Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ 1-4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ 1-4."— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ 1-4 Şubat 2010 ANTALYA

2 ENERJİ ÜRETİMİ TÜRLERİ FOSİL YAKITLAR FOSİL YAKITLAR HİDROELEKTRİK HİDROELEKTRİK YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR (Güneş, Dalga, Rüzgar, Gel-git, Jeotermal) YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR (Güneş, Dalga, Rüzgar, Gel-git, Jeotermal) NÜKLEER NÜKLEER YAKIT HÜCRESİ YAKIT HÜCRESİ … ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİ

3 Yakma Tesisi: Yakma Tesisi: (bir yakıtın yakılması ile) sıcak su, buhar ve benzeri üreterek enerji sağlayan tesisler. Üretim Prosesi: Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde edilen enerjinin ham maddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler veya sadece proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının çıktığı tesisleri, Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde edilen enerjinin ham maddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler veya sadece proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının çıktığı tesisleri, ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİ

4

5

6 AKIŞKAN YATAK AKIŞKAN YATAK PULVERİZE YAKMA PULVERİZE YAKMA YAKIT ÜFLEMELİ-BEK TİPİ YAKIT ÜFLEMELİ-BEK TİPİ İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Gaz Motorları ve Dizel Motorlar Gaz Motorları ve Dizel Motorlar GAZ MOTORLARI: Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli ateşleme sistemine sahip motorlar, GAZ MOTORLARI: Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli ateşleme sistemine sahip motorlar, DİZEL MOTORLAR Kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar DİZEL MOTORLAR Kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar GAZ TÜRBİNLERİ GAZ TÜRBİNLERİ YAKMA TEKNOLOJİSİ VE YAKIT TÜRÜ KATI KATI SIVI SIVI GAZ GAZ BİYOKÜTLE BİYOKÜTLE ATIK * ATIK *

7 Tek çevrim Tek çevrim Kombine Çevrim Kombine Çevrim Kojenerasyon Kojenerasyon ÇEVRİM TİPİ Elektrik Elektrik(Isı+mekanik) Isı+Elektrik

8 Yakıt Türü ve miktarı Yakıt Türü ve miktarı Anma Isıl Gücü Anma Isıl Gücü Yakma sistemi Türü Yakma sistemi Türü Emisyonlar türü ve miktarı Emisyonlar türü ve miktarı Emisyonu Etkileyen Ek Sistemler Emisyonu Etkileyen Ek Sistemler ( Arıtma tesisi, baca yapısı) ( Arıtma tesisi, baca yapısı) Tesis etki alanında Hava Kalitesi Tesis etki alanında Hava Kalitesi DEĞERLENDİRME

9 ANMA ISIL GÜÇ HESABI DEĞERLENDİRME Yakıt Miktarı x Yakıtın Kimyasal Enerjisi Birim Zaman

10 EK-6 GENEL KURALLAR SKHKK Yönetmeliği EK-3 ve EK-2 kapsamında değerlendirme için emisyonların kütlesel debi ( Birim zamanda yayılan hava kirleticinin kütlesi ) değerleri hesaplanır. Kütlesel debi = hacimsel debi (Nm 3 /sn) x konsantrasyon (mg/Nm 3 ) Baca gazı hacimsel debisi (m 3 /sn) = baca gazı hızı (m/sn) x baca kesiti (m 2 ) Hacimsel debi ve konsantrasyon değerleri aynı şartta olmalıdır.

11 SKHKKY EK-8 Tesis Türü Emisyon İzni Eşikleri(AIG) Liste A Liste B Katı, Sıvı yakıt ≥ 100 MW 1 – 100 MW Gaz yakıt ≥ 100 MW 2 – 100 MW Biyokütle ≥ 100 MW 500 kW– 100 MW Kombine çevrim Birleşik ısı güç santralleri İçten yanmalı motorlar Gaz türbinleri. ≥ 100 MW 1 – 100 MW

12 Emisyon Parametreleri: Toz Toz İslilik İslilik SO 2 SO 2 NOx NOx CO CO HCl HCl HF HF Aldehitler Aldehitler DEĞERLENDİRME

13 EK-5.A BİRİNCİ GRUP TESİSLER Yakma Tesisleri Yakıt Türü ParametreKirletici EK-5.A.1. Katı yakıt (%6 O2) Temel Kirletici Parametreler+ağırmetaller+ halojen Toz, SO 2 EK-5.A.2. Petrolkoku (%6 O2) TP + İnorganik toz+ Organik emisyonlar+Ek-1 SO 2, PAH, Organikler, İnorganik tozlar EK-5.A.3. Biyokütle (%6 O2) TP+HCl, HF, TOC EK-5.A.4. Sıvı Yakıtlar (%3 O2) TP+Ağır metaller+İslilik İslilik, SO 2 EK-5.A.5. Gaz Yakıtlar (%3 O2) TP+AldehitlerNOx, EK-5.A.7. İçten Yanmalı Motorlar 7.1. Gaz motorları (%5 O2 ) TP CO, NOx 7.2. Dizel motorlar (%15 O2) TP CO, NOx, SO 2 EK-5.A.8. Gaz Türbinleri (%15 O2) TP+islilikNOx

14 EK-5.A BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri Ek-5.A.6. ÇİFT YAKIT YAKAN TESİSLER Çift Yakıt Yakan Tesisler Her bir yakıtın toplam ısıl güce katkısı oranında kendi emisyon sınır değeri 100 MW Küçük tesisler için Kükürt dioksit=2400 2010 yılında =2000 Normal Koşullar, kuru bazda (0° C, 1 atm) olmalıdır. Normal Koşullar, kuru bazda (0° C, 1 atm) olmalıdır. Referans Oksijen yüzdelerine göre düzeltme yapılmalıdırReferans Oksijen yüzdelerine göre düzeltme yapılmalıdır

15 BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 50 MW ve üzeri 50 MW ve üzeri AIG<100 MW : Liste B AIG<100 MW : Liste B İçten yanmalı motorlar hariç, gaz türbinleri dahil. İçten yanmalı motorlar hariç, gaz türbinleri dahil. Sınır değerlerde belirgin sıkılaşma Sınır değerlerde belirgin sıkılaşma Yeni tesis-Mevcut Tesis Yeni tesis-Mevcut Tesis

16 SKHKKY EK-3 EMİSYONLARIN SÜREKLİ İZLENMESİ Katı yakıt ve fuel-oil (100 GJ/H-27778 kW) Toz Sıvı ve katı yakıtlı (36 GJ/h (10 MW)) (CO 2 veya O 2 ve CO) Ek-3.3 Tablo Eşik Değeri aşan kirleticiler

17 SKHKKY EK-2 KÜTLESEL DEBİLER Ek-2 Tablo 2.1 Eşik Değeri aşan kirleticilerin kütlesel debileri (kg/saat) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.2

18 Ek-1: Depolama (katı yakıt), Tesis içi yollar Ek-5.Y Sıvı Yakıtların Depolanması SKHKKY EK-1

19 SKHKKY EK-4 Baca Gazı Hızı Anma ısıl gücü En düşük Hız AIG> 500 kW 4 m/s * 300 kW { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3629336/slides/slide_19.jpg", "name": "SKHKKY EK-4 Baca Gazı Hızı Anma ısıl gücü En düşük Hız AIG> 500 kW 4 m/s * 300 kW 500 kW 4 m/s * 300 kW

20 SKHKKY EK-4 Baca Yüksekliği Isıl Güç Çatı Tipi Çatı en üst noktadan Çatı tabanından AIG> 500 kW Eğik 0,5 m 1,0 m Düz 1,5 m* 500 kW { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3629336/slides/slide_20.jpg", "name": "SKHKKY EK-4 Baca Yüksekliği Isıl Güç Çatı Tipi Çatı en üst noktadan Çatı tabanından AIG> 500 kW Eğik 0,5 m 1,0 m Düz 1,5 m* 500 kW 500 kW Eğik 0,5 m 1,0 m Düz 1,5 m* 500 kW

21 Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzeri Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzeri baca yüksekliği hesaplamalarla belirlenir. baca yüksekliği hesaplamalarla belirlenir. Bacanın tabandan yüksekliği en az 10 m ve çatı üstünden en az 3 m * Bacanın tabandan yüksekliği en az 10 m ve çatı üstünden en az 3 m * Aynı tip bacalar birbirine yakın olacaksa, yeni kurulacak tesiste tek baca Aynı tip bacalar birbirine yakın olacaksa, yeni kurulacak tesiste tek baca SKHKKY EK-4 Baca Yüksekliği

22 Teşekkürler…


"ENERJİ VE YAKMA TESİSLERİNİN SKHKKY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ 1-4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları