Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VE KARLILIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VE KARLILIK"— Sunum transkripti:

1 SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VE KARLILIK
T.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VE KARLILIK Burhan AKSU Dr. Turgay DİZDAROĞLU Sermin DÖNMEZ

2 36 ilde (81), 279 İlçede (843) üretim (1999),
 DANE ZEYTİN ÜRETİMİNİN ÖNEMİ 36 ilde (81), 279 İlçede (843) üretim (1999), 400 bin çiftçi ailesinin geçim kaynağı, Toplam tarım alanlarının %2’si, Bağ-bahçe alanlarının %22’si zeytin, Aile işgücünü değerlendirme, Tarımsal istihdamın %2’si, Nitelikli işleme teknolojisi (zeytinyağı), Üretimin 1/3’ü ihracat, döviz girdisi (~200 milyon$)

3 4 milyon civarındaki tarım işletmelerinin
’inde (%8,1) zeytin üretimi, Ortalama İşletme büyüklüğü 12,5 dekar, İşletmelerin %75’i 50 dekardan küçük olup, zeytin üretim alanlarının %45’ini kaplamakta, Zeytinliklerin yaklaşık %75’i dağlık kır arazilerde, %’8’i sulanıyor.

4 ÜRETİM MALİYETİ SATIŞ FİYATININ BELİRLENMESİNDE,
KARLILIĞIN İZLENMESİNDE, SAĞLIKLI BİR ÜRETİM PLANLAMASINDA, YÖNETİCİLERİN KARAR AŞAMASINDA, DESTEKLEME VE PRİM MİKTARLARININ BELİRLENMESİNDE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

5 Türkiye Zeytin Üretiminin Bölgelere Dağılımı (1997-2000)
Aydın %24 Balıkesir %17 İzmir %14 Muğla %9 Manisa %7 Bursa %5 Kaynak : DİE ( )

6 EGE ve G.MARMARA BÖLGELERİ “Salkım Örneklemesi” 2 Yıl (1998/99 ve 99/00) 4 Yöre 4 Köy 4 Üretici Yağlık anket Sofralık 128 anket Toplam 256 anket

7 Tüm masraf unsurları ele alınarak yapılan değerlendirme
(Standart Yaklaşım) Üreticilerin büyük bir çoğunluğunun (%95) mülk arazileri üzerinde üretim yaptıklarından hareketle (Erkal ve Ergun, 1982), arazi kirasını dikkate almadan yapılan değerlendirme (Yaklaşım-1) Arazi kirası ve faiz masraflarının bir anlamda itibari masraflar olduğu ve üreticiler tarafından nakden ödenmediği yaklaşımıyla bu masraf unsurlarının birlikte ihmal edilmesiyle yapılan değerlendirme (Yaklaşım-2) Üretim maliyetleri ve karlılık oranları, üç değişik yaklaşımla incelenmiştir:

8 İNCELENEN İŞLETMELERİN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİ
YAĞLIK ÜRETİM  Ort. işletme büyüklüğü ,1 da Ort. zeytin bahçesi büyüklüğü ,1 da Ort. ağaç yaşı ,6 yıl Dekara ortalama ağaç sayısı adet/da  İncelenen işletmelerde zeytinin payı %79,4  Zeytinliklerin arazi konumuna göre dağılımı, (%) Kır ,5 Kır-taban ,5 Taban ,0  Sulanan zeytinlik oranı %6,7

9 İNCELENEN İŞLETMELERİN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİ
SOFRALIK ÜRETİM  Ort. işletme büyüklüğü ,1 da, Ort. zeytin bahçesi büyüklüğü ,7 da Ort. ağaç yaşı ,1 yıl  İncelenen işletmelerde zeytinin payı %79,7  Zeytinliklerin arazi konumuna göre dağılımı, (%) Kır ,0 Kır-taban ,7 Taban ,3  Sulanan zeytinlik oranı %17,1

10 İncelenen İşletmelerde Bakım Masraflarının Dağılımı (%)
(Yağlık Üretim) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.) 10,1 7,9 2,0 0,0 4,9 6,2 3,0 1,4 64,4 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Budama Sürüm Ara çapa Diskaro Dip çapalama Gübreleme İlaçlama Sulama Hasat ve nakliye %  Bakım masraflarının toplam üretim masraflarındaki payı %50,4’tür.  Bakım masrafları, sofralık üretiminkinin %40’ı kadardır

11 Bakım Masraflarının Girdi Gruplarına Göre Dağılımı
(Yağlık Üretim) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)

12 (Arazi kirası ve faiz hariç)
 NET KARLILIK ORANI (Yağlık) Cari yıllar YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç) STANDART YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç)

13 (Arazi kirası ve faiz hariç)
 NET KARLILIK ORANI (Yağlık) Birleştirilmiş yıllar YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç) STANDART YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç)

14 Yağlık Üretimde Verim, Maliyet ve Değerlendirme Birleştirilmiş Yıllar
Dekara Ham Dane Verimi (Kg/Da) Kg Maliyet (TL/Kg) İşlenerek Satılan Dane (%) Stok (%) Aile Tüketimi (%) İşleme Masrafları Oranı (%) Birleştirilmiş Yıllar 278,1 63,0 20,0 14,1 8,4 Yok yılı dekara ham dane verimi var yılının %8,1’i Yok yılı ham dane kg maliyeti var yılının 4,3 katı

15 İncelenen İşletmelerde Bakım Masraflarının Dağılımı (%)
(Sofralık Üretim) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)  Bakım masraflarının toplam üretim masraflarındaki payı %50,7’dir.  Bakım masrafları, yağlık üretiminkinin 2,5 katıdır.

16 Bakım Masraflarının Girdi Gruplarına Göre Dağılımı
(Sofralık Üretim) (Birleştirilmiş Yıllar Ort.)

17 Sofralık Üretimde Verim, Maliyet ve Değerlendirme
Dekara Ham Dane Verimi (Kg/Da) Kg Maliyet (TL/Kg) Satılan Dane (%) Stok (%) Aile Tüketimi (%) Birleştirilmiş Yıllar 278,1 70,2 27,0 2,8 Yok yılı dekara ham dane verimi var yılının %45,8’i Yok yılı ham dane kg maliyeti var yılının 1,7 katı Üretimin pazarlanma oranı ortalama %97,2’dir.

18 (Arazi kirası ve faiz hariç)
 NET KARLILIK ORANI (Sofralık) Cari yıllar YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç) STANDART YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç)

19 (Arazi kirası ve faiz hariç)
 NET KARLILIK ORANI (Sofralık) Birleştirilmiş yıllar YAKLAŞIM-2 (Arazi kirası ve faiz hariç) STANDART YAKLAŞIM-1 (Arazi kirası hariç)

20 Potansiyelin altında bir verim ve gelir.
SONUÇ Yağlık zeytin üretimi; Potansiyelin altında bir verim ve gelir. Sofralık zeytin üretimi; Dekara verim ve karlılık oranı çok daha yüksektir.

21 SONUÇ Üretimde; ürün kalitesi, verimlilik, gelir ve dolayısıyla karlılığın artırılabilmesi için için her aşamada modern tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Üretim maliyetlerin hesaplanmasında uygulanan metot farklılıkları giderilerek ortak bir METOT BİRLİĞİ sağlanılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Gerek üreticilerin maliyetinin azaltılması gerekse sanayicilerin ucuz hammadde temin edebilmesi açısından tatminkar ve istikrarlı bir destekleme programı (PRİM SİSTEMİ) uygulanmalıdır.


"SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VE KARLILIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları