Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK TEYDEB... Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK TEYDEB... Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını."— Sunum transkripti:

1

2

3 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
1501 2013 TÜBİTAK TEYDEB... Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik etmekte, bu çalışmalarla ortaya çıkan mali riskleri paylaşmakta, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunarak, onları desteklemektedir.

4 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
1501 2013 TÜBİTAK TEYDEB... Bilginin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürülmesine, iç pazar ve dış pazarlardaki konumun güçlenmesine, tercih edilirlik noktasında, fark yaratacak çalışmalara katkı sağlamaktadır.

5 1501 Ar-Ge ile Yeniliğe Bakış Açımız
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Ar-Ge ile Yeniliğe Bakış Açımız Ar–Ge ve yenilik projeleri firmalara; Ar–Ge altyapısı, yaratıcı düşünce, yenilikçi vizyon, işbirliği kültürü, proje ve teknoloji yönetimi ile sürdürülebilir rekabet bilinci kazandırmaktadır.

6 1501 Dünya Yenilik Bekliyor
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Dünya Yenilik Bekliyor Ürünü teknik özellikleri açısından benzerleri ile karşılaştırarak, yenilik düzeyi belirlenerek: Bu doğrultuda teknolojik açıdan iyileştirilmiş ve geliştirilmiş ürünleri, hayata geçirilmesi için desteklemektedir.

7 1501 Yenilik Süreci Kalite ve standartları yükseltilmiş,
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Yenilik Süreci Kalite ve standartları yükseltilmiş, geliştirilen teknikler ile maliyetleri düşüren, yeni ürünler ve yeni ürün teknolojileri geliştirme çalışmaları.

8 1501 TEYDEB Hangi Ar–Ge Projelerini Destekliyor? Firma için…
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 TEYDEB Hangi Ar–Ge Projelerini Destekliyor? Ürünlerin geliştirilmesi süreçlerine ve faaliyetlerine destek vermektedir. Firma için… Ülke için… Dünya İçin... Fayda sağlayacak yeni ürün ve bunların geliştirilmesi süreçlerine destek veriyor.

9 1501 Ar-Ge’nin Katma Değerleri
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Ar-Ge’nin Katma Değerleri Vizyoner firmaların alanlarında yaptığı Ar-Ge çalışmaları; sektörlerine, ülkeye, kendilerine ve dünyaya katkı sağlamaktadır.

10 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
1501 2013 TEYDEB 1501 destek programı; ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak, Türkiye’de yerleşik KOBİ ve büyük sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilikçi projelerini destekler.

11 1501 Proje bütçesinde herhangi bir sınır yoktur.
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Proje bütçesinde herhangi bir sınır yoktur.

12 1501 Projelerden Beklenti Nedir? Yeni ürün, mevcut ürünü geliştirme,
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Projelerden Beklenti Nedir? Yeni ürün, mevcut ürünü geliştirme, ürünü iyileştirme, ürün kalite ve standartlarını yükseltme, maliyet düşüren teknikler geliştime, yeni üretim teknolojileri için çalışmalar beklenmektedir.

13 Projelerin Dönemsel Destek Oranı
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Destek Oranları ve Süreleri Nelerdir? = + Projelerin Dönemsel Destek Oranı Temel Destek Oranı İlave Destek Oranı

14 Başvuruda bulunan tüm kuruluşlar için temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır.

15 Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış (%60)’tır.

16 İlave Destek Kriterleri
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 İlave Destek Kriterleri 1) Ortak başvuru ile %25, 2) Projelerdeki personel harcamaları için; büyük işletmelerde %60, Orta ölçekli KOBİ’lerde %75, Mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerde %90’dır. Doktoralı araştırmacı istihdamı ise %100 destek görür. 3) Öncelikli alanlara %25 ödeme yapılmaktadır.

17 İlave Destek Kriterleri
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 İlave Destek Kriterleri Ar-Ge alanındaki danışmanlık, test, analiz vb. hizmet alımlarındaki Üniversite, Kamu Araştırma Enstitüsü, Döner Sermaye üzerinden Üniv. Öğretim Elemanı, Teknoloji Geliştirme bölgelerindeki yerleşik şirketlerin kullanımına %100 destek sağlanmaktadır.

18 Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

19 Destek Kapsamında Neler Gider Gösterilir?
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Destek Kapsamında Neler Gider Gösterilir? Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat, yazılım ve teçhizat alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

20 Nasıl Başvuru Yapılır? Firmanın PRODİS’e kayıt yapması ile sisteme girişi başlar. Ön kayıt formu ve ekleri TÜBİTAK’a gönderilir. TÜBİTAK TEYDEB tarafından proje ön kaydı gerçekleştirilir. Firma Proje başvurusunu yapar. Başvurular sadece adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi–PRODİS) üzerinden değerlendirilmektedir.

21 Başvuru Değerlendirme Süreci ve İşleyiş
Teknik uzman tarafından projenin ön değerlendirilmesi yapılır. Proje, online ortamda hakemlere gönderilir. Hakemler, kuruluşu yerinde ziyaret eder. Ardından değerlendirme raporlarını TÜBİTAK’a gönderir. Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi Toplantısı ile Hakem raporları, TEYDEB Uzman görüşleri ve Proje Başvurusu değerlendirilir. Proje Reddedilir. Proje Destek Kararı verilir. Değerlendirme sürecinde proje personelinin ve varsa teknik danışmanların, proje faaliyetlerine ilişkin, hakemlere sunum yapmaları gerekmektedir.

22 TEYDEB Hangi Kriterlere Göre Değerlendirir?
Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu TEYDEB Hangi Kriterlere Göre Değerlendirir? Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

23 1501 Değerlendirme Süreci ve Hakemlik
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Hakem kuruluşu ziyaret eder. İlgili sunumda; proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanların bulunması beklenir. Hakemler, gerek duydukları açıklamaları AGY200 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler.

24 1501 Değerlendirme Süreci ve Hakemlik
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Hakem; Uygulama Esasları ve kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde firmanın sunduğu projeyi, öneri dokümanını, değerlendirme raporu ve kılavuzuna uygun olarak inceler. Rapor PRODİS üzerindeki elektronik ortamda kılavuza uygun olarak hazırlanır. TÜBİTAK’a iletilir.

25 İzleme ve Sonuçlandırma Nasıl Olur?
Projeler, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu sunulur. Projenin destek kapsamındaki mali denetimleri ve tasdikleri “Yeminli Mali Müşavir” kontrolünde sürdürülür. İzleme ve Sonuçlandırma Nasıl Olur?

26 TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması

27 Teşekkür Ederiz


"Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK TEYDEB... Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları