Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pat Lonergan Dublin Kolej Üniversitesi.  Giri ş  Embriyonik mortalite  Progesteron ve konseptüs geli ş imi  Kısa-dönem progesteron tedavisi  Sonuçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pat Lonergan Dublin Kolej Üniversitesi.  Giri ş  Embriyonik mortalite  Progesteron ve konseptüs geli ş imi  Kısa-dönem progesteron tedavisi  Sonuçlar."— Sunum transkripti:

1 Pat Lonergan Dublin Kolej Üniversitesi

2  Giri ş  Embriyonik mortalite  Progesteron ve konseptüs geli ş imi  Kısa-dönem progesteron tedavisi  Sonuçlar

3 Wisconsinİrlanda ◦ Populasyon: 5,711,767 ◦ Populasyon: 4,487,000 ◦ Kara alanı: 169,800 km² ◦ Kara alanı: 84,420 km² ◦ Sütçü tip inek: 1.2 m ◦ Sütçü tip inek: 1.1 m ◦ Etçi tip inek: 250,000 ◦ Etçi tip inek: 1.1 m

4

5

6 Sürüdeki inek %’si Günlük kg DM / Ha Sezonsal, mera-bazlı süt üretimi Günlük mera gelişim alanı 100 Sürü yem gereksinimi 90 80 70 Ortalama buzağılama tarihi 20 Şubat 60 50 40 Buzağılamadan Kasım sonuna kadar 30 20 otlatma 10 0 MSD 25 Nisan - 13 hafta OcakşubMarNisMay HaziTemAğu EylülEkimKas Ara 285+ laktasyon (DIM) çiftleşme sezonu 100 90 BUZAĞILAMAKURU DÖNEM 80 İnekler buzağılamadan 8 hafta önce kuruya çıkıyor. 70 60 GEBE KALMA 50 40 30 20 10 0 OcakŞubMarNisMayHazTemAğuEylülEkimKasAra

7 GEBELİK POST PARTUM PERİYOD

8 ParametrelerOrtalamaHedef Buzağılama aralığı (gün)402365 6 hafta buzağılama oranı (%)52>75 (90) Buzağılama tarihi 9 Mart20 Şubat Gebelik – 1. tohumlama (%) 5360 Kabul etme oranı (%)6090 Çiftleşme sonunda açık (%)1510

9 ParameterTargetValue to economy Sütçü tip Buzağılama aralığı402 gün365 gün120 milyon Çiftleşme sezonunun uzunluğu 1512- 3-hafta kabul etme oranı %60%90- Çiftleşme sezonunun sonunda açık %15%1060 milyon Etçi tip İlk buzağılama30 ay24 ay46 milyon yaşı Buzağılama aralığı406 gün365 bün82 milyon Buzağılar/inek/yıl0.81.0103 milyon Buzağılama aralığı%<25%95-100 <365 gün olan inek PARAMETREMEVCUT ORTALAMA HEDEFEKONOMİDE DEĞERİ

10

11 Dunne ve ark. (2000) Anim Reprod Sci n=158 etçi tip düveler Embriyo kaybının zamanlaması Gebelik günü Embriyo canlılık oranı (%) gebeliğin yarısı

12 Silke ve ark. (2002) Anim Reprod Sci n=1046 sütçü tip inek n=162 sütçü tip düve Embriyo kaybı (%) Gebelik evresi Gün 28-42Gün 43-56Gün 57-70Gün 71-84 Gün 28-42 Gün 43-56 Gün 57-70 Gün 71-84 Tümü

13 Diskin ve ark. (2006) Anim Reprod Sci British–Friesian & Holstein–Friesian inekleri Fertilizasyon hatası Geç embriyonik ölüm

14 Roberto Sartori Fertilizasyon % (n/n) Wiebold (1988) - Östrus100.0 (25/25) Ryan ve ark. (1993) - Östrus85.3 (163/191) Tanabe ve ark. (1994) - Östrus87.0 (87/100) Cerri ve ark. (2009a) - SZST79.8 (67/84) Cerri ve ark. (2009b) – SZST86.6 (110/127) Cerri ve ark. (2009b) – Östrus85.4 (35/41) Cerri ve ark. (2009c) – SZST78.8 (67/85) Ortalama84.8 (554/653)

15 Roberto Sartori Ortalama Wiebold (1980) Östrus Ryan ve ark (1993) Kış Östrus Ryan ve ark (1993) Yaz Östrus Cerri ve ark (2009a) SZST Cerri ve ark (2009b) SZST Cerri ve ark (2009c) SZST Cerri ve ark (2009b) Östrus Canlı embriyolar (%)

16 Heyman ve ark. (2002) Biol Reprod Gün 7 Gün 21 Gün 35Gün 50 Gün 70 Gün 90 Buzağılama SCNT erişkin fötal

17 erişkin Heyman ve ark. (2002) Biol Reprod Influence of embryo type İn vitro embriyo işleme tekniklerinin erken sensörü endometriyum Endometriyum, klonlanmışa karşı fertil embriyolara farklı olarak yanıt verir

18 Problem nerede?

19 Spencer ve ark. (2007) Östradiol (pg mL -1 ) Progesteron (pg mL -1 ) Çiftleşme sonrası günler Blastosit büyüme ve gelişimi Ovidukt/Uterus pozisyonu

20 Relationship between plasma concentrations of progesterone on day 7 after insemination and subsequent embryo survival rate. Embriyo canlılık olasılığı Serum progesteron ng/ml Lineer P<0.01 Karesel P <0.05;

21 Garrett ve ark. (1988) J Reprod Fertil 14. Gün Uzunluk (mm) Sınır (mm) Kontrol3.8+1.91 –13 P4 ile tedavi edilen 37.3+14.93 – 119 Progesteron (ng/ml) Progesteron ile tedavi Kontrol Gün

22 Konseptüs uzama dürtüsü Endometriyal gen expresyonu Histotrof komposizyonu Progesteron IFNT sekresyonunda artış = Gebeliğin Maternal Tanınması

23 Etçi tip-kros Düveler TohumlanmışTohumlanmamış Yüksek P4 Normal P4 D5 D7 D13 D16 Yüksek P4 Normal P4 Gebe Yüksek P4 Gebe Normal P4 Kontrol Yüksek P4 Kontrol Normal P4 n=263 n=210

24 PRID yerleştirme *** ** *** Carter ve ark., 2008 Reprod Fertil Dev Progesteron (ng/ml) Siklus/gebelik günü Gebelik Yüksek Gebelik Normal Kontrol Yüksek Kontrol Normal

25 * 0 10 20 Yüksek Progesteron Normal Progesteron Embriyo uzunluğu (cm) Carter ve ark., 2008 Reprod Fertil Dev

26 Forde ve ark. (2009) Biol Reprod Uygunluk Çözümlemesi

27 Takviye progesteronun endometriyal gen ekspresyonunda gün içerisindeki etkisi Forde ve ark. (2009) Biol Reprod Gün 5 Gün 7 Gün 13 Gün 16 Yüksek & Normal P4 Toplam Yukarı ve aşağı regüle olan genler

28 Progesteron embriyoyu nasıl etkiler - in vitro? - ET’den sonra in vivo?

29 Clemente ve ark., 2009 Reproduction NAyrılmışBlastosit Ürünü nGün 6 n Gün 7 n Gün 8 n Ortalama±%SEM Kontrol410 77.1±3.116.2±4.231.6±4.736.2±5.6 0.1 x 10 -7 M402 80.9±4.317.5±2.431.0±3.238.2±3.4 1 x 10 -7 M408 81.8±3.716.8±2.933.8±4.340.0±4.0 10 x 10 -7 M407 82.1±2.718.8±1.835.3±3.139.6±3.5 Kontrol (etanol)194 82.9±2.79.5±4.529.1±5.734.9±4.5 Blastosit ürününde etkisiz

30 Kontrol+P4 Blastosit sayısı4232 Toplam nükleus145.3±4.7137.9±6.2 ICM34.3±1.136.2±1.8 TE110.9±4.3101.7±5.3 ICM/TE0.33±0.010.37±0.02 Clemente ve ark., 2009 Reproduction Blastosit Hücre Sayısı

31 IVC G1-7 +/- P4 G7’de ET Normal P4 20 blastosit/alıcı G14 İyileşme Embriyo Transfer Çalı ş maları

32 Kontrol: n=121 Progesteron: n=130 Serum progesteron (ng/ml) Östrus siklus günü A B Milimetre Kesim Embriyo Transferi Clemente ve ark., 2009 Reproduction UzunlukGenişlikEmbriyo Alanı

33

34 IVC G1-7 +/- P4 Gün 7’de ET Normal P4 20 blastosit/alıcı G14 İyileşme IVC G1-7 - P4 Gün 7’de ET Yüksek P4&Normal P4 20 blastosit/alıcı G14 İyileşme Embriyo Transfer Çalı ş maları

35 Serum progesteron (ng/ml) Kesim Embriyo Transferi PRID * * * a a a b b b Normal progesteron: n=112 Yükselmiş progesteron: n=79 Östrus siklus günü A B Milimetre Clemente ve ark., 2009 Reproduction UzunlukGenişlikEmbriyo Alanı

36 IVC G1-7 +/- P4 G7’de ET Normal P4 20 blastosit/alıcı G14 İyileşme IVC G1-7 - P4 G7’de ET Yüksek P4&Normal P4 20 blastosit/alıcı IVC G1-7 - P4 Embryo Transfer Studies G14 İyileşme Gün 7’de ET Düşük P4&Normal P4 20 blastosit/alıcı G14 İyileşme

37 Beltman ve ark., 2009 Reprod Fertil Dev Forde ve ark., 2010 Biol Reprod Kesim Embriyo Transferi PGF2α enjeksiyonları

38 Normal P4 Düşük P4 Forde ve ark., 2010 Biol Reprod Milimetre

39  İ n vivo konsepsiyon sonrası yükseltilmi ş P4 ◦ endometriyal transkriptomu de ğ i ş tirir ◦ Yumurtlama sonrası uzamayı geli ş tirir ◦ Uterusun P4 ate ş lemesi (priming), konseptüs uzamasını geli ş tirir ◦ Embriyo, P4’den kazanç elde etmek için P4’ün yüksek oldu ğ u ortamda bulunmaya ihtiyaç duymaz ◦ Dü ş ük P4 embriyo geli ş imini geciktirir

40  Laktasyonda olmayan düveler ve laktasyondaki inekler arasındaki farklıla ş ma, embriyo geli ş imini desteklemede ovidukt/uterusun yetene ğ i midir?

41 G2’de endoskopik ET Düve İnek G7’de cerrahi olmayan iyileşme Rizos ve ark., 2010 J Dairy Sci

42 Düve İnek Tranfer edilmiş embriyo sayısı 1 Toplam iyileş- miş embriyo sayısı İyileşme %’si Ortalama +sem Sınır G7 blastosit %’si 2 Ortalama +sem Toplam blastosit %’si 1 100 2- 4 hücreli embriyolar, korpus luteum ile aynı taraftaki ovidukta transfer edilmiştir. 2 Gün 7’deki toplam embriyo sayısı iyileşen toplam embriyo sayısına bölünmüştür. Rizos ve ark., 2010 J Dairy Sci

43 Serum progesteron ng/ml Şekil 3. Alıcı Holstein düve ve lastasyondaki Holstein ineklerde gün 0’dan (östrus günü) gün 7’ye kadar (embriyo iyileşme günü) ortalama (±SEM) serum progesteron konsantrasyonu. Endoskopi kullanılarak, in vitro üretilmiş 100 embriyo, her hayvan gün 2’de korpus luteum ile aynı taraftaki ovidukta transfer edilmiştir (gün 0 = in vitro fertilizasyon) ve gün 7’de ovidukt ve uterus cerrahi olmayan flushing ile iyileştirilmiştir.

44  Laktasyonda olmayan ve olan inekler arasındaki farklıla ş ma, embriyo geli ş imini desteklemede ovidukt/uterusun yetene ğ i midir? ◦ Mevcut sa ğ ılmayan grup ◦ İ dentik postpartum aralık ◦ Düveler ya da kurudaki ineklere (uzun postpartum aralık) ili ş kin ş a ş ırtıcı etkiler yoktur.

45 ◦ 22 adet ilk laktasyondaki sütçü tip düve ◦ Yarısı kuruda, yarısı laktasyonda ◦ Metabolik ölçümler (NEFA, BHB, glukoz, IGF-1, insulin) ◦ Vücut ağırlığı, BCS ◦ ~Gün 60’da erken embriyonik gelişimi değerlendirmek için ovidukt ET ◦ ~Gün 90’da uzamayı değerlendirmek için Gün 7’de ET, gün14’de iyileşme Maillo ve ark., 2012 J Dairy Sci

46 Ağırlık Glukoz Süt NEFA BCS IGF-I İnsülin BHBA

47 Maillo ve ark., 2012 J Dairy Sci Kuruda laktasyonda Tranfer edilmiş embriyo sayısı 1 Toplam iyileş- miş embriyo sayısı İyileşme %’si Ortalama +sem Sınır G7 blastosit %’si 2 Ortalama +sem Toplam blastosit %’si 1 yaklaşık 65 2- 4 hücreli embriyolar, korpus luteum ile aynı taraftaki ovidukta transfer edilmiştir. 2 Gün 7’deki toplam embriyo sayısı iyileşen toplam embriyo sayısına bölünmüştür.

48 Maillo ve ark., 2012 J Dairy Sci Ovidukt ET Gün 2-7 Serum P4 konsantrasyonları (ng/ml)

49 O’Hara ve ark., yayınlanmamış Kısa-dönem P4

50 O’Hara ve ark., yayınlanmamış Kısa-dönem P4  Kontrol  Plasebo  PRID Gün 3-5  PRID Gün 3-7  PRID Gün 5-7

51 Kısa dönem P4 – Çoklu ET Serum progesteron (ng/ml) O’Hara ve ark., yayınlanmamış

52 Konseptüs ölçüleri (mm) O’Hara ve ark., yayınlanmamış

53 Kısa dönem P4 – Tek ST Serum progesteron (ng/ml) O’Hara ve ark., yayınlanmamış

54 Konseptüs uzunluğu (mm)

55 Interferon-tau O’Hara ve ark., yayınlanmamış Antiviral aktivite (IU/ml)

56 - eCG - hCG

57 P4 EB PG G0G0 G8G8 G17 SZET G5G5 eCG PG ECP Bó ve ark. SZET Protokolü

58 a b a b a b a b eCG ile tedavi edilen ya da edilmeyen hayvanlarda sinkronize edilmiş ovulasyonu takiben diöstrus fazındaki plazma P4 (ng/mL) Progesterone concetration (ng/ml) Baruselli ve ark., 2000 Marques ve ark., 2003 Baruselli ve ark., 2004Sá Filho ve ark.,2005 (n=50) (n=41)(n=172)

59 eCG ile tedavi edilmiş ya da edilmemiş, sabit bir zamanda transfer yapılmış Bos indicus × Bos taurus alıcılarda gebelik oranı Baruselli ve ark., 2000 (SBTE)

60 eCG ile tedavi edilmiş ya da edilmemiş, sabit bir zamanda transfer yapılmış Bos taurus ve Bos taurus x Bos indicus alıcılarda gebelik oranı. Bó ve ark., 2002

61 Progesteron Ovulasyon Siklus günü 8 saat hCG

62 Kesim 14750 EThCGÖstrus -2-3-7 PG P4 Progesteron için kan örneği KL boyutunun takibi Östrus günleri

63 Östrus sonrası gün Luteal doku alanı (mm 2 ) Rizos ve ark. 2012 Reprod Fertil Dev TRT0.002 GÜN<0.001 TRT*Gün<0.002

64 ET Rizos ve ark. 2012 Reprod Fertil Dev Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası gün

65 Konseptüs boyutu (mm) Rizos ve ark. 2012 Reprod Fertil Dev

66 14750 hCG Grup 2 Östrus -2-3-7 PG P4 hCG Grup 3hCG Grup 4hCG Grup 1 Progesteron için kan örneği KL boyutunun takibi Östrus günleri

67 Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası günler Maillo ve ark., hazırlık aşamasında

68 Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası günler Maillo ve ark., hazırlık aşamasında

69 Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası günler Maillo ve ark., hazırlık aşamasında

70 Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası günler Maillo ve ark., hazırlık aşamasında

71 Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası günler Maillo ve ark., hazırlık aşamasında

72 Serum progesteron (ng/ml) Östrus sonrası günler Maillo ve ark., hazırlık aşamasında

73  Progesteron, güçlü bir maternel gebelik tanıma (MRP) sinyal verme yetene ğ ine sahip bir embriyo geli ş imi için oldukça önemlidir.  P4’ün etkisi direkt embriyo üzerine de ğ ildir, etki endometriyum ate ş lemesi (priming) yoluyladır.  E ğ er hedeflenmi ş se, P4 arttırma stratejileri yararlı olabilir.

74  UCD ekibi  Texas A&M  Washington Eyalet Üniversitesi  İ rlenda Bilim Vakfı  CEVA


"Pat Lonergan Dublin Kolej Üniversitesi.  Giri ş  Embriyonik mortalite  Progesteron ve konseptüs geli ş imi  Kısa-dönem progesteron tedavisi  Sonuçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları