Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır.

3  Baraj havzası sınırları içerisinde İnegöl ilçesi yerleşimi ile 4 belde yerleşimi (Yenice, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü) ve 95 köy yerleşimi bulunmaktadır.  Havzada 1 ilçe ve 4 belde yerleşimi sınırları içerisinde toplam 236.168 kişi yaşamaktadır. İl Adıİlçe Adı Yerleşim Yeri Adı İdari Durum2013 Yılı Nüfusu BursaİnegölCerrahBelde B.3.766 BursaİnegölKurşunluBelde B.3.819 BursaİnegölTahtaköprüBelde B.1.453 BursaİnegölYeniceBelde B.11.528 Bursaİnegöl İlçe B.236.168 (Toplam)

4 2006 yılı arazi kullanım verileri (OSİB/ARİS) % 54 % 44,5 % 1,5

5 Besleyen kollar: Kalburt Çayı, Kocasu Çayı, Bedre Deresi, Karadere, Yenicedere Toplam yağış alanı: 1196,97 km 2

6 İnegöl OSB (I. OSB) Bünyesindeki Sanayi GruplarıFirma Sayısı Tekstil Ürünlerinin İmalatı37 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı15 Mobilya İmalatı14 Gıda Ürünleri İmalatı4 Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı4 Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı3 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı2 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı2 Giyim Eşyalarının İmalatı1 Ana Metal Sanayii1 Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı1 Diğer İmalatlar1 İnegöl Mobilya İhtisas OSB (II. OSB) Bünyesindeki Sanayi GruplarıFirma Sayısı Mobilya İmalatı3 TOPLAM88

7 İl/İlçe Adı Yerleşim Yeri Adı Kanalizasyon Oranı (%) Arıtma Durumu (Varsa Derecesi) Deşarj Ortamı Düzenli Depolama Durumu Bursa/ İnegöl Cerrah100- Cerrah Deresi - Bursa/ İnegöl İnegöl100 + (Azot-Fosfor Giderimli) Kalburt Deresi + Bursa/ İnegöl Kurşunlu80-Kocasu çayı- Bursa/ İnegöl Tahtaköprü80-Tahtaköprü- Bursa/ İnegöl Yenice100 + (Klasik Aktif Çamur) Karadere-

8

9 Evsel atıksu arıtma tesislerinin deşarjları Beldelerden gelen arıtılmamış evsel atıksular Endüstrilerden kaynaklanan atıksular Katı atık depolama tesislerinden gelen sızıntı suları Tarımsal kaynaklı kirlilik

10

11

12 İstasyon NoNihai kullanım kısıtlaması 12-01-00-033 KALBURT GÖKSU ÇAYI-BOGAZKÖY (K8) Az-orta kısıtlama 12-01-00-060 KALBURT ÇAYI-OSB MEMBA (K2) Kısıtlama yok 12-01-00-063 KALBURT ÇAYI-MANSAP (K5) Az-orta kısıtlama 12-01-00-064 KOCADERE MANSAP (K6) Kısıtlama yok 12-01-00-129 İNEGÖL KARADERE MANSAP (K9) Az-orta kısıtlama 12-01-00-130 KALBURT ÇAYI MEMBA-CERRAH (K15) Kısıtlama yok 12-01-00-131 KARADERE MEMBA-BABASULTAN (K16) Kısıtlama yok 12-01-00-253 İNEGÖL YENİCEDERE MANSAP (K10) Az-orta kısıtlama Değerlendirme taslak "Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Tekrar Kullanılması Hakkında Yönetmelik "te verilen değerlere göre, 2014 Şubat ayı verileri ile yapılmıştır.

13 İstasyon NoNihai kullanım kısıtlaması 12-01-00-033 KALBURT GÖKSU ÇAYI-BOGAZKÖY (K8) Az-orta kısıtlama 12-01-00-060 KALBURT ÇAYI-OSB MEMBA (K2) Az-orta kısıtlama 12-01-00-063 KALBURT ÇAYI-MANSAP (K5) Az-orta kısıtlama 12-01-00-064 KOCADERE MANSAP (K6) Az-orta kısıtlama 12-01-00-129 İNEGÖL KARADERE MANSAP (K9) Az-orta kısıtlama 12-01-00-130 KALBURT ÇAYI MEMBA-CERRAH (K15) Az-orta kısıtlama 12-01-00-131 KARADERE MEMBA-BABASULTAN (K16) Az-orta kısıtlama 12-01-00-253 İNEGÖL YENİCEDERE MANSAP (K10) Az-orta kısıtlama Değerlendirme taslak "Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Tekrar Kullanılması Hakkında Yönetmelik "te verilen değerlere göre, 2014 Haziran ayı verileri ile yapılmıştır.

14 ParametreKonsantrasyonKullanım Kısıtlaması İletkenlik (µS/cm)3130Yüksek SAR21,6Az-orta Sodyum (me/L)33,43Yüksek İnegöl OSB tarafından TÜBİTAK-BUTAL laboratuvarlarında yaptırılan 03.04.2014 tarihli analizlerin sonucudur.

15 ParametreKonsantrasyonKullanım Kısıtlaması İletkenlik (µS/cm)915Az-orta NO 3 -N (mg/L)4,30Yok Sodyum (me/L)1,60Yok İnegöl OSB tarafından TÜBİTAK-BUTAL laboratuvarlarında 2008 yılında yaptırılan analizlerin sonucudur.

16 İstasyon NoKullanım Kısıtlaması Bursa-Yenişehir 34968 No’lu Kuyu Az-orta kısıtlama Bursa-Yenişehir 34977 No’lu Kuyu Az-orta kısıtlama Bursa-Yenişehir 34978 No’lu Kuyu Az-orta kısıtlama Bursa-Yenişehir 27086 No’lu Kuyu* Az-orta kısıtlama DSİ tarafından, Yenişehir Ovası’nda yer alan ve sulama amacıyla kullanılan yeraltı suyu kuyularından 2007 yılında alınan numunelerde yapılan analizlerin sonuçlarıdır. *Kuyu araştırma amacıyla açılmıştır.

17 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği Ek-5 Tablo-5’e göre yapılan değerlendirmelerde;  Havzada su kalite sınıfını belirleyen temel parametrenin iletkenlik (tuzluluk) olduğu belirlenmiştir.  İletkenlik parametresinin birçok gözlem istasyonunda II-III. Sınıf seviyesinde değiştiği belirlenmiştir. Sulama Suyu Taslak Yönetmeliği’ne göre yapılan değerlendirmede;  Baraj çıkışında yer alan K8 gözlem istasyonunda suyun "az- orta kısıtlama" yapılması gereken su durumunda olduğu,  Yeraltı suyunun iletkenlik parametresi bakımından "az-orta kısıtlama" yapılması gereken su durumunda olduğu belirlenmiştir.

18  Baraj mansabında su kalitesi II. Sınıf seviyesindedir.  Havzada yeraltı suyunda da tuzluluk mevcuttur.  Baraj suyunun, tuzluluk oranı düşük toprakta, tuzluluğa toleranslı bitkilerin sulanmasında kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

19 Havzada su kalitesinin iyileştirilmesi için;  Atıksuları arıtılmayan Cerrah, Kurşunlu ve Tahtaköprü Beldelerinde evsel atıksuların kolektör hatları ile toplanması ve azot-fosfor giderimli biyolojik arıtma yapıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarj edilmesi  İletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala deşarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapması  İnegöl OSB’de çıkış suyunda iletkenliğin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve iletkenlik için SKKY’ye deşarj standardı konulması.  Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde temiz üretim teknolojilerinin uygulanması  Havzada kirliliğe ve iletkenliğe sebep olan sektörlere izin verilmemesi  Rehabilite edilen katı atık depolama sahasında drenaj sularının toplanması için drenaj sistemi oluşturulması  Sanayiler için mevcut deşarj standartlarında kısıtlamaya gidilmesi önerilmektedir.

20 1.Kanalizasyon Sisteminin Tamamlanarak İleri Arıtım Yapılması 2.Sanayi Tesislerinin Renk ve Tuzluluk Giderimi Yapmaları 3.İnegöl OSB’nin İletkenlik Giderimi Yapması 4.Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Teknolojilerinin Kullanılması 5.Havzada Sanayi Planlamasının Yapılması 6.Katı Atık Sızıntı Sularının Toplanması 7.Endüstriyel Deşarj Standartlarında Kısıtlamaya Gidilmesi

21 Kanalizasyon Sisteminin Tamamlanarak İleri Arıtım Yapılması Atıksuları arıtılmayan Cerrah, Kurşunlu ve Tahtaköprü Beldelerinde evsel atıksuların kolektör hatları ile toplanması ve azot-fosfor giderimli biyolojik arıtma yapıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarj edilmesi 21 1.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurum İlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152018 1 Kanalizasyon sisteminin tamamlanarak ileri arıtım yapılması BUSKİ, İlçe Belediyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İhale sürecinde olan “İnegöl İlçesi ve Beldelerine Ait Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” kapsamında Cerrah, Kurşunlu ve Tahtaköprü beldelerinde kanalizasyon altyapı projeleri başlatılacaktır.

22 Sanayi Tesislerinin Renk ve Tuzluluk Giderimini Yapmaları İletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala deşarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapması 22 2.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurum İlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152016 2 Sanayi tesislerinin renk ve tuzluluk giderimini yapmaları Sanayi kuruluşları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki renk parametresi için verilen standarda uyulmakla birlikte daha sıkı standartlar geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelikte olmayan tuzluluk parametresi ilave edilmelidir.

23 İnegöl OSB’nin İletkenlik Giderimi Yapması İnegöl OSB’de çıkış suyunda iletkenliğin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve iletkenlik için SKKY’de deşarj standardı konulması 23 3.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurum İlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152016 3 İnegöl OSB’nin iletkenlik giderimini yapması İnegöl OSB, OSBÜK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Müdürlüğü tarafından pilot ölçekte membran çalışması yapılmış, ancak, membran konsantresinin bertarafı için yöntem geliştirilememesi nedeniyle uygulamaya alınamamıştır. Ayrıca, iletkenlik parametresi ve standardının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine ilave edilmesi gerekmektedir.

24 Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Teknolojilerinin Kullanılması Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde temiz üretim teknolojilerinin uygulanması 24 4.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurum İlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152020 4 Tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerini n kullanılması Tekstil Sanayii Kuruluşları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su kaynaklarında önemli bir kirletici unsur olan tekstil atıksuları için kaynağında önlem alınması ve temiz üretim teknolojilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

25 Havzada Sanayi Planlamasının Yapılması 25 5.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurumİlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152016 5 Havzada sanayi planlamasının yapılması Büyükşehir Belediyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/100000’lik Çevre Düzeni Planlarına bölgenin sanayi potansiyeli ve su kaynaklarının kirlilik durumu göz önüne alınarak kirletici vasfı yüksek sanayilerin OSB’lerde toplanması, OSB dışında münferit sanayilere izin vermeyecek plan notlarının eklenmesi gerekmektedir. Havzada özellikle iletkenlik ve renk parametrelerinde sorunlara yol açan tekstil, gıda ve tekel ürünleri, plastik, kauçuk, kimya, boya, kağıt vb. sektörlere izin verilmemesi

26 Katı Atık Sızıntı Sularının Toplanması Rehabilite edilen katı atık depolama sahasında drenaj sularının toplanması için drenaj sistemi oluşturulması 26 6.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurum İlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152016 6 Katı atık sızıntı sularının toplanması Belediyeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Katı atık depolama sahalarından kaynaklanan sızıntı sularının toplanarak arıtılması gerekmektedir.

27 Endüstriyel Deşarj Standartlarında Kısıtlamaya Gidilmesi Sanayiler için mevcut deşarj standartlarında kısıtlamaya gidilmesi 27 7.Eylem Eylem Takvim Mesul Kurum İlgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çalışmalar 201420152016 7 Endüstriyel deşarj standartlarında kısıtlamaya gidilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sanayi Kuruluşları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su kalitesinin iyileştirilmesi için mevcut deşarj standartlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

28 ARZ EDERİM


"Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları