Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ 1-4 Şubat ANTALYA

2 ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİ ENERJİ ÜRETİMİ TÜRLERİ
FOSİL YAKITLAR HİDROELEKTRİK YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR (Güneş, Dalga, Rüzgar, Gel-git, Jeotermal) NÜKLEER YAKIT HÜCRESİ

3 ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİ
Üretim Prosesi: Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde edilen enerjinin ham maddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler veya sadece proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının çıktığı tesisleri, Yakma Tesisi: (bir yakıtın yakılması ile) sıcak su, buhar ve benzeri üreterek enerji sağlayan tesisler.

4

5

6 YAKMA TEKNOLOJİSİ VE YAKIT TÜRÜ
AKIŞKAN YATAK PULVERİZE YAKMA YAKIT ÜFLEMELİ-BEK TİPİ İÇTEN YANMALI MOTORLAR Gaz Motorları ve Dizel Motorlar GAZ MOTORLARI: Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli ateşleme sistemine sahip motorlar, DİZEL MOTORLAR Kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar GAZ TÜRBİNLERİ KATI SIVI GAZ BİYOKÜTLE ATIK *

7 ÇEVRİM TİPİ Tek çevrim Kombine Çevrim Kojenerasyon Elektrik Elektrik
(Isı+mekanik) Isı+Elektrik

8 DEĞERLENDİRME Yakıt Türü ve miktarı Anma Isıl Gücü Yakma sistemi Türü
Emisyonlar türü ve miktarı Emisyonu Etkileyen Ek Sistemler (Arıtma tesisi, baca yapısı) Tesis etki alanında Hava Kalitesi

9 Yakıt Miktarı x Yakıtın Kimyasal Enerjisi
DEĞERLENDİRME ANMA ISIL GÜÇ HESABI Yakıt Miktarı x Yakıtın Kimyasal Enerjisi Birim Zaman

10 EK-6 GENEL KURALLAR SKHKK Yönetmeliği EK-3 ve EK-2 kapsamında değerlendirme için emisyonların kütlesel debi ( Birim zamanda yayılan hava kirleticinin kütlesi ) değerleri hesaplanır. Kütlesel debi = hacimsel debi (Nm3/sn) x konsantrasyon (mg/Nm3) Baca gazı hacimsel debisi (m3/sn) = baca gazı hızı (m/sn) x baca kesiti (m2) Hacimsel debi ve konsantrasyon değerleri aynı şartta olmalıdır.

11 Emisyon İzni Eşikleri(AIG)
SKHKKY EK-8 Tesis Türü Emisyon İzni Eşikleri(AIG) Liste A Liste B Katı, Sıvı yakıt ≥ 100 MW 1 – 100 MW Gaz yakıt 2 – 100 MW Biyokütle 500 kW– 100 MW Kombine çevrim Birleşik ısı güç santralleri İçten yanmalı motorlar Gaz türbinleri.

12 DEĞERLENDİRME Emisyon Parametreleri: Toz İslilik SO2 NOx CO HCl HF
Aldehitler

13 EK-5.A BİRİNCİ GRUP TESİSLER Yakma Tesisleri
Yakıt Türü Parametre Kirletici EK-5.A.1. Katı yakıt (%6 O2) Temel Kirletici Parametreler+ağırmetaller+ halojen Toz, SO2 EK-5.A.2. Petrolkoku (%6 O2) TP + İnorganik toz+ Organik emisyonlar+Ek-1 SO2, PAH, Organikler, İnorganik tozlar EK-5.A.3. Biyokütle (%6 O2) TP+HCl, HF, TOC EK-5.A.4. Sıvı Yakıtlar (%3 O2) TP+Ağır metaller+İslilik İslilik, SO2 EK-5.A.5. Gaz Yakıtlar (%3 O2) TP+Aldehitler NOx, EK-5.A.7. İçten Yanmalı Motorlar 7.1. Gaz motorları (%5 O2) TP CO, NOx 7.2. Dizel motorlar (%15 O2) CO, NOx, SO2 EK-5.A.8. Gaz Türbinleri (%15 O2) TP+islilik NOx

14 EK-5.A BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri
Ek-5.A.6. ÇİFT YAKIT YAKAN TESİSLER Çift Yakıt Yakan Tesisler Her bir yakıtın toplam ısıl güce katkısı oranında kendi emisyon sınır değeri 100 MW Küçük tesisler için Kükürt dioksit=2400 2010 yılında =2000 Normal Koşullar, kuru bazda (0° C, 1 atm) olmalıdır. Referans Oksijen yüzdelerine göre düzeltme yapılmalıdır

15 BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
50 MW ve üzeri AIG<100 MW : Liste B İçten yanmalı motorlar hariç, gaz türbinleri dahil. Sınır değerlerde belirgin sıkılaşma Yeni tesis-Mevcut Tesis

16 SKHKKY EK-3 EMİSYONLARIN SÜREKLİ İZLENMESİ
Katı yakıt ve fuel-oil (100 GJ/H kW) Toz Sıvı ve katı yakıtlı (36 GJ/h (10 MW)) (CO2 veya O2 ve CO) Ek-3.3 Tablo Eşik Değeri aşan kirleticiler

17 SKHKKY EK-2 KÜTLESEL DEBİLER
Ek-2 Tablo 2.1 Eşik Değeri aşan kirleticilerin kütlesel debileri (kg/saat) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.2

18 SKHKKY EK-1 Ek-1: Depolama (katı yakıt), Tesis içi yollar
Ek-5.Y Sıvı Yakıtların Depolanması

19 SKHKKY EK-4 Baca Gazı Hızı
Anma ısıl gücü En düşük Hız AIG> 500 kW 4 m/s * 300 kW<AIG<500 kW 2 m/s AIG <300 kW - Proses 4 m/s

20 SKHKKY EK-4 Baca Yüksekliği
Isıl Güç Çatı Tipi Çatı en üst noktadan Çatı tabanından AIG> 500 kW Eğik 0,5 m 1,0 m Düz 1,5 m* 500 kW<AIG<1,2 MW 1,5 m 2,0 Isıl güç olmayan -

21 SKHKKY EK-4 Baca Yüksekliği
Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzeri baca yüksekliği hesaplamalarla belirlenir. Bacanın tabandan yüksekliği en az 10 m ve çatı üstünden en az 3 m * Aynı tip bacalar birbirine yakın olacaksa, yeni kurulacak tesiste tek baca

22 Teşekkürler…


"ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları