Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ"— Sunum transkripti:

1 DOÇ.DR.KENAN PEKER kenanpeker@konyateknokent.com.tr
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. SANAYİ TEZLERİ PROJESİ (SAN-TEZ) DOÇ.DR.KENAN PEKER

2 SAN-TEZ PROJESİNDE TEMEL AMAÇ
SANAYİ TEZLERİ PROJESİ (SAN-TEZ) SAN-TEZ PROJESİNDE TEMEL AMAÇ "İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye“ vizyonuna katkı sağlamaktır. 

3 SAN-TEZ PROJESİNİN HEDEFLERİ
Üniversite,sanayi ve kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesini desteklemek, Ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünü yükseltmek, KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,

4 SAN-TEZ PROJESİNİN HEDEFLERİ
KOBİ’lerin AR-GE’lerini üniversite bilimselliğinde yapmak, Üniversitede yapılan akademik çalışmaları ticarileştirmek, Yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak,

5 SAN-TEZ PROJESİNİN HEDEFLERİ
Üniversitelerdeki lisansüstü tez konularının ülke ihtiyaçlarına yönelik seçilmesini sağlamak, Lisansüstü öğrencileri maddi olarak desteklemek, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride Teknoparklarda kendi firmalarını kurmalarının ya da AR-GE personeli olarak istihdam edilmelerinin önünü açmak

6 SAN-TEZ PROJELERİNDE SAĞLANAN DESTEKLER
Sanayi Bakanlığı tarafından en fazla YTL Proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

7 SAN-TEZ PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bu programdan sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer sağlayan, ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin üniversitelerin işbirliği ile hazırlayacakları projeler yaralanabilir.

8 NASIL BAŞVURULUR? Üniversite ve kuruluş, San-Tez Proje Başvuru Dokümanını uygun şekilde hazırlayarak bir asil 2 kopya halinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim eder.

9 BAŞVURULAR SAN-TEZ Projesinde 2007 yılı için;
1. Dönem son başvuru 7 Ocak, 2. Dönem son başvuru 15 Haziran

10 PROGRAMIN KAPSADIĞI PROJE KONULARI
İleri teknoloji, ürün ve üretim yöntemleri geliştirmeye yönelik, Sanayicilerin taleplerinin karşılanmasını amaçlayan, Sonuçları ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve Ortaklarından en az birinin proje çıktılarını ticarileştirebileceği gerçek veya tüzel kişiler tarafından sunulan projeler kapsamaktadır.

11 İLERİ TEKNOLOJİ, ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ (AR-GE)
Sanayi desteklerinde Ar-Ge kavramları için Frascati, Yenilik kavramları için Oslo Kılavuzlarında belirtilen tanımlar esas alınmaktadır. Oslo Kılavuzu’na göre ; Teknolojik açıdan yeni ürün Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün Teknolojik süreç yeniliği Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini belirlemektedir.

12 ÜRÜN YENİLİĞİNİN SINIFLANDIRMASI
Küçük yenilik Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi BÜYÜK yenilik

13 DESTEKLENEN AR-GE SAFHALARI

14 PROGRAMIN KAPSAMI Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı PROGRAMIN KAPSAMI Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile Yeni bir ürün üretilmesi, Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, Yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Teknolojik açıdan yeni ürün; -Önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade etmektedir. 14 ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110) 14

15 Ürün Yenililiği Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yenililiği Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni olan ürünler Şirket için yeni olan ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Ürün gamı Genişletme Maliyet azaltma İyileştirme 15 ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110) 15

16 TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE PROJE BAŞVURULARI

17 ÖNCELİKLİ ALANLARA GÖRE PROJE BAŞVURULARI

18 PROJELERE SAĞLANACAK DESTEK
Projelerde çalışan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele destek verilmektedir. a) Proje Yürütücüsü Telif Ücreti: 700YTL/ay b) Yardımcı araştırmacı Telif Ücreti: 400YTL/ay c) Yardımcı Personel ücreti: 500.YTL/ay d) Tez Öğrencisi Burs Miktarı: Yüksek Lisans Öğrencisi: YTL/ay. Ücretli görevi bulunan Öğrencisi : 300YTL/ay Projede tam zamanlı çalışan Doktora Öğrencisi : YTL./ay. Ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 400.-YTL/ay Tam zamanlı olarak çalışmayan öğrencilere yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla aylık burs takdir edilir.

19 PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK HARCAMALAR
Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için iki defa yurt dışı proje bütçesinden Destek Avrupa ülkeleri için en fazla 1000ABD Doları karşılığı YTL, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için ise en fazla 1500ABD Doları karşılığı YTL’dir.

20 DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
Personel ve seyahat giderleri Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alımları Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri TPE’den alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri ile ilgili giderler Proje dokümantasyonu için alınacak danışmanlık hizmeti ya da personel giderleri

21 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ön Değerlendirme Proje başvuruları bazı kriterler çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulmakta. Maddi hata ve eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahiplerine 15 günlük ek süre verilmektedir.

22 Proje Ön Değerlendirme Kontrol Listesi

23 PROJE DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINAN BİLEŞENLER
BÖLÜM A- Proje ve Kuruluş Bilgileri BÖLÜM B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü BÖLÜM C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı BÖLÜM D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği BÖLÜM E- Proje Bütçesi

24 PROJE DEĞERLENDİRME FORMU
1- Projenin endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü □ ÇOK İYİ □ İYİ □ İYİ DEĞİL / YETERSİZ 2- Proje çıktılarının ekonomik yararı ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği 3- Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Gerekçe:

25 HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirme Süreci PROJE BAŞVURUSU SANAYİ BAKANLIĞI DEĞERLENDİRME ÖN DEĞERLENDİRME HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

26 ? Değerlendirme Süreci Ar-Ge KARAR SÜRECİ
SANAYİ BAKANLIĞI Ar-Ge GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU KOMİTESİ Ar-Ge ? RET KABUL SÖZLEŞME İMZALANMAKTA

27 PROJELERİN DESTEKLENMEME NEDENLERİ
Rutin mühendislik uygulaması, Ar-Ge yönünün zayıf olması, Fonksiyonel değişiklikleri kapsamaması ve yenilikçi yönü olmaması, Yatırım nitelikli ve yatırım ağırlıklı (yatırım unsurunun ön plana çıkarılması, sadece yatırım unsuru içermesi) olması, Firma özgün katkısının olmaması yada yetersiz ve sınırlı olması, Ar-Ge altyapısının olmaması yada yetersiz olması, İlgili olduğu alandaki teknoloji düzeyini geliştirecek nitelikte olmaması

28 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-KABUL
Proje ortakları, Sanayi Bakanlığı Değerlendirme Grubu üyelerine proje ile ilgili sunum yapmak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilmektedir. Proje ortaklarından; Projenin amacı, Araştırma yöntemleri, Çalışma programı, Beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, Başarı kriterleri, Bütçe gerekçesi ve projenin ticarileştirilme yeteneği ile ilgili kısa bir açıklama yapmaları istenmektedir. Proje ortakları ile sözleşme imzalanmaktadır. Değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır.

29 HARCAMA USULLERİ 1. Dönem raporu ve gerçekleşme raporuna göre ödeme yapılmakta 2. Satın almalar, üniversitenin satın alma mevzuatına göre yapılmakta 3. Piyasa fiyat araştırması ve satın alma proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilmekte 4. Alımlarda fatura, proje ortakları ile üniversitenin ilgili enstitüsü tarafından imzalanmakta 5. Proje Yürütücüsü satın alınan malın muayene ve kontrolünden yetkili ve sorumlu olmakta 6. Tüm teçhizat ve malzeme alımlarında teknik  şartname,  sarf malzemesi listesi, Hizmet alımlarında ise hizmetin  özelliklerini belirtir bir şartname hazırlanarak gerçekleşme raporu ekinde Genel Müdürlüğe sunulmakta.

30 İZLEME VE DESTEKLEME SÜRECİ
MALİ RAPOR İNCELEME BAĞIMSIZ İZLEYİCİLER AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU >DÖNEM RAPORU >MALİ RAPOR İNCELEME SANAYİ BAKANLIĞI İZLEYİCİ SAN-TEZ

31 İzleme ve Destekleme Süreci
DESTEK ORAN VE MİKTARI BELİRLEME %75 ile maksimum YTL YTL UNİVERSİTE ENSTİTÜ, ORTAK VE KURUM ONAYI SANAYİ BAKANLIĞI (%75) + SANAYİCİ (%25) ÖDEME

32 PROJE İÇİN ALINACAK MALZEME/CİHAZ/DONANIM MÜLKİYETİ
Proje bitiminden önce ortaklar; Bakanlık desteğiyle proje için alınmış donanımın, araçların ve malzemelerin ortaklar arasında adil paylaşımı hususunda ve mülkiyet haklarının transferleri konusunda anlaşma sağlamış olacaklardır.

33 E-Mail : santez@sanayi.gov.tr
İletişim Bilgileri Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) /

34 TEŞEKKÜRLER Doç. Dr. Kenan PEKER

35


"SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları