Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METAL YÜZEYLERİN BOYANDIĞI TESİSLER VE SKHKKY ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METAL YÜZEYLERİN BOYANDIĞI TESİSLER VE SKHKKY ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 METAL YÜZEYLERİN BOYANDIĞI TESİSLER VE SKHKKY ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ
Yavuz YÜCEKUTLU Kimya Yük. Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Antalya Aralık 2009

2 Çevre Mevzuatı Metal yüzeylerin boyanması ve otomotiv sanayi 2004 yılında yayımlanan Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Çevre Mevzuatına girmiştir. Bu tesislerden kaynaklanan organik ve buharlar ve toz emisyonun azaltılması hakkında hüküm ve sınır değerler; Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde değişim ve gelişim göstermiştir.

3 Boyama ve VOC oluşumu Metal ve ahşap yüzeylerin ve araçların boyandığı tesislerden önemli miktarda uçucu organik bileşik atmosfere deşarj olur. “Solvent bazlı boyaların” ağırlık olarak yaklaşık yarısını organik esaslı çözücüler oluşturur. Yönetmelik bu çözücülerin atmosfere karışması konusunda düzenlemeler getirir.

4 Boyanın inceltilmesinde kullanılan organik esaslı çözücüler uçucu organik bileşikler içerir.

5 Metal yüzeylerin boyanması

6 Ek-8 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek– kapsamında Beyaz Eşyaların ve Metal Yüzeylerin Boyandığı Tesisler kapasitelerine bağlı olarak ;

7 Ek-8 Ayda 2000 adet veya üzerinde beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler A grubu emisyon iznine; Ayda 2000 adetten az beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler ise B grubu emisyon iznine tabidir.

8 Ek-8 de değerlendirme Tesis Türü Ek-8.5.12,13,14 Emisyon İzni Eşikleri
Liste A Liste B Motorlu Araç Boyama vernikleme ≥ 200 Adet/Ay Adet/Ay Beyaz Esya Boyama ≥ 2000 Adet/Ay < 2000 Adet/Ay Organik çözücü kullanılarak ahsap/metal yüzey boyama ≥ 250 kg/saat kg/saat

9 Metal Yüzeylerin Boyanması

10 Boya tabancası ve boyanacak yüzeyler

11 Ek-5 Söz konusu tesisler SKHKKY Yönetmeliği üretim prosesi açısından EK-5 kapsamında V.2.2 (Beyaz Eşyaların, Metal Yüzeylerin ve Ahşap Malzemelerin Boyandığı Tesisler) de verilen özel emisyon sınırlarına ve EK-1 ve Ek-7’ye tabidir.

12 Ek-5.V Tesisteki boyama ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan atık gazdaki organik buhar ve gaz emisyonları Ek-1’in (i) bendinde verilen sınır değerleri aşmamalıdır. Bu tesislerden kaynaklanan organik gaz ve buharlar emisyonları, 01/01/2008 tarihinden itibaren Ek–7 Tablo de yer alan sınır değerlere uygun olmalıdır. Atık gazlardaki toz emisyonu 20 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Bunların dışında, Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.

13 Beyaz eşya üretim tesisleri
Bakanlığımıza intikal eden beyaz eşyaların ve metal yüzeylerin boyandığı tesisler arasında; Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar İşletmeleri, Bulaşık Makinesi İşletmeleri, Kombi, Şofben, Gaz Kontrol Cihazları, Eşanjör, Buzdolabı ve Derin Dondurucu Üretim Tesisleri, Çamaşır ve Kurutma Makinesi Üretim Tesisleri yer almaktadır.

14 Otomotiv üretim ve motorlu araç üretim tesisleri hükümler
Tablo 5.9 (Kütlesel Bilanço) g/m2 20 mg/m3 Toz Ek-1 diğer esaslar Metal yüzeylerin boyanması Ek-1.i (Organik buhar ve gazlar) mg/Nm3

15 Ek-1 de Toluen ile Benzen aynı sınıfta değildir.

16 ÖZEL TOZ EMİSYONLARI Bu tür tesislerde ünitelerde kullanılan hammaddelere bağlı olarak özel toz ölçümü yapılması gerekir. SKHKKY Ek-1.h kapsamında özel toz ölçümünün yapılması istenmiştir. Ancak herhangi bir ünitede tozun toplam kütlesel debisi örnek olarak fosfat için ETKHKKY Ek-1.h’de verilen kütlesel debi değerlerinden düşükse özel toz ölçümü yapılmasına gerek olmadığı mütalaa edilmektedir.

17 Toz sınır değeri Bu tesislerde boyahane ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan toz emisyonunun 20 mg/m3’ü aşmaması gerekmektedir. Bazı emisyon izin başvurularında boyahane ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan toz emisyonunun ETKHKKY Ek-1 Diyagram 1 veya yakma tesisi olarak değerlendirilmektedir. Toz emisyonunun 20 mg/m3’ü aştığı ünitelerde iyileştirmeler yapılması ve tesisin sınır değerleri aşmayacak şekilde çalıştırılması istenmektedir.

18 EK-7 ve Organik bileşikler
ETKHKKY Ek-5.V.2.2 gereğince 01/01/2008 tarihinden itibaren VOC emisyonlarının Ek–7 Tablo de yer alan sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

19 II'nci sınıf (2 kg/saat ve üzeri) 100 mg/Nm3
Beyaz Eşyaların, Metal Yüzeylerin ve Ahşap Malzemelerin Boyandığı Tesislere dair hükümler EK-7 I'inci sınıf organik bileşikler (0,1 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) 20 mg/Nm3 II'nci sınıf (2 kg/saat ve üzeri) 100 mg/Nm3 III'üncü sınıf (3 kg/saat ve üzeri) 150 mg/Nm3

20 Araç Boyanması

21 Otomotiv Fabrikaları

22 EK-4 EK-4 de yer alan “emisyonların engellenmeden atmosfere verilmesi” hükmüne uygun olmadığı tespit edilen bacaların Ek-4 e uygun hale getirilmesi için bacaların çıkışlarında bulunan dirseklerin çıkarılması ve tesiste bulunan bacalarda, baca yüksekliklerinin Yönetmelik Ek-4’te belirtilen hususlara uyulması gereklidir.

23 Bacalara dirsek takarak yönlendirme yapılmaması gereklidir

24 Dikkat edilecek hususlar:
Kullanılan hammaddelere dair bilgi olmalı, bu madde ya da bileşikleri bacada da aranmalı, Kullanılan hammaddelerin kanser yapıcı niteliğine bakılarak Ek-1 kapsamında değerlendirilmeli, Emisyon kaynaklarına ve yapılarına bakılmalı, (tüm emisyon kaynakları bildirilmiş mi, ölçüm yapılmış mı, yapıları uygun mu) Kütlesel debiye bağlı sınır değerler

25 Ölçüm firmalarının yetkilendirilmiş olması
Özel toz ve kanserojen madde ölçümünün istendiği durumlarda bu ölçümleri gerçekleştiren kurum kuruluşların Bakanlığımızca bu parametreleri ölçmeye yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

26 Genel Yanlışlar: Yalnızca pişirme ve kurutma fırınlarında ölçüm,
Yakma tesisi gibi değerlendirme, Toz emisyonu ile ilgili Ek-1.b.1 (Diyagram 1) çerçevesinde değerlendirme, Boyahane üniteleri olarak yer alan Beyaz Boya Kabini, Renkli Boya Kabini, aktivasyon, fosfat banyosu, pasivizasyon, deiyonizasyon, durulama ve yağ alma ünitelerinden kaynaklanabilecek emisyonları (VOC, toz, özel toz) dikkate almama

27 Dikkat Bacalara dikkat Özel toz ölçümü gerekebilir (Ek-1.h)
Kanser yapan maddeler çıkabilir (Ek-1.j) Emisyonların sınıfları Ek-1 de yanlış değerlendirilmiş olabilir. Beyaz eşya sektöründeki pişirme ve kurutma ünitelerine ait emisyon kaynaklarının yakma yerine proses bacası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

28 Teşekkürler….


"METAL YÜZEYLERİN BOYANDIĞI TESİSLER VE SKHKKY ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları