Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VİZYONUMUZ Birliğin vizyonu; üye belediyelerin, ortak sorunlarının ortaklaşa çözümünde ilk akla gelen yerel yönetim kuruluşu olmaktır. MİSYONUMUZ Birliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VİZYONUMUZ Birliğin vizyonu; üye belediyelerin, ortak sorunlarının ortaklaşa çözümünde ilk akla gelen yerel yönetim kuruluşu olmaktır. MİSYONUMUZ Birliğin."— Sunum transkripti:

1

2 VİZYONUMUZ Birliğin vizyonu; üye belediyelerin, ortak sorunlarının ortaklaşa çözümünde ilk akla gelen yerel yönetim kuruluşu olmaktır. MİSYONUMUZ Birliğin misyonu; Marmara Bölgesinin sürdürülebilir gelişimi için üye belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak; yerel yönetimlerde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.

3 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 1. Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli gelişmesi için, üye belediyeler arasında işbirliğini ve bilgi alışverişini sağlamak. 2. Marmara bölgesinin doğal ve kültürel değerlerinin korunması için, üye belediyelerin faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek. 3. Demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek. 4. Şehirciliğin ve belediyeciliğin temel alanlarında, üye belediyelerin seçilmiş temsilcilerine ve personeline sürekli eğitim hizmeti vermek.

4 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 5. Üye belediyelerin yurttaşlara daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak için, hizmet kapasitelerini geliştirici çalışma yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak. 6. Üyelerini çeşitli platformlarda temsil etmek, onların sesi olmak, hak ve çıkarlarını savunmak. 7. Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde, üyelerin AB müktesebatına uyum sağlamalarını temin edici çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak.

5 2008 YILI HEDEFLERİMİZ Hedef 1: Birliğin kurumsal kapasitesini güçlendirmek. Hedef 2: Birlik ve Belediyeler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek. Hedef 3: Üye belediyelerin kurumsal yapısına katkı sağlamak. Hedef 4: Mevzuat çalışmalarına destek vermek.

6 HEDEF 1: BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK HEDEF 1: BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 1. Birlik alacaklarının tahsili için gereken yasal zorunlulukları yerine getirmek ve üyelerin bu konuya hassasiyetlerini sağlamak. 2. Özellikle proje hazırlama ve üye belediyelere gereken desteği verebilecek, nitelikli personel istihdamını tamamlamak. Bu kapsamda, 1 tane “şehir plancısı” istihdam etmek. 3. “Plan ve Proje Birimi”, “Eğitim Hizmetleri Birimi” ile “AB ve Dış İlişkiler Birimi”ne işlerlik kazandırmak. 4. Birliğin kurumsallaşması için gerekli olan yönergeleri ve çalışma yönetmeliğini tamamlamak.

7 HEDEF 1: BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 5. Birliğin Stratejik Planı’nı revize etmek ve 2009 Yılı Performans Programı’nı hazırlamak. 6. Performans Yönetim Sistemi’ni kurmak. 7. Birlik faaliyetlerinin daha kaliteli bir şekilde yürütülmesi için ISO Belgelendirme çalışmasını gerçekleştirmek. 8. Birlik personeline başta yabancı dil ve insan ilişkileri olmak üzere, mesleki ve teknik eğitimler vermek. İlgili personelin en az 1 yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlamak.

8 HEDEF 1: BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 9. Marmara Bölgesinde 416 Belediye’nin 276’sı Birliğimize üye olmakla birlikte, üye olmayan veya üyelikten istifa eden diğer 140 Belediyenin Birliğimize üye olmaları için gerekli çalışmaları sürdürmek. 10. Marmara Bölgesi’ndeki “Su ve Kanalizasyon İdareleri”nin Birliğe üye olmaları için gerekli girişimleri sürdürmek. 11. İletişim, entegrasyon ve teknolojik donanımı tamamlamak. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı ve fotokopi cihazlarını temin etmek. Internet altyapısını kablosuz hale getirmek. Eğitim salonlarına düz ekran televizyonlar, sunu perdesi ve projeksiyon cihazı temin etmek.

9 HEDEF 1: BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 12. Birliğin bahçesinin ve otoparkının genişletilmesi ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasını sağlamak. 13. Birlik Binası’nın denize kaymasını engellemek amacı ile bahçenin deniz tarafında gerekli teknik önlemleri almak.

10 HEDEF 2: İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 1. İşbirliği ve deneyim paylaşmak amacıyla; üye belediyelerin (276 belediye) tamamına yönelik “gündemli ziyaretler” gerçekleştirmek, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek ve çözüm geliştirilmesine katkı yapmak. 2. Üye olmayan belediyelerin (140 belediye) Birliğe üye olmalarını sağlamak amacıyla, gündemli ziyaretler gerçekleştirerek, yakınlaşmayı artırmak ve Birliğe üye olmalarını sağlamak. 3. “Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması”nı kurumsallaştırarak devam ettirmek.

11 HEDEF 2: İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 4. Meclis İhtisas Komisyonları’nın yılda 4 defa düzenli olarak toplanması ve aktif bir şekilde çalışmasını sağlamak. 5. Üye belediyelerin projelerine hibe fonların sağlanmasına yönelik destekleyici çalışmalar yapmak. 6. Üye belediyeler ve diğer belediyeler ile her türlü bilgi akışını ve etkileşimi sağlamak amacıyla Birliğe ait İnternet Sitesini interaktif hale getirmek. 7. Bölge sınırları içindeki illerde sırasıyla aylık encümen toplantıları ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

12 HEDEF 2: İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 8. 2008 yılı sonunda, “Uluslararası Marmara Sempozyumu”nu düzenlemek ve ilgili diğer bilimsel etkinliklere (konferans, sempozyum, panel vb.) katılmak. 9. Bölgesel, ulusal veya uluslararası nitelikte en az 2 adet fuara katılmak ve üye belediyelerin katılımını teşvik edici çalışmalar yapmak. 10. Belediyecilik üzerine, en az 5 adet pratik el kitabı yayımlamak. 11. Belediyecilik üzerine, en az 2 adet bilimsel-akademik kitabı yayımlamak.

13 HEDEF 2: İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 12. Belediyecilik üzerine pratik bilgiler içeren bilgilendirme broşürleri yayımlamak.

14 HEDEF 3: ÜYE BELEDİYELERİN KURUMSAL YAPISINA KATKI SAĞLAMAK 1. Her ay 1 tane olmak üzere, 2008 yılında toplam 12 tane Yurt İçi Eğitim Programı organize etmek. 2. Her ay 1 tane olmak üzere, 2008 yılında toplam 12 tane Yurt Dışı Teknik İnceleme ve Temas Programı organize etmek. 3. Yerel Yönetimler Akademisi Eğitim Programı’nı 2 kur halinde organize etmek. 4. “Birlikte Yerel Yönetim” başlığı altında, aylık bilimsel sohbet toplantıları organize edilecektir (6 kez). 5. Birlik merkezinde, bir Sürekli Eğitim Merkezi kurulacak ve yerel yönetimler konusunda “daimi” nitelikte eğitim etkinlikleri organize edilecektir.

15 HEDEF 3: ÜYE BELEDİYELERİN KURUMSAL YAPISINA KATKI SAĞLAMAK 6. Birlik merkezinde, özellikle küçük belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir “hukuki danışmanlık” birimi oluşturulacaktır. 7. Birliğin AB ve dış ilişkiler alanında aktif bir şekilde çalışması, özellikle AB ve uluslararası mali destekli projelerin geliştirilmesi, üye belediyelere dış ilişkiler ve proje konusunda destek verilmesi için bir çalışmalar yapılacak, Birlik bünyesinde oluşturulacak AB Ofisi ile, üye belediyelere yönelik “proje danışmanlığı” hizmeti verilecektir.

16 HEDEF 3: ÜYE BELEDİYELERİN KURUMSAL YAPISINA KATKI SAĞLAMAK 8. Birliğimizce yayınlanan Birlik Dergisi’nin yayın aralığı kısaltılarak 2 ayda 1 kez yayınlanması sağlanacaktır. 9. Birlik Kütüphanesi’ni kurarak, halkın ve uzmanların kullanımına sunmak. Elektronik Kütüphane hizmeti vermek.

17 HEDEF 4: MEVZUAT ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEK Merkezi idare tarafından hazırlanan mahalli idarelere yönelik mevzuat çalışmalarına destek vermek, katkı sağlamak ve üye belediyelerin çıkarları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak.

18


"VİZYONUMUZ Birliğin vizyonu; üye belediyelerin, ortak sorunlarının ortaklaşa çözümünde ilk akla gelen yerel yönetim kuruluşu olmaktır. MİSYONUMUZ Birliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları