Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI"— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018
KURUM KÜLTÜRÜ TEMA GRUBU Ocak 2013

2 STRATEJİK AMAÇ SA 1 Üniversitemizin Kurumsal Kültür Yapısını Geliştirmek

3 STRATEJİK HEDEFLER SA 1 Üniversitemizin Kurumsal Kültür Yapısını Geliştirmek SH 1.1 Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi SH 1.2 Akademik ve İdari Kalite Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması SH 1.3 Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması SH 1.4 Fiziki Alanların (idari ve akademik birimler ile ortak alanların) İyileştirilmesi SH 1.5 Sosyal Tesislerin (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi SH 1.6 Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması

4 PERFORMANS HEDEFLERİ - 1
Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi PH 1.1.1 Mesleki ve Kişisel Gelişim Olanaklarının Artırılması PH 1.1.2 Oryantasyon Programlarının Geliştirilmesi

5 PERFORMANS HEDEFLERİ - 2
Akademik ve İdari kalite Yönetim Sistemlerinin Yaygınlaştırılması PH 1.2.1 Kamu İç Kontrol Standartlarının Yaygınlaştırılması

6 PERFORMANS HEDEFLERİ - 3
Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması PH 1.3.1 Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin İki Yıl İçinde Tamamlanması PH 1.3.2 Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılır Hale Getirilmesi

7 PERFORMANS HEDEFLERİ - 4
Fiziki alanların (idari ve akademik birimler ile ortak alanların) İyileştirilmesi PH 1.4.1 Fiziki Alanların Donanımsal Olarak İyileştirilmesi PH 1.4.2 Büroların Fiziki Olarak İyileştirilmesi PH 1.4.3 Ortak Alanların İyileştirilmesi

8 PERFORMANS HEDEFLERİ - 5
Sosyal Tesislerin (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi PH 1.5.1 Çalışanlara Yönelik Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması PH 1.5.2 Öğrencilere Yönelik Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması PH 1.5.3 Sosyal Tesis Kapasitelerinin Artırılması

9 PERFORMANS HEDEFLERİ - 6
Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması PH 1.6.1 Üniversitemiz Çalışanları Üzerindeki Kurumsal Kimlik Algısının Artırılması PH 1.6.2 Üniversitemizin Tercih Edilebilirliğini Artırmak PH 1.6.3 Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin (Seminer, Sempozyum, Söyleşi, vb.) Artırılması PH 1.6.4 Öğrencilere ve Çalışanlara Yönelik Tören/Program Sayısının Artırılması

10 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 1
SH 1.1 Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi PH 1.1.1 Mesleki ve Kişisel Gelişim Olanaklarının Artırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirilme Oranı Görevlendirilen Personel /Toplam Personel Çıktı Adet PER-İlgili Birim 2 Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirilme Oranı 3 Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Akademik Personele Verilen Eğitim Saati Sayılacak Girdi Saat Sürekli Eğitim Merkezi / İlgili Birim 4 İdari Personelin Kurum Dışı Eğitimlere Katılma Oranı Görevlendirilen Personel / Toplam Personel Verimlilik Adet / Kişi 5 Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari Personel Başına Düşen Ortalama Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Saati Toplam Eğitim Saati / Toplam Personel Sayısı Saat / Kişi 6 Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari Personel Başına Düşen Ortalama Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Saati

11 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 2
PH 1.1.2 Oryantasyon Programlarının Geliştirilmesi G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Üniversiteye İlk Defa Atanan Akademik Personelin Oryantasyon Eğitimine Katılma Oranı Katılan Akademik Personel / Kuruma Gelen Akademik Personel Verimlilik % PER – İlgili Birim – Sürekli Eğitim Merkezi 2 Oryantasyon Eğitimine Katılan İdari Personel Oranı Katılan İdari Personel / Kuruma Gelen İdari Personel PER

12 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 3
SH 1.2 Akademik ve İdari Kalite Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması PH 1.2.1 Kamu İç Kontrol Standartlarının Yaygınlaştırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Kamu İç Kontrol Standartlarının Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Gerçekleşme Oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik % SGD 2 İç Denetim Başkanlığı Tarafından Elde Edilen Olumsuz Bulgular Sonucunda Yapılan İyileştirme Oranı İyileştirme Sayısı / Bulgu Sayısı İlgili Birim / İç Denetim Başkanlığı 3 Kamu İç Kontrol Standartları Çerçevesindeki Periyodik Denetimlerde Elde Edilen Olumsuz Bulgular Sonucunda Yapılan İyileştirme Oranı İlgili Birim / İç Denetim Başkanlığı / İzleme Ve Yönlendirme Kurulu

13 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 4
SH 1.3 Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması PH 1.3.1 Bütünsel Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Performans Programı ve Faaliyet Raporunda İstenilen Verilerin Yönetim Bilgi Sisteminden Karşılanma Oranı Elde Edilen Veri Sayısı / İstenilen Veri Sayısı Etkinlik % BİD 2 Bütünsel Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimler Tarafından Kullanım Oranı Kullanan Birimler / Tüm Birimler

14 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 5
SH 1.4 Fiziki Alanların (akademik ve idari personel çalışma büroları ile ortak alanların) İyileştirilmesi PH 1.4.1 Fiziki Alanların İyileştirilmesi G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Taleplerin Karşılanma Oranı Karşılanan / Talep Edilen Verimlilik % İMD

15 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 6
SH 1.5 Sosyal Tesislerin ve Olanakların (barınma, misafirhane, kafeterya-lokanta, spor, kreş) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi PH 1.5.1 Çalışanlara Sunulan Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Akademik Personelin Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite % SKS – İlgili Birim 2 İdari Personelin Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 3 Çalışanların Kreş Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı SKS – İlgili BİRİM 4 Çalışanların Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 5 Tıp Fakültesi Hastanesinde Akademik Ve İdari Personele Verilen Sağlık Hizmeti Memnuniyet Oranı İlgili Birim

16 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 7
PH 1.5.2 Öğrencilere Sunulan Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Öğrencilerin Barınma Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite % SKS PH 1.5.3 Sosyal Tesislerin Kapasitesinin Artırılması (YATIRIM) G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Merkez Yemekhanenin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik % YİD 2 Tenis Kortları Sosyal Tesisinin Tamamlanma Oranı

17 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 8
SH 1.6 Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması (Paydaşlarla İlişkiler) PH 1.6.1 Üniversitemiz Çalışanları Üzerindeki Kurumsal Kimlik Algısının Artırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Üniversitemize İlişkin Basında Yer Alan Ortalama Günlük Haber Sayısı Sayılacak Sonuç Adet Halkla İlişkiler – Basın Birimi 2 Üniversitemizin Kamuoyundaki Saygınlığına İlişkin Çalışanlarımızın Algısı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite % İlgili Ölçme Değerlendirme Birimi PH 1.6.2 Üniversitemizin Tercih Edilebilirliğini Artırmak G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Tanıtım Fuarlarına Katılan Öğrenci Adaylarının Üniversitemizi Tercih Etme Oranı Tercih Eden Sayısı / Ankete Katılan Sayısı Kalite % ÖİD

18 PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 9
PH 1.6.3 Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi Sorumlu Birim 1 Üniversite Tarafından Düzenlenen Seminer, Sempozyum Ve Söyleşi Sayısı Sayılacak Sonuç Adet Halkla İlişkiler 2 Öğrenci Toplulukları Tarafından Düzenlenen Faaliyet Sayısı Çıktı SKS 3 Öğrenci Topluluklarına Üye Olan Öğrencilerin Oranı Üye Olan Öğrenci Sayısı /Toplam Öğrenci Sayısı Etkinlik % 4 Kültür Merkezlerinde Yapılan Konser, Gösteri, Tiyatro vb. Etkinliklerin Sayısı Girdi Kültür Sanat Kurulu - BSHİ

19 STRATEJİLER Üniversite akademik ve idari personeline yönelik ‘Personel Günü’ düzenlenmesi, Üniversitemizden mezun olanlara yönelik ‘Mezunlar Günü’ düzenlenmesi, Kurumun düzenlediği etkinlik ve törenlere idari personelin de davet edilmesi, Akademik ve idari personelin sosyal ilişkilerini güçlendirecek, piknik, yürüyüş/trekking vb etkinliklerin sayısının artırılması ve bu etkinliklere katılımın özendirilmesi, Akademik ve idari personel ödül törenlerine ayrılan kaynağın artırılması, Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında verilecek eğitimlerde akademisyenlere yönelik olarak, sunum teknolojileri, yabancı dil, güzel konuşma – diksiyon gibi konulara da yer verilmesi, Basında çıkan Üniversitemize ilişkin haberlerin tüm Üniversite personeline web üzerinden ve/veya ile duyurulması, Tanıtım Fuarlarında katılımcılara anket düzenlenmesi, Ödül Törenlerinin sürekliliğinin sağlanması.

20 Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER Üye Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT Üye Prof. Dr. Ümit G. GENÇOĞLU Üye Doç. Dr. Tolga TİPİ Üye Prof. Dr. Mefail HIZLI Üye Sebahattin SOĞUKPINAR Üye Şükriye DİNEDURGA Üye Şükran YILMAZ SOĞUKPINAR Raportör Teşekkür ederiz…


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları