması PH 1.6.5 Belirlenen öncelikli alanlarda Bölümlerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması PH 1.6.6 Belirlenen öncelikli alanlarda Fakültelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması PH1.6.7 Belirlenen öncelikli alanlarda Üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması PH1.6.8 Belirlenen öncelikli alanlarda Diğer Üniversitelerle Araştırma Konusunda İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı

15 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.7 Araştırma merkezlerinin iyileştirilmesi, sayısının artırılması ve ortak araştırma birimlerinin kurulması PH 1.7.1Açılan araştırma merkezi sayısının artırılması PH 1.7.2Açılan ortak araştırma birimi sayısının artırılması PH1.7.3Kapanan araştırma merkezi sayısının artırılması PH1.7.4Kapanan ortak araştırma birimi sayısının azaltılması PH1.7.5Araştırma merkezlerine ayrılan kaynak miktarının artırılması PH1.7.6 Araştırma merkezlerince gerçekleştirilen aktivite sayısının artırılması

16 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.8 SSCI, SCI, AHCI endekslerinde Yayınlanan Araştırmaları Teşvik Edici Unsurların Kullanılması PH 1.8.1Destek türünün artırılması PH 1.8.2Destekten yararlanan araştırmacı sayısının artırılması PH1.8.3Yayın başına teşvik miktarının artırılması PH1.8.4Toplam teşvik miktarının artırılması

17 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.9Araştırmada kullanılan bilgi kaynaklarının sayısını artırmak PH 1.9.1E-kitap sayısının artırılması PH 1.9.2Basılı kitap sayısının artırılması PH1.9.3 Kütüphanedeki abone veri tabanı içerisindeki tam metin yayın sayısının artırılması PH1.9.4Görsel-işitsel materyallerin sayısının artırılması PH1.9.5Kütüphanedeki abone olunan süreli yayın sayısının artırılması

18 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.10Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması PH 1.10.1 AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki uluslararası yayın sayısının artırılması PH 1.10.2 AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerdeki uluslararası yayın sayısının artırılması PH1.10.3 Öğretim üyesi başına düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki uluslararası yayın sayısının artırılması PH1.10.4 Öğretim üyesi başına düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerdeki uluslararası yayın sayısının artırılması PH1.10.5Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH1.10.6 Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısının artırılması

19 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.10Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması PH 1.10.7 Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH 1.10.8 Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması PH1.10.9 Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması

20 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.10Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması PH 1.10.11 Yabancı dilde yayınlanan kitap sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) PH 1.10.12 Yabancı dilde yayınlanan kitap bölümü sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) PH1.10.13 Türkçe yayınlanan kitap sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) PH1.10.14 Türkçe yayınlanan kitap bölümü sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler)

21 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.11Yayınların kalitesinin artırılması PH 1.11.1WEB of Science'da yapılan atıf sayısının artırılması PH1.11.2 In-Cites veri tabanında yer alan yayınlara yapılan 2. jenerasyon atıf sayısının artırılması PH1.11.3 Impact faktörü 2’nin üzerinde olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması

22 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.12Araştırma projesi sayılarının artırılması PH 1.12.1Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması PH 1.12.2Belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.3TÜBİTAK kaynaklarından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.4AB fonlarından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.5 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.6 Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.7Doktora öğrencilerinin yer aldığı Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması

23 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.12Araştırma projesi sayılarının artırılması PH 1.12.8 Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması PH 1.12.9 Doktora öğrencilerinin yer aldığı belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.10 Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.11 Doktora öğrencilerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.12 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı AB fonlarından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.13 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısının artırılması PH1.12.14Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısının artırılması

24 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.13Lisansüstü tezlerin nitelik ve niceliklerinin artırılması. PH 1.13.1 Yüksek Lisans Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması PH 1.13.2 Yüksek Lisans Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması PH1.13.3 Doktora Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması PH1.13.4 Doktora Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması PH1.13.5 WEB of Science'da lisansüstü tezlerden üretilen yayınlara yapılan atıf sayısının artırılması PH1.13.6 Yüksek Lisans Tezlerinden ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması

25 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.13Lisansüstü tezlerin nitelik ve niceliklerinin artırılması. PH 1.13.7 Doktora Tezlerinden ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması PH 1.13.8 Uluslararası bilimsel etkinliklerde Yüksek Lisans tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması PH1.13.9 Uluslararası bilimsel etkinliklerde Doktora tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması PH1.13.10 Ulusal bilimsel etkinliklerde Yüksek Lisans tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması PH1.13.11 Ulusal bilimsel etkinliklerde Doktora tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması PH1.13.12 Üniversitenin dış paydaşlarıyla ortaklaşa yürütülen Yüksek Lisans Tezi sayısının artırılması PH1.13.13Üniversitenin dış paydaşlarıyla ortaklaşa yürütülen Doktora Tezi sayısının artırılması

26 STRATEJİK HEDEFLER SA2 ARAŞTIRMA ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİN DESTEKLENMESİ. SH2.1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve prototipe dönüşen proje ve tasarımların sayısının artırılması SH2.2Protokole dayalı üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması SH2.3Danışmanlık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi SH2.4 Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelerin teşvik edilmesi SH2.5 Özel kuruluşlar ve Kamu Kurumlarının AR-GE personeli gereksiniminin karşılanmasına verilen desteğin artırılması

27 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve prototipe dönüşen proje ve tasarımların sayısının artırılması PH 2.1.1İncelemeli patent sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) PH 2.1.2İncelemesiz patent sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) PH 2.1.3Endüstriyel tasarım sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) PH 2.1.4Prototip sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) PH 2.1.5Faydalı model sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) PH 2.1.6Lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması PH 2.1.7 Lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması PH 2.1.8Lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması

28 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve prototipe dönüşen proje ve tasarımların sayısının artırılması PH 2.1.9 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı incelemeli patent sayısının artırılması PH 2.1.10 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı incelemesiz patent sayısının artırılması PH 2.1.11 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması PH 2.1.12 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması PH 2.1.13 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması PH 2.1.14Lisansüstü öğrencilerinin aldığı faydalı model sayısının artırılması

29 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve prototipe dönüşen proje ve tasarımların sayısının artırılması PH 2.1.15 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisans dersleri sayısının artırılması PH 2.1.16 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisans derslerini alan öğrenci sayısının artırılması PH2.1.17 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisansüstü dersleri sayısının artırılması PH2.1.18 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisansüstü derslerini alan öğrenci sayısının artırılması

30 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.2Protokole dayalı Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması PH 2.2.1Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik protokol sayısının artırılması PH 2.2.2 ULUTEK bünyesinde şirket sahibi olan öğretim elemanları sayısının artırılması PH2.2.3 ULUTEK bünyesinde görevlendirilen öğretim elemanları sayısının artırılması PH2.2.4 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği incelemeli patent sayısının artırılması PH2.2.5 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği incelemesiz patent sayısının artırılması PH2.2.6 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması

31 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.2Üniversite Sanayi İşbirliğinin Artırılması PH 2.2.7 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması PH 2.2.8 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması PH2.2.9ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği faydalı model sayısının artırılması PH2.2.10 TEYDEB projelerinde danışmanlık yapan öğretim elemanları sayısının artırılması PH2.2.11Sanayi-paydaş memnuniyet oranının artırılması PH2.2.12 ULUTEK’te faaliyet gösteren lisansüstü öğrencilerine ait Ar-Ge firması sayısının artırılması PH2.2.13ULUTEK bünyesinde şirket sahibi lisansüstü öğrenci sayısının artırılması

32 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.3Danışmanlık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi PH 2.3.1Danışmanlık hizmeti veren kişi sayısının artırılması PH 2.3.2Danışmanlık hizmetinden yararlanan kişi/kuruluş sayısının artırılması PH 2.3.3Danışmanlık hizmetinden yararlanan sektör sayısının artırılması

33 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.4 Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelerin teşvik edilmesi PH 2.4.1Ortak gerçekleştirilen proje sayısının artırılması PH 2.4.2 Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’larla yürütülen faaliyet sayısının artırılması

34 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 2.5 Özel kuruluşlar ve Kamu Kurumlarının AR-GE personeli gereksiniminin karşılanmasına verilen desteğin artırılması PH 2.5.1Tezli Yüksek Lisansa özel sektörden yapılan başvuru oranı PH 2.5.2Tezsiz Yüksek Lisansa özel sektörden yapılan başvuru oranı PH2.5.3Doktora Programlarına Özel Sektörden Yapılan Başvuru Oranı PH2.5.4Tezli Yüksek Lisansa Kamudan Yapılan Başvuru Oranı PH2.5.5Tezsiz Yüksek Lisansa Kamudan Yapılan Başvuru Oranı

35 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.1 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışındaki tüm akademik birimler 2 3 …. …..

36 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.2 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışındaki tüm akademik birimler 2 3 …. …..

37 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.3 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen Art and Humanities Index (AHCI), Social Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.) indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen Art and Humanities Index (AHCI), Social Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.) indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışındaki tüm akademik birimler 2 3

38 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.4 Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışındaki tüm akademik birimler 2 3

39 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.5 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

40 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.6 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

41 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.7 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

42 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.1.8 Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından lisansüstü tezler dışında yapılan araştırmalardan üretilen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

43 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.1 Üniversitemizde Yetiştirilen Araştırma Görevlisi Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversitemizde Yetiştirilen Araştırma Görevlisi Sayısı SayılacakÇıktıAdetFakülteler ve Enstitüler 2 3 …. …..

44 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.2 Yurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3 …. …..

45 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.3 Yurtdışı Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yurtdışı Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

46 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.4 Yurtiçi Üniversitelere Araştırma Amacıyla Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yurtiçi Üniversitelere Araştırma Amacıyla Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

47 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.5 ÖYP Kapsamındaki Anabilim Dalı Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ÖYP Kapsamındaki Anabilim Dalı SayısıSayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

48 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.6 Y. Lisans Programlarında Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Y. Lisans Programlarında Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

49 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.7 Doktora Programlarında Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Programlarında Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

50 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.8 Y. Lisans Programlarında İlgili Yıl İçinde Uluslararası Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Y. Lisans Programlarında İlgili Yıl İçinde Uluslararası Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

51 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.9 Doktora Programlarında İlgili Yıl İçinde Uluslararası Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Programlarında İlgili Yıl İçinde Uluslararası Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

52 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.10 Yüksek Lisans Programlarından Yurtdışı Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Araştırma Görevlisi Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans Programlarından Yurtdışı Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Araştırma Görevlisi Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

53 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.11 Doktora Programlarından Yurtdışı Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Araştırma Görevlisi Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Programlarından Yurtdışı Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Araştırma Görevlisi Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

54 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.2.12 ÖYP Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ÖYP Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

55 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.3.1 Üniversite toplam bütçesinden AR-GE’ ye ayrılan kaynak miktarının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversite toplam bütçesinden AR- GE’ ye ayrılan kaynak miktarının artırılması AR-GE’ye ayrılan bütçe/Toplam Bütçe Çıktı%BAP 2 3

56 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.3.2 Kurum dışından desteklenen projelerin toplam bütçelerinin artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kurum dışından desteklenen projelerin toplam bütçelerinin artırılması (İlgili dönem kurum dışı proje toplam bütçesi -Önceki dönem kurum dışı proje toplam bütçesi) /Önceki dönem kurum dışı proje toplam bütçesi Çıktı%BAP 2 3

57 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.3.3 Birimlerde kurulan ortak kullanıma açık laboratuvar sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Birimlerde kurulan ortak kullanıma açık laboratuvar sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

58 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.4.1 Düzenlenen Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Düzenlenen Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

59 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.4.2 Düzenlenen Ulusal Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Düzenlenen Ulusal Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısı SayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

60 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.4.3 Uluslararası Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Uluslararası Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısı SayılacakÇıktıAdetGüzel Sanatlar Fak., Eğitim Fak., Devlet Konservatuvarı, Enstitüler 2 3

61 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.4.4 Ulusal Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ulusal Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısı SayılacakÇıktıAdetGüzel Sanatlar Fak., Eğitim Fak., Devlet Konservatuvarı, Enstitüler 2 3

62 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.5.1 Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

63 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.5.2 Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

64 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.5.3 BAP kaynaklarından sağlanan ulusal kongre katılım desteğinin artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1BAP kaynaklarından sağlanan ulusal kongre katılım desteğinin artırılması (İlgili dönem destek miktarı-Önceki dönem destek miktarı)/Önceki dönem destek miktarı Çıktı%BAP 2 3

65 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.5.3 BAP kaynaklarından sağlanan yurtdışı kongre katılım desteğinin artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1BAP kaynaklarından sağlanan yurtdışı kongre katılım desteğinin artırılması (İlgili dönem destek miktarı-Önceki dönem destek miktarı)/Önceki dönem destek miktarı Çıktı%BAP 2 3

66 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.1 Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Bölümlerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetFakülteler 2 3

67 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.2 Fakültelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Fakültelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetBAP 2 3

68 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.3 Üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetBAP 2 3

69 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.4 Diğer Üniversitelerle Araştırma Konusunda İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Diğer Üniversitelerle Araştırma Konusunda İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı SayılacakÇıktıAdetGenel Sekreterlik 2 3

70 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.5 Belirlenen öncelikli alanlarda bölümlerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen öncelikli alanlarda bölümlerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetFakülteler 2 3

71 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.6 Belirlenen öncelikli alanlarda Fakültelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen öncelikli alanlarda Fakültelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetBAP 2 3

72 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.7 Belirlenen öncelikli alanlarda Üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen öncelikli alanlarda Üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri araştırma projesi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetBAP 2 3

73 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.6.8 Belirlenen öncelikli alanlarda Diğer Üniversitelerle Araştırma Konusunda İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen öncelikli alanlarda Diğer Üniversitelerle Araştırma Konusunda İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı SayılacakÇıktıAdetGenel Sekreterlik 2 3

74 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.7.1 Açılan araştırma merkezi sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Açılan araştırma merkezi sayısıSayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

75 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.7.2 Açılan ortak araştırma birimi sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Açılan ortak araştırma birimi sayısıSayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

76 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.7.3 Kapanan araştırma merkezi sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kapanan araştırma merkezi sayısıSayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

77 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.7.4 Kapanan ortak araştırma birimi sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kapanan ortak araştırma birimi sayısıSayılacakÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

78 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.7.5 Araştırma merkezlerine ayrılan kaynak miktarının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Araştırma merkezlerine ayrılan kaynak miktarının artırılması Araştırma merkezlerine ayrılan kaynak miktarı/Toplam bütçe Çıktı%Genel Sekreterlik 2 3

79 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.7.6 Araştırma merkezlerince gerçekleştirilen aktivite sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Araştırma merkezlerince gerçekleştirilen aktivite sayısının artırılması SayıÇıktıAdetTüm akademik birimler 2 3

80 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.8.1 Destek türünün artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Destek türünün artırılmasıDestek türleri sayılacak ÇıktıAdetBAP 2 3

81 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.8.2 Destekten yararlanan araştırmacı sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Destekten yararlanan araştırmacı sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetBAP 2 3

82 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.8.3 Yayın başına teşvik miktarının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yayın başına teşvik miktarının artırılması (İlgili dönem yayın başına teşvik miktarı-önceki dönem yayın başına teşvik miktarı)/Önceki dönem yayın başına teşvik miktarı Çıktı%BAP 2 3

83 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.8.4 Toplam teşvik miktarının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Toplam teşvik miktarının artırılması(İlgili dönem toplam teşvik miktarı-önceki dönem toplam teşvik miktarı)/Önceki dönem toplam teşvik miktarı Çıktı%BAP 2 3

84 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.9.1 E-kitap sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1E-kitap sayısının artırılmasıSayılacakÇıktıAdetKütüphane ve Dök. Daire. Bşk. 2 3

85 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.9.2 Basılı kitap sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Basılı kitap sayısının artırılmasıSayılacakÇıktıAdetKütüphane ve Dök. Daire. Bşk. 2 3

86 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.9.3 Kütüphanedeki abone veri tabanı içerisindeki tam metin yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kütüphanedeki abone veri tabanı içerisindeki tam metin yayın sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetKütüphane ve Dök. Daire. Bşk. 2 3

87 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.9.4 Görsel işitsel materyallerin sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Görsel işitsel materyallerin sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetKütüphane ve Dök. Daire. Bşk. 2 3

88 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.9.5 Kütüphanedeki abone olunan süreli yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kütüphanedeki abone olunan süreli yayın sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetKütüphane ve Dök. Daire. Bşk. 2 3

89 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.1 AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki uluslararası yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

90 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.2 AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerdeki uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerdeki uluslararası yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

91 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.3 Öğretim üyesi başına düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Öğretim üyesi başına düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki uluslararası yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

92 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.4 Öğretim üyesi başına düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerdeki uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Öğretim üyesi başına düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerdeki uluslararası yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

93 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.5 Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

94 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.6 Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

95 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.7 Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

96 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.8 Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan uluslararası dergilerdeki yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

97 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.9 Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tez çalışmaları dışında lisansüstü öğrencileri tarafından yapılan ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısının artırılması (İlgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

98 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.10 Yabancı dilde yayınlanan kitap sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yabancı dilde yayınlanan kitap sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) (İlgili dönem kitap sayısı-önceki dönem kitap sayısı)/Önceki dönem kitap sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

99 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.11 Yabancı dilde yayınlanan kitap bölümü sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yabancı dilde yayınlanan kitap bölümü sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) (İlgili dönem kitap bölümü sayısı- önceki dönem kitap bölümü sayısı)/Önceki dönem kitap bölümü sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

100 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.12 Türkçe yayınlanan kitap sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Türkçe yayınlanan kitap sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) (İlgili dönem kitap sayısı-önceki dönem kitap sayısı)/Önceki dönem kitap sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

101 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.10.13 Türkçe yayınlanan kitap bölümü sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Türkçe yayınlanan kitap bölümü sayısının artırılması (ders kitabı kapsamı dışındakiler) (İlgili dönem kitap bölümü sayısı- önceki dönem kitap bölümü sayısı)/Önceki dönem kitap bölümü sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

102 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.11.1 WEB of Science'da yapılan atıf sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1WEB of Science'da yapılan atıf sayısının artırılması (İlgili dönem atıf sayısı-önceki dönem atıf sayısı)/Önceki dönem atıf sayısı Çıktı%Enstitüler, Fakülteler 2 3

103 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.11.2 In-Cites veri tabanında yer alan yayınlara yapılan 2. jenerasyon atıf sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1In-Cites veri tabanında yer alan yayınlara yapılan 2. jenerasyon atıf sayısının artırılması (ilgili dönem 2. jenerasyon atıf sayısı-önceki dönem 2. jenerasyon atıf sayısı)/Önceki dönem 2. jenerasyon atıf sayısı Çıktı%Enstitüler, Fakülteler 2 3

104 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.11.3 Impact faktörü 2’nin üzerinde olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Impact faktörü 2’nin üzerinde olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler, Fakülteler 2 3

105 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.1 Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem BAP projesi sayısı- önceki dönem BAP projesi sayısı)/Önceki dönem BAP projesi sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

106 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.2 Belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem proje sayısı-önceki dönem proje sayısı)/Önceki dönem proje sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

107 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.3 TÜBİTAK kaynaklarından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1TÜBİTAK kaynaklarından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem TÜBİTAK projesi sayısı-önceki dönem TÜBİTAK projesi sayısı)/Önceki dönem TÜBİTAK projesi sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

108 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.4 AB fonlarından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1AB fonlarından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem AB projesi sayısı- önceki dönem AB projesi sayısı)/Önceki dönem AB projesi sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

109 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.5 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem proje sayısı-önceki dönem proje sayısı)/Önceki dönem proje sayısı Çıktı%Enstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

110 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.6 Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem BAP projesi sayısı- önceki dönem BAP projesi sayısı)/Önceki dönem BAP projesi sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

111 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.7 Doktora öğrencilerinin yer aldığı Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora öğrencilerinin yer aldığı Rektörlük BAP tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem BAP projesi sayısı- önceki dönem BAP projesi sayısı)/Önceki dönem BAP projesi sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

112 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.8 Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem proje sayısı-önceki dönem proje sayısı)/Önceki dönem proje sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

113 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.9 Doktora öğrencilerinin yer aldığı belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora öğrencilerinin yer aldığı belirlenen öncelikli alanlarla ilgili desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem proje sayısı-önceki dönem proje sayısı)/Önceki dönem proje sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

114 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.10 Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem TÜBİTAK projesi sayısı-önceki dönem TÜBİTAK projesi sayısı)/Önceki dönem TÜBİTAK projesi sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

115 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.11 Doktora öğrencilerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora öğrencilerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem TÜBİTAK projesi sayısı-önceki dönem TÜBİTAK projesi sayısı)/Önceki dönem TÜBİTAK projesi sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

116 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.12 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı AB fonlarından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı AB fonlarından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem AB projesi sayısı- önceki dönem AB projesi sayısı)/Önceki dönem AB projesi sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

117 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.13 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem proje sayısı-önceki dönem proje sayısı)/Önceki dönem proje sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

118 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.12.14 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yer aldığı diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısının artırılması (ilgili dönem proje sayısı-önceki dönem proje sayısı)/Önceki dönem proje sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

119 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.1 Yüksek Lisans Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

120 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.2 Yüksek Lisans Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

121 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.3 Doktora Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. indekslerindeki dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

122 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.4 Doktora Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Tezlerinden AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde çıkan uluslararası yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

123 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.5 WEB of Science'da lisansüstü tezlerden üretilen yayınlara yapılan atıf sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1WEB of Science'da lisansüstü tezlerden üretilen yayınlara yapılan atıf sayısının artırılması (ilgili dönem atıf sayısı-önceki dönem atıf sayısı)/Önceki dönem atıf sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

124 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.6 Yüksek Lisans Tezlerinden ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yüksek Lisans Tezlerinden hakemli dergilerde yapılan ulusal yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

125 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.7 Doktora Tezlerinden ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Tezlerinden hakemli dergilerde yapılan ulusal yayın sayısının artırılması (ilgili dönem yayın sayısı-önceki dönem yayın sayısı)/Önceki dönem yayın sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

126 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.8 Uluslararası bilimsel etkinliklerde Yüksek Lisans tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Uluslararası bilimsel etkinliklerde Yüksek Lisans tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması (ilgili dönem tebliğ sayısı-önceki dönem tebliğ sayısı)/Önceki dönem tebliğ sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

127 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.9 Uluslararası bilimsel etkinliklerde Doktora tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Uluslararası bilimsel etkinliklerde Doktora tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması (ilgili dönem tebliğ sayısı-önceki dönem tebliğ sayısı)/Önceki dönem tebliğ sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

128 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.10 Ulusal bilimsel etkinliklerde Yüksek Lisans tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ulusal bilimsel etkinliklerde Yüksek Lisans tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması (ilgili dönem tebliğ sayısı-önceki dönem tebliğ sayısı)/Önceki dönem tebliğ sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

129 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.11 Ulusal bilimsel etkinliklerde Doktora tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ulusal bilimsel etkinliklerde Doktora tezlerinden sunulan tebliğ sayısının artırılması (ilgili dönem tebliğ sayısı-önceki dönem tebliğ sayısı)/Önceki dönem tebliğ sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

130 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.12 Üniversitenin dış paydaşlarıyla ortaklaşa yürütülen Yüksek Lisans Tezi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversitenin dış paydaşlarıyla ortaklaşa yürütülen Yüksek Lisans Tezi sayısının artırılması (ilgili dönem tez sayısı-önceki dönem tez sayısı)/Önceki dönem tez sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

131 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 1.13.13 Üniversitenin dış paydaşlarıyla ortaklaşa yürütülen Doktora Tezi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversitenin dış paydaşlarıyla ortaklaşa yürütülen Doktora Tezi sayısının artırılması (ilgili dönem tez sayısı-önceki dönem tez sayısı)/Önceki dönem tez sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

132 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.1 İncelemeli patent sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1İncelemeli patent sayısının artırılmasıSayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

133 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.2 İncelemesiz patent sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1İncelemesiz patent sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

134 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.3 Endüstriyel tasarım sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Endüstriyel tasarım sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

135 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.4 Prototip sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Prototip sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

136 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.5 Faydalı model sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Faydalı model sayısının artırılması (TPE, EPO, USPO Onaylı) SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

137 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.6 Lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

138 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.7 Lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

139 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.8 Lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

140 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.9 Faydalı model sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Faydalı model sayısının artırılmasıSayılacakÇıktıAdetEnstitüler dışında tüm akademik birimler 2 3

141 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.10 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı incelemeli patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı incelemeli patent sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

142 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.11 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı incelemesiz patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı incelemesiz patent sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

143 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.12 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

144 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.13 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

145 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.14 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisansüstü öğrencilerinin aldığı lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

146 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.15 Lisansüstü öğrencilerinin aldığı faydalı model sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Lisansüstü öğrencilerinin aldığı faydalı model sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

147 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.16 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisans dersleri sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisans dersleri sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetFakülteler 2 3

148 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.17 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisans derslerini alan öğrenci sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisans derslerini alan öğrenci sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetFakülteler 2 3

149 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.18 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisansüstü dersleri sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisansüstü dersleri sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

150 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.1.19 Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisansüstü derslerini alan öğrenci sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Fikri mülkiyet hakları ve girişimcilikle ilgili lisansüstü derslerini alan öğrenci sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetEnstitüler 2 3

151 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.1 Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik protokol sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik protokol sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetGenel Sekreterlik ve Tüm Akademik Birimler 2 3

152 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.2 ULUTEK’te faaliyet gösteren öğretim elemanlarına ait Ar-Ge firması sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te faaliyet gösteren öğretim elemanlarına ait Ar-Ge firması sayısı SayılacakÇıktıAdetULUTEK 2 3

153 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.3 ULUTEK bünyesinde şirket sahibi olan öğretim elemanları sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK bünyesinde şirket sahibi olan öğretim elemanları sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetULUTEK 2 3

154 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.4 ULUTEK bünyesinde görevlendirilen öğretim elemanları sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK bünyesinde görevlendirilen öğretim elemanları sayısının artırılması (İlgili dönemde görevlendirilen öğretim elemanları sayısı-Önceki dönemde görevlendirilen öğretim elemanları sayısı)/Önceki dönemde görevlendirilen öğretim elemanları sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

155 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.5 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği incelemeli patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği incelemeli patent sayısının artırılması (İlgili dönemdeki patent sayısı- Önceki dönemdeki patent sayısı)/Önceki dönemdeki patent sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

156 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.6 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği incelemesiz patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği incelemesiz patent sayısının artırılması (İlgili dönemdeki patent sayısı- Önceki dönemdeki patent sayısı)/Önceki dönemdeki patent sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

157 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.7 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan patent sayısının artırılması (İlgili dönemdeki patent sayısı- Önceki dönemdeki patent sayısı)/Önceki dönemdeki patent sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

158 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.8 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan endüstriyel tasarım sayısının artırılması (İlgili dönemdeki endüstriyel tasarım sayısı-Önceki dönemdeki endüstriyel tasarım sayısı)/Önceki dönemdeki endüstriyel tasarım sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

159 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.9 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği lisans anlaşmasıyla devri yapılan prototip sayısının artırılması (İlgili dönemdeki prototip sayısı- Önceki dönemdeki prototip sayısı)/Önceki dönemdeki prototip sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

160 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.10 ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği faydalı model sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te kurulmuş şirketlerin ürettiği faydalı model sayısının artırılması (İlgili dönemdeki faydalı model sayısı-Önceki dönemdeki faydalı model sayısı)/Önceki dönemdeki faydalı model sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

161 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.11 TEYDEB projelerinde danışmanlık yapan öğretim elemanları sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1TEYDEB projelerinde danışmanlık yapan öğretim elemanları sayısının artırılması (İlgili dönemdeki danışman öğretim üyesi sayısı-Önceki dönemdeki danışman öğretim üyesi sayısı)/Önceki dönemdeki danışman öğretim üyesi sayısı Çıktı%Enstitüler dışındaki tüm akademik birimler 2 3

162 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.12 Sanayi-paydaş memnuniyet oranının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Sanayi-paydaş memnuniyet oranının artırılması Anket skoruÇıktı%Genel Sekreterlik 2 3

163 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.13 ULUTEK’te faaliyet gösteren lisansüstü öğrencilerine ait Ar-Ge firması sayısı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK’te faaliyet gösteren lisansüstü öğrencilerine ait Ar-Ge firması sayısı SayılacakÇıktıAdetULUTEK 2 3

164 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.2.14 ULUTEK bünyesinde şirket sahibi lisansüstü öğrenci sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1ULUTEK bünyesinde şirket sahibi lisansüstü öğrenci sayısının artırılması (İlgili dönemdeki şirket sahibi lisansüstü öğrenci sayısı-önceki dönemdeki şirket sahibi lisansüstü öğrenci sayısı)/ önceki dönemdeki şirket sahibi lisansüstü öğrenci sayısı Çıktı%ULUTEK 2 3

165 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.3.1 Danışmanlık hizmeti veren kişi sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Danışmanlık hizmeti veren kişi sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetDöner Sermaye İşletme Md. 2 3

166 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.3.2 Danışmanlık hizmetinden yararlanan kişi/kuruluş sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Danışmanlık hizmetinden yararlanan kişi/kuruluş sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetDöner Sermaye İşletme Md. 2 3

167 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.3.3 Danışmanlık hizmetinden yararlanan sektör sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Danışmanlık hizmetinden yararlanan sektör sayısının artırılması SayılacakÇıktıAdetDöner Sermaye İşletme Md. 2 3

168 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.4.1 Ortak gerçekleştirilen proje sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ortak gerçekleştirilen proje sayısının artırılması (İlgili dönem ortak proje sayısı-Önceki dönem ortak proje sayısı)/Önceki dönem ortak proje sayısı Çıktı%BAP 2 3

169 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.4.2 Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’larla yürütülen faaliyet sayısının artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’larla yürütülen faaliyet sayısının artırılması (İlgili dönem faaliyet sayısı- Önceki dönem faaliyet sayısı)/Önceki dönem faaliyet sayısı Çıktı%Tüm akademik birimler 2 3

170 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.5.1 Tezli Yüksek Lisansa özel sektörden yapılan başvuru oranı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tezli Yüksek Lisansa özel sektörden yapılan başvuru oranı (İlgili dönem başvuru sayısı- Önceki dönem başvuru sayısı)/Önceki dönem başvuru sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

171 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.5.2 Tezsiz Yüksek Lisansa özel sektörden yapılan başvuru oranı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tezsiz Yüksek Lisansa özel sektörden yapılan başvuru oranı (İlgili dönem başvuru sayısı- Önceki dönem başvuru sayısı)/Önceki dönem başvuru sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

172 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.5.3 Doktora Programlarına Özel Sektörden Yapılan Başvuru Oranı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Doktora Programlarına Özel Sektörden Yapılan Başvuru Oranı (İlgili dönem başvuru sayısı- Önceki dönem başvuru sayısı)/Önceki dönem başvuru sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

173 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.5.4 Tezli Yüksek Lisansa Kamudan Yapılan Başvuru Oranı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tezli Yüksek Lisansa Kamudan Yapılan Başvuru Oranı (İlgili dönem başvuru sayısı- Önceki dönem başvuru sayısı)/Önceki dönem başvuru sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

174 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİM MATRİSİ PH 2.5.5 Tezsiz Yüksek Lisansa Kamudan Yapılan Başvuru Oranı G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tezsiz Yüksek Lisansa Kamudan Yapılan Başvuru Oranı (İlgili dönem başvuru sayısı- Önceki dönem başvuru sayısı)/Önceki dönem başvuru sayısı Çıktı%Enstitüler 2 3

175 Teşekkür ederiz…


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TEMA GRUBU 09.01.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları