Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİ BAKANLIĞI HİBE DESTEK PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİ BAKANLIĞI HİBE DESTEK PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 EKONOMİ BAKANLIĞI HİBE DESTEK PROGRAMLARI
Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımına, Şirketlerin, akredite edilmiş kurumlardan alacakları çevre ve kalite belgelerinin finansmanına, Şirketlerin, uluslararası fuarlara katılımlarını teşvik etmeye, Markalaşma adına yapılan tasarım faaliyeti ile yurtdışı şube açılışı, marka tanıtımı ve tesciline, yönelik hibe destekleri verilmektedir. PRUVA DANIŞMANLIK

2 Uluslararası Yurtiçi İhtisas Fuarları
EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEK PROGRAMLARI DESTEK AMACI DESTEKLENEN GİDERLER DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ Uluslararası Yurtiçi İhtisas Fuarları Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımı Fuar öncesi yurtdışı tanıtım %50 Azami Süresiz Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Akredite edilmiş kurumlardan alınacak çevre, kalite ve tarım analiz belgeleri. ISO Serisi, CE, ETA, SCS, MCC, Tarım Analiz vb. belgeler. %50 (azami 25 Bin USD) İstihdam Yardımı Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kambiyo işlemlerini yürütmek üzere yönetici ve eleman istihdamı Yönetici ve Eleman Maaşları (Azami Yönetici 18 Bin USD, Eleman 9 Bin USD) %75 1 yıl PRUVA DANIŞMANLIK

3 Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği
EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEK PROGRAMLARI DESTEK AMACI DESTEKLENEN GİDERLER DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği Şirketlerin yurtdışı fuarlara iştiraki ve uluslararası fuarlara katılımların sağlanması. Organizatöre Ödenen Katılım Bedeli %50 - %75 Süresiz Tasarım Desteği Markalaşma adına yapılan tasarım faaliyeti harcamaları yurtiçi ve yurtdışında desteklemektedir. Yurtdışı tanıtım ve şube harcamaları, marka tescili ve kurumsal kimlik harcamaları. %50 4 yıl PRUVA DANIŞMANLIK

4 TÜBİTAK HİBE DESTEK PROGRAMLARI
TUBİTAK TÜBİTAK HİBE DESTEK PROGRAMLARI Yeni ürün, teknoloji veya ürün kalitesinin yükseltilmesi ile maliyetleri düşürücü Ar-Ge çalışmalarına, Üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  sanayiye aktarılarak ticarileştirilmesine, Öncelikli sektörlerde hazırlanan projelere, Yeni ürün üretimi, mevcut ürünün kalitesinin yükseltilmesi ve maliyet düşürücü teknoloji geliştirilmesine, Yeni fikir ve buluşların ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik olarak %60 ile %75 arasında hibe desteği verilmektedir. PRUVA DANIŞMANLIK

5 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri
DESTEK PROGRAMLARI DESTEKLEMENİN AMACI DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ DESTEKLENEN GİDERLER 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Yeni ürün, teknoloji veya ürün kalitesinin yükseltilmesi ile maliyetleri düşürücü Ar-Ge çalışmaları %60 Azami 3 yıl Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve yayın alım ile danışmanlık 1505 Üniversite ve Sanayi İşbirliği Destek Programı Üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  sanayiye aktarılarak ticarileştirilmesi %60 - %75 (Üst sınır 1 Milyon TL) Azami 2 yıl PRUVA DANIŞMANLIK

6 DESTEK PROGRAMLARI DESTEKLEMENİN AMACI DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ
TUBİTAK DESTEK PROGRAMLARI DESTEKLEMENİN AMACI DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ DESTEKLENEN GİDERLER 1511 Öncelikli Alanlar Ar - Ge Destek Programı Otomotiv, BİT, Makine, Enerji, Gıda, Savunma, Uzay ve Sağlık gibi öncelikli alanlara proje sunmak KOBİ %75 BÜYÜK %60 Süresiz Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve yayın alım ile danışmanlık 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Yeni ürün üretimi, mevcut ürünün geliştirilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, maliyet düşürücü teknoloji 1.5 Yıl Ar - Ge ve İnovasyon Programı Yeni fikir ve buluşların ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek vermek Değişken 1 – 2 Yıl PRUVA DANIŞMANLIK

7 PRUVA Finansal Müşavirlik Hizmetleri
PRUVA Danışmanlık Teknik ve finansal bilgi açısından güçlü ekibiyle; Şirketinizin, yatırımlarını, projelerini, faaliyet döngüsünü ve işletme sermayesi ihtiyacını finanse etmek üzere, mali bünyenize en uygun kredi imkanlarını sizin için araştırmaktadır. Şirketinizin sürdürülebilir karlılığını optimum düzeye çıkarmak ve reytingini yükseltmek üzere finans ve kredi danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

8 Finansal Müşavirlik Hizmetleri
Finans ve Kredi Danışmanlığı İşletmenizin faaliyet döngüsüne ve mali yapısına, vade ve maliyet açısından en uygun kredi imkanlarının araştırılması. Proje Finansmanı Danışmanlığı Yeni yatırım, kapasite artışı veya modernizasyon amaçlı projelerinize fizibilite raporları hazırlanması, yatırımlarınızın geri dönüşünün kredi (yabancı kaynak) vadesi ile uyum optimizasyonun sağlanması. Finans ve Yatırım Danışmanlığı Sağlıklı ve hızlı büyümek için yüksek karlılık potansiyeli olan projelerin ve finansal enstrümanların sunulması hususunda danışmanlık hizmetleri. Yurtiçi ve Yurtdışından Kaynak Temini İşletme sermayesi veya proje/yatırım finansmanında kullanılacak en uygun kredilerin yurtiçi ve yurtdışı kreditörler nezdinde araştırılması

9 FİNANSAL MÜŞAVİRLİK Firma Değerlendirme İşletmenizin mali tablolarının, sizi kreditörler nezdinde rating kriterleri baz alınarak en doğru – tutarlı ve gerçekçi tanıtacak şekilde düzenlenmesi Aktif / Pasif Yönetimi Öz kaynak/Yabancı Kaynak ve Varlık/Borç dengenizin, sürdürülebilir karlılığınızı optimum seviyeye çıkartacak şekilde yönetilmesi


"EKONOMİ BAKANLIĞI HİBE DESTEK PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları