Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM, 2012) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ OMU – ÖYP OFİSİ

2 OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ
Ondokuzmayıs Üniversitesi ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) Kurum Koordinatörü ÖYP Kurum Koordinatörü (Harcama Yetkilisi) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Tel: (1174) Üye (Gerçekleştirme Görevlisi) Ömür KAÇMAZ Tel: (1421) OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ

3 OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ
AMAÇ Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim görmeye başlayan ÖYP Araştırma Görevlileri ve danışmanlarını OMÜ-ÖYP Kurum Koordinatörlüğü ve kaynak kullanımı hakkında bilgilendirmektir. OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ

4 ÖYP ÖĞRENİM SÜRESİ Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. EK SÜRE Yüksek lisans için: 4 yarıyıl 2 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl 4 yarıyıl Bütünleştirilmiş doktora için: 10 yarıyıl 4 yarıyıl

5 YABANCI DİL EĞİTİMİ Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir. ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir. Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

6 YABANCI DİL EĞİTİMİ Belirlenen sürelerde 65 geçerli notunu alan ÖYP araştırma görevlileri eğitim öğretimlerine başlarlar. Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

7 ÖYP KAYNAK MİKTARI

8 ÖYP KAYNAK KULLANIMI YÖK tarafından Üniversiteye aktarılan kaynaklar; (a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) b)Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır.

9 ÖYP KAYNAK KULLANIMI Proje ve Seyahat Gider kalemleri arasında kaynak aktarımı yapılamaz. Üniversitemize aktarılan kaynaklardan eğitim süresi bitimine kadar kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir. Yapılan tüm harcamalar YÖK ve Sayıştay denetimine tabidir. ÖYP proje yürütücüleri ve araştırma görevlileri ÖYP projeleri ile ilgili ayrıca BAP’dan destek alamazlar.

10 HARCAMA BELGELERİ Kaynak kullanım öncesi hazırlanması gereken
Bütçe Kullanım Talep Formu ve Malzeme İstek Formu 4. Düzey Bütçe Tertibi Kullanım Dilekçesi Kullanıcı Banka Hesap Bilgi Formu Bağlı Enstitünün belirlemesi gereken Piyasa Araştırma Görevlilerinin ve Muayene Kabul Komisyon Üyelerinin Yönetim Kurulu Kararı

11 SATIN ALMA SÜRECİ Satın alma işlemlerinde teklif veren firmalar tarafından kaşeli ve imzalı 3 adet teklif veya proforma fatura teknik şartnameleri ile birlikte ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir. Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Yaklaşık Maliyet Cetveli, Piyasa Araştırma Tutanağı ve Muayene Kabul Komisyon Tutanağı ÖYP araştırma görevlisine imzaları tamamlatılmak üzere gönderilir. Her evraktan 3 asıl kopya hazırlanır. Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir ve bunu takiben ödeme işlemi satıcı firmaya gerçekleştirilir. Not: Proje ve Seyahat giderlerinde avans verilmemektedir.

12 YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT
Yurtiçi seyahat öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen formların doldurulması ve ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Yurtiçi Bilimsel Destek Başvuru Formu Yurtiçi Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu

13 YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT
Yurtdışı seyahat öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen formların doldurulması ve ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı Bilimsel Destek Başvuru Formu Yurtdışı Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu

14 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. ÖYP araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca (doktora derecesi almak koşuluyla) yurtdışında lisansüstü eğitim yapabilirler. Bunun için, YÖK’ün belirlediği lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversitelerden birinden doktora eğitimine ilişkin kabul almak ve diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir.

15 MECBURİ HİZMET Kurum Dışı ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar. Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.

16 DANIŞMAN ATAMA ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.

17 DANIŞMAN ATAMA Doktora derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

18 TEŞEKKÜRLER


"Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları