Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK KİRLİLİĞİ CANSU ILGIN 5/H 1330.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK KİRLİLİĞİ CANSU ILGIN 5/H 1330."— Sunum transkripti:

1 TOPRAK KİRLİLİĞİ CANSU ILGIN 5/H 1330

2  İÇİNDEKİLER  TOPRAK KİRLİLİĞİ NE DEMEKTİR
TOPRAK KİRLİLİĞİNİN SEBEBLERİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNEMİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TOPRAK KİRLİLİĞİ HAKKINDA ÇEVREMİZİ BİLİÇLENDİRMEK İÇİN YAPACAKLARIMIZ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN İNSANLARA VE ÇEVREYE ETKİLERİ

3 TOPRAK KİRLİLİĞİ NE DEMEKTİR?
Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına toprak kirliliği denir.

4 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN SEBEBLERİ
Ev, iş yeri, hastane ve sanayi atıkları. Radyoaktif atıklar. Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları. Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre, tarım ilacı vb. kullanılması. Tarımda gereksiz ya da aşırı hormon kullanımı. Suların kirlenmesi. Su kirliliği toprak kirliliğine neden olurken, toprak kirliliği de özellikle yer altı sularının kirlenmesine neden olur.

5 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNEMİ
Topraklar; insan bitki ve birçok hayvanın üzerinde durdukları, insanların yaşamlarını devam ettirebilecekleri tek yer yerdir. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir. İnsanların geçmişten gelen ve geçmişte zararları fark edilmemiş olan alışkanlıkları, bu gün toprak kirlenmesi ve bununla birlikte ortaya çıkan yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi sonuçlarını getirmektedir. Buna karşılık yeryüzünün sadece ¼’ü karalarla kaplı olup bu alanların dağlık, çöl, çoraklık vb birçok doğal kısıtlılık nedeniyle çok az bir miktarı tarımsal üretime başka bir deyişle insanların kullanımına uygundur. Bu gün toprak alanları, bir yandan kentleşme ve altyapı (endüstriyel yapılar, yollar, havaalanları vb) alanları olarak kullanılarak daralırken diğer yandan kirlilik gibi çok ciddi bir çevre sorunu tehdidi altındadır.

6 Toprak kİrlİlİğİ hakkInda çözüm önerİLERİ
• Evsel atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir. • Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır. • Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemelidir. • Tarım ilaçlarında ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir. • Ambalaj sanayisinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilmelidir. • Toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamaları durdurulmalıdır. • Otlak ve ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır. • Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere kurulmalıdır. • Ağaç sevgisi ve ormanların korunması konusunda insanlar eğitilmelidir

7 TOPRAK KİRLİLİĞİ HAKKINDA ÇEVREMİZİ BİLİÇLENDİRMEK İÇİN YAPACAKLARIMIZ
1. Sanayi alanlarına arıtma tesisleri kurma Bereketli tarım alanlarına ve ormanlık alanlara sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurmama Evsel atıkları arıtma yahut toplayarak zararsız hale getirme Tarımda gübre ve ilaç kullanımını bilinçli yapma Ormanları koruma ve boş arazileri uygun şekilde ağaçlandırma Tarımda toprağın işlenmesini ve sulanmasını bilinçli yapma Ambalajlamada plastik yerine kağıt -ve buna benzer örnekler verebiliriz-geri dönüşümü olan, toprağı kirletmeyen maddeler kullanma Organik tarım yapma.

8 Toprak kİrlİlİĞİNİN SONUÇLARI
• Topraktaki besin maddelerinin konsantrasyonu değişir. • Sudaki süspanse katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi bazı fiziksel özelliklerini bozar. • Fenoller, deterjan molekülleri gibi bazı organik moleküller toprağa yığılmakta ve burada yetişen kültür bitkileri ile gıda zincirinde taşınabilmektedir. • Ağır metallerin ve iz elementlerinin topraktaki konsantrasyonları artarak, bitki gelişimi ve kalitesi bozulmakta ve neticede topraktan alınan verim azalmaktadır.

9 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN İNSANLARA VE ÇEVREYE ETKİLERİ
Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler insanlar ve hayvanlara ciddi zararlar verebilir. Egzoz ve baca gazları içinde karbon dioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar bulunur. Bu gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit damlacıklarını oluştururlar. Asit damlacıkları yağmurlarla yeryüzüne iner. Bitki ve hayvanlara zarar verdiği gibi toprağa yeni kimyasal maddeler ekleyerek doğal yapısını bozar. Erozyon nedeniyle tarıma elverişli topraklarımızın kalınlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Elverişli toprağın azalması neticesinde özellikle çiftçiler zarar görmektedir.

10  LÜTFEN LÜTFEN TOPRAK KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK VE HEPTEN YOK ETMEK İÇİN EL ELE VERELİM . HEP BERABER BİRLİK OLALIM. DOĞAYI LÜTFEN KORUYALIM 

11 İYİ GÜNLER  İYİ DERSLER DİLERİM   İYİ DERSLER DİLERİM 


"TOPRAK KİRLİLİĞİ CANSU ILGIN 5/H 1330." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları