Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları Mehmet Fatih YILMAZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yılmaz Selahattin TIRAK Bütçe ve Performans Programı

2 Bir üniversitenin temel faaliyetleri ve içsel + dışsal tüm faktörlerin panoraması ; Bir üniversitenin temel faaliyetleri ve içsel + dışsal tüm faktörlerin panoraması ;

3 1- Eğitim Hizmeti ( Kalite Düzeyi, nicelik ve nitelik açıdan ! )

4 2- Araştırma Faaliyetleri ( Tüm Bilimsel Ar-Ge etkinlikleri )

5 3- Akademik Yayınlar ( Uluslar arası ve Ulusal Dergilerde yayınlanan makaleler, basılı kitaplar vd. )

6 4- Müşteri ( öğrenci vd.) Memnuniyeti

7 5- İdari Hizmetler 5- İdari Hizmetler

8 6- Danışmanlık Faaliyetleri

9 7- Üniversite fiziki sistemi durumu (alt yapı ve üst yapı) 7- Üniversite fiziki sistemi durumu (alt yapı ve üst yapı)

10 8- Kurumsal Dış İlişkiler ( Tüm paydaşlar ) 8- Kurumsal Dış İlişkiler ( Tüm paydaşlar )

11 9- Personel Yapısı ( Akademik ve İdari personel kalitesi ve memnuniyet düzeyi )

12 10- Sahip olunan tüm mali kaynaklar ve Mali Yönetim 10- Sahip olunan tüm mali kaynaklar ve Mali Yönetim

13 Stratejik Yönetim ilkelerine uygun bir üniversite, bu temel unsurların toplam bileşkesini göz önünde bulunduracak ve öncelikle kurumun NEREDE olduğunu tespit edecektir. Stratejik Yönetim ilkelerine uygun bir üniversite, bu temel unsurların toplam bileşkesini göz önünde bulunduracak ve öncelikle kurumun NEREDE olduğunu tespit edecektir.

14 Kurumun mevcut bulunduğu sektörde aldığı yeri ve sunduğu hizmet kalitesi düzeyini ölçmeye ve bir üst basamağa taşımaya yardımcı olan Stratejik Yönetim; kurum hedeflerini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak Stratejik Planı oluşturur.

15 Belirlenen Stratejik Hedefler çerçevesinde oluşturulan Stratejik Plan uygulaması tüm üniversite genelinde hayata geçirilir. Belirlenen Stratejik Hedefler çerçevesinde oluşturulan Stratejik Plan uygulaması tüm üniversite genelinde hayata geçirilir.

16 Stratejik Planın dönem sonunda uygulama sonuçlarına dair rapor oluşturulur ve Stratejik Yönetim ilgili dönem verilerini Üniversitenin “Yönetim Bilgi Sistemi” kayıtlarına geçirir. Stratejik Planın dönem sonunda uygulama sonuçlarına dair rapor oluşturulur ve Stratejik Yönetim ilgili dönem verilerini Üniversitenin “Yönetim Bilgi Sistemi” kayıtlarına geçirir.

17 Dönem sonucu Stratejik Planın ulaşılamayan hedefleri için, sapma nedenlerine ilişkin detay raporlarını oluşturur. Dönem sonucu Stratejik Planın ulaşılamayan hedefleri için, sapma nedenlerine ilişkin detay raporlarını oluşturur.

18 Bir sonraki dönemin Stratejik Planı ve Stratejik Plan hedefleri çalışmaları bir önceki dönemin Stratejik Plan etkinlik sonuçları dikkate alınarak yapılır ve bu aktif planlama çalışmaları üniversite kaynaklarının etkinlik “oranını” yükseltir. Bir sonraki dönemin Stratejik Planı ve Stratejik Plan hedefleri çalışmaları bir önceki dönemin Stratejik Plan etkinlik sonuçları dikkate alınarak yapılır ve bu aktif planlama çalışmaları üniversite kaynaklarının etkinlik “oranını” yükseltir.

19 Sonuç olarak üniversite, sahip olduğu “Stratejik Yönetim” mekanizması vasıtasıyla, tüm iş süreçlerini planlama fonksiyonu ile uygulama ve raporlama imkanı elde eder. Bu etkinlik Üniversitenin ideal geleceğini sembolize eden Vizyonuna yaklaştırır.


"Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları Stratejik Yönetim süreçlerinin Üniversitelerin hizmet kalitesine olan katkıları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları