Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VEKARLILIK www.zae.gov.trT.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Burhan AKSU Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VEKARLILIK www.zae.gov.trT.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Burhan AKSU Dr."— Sunum transkripti:

1 SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VEKARLILIK www.zae.gov.trT.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Burhan AKSU Dr. Turgay DİZDAROĞLU Sermin DÖNMEZ

2  36 ilde (81), 279 İlçede (843) üretim (1999),  400 bin çiftçi ailesinin geçim kaynağı,  Toplam tarım alanlarının %2’si, Bağ-bahçe alanlarının %22’si zeytin,  Aile işgücünü değerlendirme,  Tarımsal istihdamın %2’si,  Nitelikli işleme teknolojisi (zeytinyağı),  Üretimin 1/3’ü ihracat, döviz girdisi (~200 milyon$)  DANE ZEYTİN ÜRETİMİNİN ÖNEMİ

3  4 milyon civarındaki tarım işletmelerinin 324.000’inde (%8,1) zeytin üretimi,  Ortalama İşletme büyüklüğü 12,5 dekar,  İşletmelerin %75’i 50 dekardan küçük olup, zeytin üretim alanlarının %45’ini kaplamakta,  Zeytinliklerin yaklaşık %75’i dağlık kır arazilerde,  %’8’i sulanıyor.

4  SAĞLIKLI BİR ÜRETİM PLANLAMASINDA, ÜRETİM MALİYETİ  YÖNETİCİLERİN KARAR AŞAMASINDA,  DESTEKLEME VE PRİM MİKTARLARININ BELİRLENMESİNDE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.  SATIŞ FİYATININ BELİRLENMESİNDE,  KARLILIĞIN İZLENMESİNDE,

5 Türkiye Zeytin Üretiminin Bölgelere Dağılımı (1997-2000) Kaynak : DİE (1997-2000) Aydın %24 Balıkesir %17 İzmir %14 Muğla %9 Manisa %7 Bursa %5

6 EGE ve G.MARMARA BÖLGELERİ “Salkım Örneklemesi” 2 Yıl (1998/99 ve 99/00) 4 Yöre 4 Köy 4 Üretici Yağlık 128 anket Sofralık 128 anket Toplam 256 anket

7 - Tüm masraf unsurları ele alınarak yapılan değerlendirme (Standart Yaklaşım) - Üreticilerin büyük bir çoğunluğunun (%95) mülk arazileri üzerinde üretim yaptıklarından hareketle (Erkal ve Ergun, 1982), arazi kirasını dikkate almadan yapılan değerlendirme (Yaklaşım-1) - Arazi kirası ve faiz masraflarının bir anlamda itibari masraflar olduğu ve üreticiler tarafından nakden ödenmediği yaklaşımıyla bu masraf unsurlarının birlikte ihmal edilmesiyle yapılan değerlendirme (Yaklaşım-2) Üretim maliyetleri ve karlılık oranları, üç değişik yaklaşımla incelenmiştir:

8 İNCELENEN İŞLETMELERİN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİ YAĞLIK ÜRETİM  Ort. işletme büyüklüğü 52,1 da Ort. zeytin bahçesi büyüklüğü 12,1 da Ort. ağaç yaşı 58,6 yıl Dekara ortalama ağaç sayısı 17 adet/da  Zeytinliklerin arazi konumuna göre dağılımı, (%) Kır 59,5 Kır-taban 30,5 Taban 10,0  İncelenen işletmelerde zeytinin payı %79,4  Sulanan zeytinlik oranı %6,7

9 İNCELENEN İŞLETMELERİN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİ SOFRALIK ÜRETİM  Ort. işletme büyüklüğü 49,1 da, Ort. zeytin bahçesi büyüklüğü 11,7 da Ort. ağaç yaşı 41,1 yıl  Zeytinliklerin arazi konumuna göre dağılımı, (%) Kır 28,0 Kır-taban 60,7 Taban 11,3  İncelenen işletmelerde zeytinin payı %79,7  Sulanan zeytinlik oranı %17,1

10 İncelenen İşletmelerde Bakım Masraflarının Dağılımı (%) (Yağlık Üretim) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)  Bakım masraflarının toplam üretim masraflarındaki payı %50,4’tür.  Bakım masrafları, sofralık üretiminkinin %40’ı kadardır

11 Bakım Masraflarının Girdi Gruplarına Göre Dağılımı (Yağlık Üretim ) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)

12 STANDART YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç) YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç)  NET KARLILIK ORANI (Yağlık) Cari yıllar

13 STANDART YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç) YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç)  NET KARLILIK ORANI (Yağlık) Birleştirilmiş yıllar

14 Birleştirilmiş Yıllar 278,1 168.600 63,0 20,0 14,1 8,4  Yok yılı dekara ham dane verimi var yılının %8,1’i  Yok yılı ham dane kg maliyeti var yılının 4,3 katı Yağlık Üretimde Verim, Maliyet ve Değerlendirme Dekara Ham Dane Verimi (Kg/Da) Kg Maliyet (TL/Kg) İşlenerek Satılan Dane (%) Stok (%) Aile Tüketimi (%) İşleme Masrafları Oranı (%)

15 İncelenen İşletmelerde Bakım Masraflarının Dağılımı (%) ( Sofralık Üretim) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)  Bakım masraflarının toplam üretim masraflarındaki payı %50,7’dir.  Bakım masrafları, yağlık üretiminkinin 2,5 katıdır.

16 Bakım Masraflarının Girdi Gruplarına Göre Dağılımı (Sofralık Üretim ) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)

17 Sofralık Üretimde Verim, Maliyet ve Değerlendirme  Yok yılı dekara ham dane verimi var yılının %45,8’i  Yok yılı ham dane kg maliyeti var yılının 1,7 katı  Üretimin pazarlanma oranı ortalama %97,2’dir. Birleştirilmiş Yıllar 278,1 119.188 70,2 27,0 2,8 Dekara Ham Dane Verimi (Kg/Da) Kg Maliyet (TL/Kg) Satılan Dane (%) Stok (%) Aile Tüketimi (%)

18 YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç) STANDART YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç)  NET KARLILIK ORANI (Sofralık) Cari yıllar

19 YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç) STANDART YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç)  NET KARLILIK ORANI (Sofralık) Birleştirilmiş yıllar

20  SONUÇ Potansiyelin altında bir verim ve gelir. Yağlık zeytin üretimi; Sofralık zeytin üretimi; Dekara verim ve karlılık oranı çok daha yüksektir.

21 SONUÇ  Üretim maliyetlerin hesaplanmasında uygulanan metot farklılıkları giderilerek ortak bir METOT BİRLİĞİ sağlanılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  Gerek üreticilerin maliyetinin azaltılması gerekse sanayicilerin ucuz hammadde temin edebilmesi açısından tatminkar ve istikrarlı bir destekleme programı (PRİM SİSTEMİ) uygulanmalıdır.  Üretimde; ürün kalitesi, verimlilik, gelir ve dolayısıyla karlılığın artırılabilmesi için için her aşamada modern tekniklerin uygulanması gerekmektedir.


"SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VEKARLILIK www.zae.gov.trT.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Burhan AKSU Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları