Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IBF in consortium with HIFAB, Norm Consulting, Early Years, YORET. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IBF in consortium with HIFAB, Norm Consulting, Early Years, YORET. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa."— Sunum transkripti:

1 IBF in consortium with HIFAB, Norm Consulting, Early Years, YORET. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Model Okul Uygulamaları Bilgilendirme Semineri

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Model Okulların 10 Temel Özelliği 1.Şiddet Farkındalığı 1.Okul Şiddet Taraması 2.Stratejik Planlama 3.Etkili Liderlik 4.Sosyal ve Duygusal Öğrenme 5.Okul ve Çevre Güvenliği 6.Personel Eğitimi 7.Öğrencilerin Katılımı 8.Ailelerin Katılımı 9.Toplum Destekli Çalışma

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 1-ŞİDDET FARKINDALIĞI

4 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Okullarda Şiddet Farkındalığı Şiddet farkındalığı, Şiddetin öğrenciler üzerindeki etkisinin tüm paydaşlarca (Öğrenciler, öğretmenler, personel, yönetici ve veliler) bilinmesidir. Okul, okuldaki şiddet içeren davranışın boyutu ve öğrenciler üzerindeki etkisi konusunda ortak anlayış geliştirmelidir. Gözlenen Temel Özellikler – Şiddet kavramı, yapısı, müdahaleler konusunda ortak anlayış geliştirmek üzere personel gelişimi desteklenmektedir. – Okuldaki herkes şiddet içeren davranışı fark etme ve önleme konusunda duyarlıdır. – Şiddet içeren davranışa tolerans göstermeyen ortak değerler ve onların takipçisi liderler vardır. – Okul yönetimi, şiddetten kaynaklanan sorunların çözülmesinde kararlıdır. – Şiddet içeren ve içermeyen davranışlar tanımlanırken, ortak dil ve görüş birliği sağlanmıştır. – Düzenli olarak yıllık okul şiddet incelemesinin sonuçları hazırlanarak, paydaşlarla paylaşılır.

5 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Okullardaki Şiddeti Azaltmaya Yönelik Eylemler Ulusal Gereklilik, Girişim ve Programlar Okul Politikaları ve Sınıf İçi Kurallar Önleyici Genel Tedbirler Şiddetin Azaltılması için Okul Çevresinin İyileştirilmesi Eğitim Programları ve Faaliyetleri Şiddet İçeren Faaliyetlerde Bulunma Riski Olan Öğrencilere Yardım Şiddet Mağdurlarına Destek Okul Emniyet Ve Güvenlik Tertibatı Okul Personelinin Eğitilmesi

6 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 2-OKUL ŞİDDET TARAMASI

7 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Okul Şiddet Taraması Okul Özdeğerlendirmesinin Yapılması Personel eğitimi ve eylem planının uygulanması İzleme ve Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Eylem Planının Hazırlanması Okulda Şiddetin Azaltılması

8 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Okul Öz-değerlendirmeleri Müdahale Süreci «Sürecin Tasarlanması» Öz değerlendirmenin tasarımı iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama tamamen ankete dayalıdır, İkinci aşama ise okulun anket sonuçlarında belirsiz, parçalı veya kutuplaştırılmış olabilecek bulguları teyit etmesine veya aksini kanıtlamasına imkan tanıyan görüşme, belge inceleme gibi faaliyetleri içerir. Uygulanan öz-değerlendirmenin etkili olması için, iyi hazırlık yapma, okul öz değerlendirmesini doğru tanıtma, paydaşları dahil etme, onlara güven verme ve ihtiyaçlarını dikkate alma yönünde çaba içermelidir.

9 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 3-STRATEJİK PLANLAMA

10 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Okul Politikasının Hazırlanması, Duyurulması ve İzlenmesi Belirlenen vizyon, okul politikasının temel taşıdır. Okul politikasının yazılması ve tüm paydaşlara duyurulmasının gerçekleştirilebilmesi yönünde alınacak ilk ve en önemli adımdır. Okul Politikası; Tüm paydaşlara duyurulmalı… Herkes tarafından anlaşıldığından emin olunmalı… Uygulanmalı.. Ve izlenmelidir…

11 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 4-SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME

12 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Sosyal ve Duygusal Öğrenme Nedir? Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ), hayatı idare etmeye ve etkili bir biçimde öğrenmeye yardımcı olan destekleyici özellikler ve beceriler geliştirir. Bu özellikler geniş bir yelpazede becerileri kapsar bunları tanımlamak için bir çerçeveye ihtiyaç duyarız.

13 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 5-ETKİLİ LİDERLİK

14 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Değişime Gösterilen Tepkiler 1.Şok: Yeni haberler duyulduğunda gösterilen ilk tepki. 2.İnkar: Kaçınılmaz olanı engellemeye çalışmak. 3.Farkındalık: Değişimin gerekliliğini kabul etmeye başlamak 4.Kabul etme: Eski yöntemlerin değişeceğini kabullenme. 5.Deneyleme: Bir şeyleri yapmak için yeni yollar denemek. 6.Anlam aramak: Yeni durumu anlamlandırmak. 7.Bütünleştirme: Yeni çalışma yöntemleri kabul etmek ve uyumlandırmak 2.14

15 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 6-OKUL ve ÇEVRE GÜVENLİĞİ

16 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Okul Çevresinin Güvenli Hale Getirilmesi Tanım: Okulda güvenlik demek sadece öğrencilerin okulda güvende olması değil ayrıca kendilerini güvende hissedebilmeleri, okulda öğretmenleri ile rahatlıkla diyalog kurmaları ve öz güvenlerini geliştirebilmeleridir. Gereksinim: Güvenli bir öğrenme yaratmak için aşağıdakileri içeren Bütüncül Okul Yaklaşımına ihtiyaç vardır:  Liderlik ile yönetim uygulamasının stili ve kalitesi  Müfredatın kalitesi ve sunumu  Sosyal alanların düzenlenmesi  Zorbalık olaylarıyla baş etme prosedürlerinin yapılandırılmış olması  Öğrencilerin birbirleri ve diğerleriyle olumlu ilişki kurması 2.16

17 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 7-PERSONEL EĞİTİMİ

18 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 8-ÖĞRENCİLERİN KATILIMI

19 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Öğrenci Katılımını Destekleme Süreçleri 1.Öğrencilerin karar alma sürecine katılması 2.Okullarda öğrenci destek sisteminin kullanılması 3.Şiddetin Azaltılması için öğrenci güdümlü stratejilerin geliştirilmesi 1.Akran destek sistemleri 2.İşbirliğine dayalı grup çalışması 3.Dostluk arkadaşlık uygulaması 4.Akran arabuluculuğu /anlaşmazlıkların çözümü/ onarıcı yaklaşımlar 5.İleri akran dinleme 4.Öğrenci güdümlü sistemlerin geliştirilmesi

20 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 9-AİLELERİN KATILIMI

21 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Ailelerin Sürece Dahil Edilme Nedenleri 1.Okul ortamında çıkar grubu olarak veliler (Öğrenciler okul meclisleri yoluyla veliler ise deneyim ve uzmanlıklarıyla okula büyük katkılarda bulunabilir. Mevcut okul/ev bağını güçlendirmenin yanı sıra velilerin politika oluşturma ve uygulama aşamalarındaki katılımı aile deneyimini sürece dâhil ederek söz konusu politikaları zenginleştirir.) 2.Gençlerin davranışlarında genel etki unsuru olarak veliler (Her ne kadar bazı gençler karşı çıksa da psikolojik araştırmalar, gençlerin tavırları, davranışları ve hatta bazen kişilik gelişiminde en önemli etki unsurunun aileler olduğunu göstermektedir.) 3.Okulda şiddeti bildiren bir unsur olarak veli ve öğrenciler (Gençler arasındaki anti- sosyal ya da toplum tarafından kabul görmeyecek düzene aykırı her türlü eylem okul ve ailelerin bilgisi olmaksızın gizli bir biçimde gerçekleşir.)

22 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Velilerin Katılımı Nasıl Sağlanmalıdır? Velilerin katılımını sağlamak için aşağıdaki basamaklar izlenmelidir 1.İstek – velilerin katılımının nedenleri hakkında net olunması. 2.Elde etme – temel iletişim ve ilişkilerin kurulması. 3.Tutma – düzenli iletişim için velilerin ikna edilmesi. 4.Dâhil etme – ailelerin etkin roller üstlenmesi. 5.Güçlendirme – velilerin fikir ve önerileriyle katkıda bulunması, bunları hayata geçirmesi, diğer veliler için “öncülük” teşkil etmesi.

23 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Veli Katılımını Arttırmak İçin Öneriler  Şiddetin Azaltılması programına dair bir tanıtım toplantısının düzenlenmesi,  Eve, okulda şiddetin Azaltılması programıyla ilgili olarak çocukların neler yapacağını anlatan mektupların yollanması. İster yazılı ister sözlü olsun, velilerle iletişimde basit ve anlamlı bir dilin kullanılması oldukça önemlidir.  Velilerin evde çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri etkinlikleri içeren kitapçıkların hazırlanması,  Toplantılara velilerin davet edilmesi,  Ev ziyaretleri düzenlenmesi ve yeni katılan veliler bilgilendirme yapılması vb. eve mektup yollamak katılımı istenen velilerin sürece çekilmesi için yeterli olmayabilir. Bu sebeple doğrudan ve yüz yüze iletişimle birlikte kararlılık gerekir. Özel sosyal-duygusal öğrenme ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri için;  Velilere, çocuklarının sosyal-duygusal öğrenmesi için gerekli becerileri kazandıracak çalışma atölyelerinin düzenlenmesi etkili olacaktır.

24 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! 10-TOPLUM DESTEKLİ ÇALIŞMA

25 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Yerel Çevrenin Okul İçin Önemi Okullar sorunlu dünyaları olan öğrenciler için huzurlu bir sığınak sağlayabilir; ancak okullar kendi çevrelerinin de kalbinde yer almaktadır ve çevreden ayrılamazlar. Kendi yerel çevreleri ile ortaklık yapmaya ve bunu sürdürmeye çalışmaları gerekmektedir. Okulun bir toplumla işbirliği programı geliştirmesinin beş aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar, bütüncül şiddetin azaltılması programına ilişkin gelişim döngüsüne benzer özellik taşımaktadır.

26 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

27 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

28 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

29 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

30 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

31 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

32 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

33 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

34 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!

35 22-26 ŞUBAT 2016 Tarihleri arasında OKUL ŞİDDET ÖNLEME KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI

36 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children!  PLANIN YAPILMASI  GÖREV DAĞILIMIN YAPILMASI  ÇALIŞMALARIN BELİRLENMESİ: -ÖĞRETMENLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ -OKULDAKİ TÜM PERSONELİN BİLGİLENDİRİLMESİ -TÜM PERSONELİN ÇALIŞMALARA DAHİL EDİLMESİ -ÇALIŞMALARIN YAPILMASI -FİLMLERİN BELİRLENMESİ -RESİM, ŞİİR VB ŞİDDET ÖNLEME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BELİRLENMESİ KOMİSYONDA;

37 23-31 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN RAPOR HALİNDE İL MİLLİ EĞİTİM’E GÖNDERİLMESİ

38 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Fight against Violence towards Children Çocuklar Sevgiyle Büyüsün! We Love Our Children! Her ş ey Çocuklar Sevgiyle Büyüsün Diye…


"IBF in consortium with HIFAB, Norm Consulting, Early Years, YORET. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları