Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ neklerde beslenme Sütçü üreme-beslenme ilişkisi Prof.Dr.Yavuz Öztürkler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ neklerde beslenme Sütçü üreme-beslenme ilişkisi Prof.Dr.Yavuz Öztürkler."— Sunum transkripti:

1 İ neklerde beslenme Sütçü üreme-beslenme ilişkisi Prof.Dr.Yavuz Öztürkler

2 Beslenme Sa ğ lıklı do ğ um Do ğ um sonrası zamanında kızgınlı ğ a gelme Zamanında gebe kalma (Do ğ um sonrası 80.günü geçmeden) Sık ve yüksek oranda geri dönmeler yaşamadan Sa ğ lıklı gebelik ve sonuçta “yılda bir defa yavru almak” için çok önemli (Karlı bir süt işletmesi için)

3 Bir süt ine ğ inin tüm yaşam aşamalarında yeterli ve dengeli beslenmesi gerekir (Özellikle:Kuru,do ğ uma yakın ve laktasyon dönemine dikkat!!! ) Buza ğ ı Düve Kurudaki inek Do ğ uma yakın inek Laktasyondaki inek

4 Düvenin beslenmesi Beslenme bu dönem çok önemlidir, çünkü üreme sa ğ lıklı hayvanlara ba ğ lıdır. E ğ er düşük beslenme olursa hastalıklar ve parazitler cinsel erginlik dönemine ulaşmayı geciktirir.Bu dönemde düşük enerjili beslenme yumurtalıklarda (ovaryum) çalışmayı durdurur, düzensiz ve gizli kızgınlı ğ a neden olur. Çiftleşme yaşında (13-15 ay) ergin a ğ ırlı ğ ın %30- 40’ında olması gerekir

5 Düvenin beslenmesi Mera yemleme için iyi bir seçenektir,çünkü yüksek enerjilidir ve daha ucuzdur 1,5 kg kesif yem /gün %12 ham protein, %15 ham lif li, ilk 6 ayda %0.41 kalsiyum 6 months, ilk 12 aylıkta %0.29 kalsiyum Gebeli ğ in son 3 ayında buza ğ ıyı geliştirmek için ekstra beslenmeye gereksinin var.

6 Kurudaki ine ğ in beslenmesi Düşük enerjili diyet (Ucuz) Mera sık kullanılır Laktasyonda daha çok verim için önemli Vücut enerjisini ve gerekli besinleri yerine koyar Vücut kondisyon skorunu (VKS) 3+ -4+ arasında devam ettirir.(Bu çok önemli)

7 VÜCUT KOND İ SYON SKORUNU KORUMDAN SA Ğ LIKLI ÜREME OLMAZ!!!

8 Do ğ uma yakın inekler Buza ğ ılamadan 2 hafta önce inekler ahırda egzersize bırakılmalı Yüksek kuru madde alımı inek için beslenme açısından ve do ğ acak buza ğ ıların metabolik sorunlarını azaltmak için gerekli

9 Do ğ uma yakın ineklerde Yeterli protein,vitamin ve mineral düzeyi olmalı ancak enerji düzeyi düşük olmalı,yem oranları izlenmeli ( Kuru madde %50’den az olmalı) Metabolik problemleri azaltmak, laktasyonda de ğ ilken bile kondisyonu sürdürmek gerekir. Kalsiyumu azaltmak gerekir,çünkü kalsiyum stoklarını laktasyondaki de ğ işimlere hazırlamak lazım

10 Süt verirken ineklerde: Yüksek enerjili diyet (En pahalı ) Burada sadece gelişmeyi de ğ il, üremeyi ve aynı zamanda verimi de desteklemek gerekli Tüm zamanlarda serbest yemlemeyi artırmak verimi de artırır.

11 Sonuç: Sütçü ine ğ in beslenmesi İ ne ğ in uygun beslenmesi yılda bir buza ğ ı almak, üreme problemlerinin önüne geçmek (zamanında kızgınlık ve gebelik), buza ğ ının gelişmesi, iyi laktasyon ve verim için süt endüstrisinde çok önemlidir.


"İ neklerde beslenme Sütçü üreme-beslenme ilişkisi Prof.Dr.Yavuz Öztürkler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları