Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________12."— Sunum transkripti:

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________12 OCAK 2012_________________ Anadolu Üniversitesi

2 kapsamında yürütülmektedir.
San-Tez Programı 05 Temmuz 2007 tarih ve sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerini Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. Anadolu Üniversitesi

3 Programının Amacı Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Desteklenmesi Amaçlanmaktadır Anadolu Üniversitesi

4 San-Tez Programının Hedefi
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Anadolu Üniversitesi

5 Kimler Müracaat Edebilir
Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler Üniversitelerle Beraberce Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin Programa Müracaat Edebilmektedir. Anonim Şirketler Limited Şirketler Komandit Şirketler Anadolu Üniversitesi

6 San-Tez Proje Katkıları
Firma Katkısı % 25 Nakti min Üniversite Katkısı Ayni (laboratuar v.b.) Bakanlık Katkısı max % 75 Hibe Anadolu Üniversitesi

7 Proje Başvuru Dönemleri
Yılda iki defa Proje Başvurusu Alınmaktadır. Her Yıl İçin Son Başvuru Tarihleri 1. Dönem 15 Mart, 2. Dönem 15 Ağustos Anadolu Üniversitesi

8 San-Tez Proje Süreçleri
Proje Başvurusu, Ön değerlendirme, Değerlendirme, Sözleşme, Ödeme İşlemleri, İzleme ve Denetim, Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış Anadolu Üniversitesi

9 Proje Başvurusunun Hazırlanması
Proje Başvuru Formları adresinde mevcuttur. Başvuru dosyası eksiksiz hazırlanarak başvuru dönemlerinde elden veya posta ile Bakanlığa Müracaat edilmektedir. 2012 yılı proje başvurusu ve diğer işlemler internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi

10 San-Tez Süresi ve Bütçeleri
Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir. 10 Anadolu Üniversitesi 10

11 San-Tez Projelerinde Desteklenen Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Sarf Malzemeleri Bütçe kalemleri Hizmet alımı Seyahat Giderleri Personel Giderleri 11 Anadolu Üniversitesi 11

12 Proje Personeli Ödemeleri
Proje Yürütücüsüne : 950,00 TL/ay Yardımcı Araştırmacıya : 750,00 TL/ay Yardımcı Personele : 500,00 TL/ay Tez Öğrencisine: Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli çalışan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda çalışmayan Y. Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli çalışan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay Anadolu Üniversitesi

13 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Firma ve Proje Yürütücüsü arasında yapılan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ; Paylaşım Protokolü kapsamında; proje yürütücüsü ve firmada kalmaktadır. Anadolu Üniversitesi

14 Ön Değerlendirme Aşaması
Temel araştırmaya yönelik projeler, Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Anadolu Üniversitesi

15 Değerlendirme Aşaması
Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde yapılmaktadır, Proje konusunda uzman en az 4 Akademisyenden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmektedir. Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir. Anadolu Üniversitesi

16 Proje Değerlendirme Kriterleri ve Bir Örnek
PUAN (REFERANS) PUAN (PANEL ÖNCESİ) PUAN (PANEL SONRASI) PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE TEKNOLOJIK YÖNÜ 0-13 10 12 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ 0-15 8 14 PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI 6 İZLENECEK YÖNTEM 0-14 9 PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN KURULUŞUN YETERLİLİĞİ PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI BÜTÇE VE GEREKÇELERİ GENEL TOPLAM 0-100 64 70 70 ve Üzeri Puan Alan Projeler Desteklenmektedir. Anadolu Üniversitesi

17 Proje Özel Hesabı ve Katkılar
Desteklenen San-Tez Projeler Adına Üniversitede tarafından Herhangi Bir Bankada Proje Özel Hesabı Açılmakta, Bakanlık ve Proje Ortağı Firma 3 Ayda Bir Hesaba Ödeme Yapmaktadır. Ödeme Dönemi (3’er ayda bir) 1.Dönem 2.Dönem .. Bakanlık Katkısı (%75) 30.000 45.000 Firma Katkısı (%25) 10.000 15.000 Toplam 40.000 60.000 …. Anadolu Üniversitesi

18 San-Tez Projelerinin Satın alma İşlemleri
Proje Bütçeleri Döner Sermaye v.b. Herhangi Bir Kesinti Yapılmadan Doğrudan Proje Harcaması İçin Kullanılmaktadır. Proje İle İlgili Harcamalar Projenin Yürütüldüğü Üniversite Tarafından San-Tez yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapılır. Anadolu Üniversitesi

19 İzleme ve Raporlama Aşaması
3 ayda bir Gelişme Raporları (Proje Yürütücüsü) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu (Proje Yürütücüsü) İzleme ve Denetim 6 ayda bir izleme Raporu (Proje İzleyicisi) hazırlayarak Bakanlığa iletir. Anadolu Üniversitesi

20 2006-2011 Yılları Arasında San-Tez Kapsamında Yapılan Ödemeler
Bakanlık Katkısı 51 Milyon TL, Firma Katkısı 16 Milyon TL Anadolu Üniversitesi

21 Eskişehir’in Santez Durumu
Anadolu Üniversitesi, 7 Adet santez projesinde yer almış (4 tamamlandı, 3 devam ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1 Adet santez projesinde yer almış (devam ediyor) Eskişehir’deki bu iki üniversitenin yer aldığı 8 Adet santez projesinin toplam bütçesi yaklaşık 2 Milyon TL Not: tarihi itibari ile…

22 San-Tez Projelerinde Önemli Hususlar
Proje konusu-Firmanın faaliyet alanı-yürütücünün akademik alanı uyumlu olmalı, Projenin amacı, hedefi, Ar-Ge ve inovasyon niteliği somut, net ve kısa yazılmalı, Proje bütçesin belirlenirken piyasada hizmet alımı ile yapılacak işler için takım-tezgahları v.b. alımlar yazılmamalı, Alt yapı yatırımı yada teorik (ürüne dönüşmeyecek) tez konuları DPT ve TUBİTAK tarafından desteklendiği için San-Tez Programı kapsamına girmemektedir. Anadolu Üniversitesi

23 Desteklenen Projelerde Ortak Özellikler
Proje Yürütücüsü ve Firma Projesine İnanmıştı, Projeler Kaliteli Hazırlanmıştı, Projelerin Sunumu İyi Yapılmıştı, Başarı Zaten Kaçınılmazdı, Anadolu Üniversitesi

24 Teşekkürler Tekin Varlık İletişim Bilgilerim http://sagm.sanayi.gov.tr
San-Tez Teşekkürler Tekin Varlık Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. İletişim Bilgilerim Tel: Anadolu Üniversitesi


"T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları