Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ

2 SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3 1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. 98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ" (Tebliğ), “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

4 1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Destek programına proje başvurusunda bulunmak için adresindeki çevrimiçi (online) uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmemektedir. İnternet üzerinden TÜBİTAK’a iletilen proje önerileri, ön değerlendirme sonrasında elektronik ortamda hakemlere gönderilmektedir. Hakemler, Ar-Ge faaliyetinin yapılacağı firmayı ziyaret ederek, başvuruda bulunan firma ile projeye ilişkin görüşmekte ve AGY200 kodlu değerlendirme raporunu da internet üzerinden doldurarak TÜBİTAK’a iletmektedir. Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantısında hakem görüşleri de dikkate alınarak görüşülmekte ve son karar oluşturulmaktadır. Proje başvurusundan projeye ilişkin kararın oluşturulduğu sürecin tüm aşamalarında kuruluşlar e-posta ile veya yazılı olarak bilgilendirilmektedir.

5 1503 – PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI Programın amacı nedir
1503 – PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI Programın amacı nedir? Proje Pazarları Destekleme Programı; üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak muhtemel işbirlikleri olanaklarının aranması için düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Kimler başvurabilir? Üniversiteler Araştırma kurumları Sağlanan desteğin türü ve miktarı nedir? Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır.

6 SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

7 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.   KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

8 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.   KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

9 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Program başvuru koşulları nelerdir? Programa başvuran firmalar Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"’teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden  hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir. Firmanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir. Programa ne zaman başvurulabilir? Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir projeiçin de başvuru yapılabilir. Programa nasıl başvuruda bulunabilirim? Programa proje başvurusunda bulunmak için adresindeki çevrimiçi (online) uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvurularının yapılmalıdır. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmemektedir.

10 TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM) Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır. Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

11 TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM) Program başvuru koşulları nelerdir? Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. Programda sağlanan desteğin süresi ve oranı ne kadardır? Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir. Programa ne zaman başvurulabilir? Programa yapılacak başvurular adresinde duyurulan proje çağrısı ile alınmaktadır. Proje Başvuru Formu (AGY102) doldurulurken hangi kılavuz ve esastan yararlanılmalıdır? AGY102 formu “Girişim Planı Hazırlama Kılavuzu" okunarak doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Uygulama Esasları"ndan yararlanılmalıdır.

12 TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM) Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır. Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

13 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Program başvuru koşulları nelerdir? Programa başvuran firmalar Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"’teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden  hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir. Firmanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir. Programa ne zaman başvurulabilir? Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir projeiçin de başvuru yapılabilir. Programa nasıl başvuruda bulunabilirim? Programa proje başvurusunda bulunmak için adresindeki çevrimiçi (online) uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvurularının yapılmalıdır. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmemektedir.

14 Daha detaylı bilgi için: https://eteydeb.tubitak.gov.tr


"SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları