Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rekabet gücünün, ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve toplumsal refah seviyesinin bir göstergesi haline geldiği 21. yüzyılda, gelişmiş tüm ülkeler kıyasıya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rekabet gücünün, ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve toplumsal refah seviyesinin bir göstergesi haline geldiği 21. yüzyılda, gelişmiş tüm ülkeler kıyasıya."— Sunum transkripti:

1 Rekabet gücünün, ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve toplumsal refah seviyesinin bir göstergesi haline geldiği 21. yüzyılda, gelişmiş tüm ülkeler kıyasıya bir yarış içindedir. Rekabet edebilmenin, bilgi ve yeni teknoloji üretmekten geçtiği gerçeğinden hareketle gelişmiş ülkeler bilginin üretilmesine, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine daha fazla önem vermişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda kendi özgün teknolojisini üreten, bu teknolojiyi uluslararası pazarlarda satarak markalar yaratan ülkeler, aynı zamanda uluslararası alanda, ekonomik süreçleri ve siyaseti de belirleyerek yöneten ülkelerdir.

2 Tüm gelişmiş ülkeler, Ar-Ge çalışmalarını yaygınlaştırmak, bilgi üretmek, nitelikli insan gücünü verimli bir şekilde değerlendirmek, geliştirip ürettikleri yüksek katma değerli ürünleri dünyaya pazarlayabilmek için ileri teknolojinin üretimine ve kullanımına önem vermekte ve bunun için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına büyük miktarda fon ayırmaktadır.

3 Türkiye’nin bilgi üretme, ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, bilgi toplumuna dönüşümü sağlayabilmesi için, yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olması gerekmektedir.

4 Bakanlığımızın Ar-Ge’ye Yönelik Hedefleri
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

5 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknogirişim Sermayesi Desteği
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez Programı Yatırım, Pazarlama Ar-Ge Merkezleri Rekabet Öncesi İşbirliği Teknogirişim Sermayesi Desteği

6 Yasal Mevzuat 635 Sayılı K.H.K Kapsamında «San-Tez Programı»
«Ar-Ge Kanunu» Üniversite-Sanayi İşbirliği İle yürütülen Ar-Ge Projelerine Ar-Ge Merkezlerine Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine Teknogirişim Sermayesi Desteği ile Girişimcilere Destek Sağlanmaktadır.

7 Ar-Ge Merkezleri Bakanlığımızca;
Ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelerin Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla 5746 Sayılı kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir.

8 Ar-Ge Merkezleri Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere sağlanan destekler; Vergi İndirimi (Ar-Ge harcamalarının tamamı) (Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge ve yenilik harcamaları kurumlarca kurum kazancının, gelir vergisi mükelleflerince de ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Yapılacak Ar-Ge harcamalarının %100'ü yapıldığı yılda vergiden düşülecektir) Sigorta Primi Desteği (İşverenin ödemesi gereken tutarın yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığınca ödenir). Gelir vergisi stopajı istisnası ( Ar-Ge ve destek personeli ücretlerinin Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80 i istisna kapsamındadır) Damga vergisi istisnası Sağlanmaktadır.

9 Ar-Ge Merkezleri 5746 Sayılı Kanunun Uygulama
Yönetmeliğinin yayımlandığı 7 Temmuz 2008 tarihinden bu güne kadar; 140 İşletme Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiş olup, 135 tanesi faal durumdadır. Ar-Ge Merkezleri 23 Ayrı sektörde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge Merkezlerinde yaklaşık ‘e yakın Ar-Ge personeli çalışmaktadır. 3567 adet proje yürütülmektedir. 1079 adet patent alınmıştır.

10 SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ)
Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak için başlatılan bir programdır.

11 Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli “Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. San-Tez Programı ile “Üniversite-Sanayi” işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir.

12 SAN-TEZ PROGRAMININ HEDEFİ
Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin yaratılması hedeflenmektedir.

13 SAN-TEZ PROGRAMINA KİMLER MÜRACAT EDEBİLİR?
Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız ülkemizde yerleşik tüm işletmeler San-Tez programından istifade edebilirler.

14 PROJE HAZIRLANORKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek katma değerli ürüne yönelik olması, Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması, gerekmektedir.

15 BAŞVURU DÖNEMLERİ Yılda İki dönem Proje Başvurusu Yapılabilir,
Son başvuru tarihi her yıl; I. Dönem için 15 Mart II. Dönem için 15 Ağustos'tur.

16 SAN-TEZ PROJELERİ DESTEK ORANLARI
BAKANLIK %75 FİRMA %25 ÜNİVERSİTE (Ayni Katkı, Laboratuvar v.b)

17 SAN-TEZ PROJE AŞAMALARI
. Tamamlama İzleme Ödemeler Sözleşme Değerlendirme Ön değerlendirme Başvuru

18 SAN-TEZ PROJESİ BÜTÇE KALEMLERİ
1. Makine-Donanım 2. Sarf Malzemesi 3. Hizmet Alımı 4. Seyahat Gideri 5. Personel Ödemeleri

19 PROJE EKİBİNE YAPILACAK ÖDEMELER
Proje Yürütücüsü : 950 TL/Ay Yardımcı Araştırmacı : 750 TL/Ay Yardımcı Personel : 500 TL/Ay Tez Öğrencisi Yüksek Lisans : TL/Ay Doktora : TL/Ay

20 SAN-TEZ PROJE ÖDEMELERİ VE HARCAMALAR
Bakanlık ve proje ortağı firma; proje ödemelerini 3’ er aylık dilimler halinde, üniversite tarafından açılan proje özel hesabına yapmakta ve proje harcamaları bu hesaptan yapılmaktadır. Bakanlık ve firma tarafından proje özel hesabına yatırılan proje ödemeleri üniversitelerin döner sermayesi dışında olup, proje gideri dışında herhangi bir harcama için kullanılamamaktadır.

21 BAŞVURU YAPILAN VE DESTEKLENEN SAN-TEZ PROJELERİ
San-Tez programının başlatılmasından yılları arasında 1675 proje başvurusu kabul edilmiş, 666 proje desteklenmeye değer bulunmuş, Sözleşme yapılan projelerden 248 tanesi tamamlanmıştır. Desteklenen Projeler farklı 70 üniversitede, 38 farklı şehirde yürütülmektedir.

22 PROJELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

23 Program sayesinde; Üniversite-sanayi-kamu işbirliği hayata geçirilmiş, proje ortağı firmaların teknolojik anlamda yeni ürünler üretmeleri ve mevcut ürünler üniversite bilgi birikimiyle geliştirmeleri sağlanmıştır.

24 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
MEVZUAT ÇALIŞMALARI SONUÇLANMA AŞAMASINDA OLUP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN PROGRAMLAR Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 2. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

25 www.sanayi.gov.tr Programlarla ile ilgili dokümanlar
Bakanlığımız web sitesinde yer almaktadır.

26 Teşekkürler Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü www.sanayi.gov.tr
Ali Rıza AY Ziraat Yüksek Mühendisi Tel : 0 (312) e-posta: Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011


"Rekabet gücünün, ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve toplumsal refah seviyesinin bir göstergesi haline geldiği 21. yüzyılda, gelişmiş tüm ülkeler kıyasıya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları