Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Bağımsız çalışma isteği  Miras yoluyla işletme sahipliği  Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu  Başka fırsatların yokluğu  Toplumsal itibar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Bağımsız çalışma isteği  Miras yoluyla işletme sahipliği  Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu  Başka fırsatların yokluğu  Toplumsal itibar."— Sunum transkripti:

1  Bağımsız çalışma isteği  Miras yoluyla işletme sahipliği  Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu  Başka fırsatların yokluğu  Toplumsal itibar sağlama  Kazanç sağlama ve ülke ekonomisine katkıda bulunma

2 Cevap : PAZAR ARAŞTIRMASI Hedeflenen pazar ile ilgili bilgilerin doğru elde edilmesini, tasnifini, analizini ve yorumunu içeren tarafsız çalışmadır. Bu araştırmanın verileri iki türdür : Birincil ve İkincil veriler.

3  Tüketicilerin ürün ve hizmet düzeyinden beklentileri  Tüketici gelir düzeyi, yaş ve cinsiyete bağlı satın alma davranışları  Yatırım tutarı ve ürün birim maliyeti  Rakip ve aracı kuruluşlar hakkında bilgi

4 Yatırım konusundaki alternatifler gözden geçirilerek bunlardan en ekonomik olanla işletmecilik faaliyetlerine başlanır. İşletme açısından yatırım, ileride gelir sağlamak amacıyla yapılan her türlü yatırım harcamasıdır.

5 ◦ Yatırım öncesi çalışmalar (Planlama) ◦ Yatırım çalışmaları ◦ İşletme aşaması

6 1. Proje fikri 2. Proje hazırlama (Fizibilite çalışmaları) - Olanak etüdü ve ön seçim (Ön fizibilite) - Ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel etütler 3. Fizibilite raporu (Tamamlanmış fizibilite etüdü) 4. Değerlendirme ve yatırım kararları 5. Kesin proje 6. Projenin uygulanması (Yatırım) 7. İşletme aşaması (Üretime geçiş)

7  Ekonomik Etüd 1.Pazar araştırması ve talep tahmini 2.İşletme büyüklüğünün ve kapasitesinin belirlenmesi 3.İşletmenin kuruluş yerinin seçimi

8  Teknik Etüd 1.İşletmenin kurulacağı arazinin seçimi 2.Üretimde kullanılacak teknolojinin seçimi 3.Kullanılacak makinelerin etüdü ve seçimi 4.Hammadde ve yardımcı malzemelerin etüd ve seçimi 5.Kullanılacak enerji türünün seçimi

9  Finansal Etüd 1.Yatırım tutarının hesaplanması 2.İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması 3.Finansal kaynakların hesaplanması 4.İşletmenin karlılık durumuyla ilgili analizler

10  Hukuki Etüd 1.İşletmenin hukuki yapısının seçimi 2.Kuruluş ve üretim için gerekli izinlerin alınması için gereken yasal koşulların belirlenmesi

11 1. İşletmenin üretim konusunun belirlenmesi 2. İşletmenin bütününe ilişkin amaçların belirlenmesi 3. İşletme büyüklüğünün belirlenmesi 4. Teknoloji seçimi 5. Kuruluş yeri seçimi 6. İşletmenin hukukî şeklinin belirlenmesi 7. Finansal yapının belirlenmesi 8. Organizasyon yapısının belirlenmesi

12  Mal / Hizmet üretimi  Mal olarak ne üretileceği?  Hizmet olarak nelerin verileceği?  Mal ya da hizmetin 1.Talep olunabilir 2.Talebi yüksek 3.Talebi devamlı ve istikrarlı bir mal ya da hizmet olması.

13  İşletmenin tümünü ilgilendiren genel amaçların belirlenmesi  İşletmenin her bir fonksiyonunu yerine getiren birimlerin amaçlarının belirlenmesi  Bu amaçların birbirleriyle uyumlaştırılması

14  Sayısal büyüklük ölçüleri: -Satışlar -Çalışanların sayısı -Öz sermaye miktarı -Harcanan enerji miktarı -Yatırım toplamı -Kullanılan hammadde ve malzeme miktarı -Kullanılan makine ve tezgâh sayısı ve gücü -İşlenilen ya da yararlanılan toprağın genişliği

15  Talep miktarı  Yönetim yeteneği ve işletme sahiplerinin finansman sağlama seviyesi  Hukuki düzenlemeler  İşletmenin amacı

16 Kuruluş Yeri : Bir arazi parçasından ziyade, işletmenin yaşamını sürdürdüğü bölgedir. Belirlenmesinde, bölge veya hammadde kaynaklarına yakınlık v.b. önem taşımaktadır. Konumluk Yer : Özellikle hizmet veya ticaret sektöründeki işletmeler için ifade edilmektedir. Bir alışveriş merkezinin katı, trafiğe göre iş yerinin durumu gibi ölçüler ön plana çıkmaktadır.

17 1. Tesisin kurulacağı bölge seçimi 2. Bölgenin belirli bir yerinin seçimi 3. Belirlenen yer içerisinde tesisin kurulacağı arazi parçasının seçimi

18  Hammadde  Pazar  Enerji ve yeraltı kaynakları  İklim koşulları ve ulaşım  İş gücü  Teşvikler ve alt yapı

19 İşletmelerin maliyetleri ile gelirleri arasındaki farkın maximum gerçekleştiği yerdir. En uygun kuruluş yerine ;  Kar maximizasyonu yöntemi  Yatırımın geri dönüş oranı teknikleri ile hesaplanılarak karar verilmektedir.

20 Farkları : 1.O.S.B ler KOBİ’lere ; K.S.B ler daha küçük sanayi işletmelerine hitap ederler. 2.O.S.B de işletmeler edindikleri arazide kendi tesislerini kendileri inşa ederler ; K.S.B de ise işletme sahiplerine alt yapı kolaylıkları sağlanan standart iş yerleri temin edilir.

21  Alt yapısı hazır, ucuz arsa  Arsa bedelini taksitle ödeme kolaylığı  Diğer sanayi kuruluşlarıyla kolay iletişim  Beş yıl emlak vergisi muafiyeti  Yıllık teşvik kararnameleriyle getirilen ek ayrıcalıklar

22  Talep ve dağıtım olanakları açısından pazarın elverişliliği, yakınlığı  Hammadde ve yardımcı madde kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumu  Yan sanayi kuruluşları  Enerji ve yakıt kaynaklarının yoğunluk ve maliyetleri açısından ulaşım imkanları

23  Miktar, kalite, ücret açısından işgücü kaynakları  Fabrikanın faaliyetlerini ve çalışanların yaşantısını etkileyecek iklim koşulları  Devletin yasalarla belirlediği kısıtlayıcı ve teşvik edici faktörler  Su ve atıkları giderme imkanları

24  Ulaşım  İşgücü tedarik imkanları  Şehrin gelişme yapısı  Toplumsal yapı  Enerji ve su kaynakları  Tedarikçilere yakınlık  Belediye hizmetleri  Atıkları giderme imkanları  Arazinin fiziksel yapısı  Kamu tesisleri (yol, havaalanı, liman vs.)

25  Ücret Düzeyleri  İşçi – İşveren İlişkileri  Nüfus Yapısı (Eğitim Düzeyi, Çalışma Oranı, vs.)  Eğitim ve Araştırma Kuruluşları  Yaşam Koşulları


" Bağımsız çalışma isteği  Miras yoluyla işletme sahipliği  Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu  Başka fırsatların yokluğu  Toplumsal itibar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları