Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadir DEMİRBOLAT ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013 ENTEGRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadir DEMİRBOLAT ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013 ENTEGRE."— Sunum transkripti:

1 Kadir DEMİRBOLAT ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013 ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE TEMİZ ÜRETİM

2 ATIKSU POLİTİKAMIZ Deşarj Yeniden Kullanım Arıtma Minimizasyon Önleme Üretici sorumluluğu  Bakanlık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili yönlendirme ve onay yapmakla yükümlü tutulmuştur.  Atıksu arıtma tesisi teknoloji seçimi, belirlenmesi ve uygulanması hususlarında inisiyatif almıştır.  Su kirliliğinin azaltılmasındaki temel politikamız; -minimum atıksu deşarj yöntemlerin kullanılması ve “kirliliğin kaynağında önlenmesidir

3  çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında önlenmesi  çevresel konuların endüstriyel, kentsel, tarımsal, vb. her türlü insani etkinliğin tasarımı aşamasında bir parametre olarak planlanma süreçlerine dahil edilmesi TEMİZ ÜRETİM KAVRAMI Hammadde kullanımının azaltılmasıKaynakta atık azaltımı Enerji verimliliğinin arttırılması Çevreye duyarlı tasarımların yapılması Ürün dayanıklılığının ve ömrünün arttırılması Geri dönüşüm Temiz Üretim ve Su Minimizasyonu Yaklaşımları

4  Ancak CO 2 eşdeğer seviyesindeki artış her yıl 2 ppm’den fazladır. Bunu sağlayabilmenin yolu, emisyonları 2050 yılına kadar en az % 25 seviyesinde azaltabilmektir.( Stern Review) ANKARA NİSAN 2013 Şu anda atmosferdeki CO 2 eşdeğer seviyesi 430 ppm’dir. İklim değişikliğinin en şiddetli etkileri bu seviye 450-550 ppm arasında tutulabilirse önemli ölçüde azaltılabilir

5 AB’nin 2009 yIlInda, 27 AB ülkesinde 26.500’ün üzerinde kişi ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarIna göre: NİSAN 2013, ANKARA

6  Dünya, sürdürülebilir kalkınma yolunda çevre yönetim sistemi kavramının önemini kavramıştır. Gelişmiş ülkeler bu konuda çalışarak çevre yönetim sistemleri oluşturmuşlardır. Ortaya çıkan bu yeni anlayış gereği, sanayileşmiş ülkeler mal ve hizmet alanında ulusal ve bölgesel koşullara göre farklı yasal gereklilikleri ve farklı çevre standartlarını uygulamaya koymuşlardır. NİSAN 2013, ANKARA ÜLKELER BAZINDA YAKLAŞIM

7  AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC) uyum çalışmaları  Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (ÇŞB, 14 Aralık 2011)  Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ÜLKEMİZDE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNİN İHTİYAÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim ve Su Minimizasyonu Yaklaşımları

8 8 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğin kapsamı, Kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin gerçekleştirildiği tekstil tesisleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

9 Tekstil Sektörü Temiz Üretim Tebliği

10  Temiz Üretim Çalışmaları Sadece Tekstil Sektörüyle Sınırlı olmayıp, AB Eşleştirme Projesi “Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC-2008/01/EC) Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında petrol ve metal başta olmak üzere deri, kağıt, maya, süt ve süt ürünleri ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI

11 Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması, 3,5 Temmuz 2012, Bursa  Ayrıca Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin İklim Değişikliğine uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Katkılarıyla ‘Sanayide Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu’ yayınlanmıştır. Kılavuzda şeker, deri, yağ ve sabun üretimi, akü üretimi, meşrubat üretimi gibi çeşitli sektörlerde sürdürülebilir üretim uygulamaları ve su tasarrufu ile ilgili çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler sunulmuştur. TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI

12 HAVZADA DEŞARJ STANDARTLARI (KOİ) GENELGESİ  Su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla; SKKY 38. Maddesi kapsamında; Ergene havzasına yönelik sınır değerlerini kısıtlama Genelgesi 01.11.2011 tarihinde yayımlanmıştır.  KOİ parametresinde sektörlere göre değişik oranlarda (%30-50) oranında azaltılmıştır.

13 RENK PARAMETRESİ DEŞARJ TABLOLARINA EKLENDİ  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine 24.04.2011 tarihinde renk parametresi desarj standartlarına eklenmiştir.  24.04.2012 tarihinde renk standardı uygulanmaya geçilmiştir.

14 TEŞEKKÜR EDERİM.


"Kadir DEMİRBOLAT ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013 ENTEGRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları