Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTELERDE İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ 2 MART 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTELERDE İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ 2 MART 2003."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTELERDE İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ 2 MART 2003

2 İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ NEDİR?  İş Mükemmelliği Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından kurumların toplam kalite yönetimi uygulama başarılarını değerlendirerek Avrupa Kalite Ödülleri dağıtmak üzere oluşturduğu bir değerlendirme modelidir.  Başvuru dosyaları, bu modelin içerdiği başlıklar itibariyle düzenlenmektedir.

3 İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ  GİRDİLER (OLANAK SAĞLAYAN UNSURLAR) Liderlik Politika ve Stratejiler İnsan Kaynakları Yönetimi Kaynaklar Süreçler  SONUÇLAR Müşteri tatmini Çalışanların tatmini Toplum üzerine etkiler İş sonuçları

4 LİDERLİK Üniversitenin tüm yöneticilerinin:  TKY’yi kurumlarının performansını sürekli iyileştirmek için temel bir süreç olarak benimsemeleri ve bu yöndeki çabalarda liderlik yapmaları;  TKY çalışmalarını uygun kaynaklarla desteklemeleri;  TKY kültürü oluşturmak yolunda tutarlı ve gözle görülür çaba sarfetmeleri.

5 POLİTİKA VE STRATEJİLER Üniversitenin misyon, vizyon, değerler, politika ve stratejilerinin:  Toplam kalite kavramı üzerine oturtulması  Kurum planlarının oluşturulmasında TKY politika ve stratejilerinin temel alınması  Kalite ölçüm ve enformasyonu temelinde geliştirilmesi  Düzenli olarak gözden geçirilmesi

6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Üniversitenin kendini sürekli iyileştirmek için  İsdihdam, terfi, eğitim ve kariyer geliştirme süreçleriyle bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmesi  Çalışanlarının tam potansiyelinden etkin biçimde yararlanması  Performans değerlendirmelerinin kalite stratejilerini desteklemesi  İletişim ve takımlar aracılığıyla kalite iyileştirme çabalarının yaygınlaştırılması

7 KAYNAKLAR Üniversite kaynaklarının:  Kalite stratejilerini destekleyecek biçimde tahsis edilmesi  Kalite maliyeti kavramının benimsenmesi  Maliyetleri düşürme programları ile verimliliğin yükseltilmesi  Kalite yönetiminin enformasyon sistemi kaynaklarıyla desteklenmesi  Malzeme israfının en aza indirilmesi  Teknolojiden optimal yararlanılması

8 SÜREÇLER Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinden  Kritik önemde olanların belirlenmesi  Süreç sahiplerinin sorumluluk alması  Performans standartlarının tespit edilerek ölçümler yapılması  Süreç iyileştirme çabalarının kurumsallaşması

9 AKADEMİK SÜREÇLER Üniversitenin kritik akademik süreçlerinden bazıları:  Ders programı geliştirme  Öğretim ve danışmanlık  Ölçme ve değerlendirme  Öğretim kadrosu geliştirme  Atama ve yükseltme  Araştırma ve yayın

10 İDARİ SÜREÇLER Üniversitenin kritik idari süreçlerinden bazıları:  Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri  Fiziksel tesislerin, park ve bahçelerin bakımı  Kütüphane yönetimi  Malzeme temini ve satın alma  Yazıişleri prosedürleri  Bilgiişlem hizmetleri  Personel istihdam ve yükseltme prosedürleri

11 İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ: SONUÇLAR Üniversitenin faaliyetlerinden elde ettiği sonuçların, iyileştirme fırsatlarını tespit etmek üzere nasıl değerlendirileceğini açıklar. Değerlendirme alanları:  Müşteri tatmini  Çalışanların tatmini  Toplum üzerinde etkiler  İş sonuçları

12 MÜŞTERİ TATMİNİ Üniversitenin çıktılarından etkilenen:  Öğrencilerin  Potansiyel öğrencilerin  Öğrenci ailelerinin  Mezunları istihdam eden kuruluşların  Diğer üniversitelerin  Özel sektör ve kamu kuruluşlarının  Genel olarak toplumun Üniversitenin hizmetleri ile ilgili algılamaları ve tatmini

13 ÇALIŞANLARIN TATMİNİ Üniversitenin akademik ve idari tüm çalışanlarının:  Çalışma ortamı  Yönetim tarzı  Eğitim, gelişme ve yükselme olanakları  Birimler arası iletişim ve işbirliği  Fiziksel tesis ve teknolojik donanım  Sağlık ve güvenlik olanakları hakkındaki algılama ve tatminlerinin düzenli ölçülmesi

14 TOPLUM ÜZERİNE ETKİLER Üniversitenin toplumun yaşam kalitesine, eğitim ve sağlık seviyesine, çevre ve kaynakların korunmasına:  Üniversite-işhayatı işbirliği  Teknoparklar  Sürekli eğitim programları  Halk sağlığı projeleri  Spor, kültür ve eğlence faaliyetleri vb.  Bilimsel araştırmalar ile yaptığı katkıların düzenli olarak ölçülmesi

15 İŞ SONUÇLARI Üniversitenin bir kurum olarak elde ettiği maddi (finansal) ve maddi olmayan tüm iş sonuçları açısından düzenli olarak değerlendirilmesidir. Maddi ölçüler:  Üniversiteye sağlanan bağışlar  Maliyetleri düşürme oranları  Gerçekleşen yatırımlar vb. olabilir.

16 MADDİ OLMAYAN İŞ SONUÇLARI Üniversitenin performansını yansıtan finansal olmayan iş sonuçları:  Yıllık bilimsel yayın sayısı  Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı  Kritik idari ve akademik süreçlerin tamamlanma süreleri  Öğrenci taban puanlarında artış  Öğrenci başarı oranları  Kazanılan ödüller vb.


"ÜNİVERSİTELERDE İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ 2 MART 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları