Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Kaan Tunçok Antalya,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Kaan Tunçok Antalya,"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Kaan Tunçok Antalya, 2015 Modül 2: Su Bütçesi, Baskılar ve Etkiler, Önemli Su Yönetimi Konuları, İzleme, Karakterizasyon Raporu

2

3

4 501 km 3 Kullanılabilir: 98 km 3 Toplam: 186 km 3 41 km 3 274 km 3 Emniyetli Rezerv: 14 km 3 Toplam Kullanılabilir Su Kaynakları: 112 km 3 Su Kaynakları : Miktar

5 Sektörel Su Tüketimleri 199020122030 billion m3% % % Sulama227232737264 Kullanma5,1177161816 Endüstri3,411 5 2220 TOPLAM30,510044100112100

6 Su Kullanıcıları Sulama Belediyeler Endüstri HES ve Göletler Çevresel Akım Maden ve Turizm

7 Su Kaynakları: Kalite Yüzey: kentsel ve endüstriyel atık suyun deşarjı, ve tarımsal arazinin korunması Yeraltı: kentsel ve endüstriyel atık ve tarımsal kimyasal ve gübre Kıyı Ekosistem Özel Sucul Ortamlar: Sulak Alan

8  Amaç Kurumsal arası koordinasyon kapsamında su tahsisinin gözlemlenmesi ve regülasyonu.  Kurumsal Yapı Havza Yönetim Heyeti, havza yönetim planlarının oluşturulmasından ve havza ölçeğinde gözlem/değerlendirme yapılmasından sorumlu  Su Tahsisi Havza ölçekli makro seviyedeki sektörel tahsisin, yerel seviyede ilgili sektörlerce uygulanarak desteklenmesi. Yönetmelik No. 28681 (Resmi Gazete 18 Haziran 2013)

9 Başbakanlık Genelge No. 2012/7 “Su Yönetim Koordinasyon Kurulu”  Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken tedbirleri belirlemek,  Etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak,  Ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika geliştirmek,  Havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek,  Üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere kurulmuştur.

10 Taslak Su Kanunu  Su kaynaklarının, Havza ölçeğinde sektörel su tahsisinin gerçekleştirilmesinde SYGM’nin Koordinasyon ve İdari rolü  6200 No. lu kanun gereği Su kaynaklarının tahsisi DSİ’nin kontrolünde gerçekleşmektedir.  DSİ’nin bu önemli rolü devam edecek ve ilgili koordinasyonu SYGM ile birlikte yapması hedeflenmektedir (645 No. lu kanun)  3202 No. lu kanun ile İl Özel İdare’ler Kasaba ve Askeri bölgelere yaptıkları tahsisi de daha etkin bir koordinasyon içerisinde yapması beklenmektedir

11 Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Orman ve Su İşleri Bakanı Avrupa Birliği BakanlığıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik BakanlığıDışişleri Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İçişleri BakanlığıKalkınma Bakanlığı Kültür ve Turizm BakanlığıSağlık Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel MüdürüSu Yönetimi Genel Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Meteoroloji Genel MüdürüTürkiye Su Enstitüsü Başkanı

12 Yeraltısuyu Rezerv Miktarı Ülkemizde belirlenen yeraltısuyu rezervi 21,54 milyar m 3 olup emniyetli işletme rezervi 16,95 milyar m 3 ‘ tür (2013).

13 İşletme Rezervi ve Tahsisi İşletme Rezervi: 16,95 milyar m 3 Yeraltısuyu Tahsisleri: 13,56 milyar m 3

14

15 15/150 Yeraltısuyundan Sulanan Alanlar

16 Su Bütçesi Araçları Stratejik Kurumsal Çerçeve 1. Organizasyon Yapısı 2. Teknik 3. İdari Yönetim 4. Ekonomik Planlama Araçları Eğitim ve Bilinçlendirme Araçları

17 Su Bütçesi Planlaması 1 2 0 3 11 4 5 Değerlendirme Senaryo geliştirme Farklı senaryoların değerlendirilmesi Karar ve Onaylama Plan ve Uygulama

18 Temel Belirleyici Faktörler  Sosyal ve Çevresel prosesler  Kısıtlı su kaynakları kapsamında mücadele.  Karar destek sistemine entegre edilmesi  İdari prosesler  Havza Komitesi ve Organizasyonu  Kanun ve Yönetmeliklerin stratejik entegrasyonu  Kanunların birbirini destekler nitelikte uygulanması  Ekonomik prosesler  “Kullanan Öder” ve “Kirleten Öder” prensipleri  Yatırım ve İşletme&Bakım maliyetlerinin geri dönüşü  Teknik Prosesler  İklim Değişikliği, Atmosferik, Hidrolojik, Sosyal, Çevresel ve Ekonomik koşulların havza ölçeğinde yansıtıldığı Su Kaynakları Modelleme çalışmaları  Verimlilik Hedefleri: Hem sulamada, Hem de ürün deseninde

19  Su bütçeleri suyun hem Miktarını hem de Kalitesini dikkate almalıdır.  Sürdürülebilir ve Stratehik Gözlem Ağı ve Kontrol Sistemi (Yerel işbirlikleri. İzleme kriterleri. Kayıt sistemi.)  Suyun Eşit ve Sürdürülebilir bir şekilde tahsisinin yapılabilmesi için suyun rejimi ve hidrolojik koşullar da dikkate alınmalıdır.  Su Talep Yönetimi  Paydaşların katılımı (Sulama Birlik, Belediye, STK gibi) Su Bütçesi Mekanizmaları


"Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Türkiye’deki Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları Dengesi ve Su Bütçeleri Kaan Tunçok Antalya," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları