Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi.  İlk tesis 2000 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.  64.000 m 3 /gün kapasiteli Uzun Havalandırmalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi.  İlk tesis 2000 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.  64.000 m 3 /gün kapasiteli Uzun Havalandırmalı."— Sunum transkripti:

1 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

2  İlk tesis 2000 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.  64.000 m 3 /gün kapasiteli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi ile İnegöl Belediyesi’ne ait evsel atıksuların ve İnegöl OSB’ye ait endüstriyel atıksuların arıtımını yapan örnek bir tesistir.

3  İnegöl OSB ve İnegöl Belediyesi Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Yapım ve Deneme İşletmesi İşi, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsorsiyumu ile imzalanan sözleşmeyle 27 Eylül 2007 tarihinde başlamıştır.  Söz konusu iş kapsamında Mayıs 2009 tarihinde inşaat, mekanik ve elektrik işleri tamamlanarak 130.000 m 3 /gün kapasiteli tesise atıksu alımına başlanmıştır.  Tesiste yeterli bakteri konsantrasyonunun sağlanması sonrasında Temmuz 2009 ayında Cannibal ünitesine çamur alınmaya başlanmıştır.  Tesisteki devreye alma süreci tamamlanarak 12.10.2009 tarihinde İşletmeye Hazır Sertifikası verilmiştir. Bu tarihten itibaren yüklenici deneme işletme süresi başlamıştır.

4 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi  Kapasite artışında; Enerji tasarrufu sağlayan havalandırma sistemi, Sistemden çıkan çamur miktarını azaltan biyolojik çamur azaltma prosesi, Çamur içerisindeki inert katıyı azaltmak için mikro elek sistemi, Son çökeltim havuzlarında farklı tipte çamur sıyırma sistemi, 70 ton/gün kapasiteli termal çamur kurutma tesisi, 2x2 MW’lık kojenerasyon tesisi kurulmuştur.

5 Parametre Konsantrasyon BOİ 5 350 mg/L KOİ 625 mg/L AKM 300 mg/L Toplam N 31 mg/L Toplam P 3mg/L Yağ Gres 61 mg/L pH 10 Sıcaklık 15–25 °C * Proses hesabında baz alınan değerlerdir. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Atıksu Karakterizasyonu *

6 Deşarj Standartları Parametre Konsantrasyon BOİ 5 < 50 mg/L AKM < 45 mg/L Toplam N < 10 mg/L Toplam P < 1 mg/L Yağ Gres < 10 mg/L pH 6,5–8,5 Sıcaklık < 35 °C İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

7 Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması

8 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

9

10

11 Seçilen Arıtma Teknolojisi: VertiCel ®  Her reaktörde farklı çözünmüş oksijen konsantrasyonu  İlk reaktör havalandırmalı anoksik reaktör olarak işletilir.  Son reaktör pozitif çözünmüş oksijen seviyesinde olan aerobik reaktördür. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Disk Aeratör Yatay Perde Hava Dağıtım Plakası

12 Havalandırmalı Anoksik Reaktör Yüksek Azot Giderimi için İçsel Geri Devir Çıkış Giriş Q Son Çöktürme Çamur Geri Devir İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırmalı Anoksik Reaktör Akım Şeması Aerobik

13 Sürekli olarak oksijen kıtlığının sağlandığı reaktör bölümüdür. Reaktörün bu kısmında sisteme verilen oksijen, sistemin ihtiyacından daha az olmaktadır. Oksijen transferini sağlayan ekipman aynı zamanda gerekli karışım enerjisini de transfer eder. O 2 ihtiyacıO 2 Beslenen Fark Sonuç = ‘0’ DO O 2 beslemesi <% 75 O 2 İhtiyaç Havalandırmalı Anoksik Reaktör Prensibi Havalandırmalı Anoksik Reaktör Prensibi İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

14 Tank Boyunca Difüzör ve Mekanik Havalandırmanın Alfa’ya Etkisi 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 ALfa 060120180240300 Tank uzunluğu (ft) Mekanik Havalandırıcı Difüzör Sistemi İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

15 Internal Mixed Liquor Recycle Return Activated Sludge Basin 1 0 mg/L Basin 2 1 mg/L Basin 3 2 mg/L Influent Clarifier Effluent Waste Activated Sludge Fine Bubble Diffusers İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

16 Revizyon Öncesi (2001-2009)

17 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon Çalışmaları

18 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon Çalışmaları

19 İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Havalandırıcı Ekipmanlar (VLR Disk) İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

20 İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Havalandırıcı Ekipmanlar (Difüzörler) İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

21 İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Havalandırıcı Ekipmanlar (Aeratörler) İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

22 Havalandırma sistemi ile ilgili avantajlar - 300 mV ORP ile 2 mg/L ÇO değerleri arasında farklı değerlerde oksik ve anoksik bölgeler oluşturulabilmesi, RAS tankında geri devir çamuruna verilen oksijen miktarını ayarlayarak sistemdeki azot ve fosfor gideriminde esneklik, İçsel geri devir yapılarak azot gideriminin arttırılabilmesi, Her tankta online ORP, ÇO ölçümü ve bu değerlere bağlı otomasyon sistemi, motorlu ekipmanlarda sürücü uygulaması, Yüksek oksijen verimi ile çalışan ekipmanlar (Disk aeratör ve ince kabarcıklı difüzör), Cannibal® prosesinde oluşan fakültatif bakterilerin anoksik kısımda oksijen ihtiyacını azaltması. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

23 Arıtma tesisi ile ilgili veriler Toplam havalandırma havuzu hacmi: 65.000 m 3 Anaerobik kısım 3500 m 3 x 2 havuz (ORP : -200 mV) Anoksik kısım 7000 m 3 x 2 havuz (ORP: -100, -200 mV) VLR kısmı 5000 m 3 x 4 havuz (ORP: -50, +50 mV) Difüzörlü Havalandırma (1. kısım) 3000 m 3 x 4 havuz (ÇO: 1 mg/L) Difüzörlü Havalandırma (2. kısım) 3000 m 3 x 4 havuz (ÇO: 2 mg/L) Ras Tankı 10.000 m 3 (ORP: +50 mV, ÇO: 1 mg/L) Havalandırma havuzu MLSS: 3000-5000 mg/L Ras tankı MLSS : 10000-12000 mg/L Enerji tüketim değeri 0,60 kwh/kg KOİ; 1,0 kwh/kg BOİ İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

24 Hızlı çamur çekilebilmesi, çamurun çabuk biçimde uzaklaştırılması, Taze çamur ve daha az oksijen gereksinimi, Çöktürme tankında çamur kabarması riskinin olmaması, Minimum çamur karışımı, Fosfor salımı az olduğu için daha iyi çıkış suyu kalitesi, Maksimum geri devir çamuru konsantrasyonu, Çamur transferinin çökelme karakteristiklerinden bağımsız olması, Geri devir debisi ayarında esneklik, Düşük pompa kapasitesi ve enerji kullanımı, Çamur susuzlaştırma ve transferinde kapasite azalması. Seçilen Çamur Sıyırma Teknolojisi: TowBro ® (Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi) (Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi) İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

25 Son Çöktürme Havuzları Verileri Toplam son çökeltim hacmi 21.840 m 3, Toplam son çökeltim alanı 6.360 m 2, Hidrolik alıkonma süresi 3,8 saat, Yüzeysel hidrolik yükleme değeri 0,88 m/saat Katı madde yükleme hızı 4.7 kgKM/m 2.saat SVI değeri 80 ml/g. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

26 Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

27 Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

28 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

29 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

30 Havalandırma Havuzu Giriş Son Çöktürme Çamur Çıkışı Arıtılmış Su Çıkışı Patentli Katı Madde Ayırma Modülü Biyokütle Çevrimi Patentli Cannibal Biyolojik Reaktörü ‘’Smart Cannibal’’ Kontrol Yazılımı Geri Devir Q RAS Seçilen Çamur Azaltma Teknolojisi: Cannibal ® İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

31  Klasik aktif çamur sürecinde atıksu, mikroorganizmaların yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu havalandırma havuzuna verilmektedir.  Organik madde, mikrobiyal büyüme için hem karbon hemde enerji kaynağı olarak görev almaktadır ve yeni hücrelerin sentezinde kullanılmaktadır. Ayrışma ürünleri olarak CO 2 ve H 2 O oluşmaktadır.  Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtma sistemlerinde büyüyen mikroorganizmalar tipik olarak; %95 (bakteri) %5 (protozoa, fungiler, rotifer, alg, ciliatlar) meydana gelmektedir. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

32  Bütün havalı (aerobik) atıksu arıtma sistemlerinde atıkların giderimi sentez oksidasyon prosesleri ile sağlanır.  Diğer bir deyimle organik maddelerin bir kısmı yeni hücrelere dönüşürken (sentez) geri kalan kısmı gerekli enerjiyi üretmek için okside olurlar. Organik maddeler tüketilmeye başlayınca biyolojik hücrelerin bir kısmı gerekli enerjiyi sağlamak için kendi kendini oksitler (içsel solunum).  Bakterilerin incelenmesi sonucu yaklaşık %80’inin su ve %20’sinin kuru maddeden meydana geldiği bulunmuştur. Kuru maddenin de %90’ı organik ve %10’u inorganiktir. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

33 Oksijen alma hızı zaman Besin miktarı bakteriler Yüzücü ciliate protozoa sarcodina Ağır ciliate Rotiferler Göreceli Üstünlük Diyagramı İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

34

35 Cannibal ® Prosesi Verileri Havuz hacmi 9000 m 3 x 3 havuz, MLSS konsantrasyonu (15000 -30000 mg/L), Ortam koşulları (ORP: -300 mV), Giriş çamur yükü 30.000 kgKM/gün, Çamur yaşı 15-25 gün, Çamur dönüşüm oranı 0,75 kgKM/kg.gid.BOİ, Çamur dönüşüm oranı < 0,35 kgUKM/kg.gid.BOİ. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

36 Cannibal Havuzları

37 Mikro Elek Sistemi İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

38 Mikro Elek Sistemi

39 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Mikro Elek Sistemi

40 Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi  70 ton/gün Kapasiteli Kurutma Tesisi Arıtma çamurunun kuruluğunun %25’den (% 20 -%30) %85’e (%75 - %90) çıkartılması, Yaklaşık 18-22 ton/gün kullanılabilir kurutulmuş çamur, Kurutulan çamurun ısıl değeri yaklaşık 3000 kcal/kg.  2x2 MW Kapasiteli Kojenerasyon Tesisi 1100 sm3/saat doğalgaz kullanımı, 32.000.000 kwh/yıl yıllık net elektrik üretimi, 430 °C’lik egzoz gazı ile kurutma tesisinin ısı ihtiyacının tamamının karşılanması. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

41 Kurutma Tesisi Proses Akım Şeması

42 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kurutma Tesisi Proses Akım Şeması

43 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kurutma Tesisi Proses Akım Şeması

44 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kurutma Tesisi

45 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kurutma Tesisi

46 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kurutma Tesisi

47 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kojenerasyon Tesisi

48 . İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ParametreBirim Ortalama Değ. Şartname Verileri Yüklenicinin Kabul/Garanti Ettiği Giriş Debisim 3 /gün93.000130.000 Giriş Askıda Katı Madde(AKM)mg/lt350230 Giriş Org. A.K.M. (UAKM)mg/lt180 195 Giriş İnorg. A.K.M. (İnorg.AKM)mg/lt170 35 Giriş Kim. Oks. İhtiyacı(KOI)mg/lt600625 Giriş Biy. Oks. İhtiyacı(BOI)mg/lt350320 Giriş Yağ Gresmg/lt5061 Giriş Toplam Azotmg/lt31,0031 Giriş Toplam Fosformg/lt3,23,0 Giriş pH 8,2010,0 Çıkış Askıda Katı Madde(AKM)mg/lt4045 Çıkış Org. A.K.M. (UAKM)mg/lt30 Çıkış İnorg. A.K.M. (İnorg.AKM)mg/lt15 Çıkış Kim. Oks. İhtiyacı(KOI)mg/lt85 Çıkış Biy. Oks. İhtiyacı(BOI)mg/lt3550 Çıkış Yağ Gresmg/lt7,010,0 Çıkış Toplam Azotmg/lt12,0010,0 Çıkış Toplam Fosformg/lt0,781,0 Çıkış pH 7,26,5-8,5 Çıkış iletkenlik μs/cm2700 Tesis Elektrik Tüketimikwh/m 3 0,35 0,38 Mikroelek Atılan Katı Maddekg/gün5.500 15.000 Mikroelek Atıl. K. M. Org. Yüz%83 0 Çamur Sus. Atılan Katı MaddekgKM/gün22.000 14.560 (8) Çamur Sus. Atılan Katı Mad. Yüz.%28 20,0 Çamur Sus. Atıl. K. M. Org. Yüz%60 Çamur Dönüşüm Oranı (Y)kgKM/kggid.BOI0,75 (10) 0,35

49 PROBLEMLER  Tesis giriş atıksuyu verileri incelendiğinde giriş toplam Askıda Katı Madde (AKM) ‘nin inert miktarının yaklaşık %35 civarında olduğu belirlenmiştir. Proses raporunda ise bu oranın giriş AKM değerinin %15 olacağı kabulü ile gerekli çamur hesapları yapılmıştır. Tesis işletme döneminde gerçekleşen değerlerin bu kadar farklı olması Y dönüşüm katsayının hedeflenen değerin üzerinde olmasına sebep olmaktadır.  Dengeleme havuzundaki kum çökelmesi problemi işletme dönemi boyunca devam etmiştir.  Tesis çıkış suyundaki iletkenlik ve sodyum değeri deşarj kriteri olarak istenilen değerlerin üzerindedir. İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

50 Teşekkür ederiz...


"İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi.  İlk tesis 2000 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.  64.000 m 3 /gün kapasiteli Uzun Havalandırmalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları