Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUSURLUK PİLOT HAVZASINDA SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞI İŞLETMELERİ ATIKLARININ ENTEGRE YÖNETİMİNİN ARAŞTIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUSURLUK PİLOT HAVZASINDA SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞI İŞLETMELERİ ATIKLARININ ENTEGRE YÖNETİMİNİN ARAŞTIRILMASI."— Sunum transkripti:

1 SUSURLUK PİLOT HAVZASINDA SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞI İŞLETMELERİ ATIKLARININ ENTEGRE YÖNETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

2 Susurluk Havzası ve Civarında Zeytin İşletmelerinden Ortaya Çıkan Atık Yükleri  İl ve havza bazında zeytin işleme üretim ve atık miktarlarının karşılaştırılması Susurluk Havzası’ndaki Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerinin Kirlilik Yükleri ve Karakterizasyonu Üretim ve atıklar Üretim ve atık değerleri Bursa İl toplamı Balıkesir İl toplamı Manisa İl toplamı Ürün (Ton/Yıl) Elde Edilecek Zeytin136.09283.269177.686 Sofralığa Ayrılacak Zeytin120.34719.651103.059 - Yağlığa Ayrılacak Zeytin15.74563.61574.626 Atık (Ton/Yıl) - Oluşacak Salamura Atıksu (m3/yıl)54.1568.84346.377 - Oluşacak Zeytin Karasu (m3/yıl)11.80947.71155.970 - Yağlı Prina (ton/yıl)7.87331.80837.313

3 Kirlilik Azaltımı Enerji Üretimi ile Ekonomik Yarar Bütüncül Yönetim  Havzada atık yükünün en fazla olduğu yerlerde birer adet entegre tesis kurulması, yakın çevredeki diğer tesislerin atıklarının taşınarak bu tesise getirilmesinin en uygun çözüm olduğu öngörülmüştür.  Entegre tesis yer seçiminde en uzak taşıma mesafesi ≤ 80 km (literatür verisi)  Planlamada sadece Susurluk havzasının değil, yakın havzalardaki benzer tesislerin de dikkate alınması gereğinden hareketle, merkez olarak Susurluk havzası için Bursa, diğer havzalarda ise Balıkesir ve Manisa illeri seçilmiştir. Kesin yer seçimi, kirlilik yoğunluğu ve işin sorumlusu olacak kurum veya kurumların belirlenmesinden sonra yapılmalıdır Bütüncül Yönetim

4 Her üç il için 80 km çaplı zonlar esas alınarak üç adet entegre tesisin kurulmasının, ön inceleme ile en uygun çözüm olacağı öngörülmüştür. Seçilen 3 zonda salamura atıksu miktarları Bütüncül Yönetim

5 Seçilen 3 zonda pirina atık miktarları Bütünücl Yönetim

6 Seçilen 3 zonda karasu atık miktarları Bütüncül Yönetim

7 Entegre Tesislerin Yeri Bursa (Marmarabirlik ) Balıkesir (Edremit ) Manisa (Akhisar)  Üç zon için entegre tesislerin yeri = pirina, zeytin karasuyu ve salamura atıksuyunun en yoğun olduğu merkezler. Entegre Yönetim

8 Proje kapsamında 3 atık göz önüne alınmıştır (pirina, karasu ve salamura suyu).  Pirina; gazlaştırma (veya yakma) ünitesine alınıp bu atıktan elektrik enerjisi ORC türbünü kullanılarak elde edilmekte ve bu esnada elektrik enerjisinin üç katı kadar da ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır.  Elde edilen ısı enerjisinin bir kısmı kullanılarak karasu evapore edilmekte ve organik içerikli katı muhteva pirina ile birlikte gazlaştırma sistemine gönderilmektedir.  Salamura suları söz konusu membran hibrit proses kullanılarak arıtılmakta ve membran konsantrelerinde biriken tuz gazlaştırma sisteminden elde edilen ısı yardımıyla evaporasyon ve kristalizasyon tekniği ile geri kazanılmaktadır (Salamura suları için projede yer alan ekibin prosesi olan bir arıtma tesisi halen Marmara Birlik İznik tesislerinde KOİ değeri 200 mg/L nin altında su üretmektedir).  Sonuç olarak projede yeniden kullanılabilir özellikte suyun yanında elektrik enerjisi ve tuz geri kazanımı gerçekleştirilmektedir. Projede Önerilen Çözüm

9  Projenin nihai hedefi; sıvı ve katı atıkların yenilikçi bir yaklaşım ile su, tuz ve enerji geri kazanımı sağlayacak biçimde entegre yönetilmesi Bu ana hedef doğrultusunda;  Salamura ve yıkama atıksularının ön fiziko-kimyasal arıtımı sonrası membran filtrasyon prosesleri ile arıtımı  Çıkan konsantrenin ve zeytin karasuyunun evaporasyon ile işlenmesi  Pirinanın, zeytin çekirdeklerinin ve zeytin posasının enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi araştırılmıştır. Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

10 Sıvı Atıkların Yönetimi Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

11 Sıvı Atıkların Yönetimi  Salamura atıksuyu arıtma tesisi ; Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

12 Sıvı Atıkların Yönetimi  Salamura atıksuyu arıtma tesisi (Marmarabirlik); Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

13 Katı Atıkların Yönetimi Balıkesir ili içi örnek gazlaştırma/ORC türbin kütle ve enerji dengesi (Kapasite 5000 kg/h); Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

14 Katı Atıkların Yönetimi  Gazlaştırıcı reaktör örneği ; Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

15 Entegre Atık Yönetimi İçin Tüm Proses Önerisi Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

16 Kütle Denklikleri  Bursa ili salamura atıksuyu arıtma sistemi için kütle denkliği Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

17 Kütle Denklikleri  Bursa ili için kütle ve enerji denge diyagramı hesabında esas alınan değerler ParametreDeğer Yıllık çalışma periyodu8000 saat/yıl Islak pirina besleme debisi1600 kg/sa Kuru pirina besleme debisi800 kg/sa Pirina nem oranı%50 Kuru pirina kalorifik değeri18,5 MJ/kg Islak pirina kalorifik değeri8 MJ/kg Toplam ısı kaybı%8,41 Sıcak gaz verimi%91,59 Gaz:Yakıt oranı2,5 m3/kg Çar:Yakıt oranı0,1 Kuru çar kalorifik değeri10 MJ/kg Türbin elektrik verimi%19 Membran hibrit sistemde arıtılacak salamura debisi (58.351 ton/yıl)/(8000 saat/yıl)=7,3 ton/saat Salamura atıksuyu ortalama iletkenliği100000 µS/cm Salamura atıksuyu ortalama tuz konsantrasyonu%6 Membran süzüntü debisi (KOİ<200 mg/L)5,85 ton/sa Membran konsantre debisi1,45 ton/sa Membran konsantresi tuz konsantrasyonu%20 Evaparatörde buharlaştırılacak su debisi (Evaparatörde %35 tuz konsantrasyonunda kristallenme başlayacağı kabulü ile) 0,62 ton/sa Yaklaşık olarak sistemden kazanılacak tuz miktarı0,3 ton/sa Bursa İli Zeytin Karasu Miktarı:(19.341 ton/yıl/)/(8000 saat/yıl)=2,41 ton/sa Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

18 Kütle Denklikleri  Bursa ili için gazlaştırma/ORC türbin kütle ve enerji dengesi Proje Kapsamında Kurulması Önerilen Entegre Atık Yönetimi

19  Proje Kapsamında Önerilen Yöntemlerin Maliyet Analizi 2 MWh Güç Üretim Kapasiteli Gazlaştırma/ORC Türbin Sistemi (Manisa ve Balıkesir Bölgeleri İçin) 1 MWh Güç Üretim Kapasiteli Gazlaştırma/ORC Türbin Sistemi (Bursa Bölgesi İçin) Toplam Yatırım MaliyetiUS$ 6.665.000 US$ 3.340.000 Yenilenebilir Elektrik Satış FiyatıUS$ 133,3 / MWh Yerli Üretim Katkı PayıUS$ 9,0 / MWe Yıllık Çalışma Süresi8000 saat Toplam Bürüt Elektrik Satış Geliri US$ 2.276.800,00 US$ 1.138.400,00 İşletme GiderleriUS$ 2.276.800,00*%20 = US$ 455.360,00 US$ 1.138.400,00*%20 = US$ 227.680,00 Bakım GiderleriUS$ 2.276.800,00*%5 = US$ 113.840,00 US$ 1.138.400,00*%5 = US$ 56.920,00 Toplam Net GelirUS$ 1.707.600US$ 853.800  2 MWh ve 1 MWh güç üretim kapasiteli pirina gazlaştırma prosesi ekonomik analizi Maliyet Analizi

20  Proje Kapsamında Önerilen Yöntemlerin Maliyet Analizi Evaporasyon Sistemi İlk Yatırım Maliyeti Zon 1(Bursa Bölgesi)US$ 200.000 Zon 2 (Balıkesir Bölgesi)US$ 300.000 Zon 3 (Manisa Bölgesi)US$ 300.000  Evaporasyon sistemi ilk yatırım maliyetleri Maliyet Analizi

21 Proje Kapsamında Önerilen Yöntemlerin Maliyet Analizi  Salamura atıksuyu arıtım ve tuz geri kazanım sistemi ilk yatırım ve arıtma maliyetleri BÖLGE Salamura Atıksuyu Yıllık Miktarı (m 3 /yıl) Salamura Arıtma Tesisi Kapasitesi (m 3 /yıl) İlk Yatırım Maliyeti, (US$) Alan İhtiyacı (m 2 ) Kurulu Gücü (KW) Atıksu Arıtma Maliyeti (US$/m 3 ) Toplam Arıtma Maliyeti (US$/yıl) ZON 1 (Bursa Bölgesi) 58.35154.7501.850.00050020010583.510 ZON 2 (Balıkesir Bölgesi) 14.26810.000840.00050020010142.680 ZON 3 (Manisa Bölgesi) 46.09954.7501.850.00050020010460.990 Maliyet Analizi

22 Proje Kapsamında Önerilen Yöntemlerin Maliyet Analizi  Zon 1 (Bursa bölgesi) için net gelir, gider ve kazanç ekonomik analizi Net Gelir (US$/yıl)Net Gider (US$/yıl) Net Kazanç (US$/yıl) Pirina Gazlaştırma+ 1.138.400,00- 284.600,00+ 853.800 Evaparasyon--- Salamura Arıtma-- 583.510,00- 583.510 TOPLAM+ 1.138.400,00- 868.110,00+ 270.290  Pirina gazlaştırma, evaporasyon ve salamura arıtma sistemlerinin toplam ilk yatırım maliyeti göz önünde bulundurulduğunda Toplam Yatırım Maliyeti:US$ 5.390.000 Net Kazanç:US$ 270.290 Tesis Geri Ödeme Süresi:20 yıl Maliyet Analizi

23 Proje Kapsamında Önerilen Yöntemlerin Maliyet Analizi  Zon 2 (Balıkesir bölgesi) için net gelir, gider ve kazanç ekonomik analizi  Pirina gazlaştırma, evaporasyon ve salamura arıtma sistemlerinin toplam ilk yatırım maliyeti göz önünde bulundurulduğunda;  Toplam Yatırım Maliyeti:US $ 7.805.000,00  Net Kazanç:US$ 1.564.920,00  Tesis Geri Ödeme Süresi: 5 yıl Net Gelir (US$/yıl)Net Gider (US$/yıl)Net Kazanç (US$/yıl) Pirina Gazlaştırma+ 2.276.800- 569.200+ 1.707.600 Evaparasyon--- Salamura Arıtma-- 142.680 TOPLAM+ 2.276.800,00- 711.880+ 1.564.920 Maliyet Analizi

24 Proje Kapsamında Önerilen Yöntemlerin Maliyet Analizi  Zon 3 (Manisa bölgesi) için net gelir, gider ve kazanç ekonomik analizi  Pirina gazlaştırma, evaporasyon ve salamura arıtma sistemlerinin toplam ilk yatırım maliyeti göz önünde bulundurulduğunda ; Toplam Yatırım Maliyeti: US$ 8.815.000,00 Net Kazanç: US$ 1.246.610,00 Tesis Geri Ödeme Süresi: 7 yıl Net Gelir (US$/yıl)Net Gider (US$/yıl)Net Kazanç (US$/yıl) Pirina Gazlaştırma+ 2.276.800- 569.200,00+ 1.707.600 Evaparasyon--- Salamura Arıtma-- 460.990,00 TOPLAM+ 2.276.800- 1.030.190+ 1.246.610 Maliyet Analizi

25  Susurluk pilot havzasında, katı ve sıvı atıkların entegre yönetiminin uygulanabilirliğinin araştırılması yapılmıştır.  Bu planlama yoluyla; 1.Havzada üretim yapan tesis sayısı, 2.Tesislerden kaynaklanan atık miktarları ve karakteri, 3.Atıkların bertarafı için gerekli tesis sayıları, 4.Atıkların bertarafında kullanılabilecek uygun arıtma proseslerinin neler olduğu, 5.Atıklardan elde edilen enerjinin yine bu atıkların evaporasyonunda yeterli olup olmadığı, 6.Enerjinin yeterli olmadığı durumda bölgede bulunan tarımsal kökenli başka atıkların kullanılıp kullanılmayacağının araştırılması, 7.Atıkların bertarafına yönelik fizibilite analizleri yoluyla bertaraf maliyetinin çıkartılması sağlanmıştır.  Projenin sonucunda elde edilecek en önemli teknik bilgi birikiminin yayılımına yönelik temel hedef ülkemizde faaliyette bulunan büyük, orta, küçük ölçekli yaklaşık 8000 firmanın mevcut problemini çözecek bir prosesin önerilmesi ve uygulanması olacaktır. Sonuç ve Öneriler

26 Üretim ve atıklarÜretim ve atık değerleri Bursa İl toplamı Balıkesir İl toplamı Manisa İl toplamı Hatay İl toplamı Ürün (Ton/yıl) Elde Edilecek Zeytin136.09283.269177.686131647 Sofralığa Ayrılacak Zeytin120.34719.651103.059 23.582 - Yağlığa Ayrılacak Zeytin15.74563.61574.626 108.065 Atık (Ton/yıl) - Oluşacak Salamura Atıksu (m3/yıl) 54.1568.84346.37710622 - Oluşacak Zeytin Karasu (m3/yıl) 11.80947.71155.97081251 - Yağlı Prina (ton/yıl)7.87331.80837.31354032 ASİ HAVZASI İÇİN ENTEGRE BERTARAF ÖNERİSİ Daha doğru sonuçlar için envanter çalışması yapılmalıdır. Yapılan çalışma Asi Havzası sınırlarında, sınırları bulunan Kilis ve Gaziantep için hesaplanmamıştır.

27 ARZ EDERİM


"SUSURLUK PİLOT HAVZASINDA SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞI İŞLETMELERİ ATIKLARININ ENTEGRE YÖNETİMİNİN ARAŞTIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları