Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygu-lanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygu-lanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının."— Sunum transkripti:

1

2  Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygu-lanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

3  2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.  Program; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor.

4 ERASMUS+ KA1 (Ana Eylem 1) BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİKLERİ KA2 (Ana Eylem 2) İYİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR İÇİN İŞBİRLİĞİ KA3 (Ana Eylem3) POLİTİKA REFORMU DESTEĞİ

5 SPOR JEAN MONNET +

6  Bu eylem kapsamındaki projeler, ülkelerarası öğrenicilerin (öğrenciler, stajyerler, çıraklar, gençler ve gönüllüler ) ve personelin (profesörler, öğretmenler, eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında aktif kuruluşlarda çalışan kişiler) hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleşitirilmesini amaçlamaktadır.

7  Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik, yaratıcılık ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla eğitim, gençlik alanında ya da işgücü piyasasında aktif olarak yer alan her türlü kurum kuruluş arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim faaliyetlerinde kurumsal işbirliğinin destekleneceği eylem çeşididir.

8  Okullar ve diğer kuruluşlar arasında, müfredat geliştirme, temel becerileri geliştirme, okullarda şiddetle mücadele alanlarında sektörler arası işbirliği.  * Gençlere eğitim fırsatları geliştirmek için yerel / bölgesel yönetimler ve okullar arasında yerel konsorsiyumlar  * Çalışma / eğitim dönemlerinde örneğin dil becerilerini ve kültürler arası farkındalıkları artırmayı amaçlayan bir proje kapsamında öğrenci gruplarının değişimleri  * eTwinning for online exchanges for teachers/online workshops/ professional development of teachers, student teachers, teacher educators, involving pupils  * Öğretmenler için online değişimler için eTwinning: Online çalıştaylar / öğretmenlerin profosyonellik gelişimi, öğrenci öğretmenler, öğretmen eğitimcileri, öğrencileri içeren.

9  Yüksek düzeyde politika yapıcılar, uygulayıcılar, katılımcı kuruluşlar, araştırmacılar ve paydaşlar grupları arasında akran eğitimi, ulusal politikaların ve Avrupa diyaloğunun geliştirilmesi, yenilikçi politik tedbirler ve diğer sistemlere transferi ile ülkelerarası deneyimler desteklenmektedir.  Politika reformu için destek eylemi projeleri ile Avrupa 2020 Stratejisi'nin amaçlarına ulaşılması, eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik çerçeve (ET 2020) ve Avrupa Gençlik Stratejisi oluşturmak hedeflenmektedir.

10  2014-2020 dönemini kapsayan toplam bütçe: 14,774 Milyar Euro  Ana Eylem 1 (KA1) : % 63  Ana Eylem 2 (KA2) : % 28  Ana Eylem 3 (KA3) : % 4.2

11  Eğitim ve öğretim : (% 77.5)  Gençlik : (% 10)  Öğrenci kredisi : (% 3.5)  Ulusal Ajanslar : (% 3.4)  İdari maliyetler : (% 1.9)  Jean Monnet : (% 1.9)  Spor : (% 1.8)

12   Yükseköğretim Kurulu : % 43   Mesleki Eğitim ve Öğretim : % 22   Okullar : 15%   Yetişkin Eğitimi : 5%   Geriye kalan fonların tahsisi : 15%

13 KA1 ( Ana Eylem 1) BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİKLERİ ① Personel hareketliliği: Öğretmenler, öğretim görevlileri, okul liderleri ve gençlik çalışanlarının hareketliliği ② Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğrenim öğrencileri, mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri hareketliliği ③ Yüksel Lisans kredi garantisi ④ Ortak yüksek lisans dereceleri ⑤ AB üyesi ve AB üyesi olmayan yararlanıcıların yüksek öğrenim hareketliliği ⑥ Gönüllülük ve gençlik değişimleri KA2 (Ana Eylem 2) İYİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR İÇİN İŞBİRLİĞİ ① Stratejik Ortaklıklar: Eğitim-öğretim veya gençlik örgütleri ve diğer kurum ya da kuruluşlar arasındaki stratejik ortaklıklar ② Bilgi Birlikleri : (Merkezi Projeler) Yüksek öğretim kurumları ve iş dünyası arasındaki büyük ölçekli ortaklıklar ③ Sektörel Beceri Birlikleri: (Merkezi P.) Mesleki eğitim-öğretim kurumları ve iş dünyası arasındaki ortaklıklar ④ Kapasite Geliştirme Projeleri: (Merkezi) Program ülkeleri ile ortak ülkeler arasındaki gençlik alanındaki işbirliği ⑤ BT destekleme platformları (E- twinning gibi), Yetişkin Eğitimi için Avrupa Platformu, Avrupa Gençlik Portalı ⑥ Üçüncü ülkeler ve komşu ülkeler odaklı işbirliği KA3 (Ana Eylem3) POLİTİKA REFORMLARININ DESTEKLENMESİ ① Koordinasyon açık metodu ② Prospektif girişimler ③ AB tanıma araçları ④ Yaygınlaştırma ve sömürü ⑤ Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile politika diyaloğu: Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar ① Spor (Merkezi Projeler) ② Jean Monnet (Merkezi Projeler)

14 TEŞEKKÜRLER


" Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygu-lanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları