Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Ulusal Kurum Projeleri Koordinatörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Ulusal Kurum Projeleri Koordinatörlüğü"— Sunum transkripti:

1 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Ulusal Kurum Projeleri Koordinatörlüğü
Yrd.Doç. Dr. Serkan ÖZEL

2 Kalkınma Bakanlığı Destekleri
Kalkınma Bakanlığı (Eski DPT) tarafından, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarına; 1-Büyük ölçekli araştırma altyapılarında 2-Araştırmacı insangücü yetiştirilmesinde Destek verilmektedir.

3 ARAŞTIRMA ALTYAPILARINI DESTEKLEME PROGRAMI
Araştırma altyapı destekleri; ülkesel ve bölgesel öncelikleri, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek, nitelikli araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak projeleri desteklemektedir.

4 Uzmanlık ve Mükemmeliyet Merkezleri
Merkezi Araştırma Laboratuarları

5 2- ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİ Lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için “Araştırmacı Yetiştirme Programları” desteklenmektedir.

6 Program ilanı, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından her yıl yılda bir kez yapılmaktadır.

7 SODES (SOSYAL DESTEK PROGRAMI)
NEDİR? İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, İl düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen,ü Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği, Sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

8 SOSYAL İÇERME KÜLTÜR, SANAT ve SPOR İSTİHDAM

9 HEDEF KİTLESİ Çocuklar Gençler , Kadınlar İşsizler Yoksullar Göç etmişler Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

10 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Destekleri
Teknik Destek (TD) Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arzeden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamdaki başarılı projelere azami TL tutarında uzmanlık desteği sağlanacaktır.

11 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın amacı; TRB2 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamdaki başarılı projelere asgari TL azami TL tutarında mali kaynak sağlanacaktır. Program kapsamında proje bütçesinin %100'üne kadar Ajans desteği sağlanabilecektir.

12 Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı - TRB2/13/KÖAP02 kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

13 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
 1)    Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programın Amacı: Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır. 

14 San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?
Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.  Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

15 2)    Teknogirişim Sermayesi Desteği
Programın Amacı: 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

16 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Tarımsal Ar-Ge Proje Destekleri Bakanlığımız, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi vermektedir sayılı tarım kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen AR-GE projeleri desteklenmektedir.

17 2013 YILI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI
1- Tarımsal destekler, politikalar, programlar, mevzuatlar ve projelerin etki analizleri, 2- Bölgeler ve ürünler itibariyle Yeter Gelirli Tarımsal İşletme büyüklüklerinin belirlenmesi ve yoksulluk analizleri, 3- Ülkemizin tarım vizyonunun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, 4- Hastalık ve zararlılarının sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi, 5- Gıda ve yem sektöründe katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi, 6- Doğal gıda katkı maddelerinin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması, 7- Geleneksel fermente ürünlerden izole edilen mikroorganizmalar kullanılarak starter kültür üretilmesi, 8- Gıda ile temas eden maddelerin güvenilirliğinin belirlenmesi, Gibi 34 adet konu listesi mevcuttur.

18 Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılı “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında, gençlerin potansiyellerinin gerçekleştirilebilmesi, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, karar alma, uygulama süreçlerine ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılması, yenilikçi fikirlerinin geliştirilebilmesi amacıyla proje teklif çağrısı ilanı yayınlamıştır.

19 TÜBİTAK Projeleri ​TÜBİTAK 1007 TÜBİTAK 1003 TÜBİTAK 1002 TÜBİTAK 1001
TÜBİTAK ve BOREN İşbirliği ile Bor Teknolojileri Çağrısı Tekrar Açılmıştır.


"BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Ulusal Kurum Projeleri Koordinatörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları