Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE TEMİZ ÜRETİM Kadir DEMİRBOLAT ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Nisan 2013

2 ATIKSU POLİTİKAMIZ Bakanlık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili yönlendirme ve onay yapmakla yükümlü tutulmuştur. Atıksu arıtma tesisi teknoloji seçimi, belirlenmesi ve uygulanması hususlarında inisiyatif almıştır. Su kirliliğinin azaltılmasındaki temel politikamız; -minimum atıksu deşarj yöntemlerin kullanılması ve “kirliliğin kaynağında önlenmesidir ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ ONARICI POLİTİKALARDAN ÖNLEYİCİ POLİTİKALARA KAYMIŞTIR.

3 TEMİZ ÜRETİM KAVRAMI çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında önlenmesi
Hammadde kullanımının azaltılması Kaynakta atık azaltımı Enerji verimliliğinin arttırılması Çevreye duyarlı tasarımların yapılması Ürün dayanıklılığının ve ömrünün arttırılması Geri dönüşüm çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında önlenmesi çevresel konuların endüstriyel, kentsel, tarımsal, vb. her türlü insani etkinliğin tasarımı aşamasında bir parametre olarak planlanma süreçlerine dahil edilmesi Temiz Üretim ve Su Minimizasyonu Yaklaşımları

4 Şu anda atmosferdeki CO2 eşdeğer seviyesi 430 ppm’dir
Şu anda atmosferdeki CO2 eşdeğer seviyesi 430 ppm’dir. İklim değişikliğinin en şiddetli etkileri bu seviye ppm arasında tutulabilirse önemli ölçüde azaltılabilir Ancak CO2 eşdeğer seviyesindeki artış her yıl 2 ppm’den fazladır. Bunu sağlayabilmenin yolu, emisyonları 2050 yılına kadar en az % 25 seviyesinde azaltabilmektir.(Stern Review) ANKARA NİSAN 2013

5 AB’nin 2009 yIlInda, 27 AB ülkesinde 26
AB’nin 2009 yIlInda, 27 AB ülkesinde ’ün üzerinde kişi ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarIna göre: NİSAN 2013, ANKARA

6 ÜLKELER BAZINDA YAKLAŞIM
Dünya, sürdürülebilir kalkınma yolunda çevre yönetim sistemi kavramının önemini kavramıştır. Gelişmiş ülkeler bu konuda çalışarak çevre yönetim sistemleri oluşturmuşlardır. Ortaya çıkan bu yeni anlayış gereği, sanayileşmiş ülkeler mal ve hizmet alanında ulusal ve bölgesel koşullara göre farklı yasal gereklilikleri ve farklı çevre standartlarını uygulamaya koymuşlardır. NİSAN 2013, ANKARA

7 ÜLKEMİZDE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNİN İHTİYAÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC) uyum çalışmaları Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (ÇŞB, 14 Aralık 2011) Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim ve Su Minimizasyonu Yaklaşımları

8 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ
Tebliğin kapsamı, Kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin gerçekleştirildiği tekstil tesisleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

9 Tekstil Sektörü Temiz Üretim Tebliği

10 TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI
Temiz Üretim Çalışmaları Sadece Tekstil Sektörüyle Sınırlı olmayıp, AB Eşleştirme Projesi “Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC-2008/01/EC) Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında petrol ve metal başta olmak üzere deri, kağıt, maya, süt ve süt ürünleri ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.

11 TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI
Ayrıca Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin İklim Değişikliğine uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Katkılarıyla ‘Sanayide Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu’ yayınlanmıştır. Kılavuzda şeker, deri, yağ ve sabun üretimi, akü üretimi, meşrubat üretimi gibi çeşitli sektörlerde sürdürülebilir üretim uygulamaları ve su tasarrufu ile ilgili çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler sunulmuştur. Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması, 3,5 Temmuz 2012, Bursa

12 HAVZADA DEŞARJ STANDARTLARI (KOİ) GENELGESİ
Su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla; SKKY 38. Maddesi kapsamında; Ergene havzasına yönelik sınır değerlerini kısıtlama Genelgesi tarihinde yayımlanmıştır. KOİ parametresinde sektörlere göre değişik oranlarda (%30-50) oranında azaltılmıştır.

13 RENK PARAMETRESİ DEŞARJ TABLOLARINA EKLENDİ
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine tarihinde renk parametresi desarj standartlarına eklenmiştir. tarihinde renk standardı uygulanmaya geçilmiştir.

14 TEŞEKKÜR EDERİM.


"T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları