Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER 09.01.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER 09.01.2013."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER 09.01.2013

2 STRATEJİK AMAÇ SA-1 TOPLUMSAL HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ SA-2 ÖZEL HİZMET ALANLARI OLUŞTURARAK ULUSLARARASI VE ULUSAL ÖLÇEKTE ÖNCÜ OLMAK

3 STRATEJİK AMAÇ 1 İÇİN STRATEJİK HEDEFLER SA-1TOPLUMSAL HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ SH1.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Kurulması SH 1.2 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanların Ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi SH 1.3Sunulan Güvenli Sağlık Hizmetlerinin Artırılması SH 1.4Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetlerin Artırılması SH 1.5Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması SH 1.6Merkez Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

4 SH 1.1 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Kurulması PH 1.1.1 Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde Diğer Fakülteler İle Koordinasyonu Sağlamak PH1.1.2 Toplumun Öncelikli Sorunlarına Yönelik Multidisipliner Faaliyetlerin Sayısını Arttırmak

5 SH1.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Kurulması PH1.1.1 Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde Diğer Fakülteler İle Koordinasyonu Sağlamak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Potansiyel Zoonoz Hastaları İçin Düzenlenen Ortak Eğitim Programlarının Sayısı SayılacakGirdiAdetTıp Fakültesi Veteriner Fakültesi 2Zoonoz Hastalıklarına Yönelik Çalıştaya Katılım Oranı Çalıştaya Katılan Öğretim Elemanı Sayısı / Mevcut Öğretim Elemanları Sayısı Etkinlik%Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi 3Toplam 500m2lik Bir Alanın Hobi Bahçelerine Dönüştürülme Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%Ziraat Fakültesi - YİD 4Bir Yıl İçinde Hobi Bahçelerinden Faydalanan Hasta Sayısı SayılacakÇıktıAdetTıp Fakültesi – Ziraat Fakültesi 5Evcil Hayvan Merkezli Terapilerden Faydalanan Hasta Sayısı SayılacakÇıktıAdetTıp Fakültesi – Veteriner Fakültesi – Mennan Pasinli MYO SH 1.1 İçin Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

6 PH1.1.2 Toplumun Öncelikli Sorunlarına Yönelik Araştırma, Uygulama, Eğitim Faaliyetlerini Arttırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Merkezler Tarafından Tamamlanan Topluma Hizmet Amaçlı Multidisipliner Projelerin Oranı Tamamlanan / Yürütülen Verimlilik%Merkez Koordinasyon Birim 2Multidisipliner Projelere Ayrılan Bütçe Oranı Ayrılan Bütçe / Toplam Bütçe Verimlilik%BAP 3Merkezler Tarafından Yürütülen Topluma Hizmet Amaçlı Projelerden Tamamlananların Oranı Tamamlanan / Yürütülen Verimlilik%Merkez Koordinasyon Birim

7 SH 1.2 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.2 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanların ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi PH 1.2.1SUAM da Bulunan Hizmet Alanlarının İyileştirilmesi PH1.2.2 Hayvan Hastanesi Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi ve Merkez Laboratuvarının Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi

8 SH 1.2 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanların ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi PH 1.2.1 SUAM da Bulunan Hizmet Alanlarının İyileştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%SUAM 2Kliniklerin Fiziki İyileştirmesinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%SUAM 3Acil Polikliniğin Yeniden Düzenlenmesinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%SUAM 4Teknolojik Yatırıma Yönelik Bütçe Oranı Yatırım Miktarı / CiroVerimlilik%SUAM 5İnşaat – Bakım Onarıma Yönelik Bütçenin Oranı Yatırım Miktarı / CiroVerimlilik%SUAM 6Sağlık Amaçlı Tesislerin Öngörülen Bakım Onarım ve Modernisazyon İşlerinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%YİD SH 1.2 İçin Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

9 PH 1.2.2 Hayvan Hastanesi Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi ve Merkez Laboratuvarının Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Sağlık Amaçlı Tesislerin Öngörülen Bakım Onarım ve Modernisazyon İşlerinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%YİD 2Merkez Laboraruvarının Teknik Alt Yapısının Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%Veteriner Fakültesi SH 1.2 İçin Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

10 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.3Sunulan Güvenli Sağlık Hizmetlerinin Artırılması PH 1.3.1Organ Nakillerinin Artırılması PH1.3.2Rutin Sağlık Hizmeti Alan Hasta Sayılarının Artırılması

11 SH 1.3 Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Artırılması PH1.3.1 Organ Nakillerinin Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Karaciğer, Böbrek,Kemik İliği ve Kornea Nakillerinin Sayısı SayılacakÇıktıAdetSUAM 2Kalp, Pankreas ve Çocuk Kemik İliği Nakillerinin Sayısı SayılacakÇıktıAdetSUAM PH1.3.2 Rutin Sağlık Hizmeti Alan Hasta Sayılarını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Ortalama Hasta Yatış SüresiOrtalama Yatış SüresiEtkinlikGünSUAM 2Randevuya Gelen Poliklinik Hasta OranıRandevuya Gelen / Randevu Alan Verimlilik%SUAM 3Ameliyat Olan Hasta SayısıSayılacakÇıktıAdetSUAM 4Radyoterapi Tedavisi Gören Hasta SayısıSayılacakÇıktıAdetSUAM 5Yatan Hasta Memnuniyet OranıMemnuniyet Anketi Skoru Kalite%SUAM 6Poliklinik Hastası Memnuniyet OranıMemnuniyet Anketi Skoru Kalite%SUAM Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

12 SH 1.4 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.4Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetlerinin Artırılması PH 1.4.1Hastaneye Getirilen Hayvan Sayısının Artırılması

13 SH 1.4 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetlerin Artırılması PH1.4.1 Hastaneye Getirilen Hayvan Sayısının Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Hastaneye Getirilen Hayvan Sayısı SayılacakGirdiAdetVeteriner Fakültesi Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

14 SH 1.5 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.5Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması PH 1.5.1 Et ve Süt İşleme Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi PH 1.5.2Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Üretiminin Artırılması PH 1.5.3Bitkisel Üretim Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi PH 1.5.4Meyve-Sebze İşleme Ünitesinde Üretimin Artırılması

15 SH 1.5 Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması PH1.5.1 Et ve Süt İşleme Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Et ve Süt İşleme Ünitesi Ek Binasının Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%YİD 2Mevcut Et ve Süt İşleme Ünitelerinin Kapasitesini Artıracak Yatırımın Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%Veteriner Fakültesi 3Besi Sığırı Ahırlarının İyileştirilmesinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%YİD PH1.5.2 Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Üretiminin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Et Ürünleri Üretim MiktarıTartılacakGirdiKiloVeteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi 2Süt Ürünleri Üretim MiktarıTartılacakGirdiLitreVeteriner Fakültesi 3Yumurta Üretim MiktarıSayılacakGirdiAdetVeteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi 4Organik Tarım Ürünlerinin MiktarıTartılacakGirdiKiloZiraat Fakültesi Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

16 SH 1.5 Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması PH1.5.3 Bitkisel Üretim Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1BESAŞ Üretim Tesisinin Tamamlanma OranıGerçekleşen / Planlanan Etkililik%YİD 2Zeytin Plantasyonunun Genişletilmesinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan Etkililik%Ziraat Fakültesi Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

17 PH1.5.4 Bursa ve Çevresinde Yoğun Talep Gören Tarımsal Ürünlerin Üretimlerinin Arttırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Bitkisel Üretim MiktarıTartılacakGirdiKiloZiraat Fakültesi 2Bitkisel Ürün MiktarıPaketlenmiş Ürün Sayılacak GirdiAdetZiraat Fakültesi 3Gıda İşleme Yatırımının Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%YİD 4Bitkisel Üretimin İşlenme Oranı (Kilo) İşlenen / ÜretilenVerimlilik%Ziraat Fakültesi

18 SH 1.6 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.6Merkez Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi PH 1.6.1Merkez Laboratuarının Tamamlanması PH 1.6.2Merkez Laboratuvar Tarafından Yapılan Analiz Sayısını Artırmak PH 1.6.3Merkez Laboratuvarının Bilinirliliğini Artırmak

19 SH 1.6 Merkez Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi PH1.6.1 Merkez Laboratuarının Tamamlanması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Merkez Laboratuvarının Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / PlanlananEtkililik%YİD PH1.6.2 Merkez Laboratuar Tarafından Yapılan Analiz Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Analiz SayısıSayılacakGirdiAdetMerkez Müdürlüğü Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

20 PH1.6.3 Merkez Laboratuarının Bilinirliliğini Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kurum İçinden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı Karşılanan Talep / Gelen Talep Verimlilik%Merkez Müdürlüğü 2Kurum Dışından Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı Karşılanan Talep / Gelen Talep Verimlilik%Merkez Müdürlüğü

21 STRATEJİK AMAÇ 2 İÇİN STRATEJİK HEDEFLER SA - 2 Özel Hizmet Alanları Oluşturarak Uluslararası ve Ulusal Ölçekte Öncü Olmak SH 2.1 Akreditasyon Kuruluşlarınca Sunulan Hizmetlerin Akredite Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması SH 2.2 Üniversitemiz Laboratuarlarının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Referans Merkezleri Haline Getirilmesinin Sağlanması SH 2.3Sağlık Turizminde Ulusal Düzeyde Öncü Olmak

22 SH 2.1 Akreditasyon Kuruluşlarınca Hizmetin Kalitesinin Akredite Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması PH 2.1.1Mevcut Kalite ve Akreditasyon Belgelerinin Devamlılığını Sağlamak PH 2.1.2Kalite ve Akreditasyon Belgesi Alan Hizmet Birimi Sayısını Artırmak SH 2.1 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ

23 SH 2.1 Akreditasyon Kuruluşlarınca Hizmetin Kalitesinin Akredite Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması PH2.1.1 Mevcut Kalite ve Akreditasyon Belgelerinin Devamlılığını Sağlamak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 SUAMda JCI Tarafından Yapılan ve Başarı İle Sonuçlanan Tetkik Sayısı SayılacakÇıktıAdetSUAM 2 SUAMda ISO 9001 / 2008 Kapsamında Yapılan ve Başarı İle Sonuçlanan Tetkik Sayısı SayılacakÇıktıAdetSUAM Performans Göstergesi Sorumlu Birim MatrisiPH2.1.2 Kalite ve Akreditasyon Belgesi Alan Hizmet Birimi Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Hayvan Hastanesinin ISO 9001 / 2008 Başvuru Sürecinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan Etkililik%Veteriner Fakültesi 2Fakülte Laboratuvarlarının ISO 9001 / 2008 Başvuru Sürecinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan Etkililik%Veteriner Fakültesi

24 SH 2.2 Referans Olan Test Alanlarının Artırılması PH 2.2.1Referans olan test alanı sayısını artırmak PH 2.2.2Hizmet alan kurum/kuruluş sayısını artırmak SH 2.2 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ

25 SH 2.2 Üniversitemiz Laboratuarlarının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Referans Merkezleri Haline Getirilmesinin Sağlanması PH2.2.1 Referans Olan Test Alanlarının Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Referans Olan Test Alanı SayısıSayılacakGirdiAdetİlgili Birim 2Hizmet Alan Kurum/Kuruluş SayısıSayılacakGirdiAdetİlgili Birim Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

26 SH 2.3 Üniversitemiz Hastanesine Yurtdışından Hasta Çekmek PH 2.3.1Yurtdışından gelen hasta sayısını artırmak SH 2.3 İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİ

27 SH 2.3 Sağlık Turizminde Ulusal Düzeyde Öncü Olmak PH2.3.1 Üniversitemiz Hastanesine Yurtdışından Hasta Çekmek G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Yurtdışından Gelen Hasta SayısıSayılacakGirdiAdetSUAM Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi

28 STRATEJİLER 1.Bursa Bölgesi için gerekli görünen ve mevcut koşullarda ihtiyacı cevap vermeyen radyoterapi ünitesinin yeni cihaz alınarak daha çok hastaya hizmet verilmesinin sağlanması, 2.Öncelikli olarak Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Kliniklerinin iyileştirilmesi, 3.Ortalama hasta yatış sürelerini kısaltarak yatan hasta sayısının artırılması, 4.Hastalıkların teşhis ve tedavisinde diğer fakülteler İle koordinasyonun özendirilmesi, 5.Multidisipliner alanlarda ortak projelerin yürütülmesinin özendirilmesi için BAP bütçesinin belli bir kısmının (mesela %10) bu tür çalışmalara ayrılması ve zaman içinde bu miktarın artırılması, 6.Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik multidisipliner özellikte araştırma, uygulama, eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi, bu konularda üniversitemizin multidisipliner yapıda faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezleri aracılığıyla projeler üretilmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak projelerin üniversitemiz BAP birimi tarafından öncelikli olarak desteklenmesi ve bu koordinasyonun sağlanması amacıyla tüm merkezlerin ortak bir zeminde bir araya gelmesini sağlayacak üst birimin oluşturulması, 7.Yapılan kemik iliği, böbrek, karaciğer ve kornea nakillerinin yanı sıra pankreas, kalp ve çocuk kemik iliği nakillerinin başlatılması için gerekli alt yapı ve yatırımın önceliklendirilmesi, 8.ARUAMın sağlık turizmine uygun olarak düzenlenmesi, 9.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi düzenlenmesi, 10.Organik tarım için ayrılan tarımsal alanların artırılması,

29 Teşekkür ederiz…


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER 09.01.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları