Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSB’LERİN ÇEVRE SORUNLARINA GENEL BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSB’LERİN ÇEVRE SORUNLARINA GENEL BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 OSB’LERİN ÇEVRE SORUNLARINA GENEL BAKIŞ
A.İHSAN KARAMANLI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRÜ

2 SORUNLAR ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUAT YETKİLER

3 SORUNLAR "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ DEĞİŞEN ÇEVRE MEVZUATINA GÖRE REVİZE EDİLMELİDİR

4 SORUNLAR SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDEKİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARINI BELİRTEN TABLOLARIN SEKTÖR BAZINDA TEKRAR ELE ALINMASI VE SKKY DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN RENK VE İLERİDE TASLAĞA İLAVE EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN İLETKENLİK PARAMETRESİ KONUSU ÜZERİNDE DURULMALIDIR.

5 SORUNLAR “ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” GEREĞİ EK 1 VE EK 2 LİSTESİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAM ETMESİ VEYA DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALARI İLE İLGİLİ SORUNLAR .

6 SORUNLAR-GENEL ÇEVRE İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA SORUNLAR YAŞANANMAKTADIR.

7 SORUNLAR-GENEL ÇEVRE BAKANLIĞINCA ÖZELLİKLE MERKEZCE YAPILAN DENETİMLERDE, AKSAMALARIN DETAYLARINA VE ASLİ NEDENLERE İNMEDEN CEZALAR TAHAKKUK ETTİRİLMEKTEDİR. DENETİMLERDE OSB’Yİ TEMSİLEN ÇEVRE GÖREVLİSİNİN KATILMASI UYGUN OLACAKTIR.

8 SORUNLAR-GENEL OSB ATIK SU YÖNETİMİNDE BELİRLENEN ESASLARA GÖRE ÖN ARITMA KOŞULLARINA UYMAYAN İŞLETMELERE BİRÇOK KEZ KİRLİLİK ÖNLEME BEDELİNİN UYGULANMASINDAN SONRAKİ SÜREÇTE FAALİYETİNİN DURDURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK VALİLİĞİN KAPATMA UYGULAMASI VEYA OSB’LERE FAALİYET DURDURULMASI İLE İLGİLİ YETKİ DEVRİ SORUNU VARDIR.

9 SORUNLAR-GENEL ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA, “YER SEÇİMİ ” ONANMIŞ BİR ALANIN OSB İLAVE ALANI OLMASI İÇİN ÖNCELİKLE ARITMA TESİSİ YAPILMASI ŞARTI ARANMAKTADIR.

10 SORUNLAR-GENEL ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN, İŞ TERMİN PLANINA GÖRE ATIKSU ARITMA TESİSİNİ YAPAMAYAN OSB’LERE CEZA UYGULAMASI, BÜTÇESİ YETERSİZ OLAN VE DOLULUK ORANI %40 ALTINDA OLDUĞU İÇİN KREDİ ALAMAYAN OSB’LERİ ZOR DURUMDA BIRAKMAKTADIR.

11 SORUNLAR-GENEL SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI İÇİN DOĞALGAZ YAYGINLAŞTIRILMALIDIR.

12 SORUNLAR-GENEL ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN OSB TARAFINDAN VERİLMESİ DURUMUNDA DAHİ, YATIRIMCILARIN BELEDİYE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİNDE AYNI VERGİLER TEKRAR ALINMAKTADIR.

13 SORUNLAR-GENEL OSB LERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER İLE OSB DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ARASINDA HAKSIZ REKABET VARDIR .

14 SORUNLAR-GENEL BELEDİYE VE BELDELERDE DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ OLMADIĞI HALDE (vahşi depolama), ATIKLARINI KENDİ TOPLAYAN OSB’ LERDEN KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI /BERTAFI İÇİN BEDEL ALINMAKTADIR.

15 SORUNLAR - TEHLİKELİ ATIK
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULAMADA SIKINTILAR YAŞANMAKTADIR VE TEHLİKELİ ATIKLARLA İLGİLİ OSB’LERDE KURULAMAYACAK TESİSLERLE İLGİLİ NETLİK YOKTUR.

16 SORUNLAR - ARITMA “ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK’’ KAPSAMININ DAR TUTULMASI NEDENİYLE BELEDİYE KANALİZASYON HATTINA BAĞLI ARTIMA/ÖN ARITMASI OLAN İŞLETMELER ENERJİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMAMAKTADIR.

17 SORUNLAR - ARITMA ORTAK ARITMA TESİSİ OLAN VE KALİTE KONTROL İZİN BELGESİNDEKİ KOŞULLARI SAĞLAYARAK ATIKSULARINI BELEDİYENİN ALT YAPI SİSTEMİNE DEŞARJ EDEN OSB’LER DE TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN YARARLANAMAMAKTADIR.

18 BELEDİYELERCE ATIKSUYA UYGULANAN KİRLİLİK ÖNLEME BEDELLERİ YÜKSEKTİR.
SORUNLAR - ARITMA BELEDİYELERCE ATIKSUYA UYGULANAN KİRLİLİK ÖNLEME BEDELLERİ YÜKSEKTİR.

19 SORUNLAR - ARITMA ARITMA ÇAMURLARINI BERTARAF EDECEK TESİSİ SAYISI YETERSİZDİR. AAT’LERİNDEN UZAKTADIR VE TEKLİF EDİLEN BERTARAF BEDELLERİ ÇOK YÜKSEKTİR.

20 SORUNLAR - AMBALAJ ATIKLARI
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞINDA OSB TANIMINA YER VERİLMEMEKTE, OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİ SINIRLARI İÇERİSİNDE OSB’LERİN DE YER ALIP ALMADIKLARI TAM OLARAK ANLAŞILAMAMAKTADIR.

21 SORUNLAR - AMBALAJ ATIKLARI
AMBALAJ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLEMEMESİ VE BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE VERİLMESİ DURUMU GÖRÜŞÜLMELİDİR.

22 SORUNLAR - EMİSYON İŞLETMELERİN ÇEVRE İZİNLERİ KAPSAMINDA TABİ OLDUKLARI EMİSYON İZİN BELGESİ VE ÇED BELGELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZUNDUR VE ÇED RAPORLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE KONTROLÜ SÜREÇLERİNDE OSB’LERİN ETKİN ROL OYNAMAMAKTADIR.

23 SORUNLAR - YER SEÇİMİ / PLANLAR
OSB’LERİN ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİMLERLE İLGİLİ SORUNLARI VARDIR.

24 SORUNLAR - YER SEÇİMİ / PLANLAR
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN GELİŞME ALANLARININ ÖNÜNDE OLUŞAN SIKINTILARIN GİDERİLMESİ GEREKLİDİR.

25 SORUNLAR - ATIKLAR TEHLİKESİZ /TEHLİKELİ/İNERT
TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARINDA BELİRSİZLİKLER VARDIR.

26 SORUNLAR-TEHLİKESİZ/ İNERT/ ATIK
BÖLGESEL ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASININ SAĞLANMASI İL BAZINDA KATI ATIK BİRLİKLERİ KURULMALI VE FAALİYETE GEÇİRİLMELİDİR. .

27 DİLEK TEMENNİ İL MÜDÜRLÜKLERİNCE, OSB’LERDE MEVZUAT UYGULAMALARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTILAR DÜZENLENMELİDİR.

28 DİLEK TEMENNİ ATIKLARIN KAYNAKTA AZALTILMASINA YÖNELİK SANAYİCİLER İÇİN EĞİTİM, BİLGİLENDİRME, TEŞVİK ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.

29 DİLEK TEMENNİ OSB’LERİN DOLULUK ORANLARINA GÖRE ARITMA TESİSLERİNİN YAPILABİLİRLİK VE VERİMLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK ÇEVRE MEVZUATINDA GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.

30 DİLEK TEMENNİ TEKNİK,İDARİ VE MALİ NEDENLERLE ARITMA TESİSİNİ KURAMAYAN VE İDARİ PARA CEZALARINA MARUZ KALAN OSB’LER İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.

31 DİLEK TEMENNİ OSB LERİN ORTAK SORUNU OLAN ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAF/GERİ KAZANIMI İÇİN BÖLGESEL PLANLAMALARIN YAPILARAK TESİSLERİN KURULMASI DESTEKLENMELİDİR.

32 DİLEK TEMENNİ ATIK BERTARAFININ OSB’LER TARAFINDAN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DESTEĞİN VERİLMESİ, ARITMA TESİSLERİNİN KİMYASAL VE PERSONEL GİDERLERİ İÇİN DE TEŞVİK UYGULAMASI DÜŞÜNÜLMELİDİR.

33 DİLEK TEMENNİ ‘’SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİNDE ‘’ ATIK SU DEBİSİ M³/GÜNÜN ÜZERİNDE OLAN ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞLARINA GPRS MODEM VEYA BUNA BENZER UZAKTAN İZLEME ÖZELLİĞİ OLAN CİHAZLAR KONULMASI İÇİN VERİLEN SÜRELER UZATILMALIDIR.

34 AĞAÇLANDIRMA İÇİN BAKANLIK YARDIM ETMELİDİR.
DİLEK TEMENNİ AĞAÇLANDIRMA İÇİN BAKANLIK YARDIM ETMELİDİR. ÇÖP KONTEYNERLERİ ÜCRETSİZ DAĞITILMALIDIR.

35 ÇEVRE MÜHENDİSLERİNDEN BELGE ÜCRETİ ALINMAMALIDIR.
DİLEK TEMENNİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİNDEN BELGE ÜCRETİ ALINMAMALIDIR. OSB MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV YAPAN ÇEVRE GÖREVLİLERİ OSB’DEKİ FİRMALARA HİZMET VEREBİLMELİDİR.

36 DİLEK TEMENNİ “ZEYTİNYAĞI FABRİKALARI ATIK KARA SULARININ” PLANSIZCA ÇEVREYE SALINMASI KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

37 DİLEK TEMENNİ ARAÇ PARÇALARI VE HURDA ARAÇLAR GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ AÇISINDAN SIKINTI YARATMAKTADIR. BU FİRMALARIN İLGİLİ YÖNETMELİK DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERMELERİ İÇİN ORTAK BİR İŞLEME TESİSİ KURMALARI UYGUN GÖRÜLMEKTEDİR. BU KONUDA ÖTA İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE LİSANS ALACAK İŞLETMELER İÇİN YALNIZCA TEMSİLCİLERİNE LİSANS VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

38 TEŞEKKÜRLER


"OSB’LERİN ÇEVRE SORUNLARINA GENEL BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları