Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T SU SORUNU VE SU İHTİYACI E K S T İ L S E K T Ö R Ü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T SU SORUNU VE SU İHTİYACI E K S T İ L S E K T Ö R Ü"— Sunum transkripti:

1 T SU SORUNU VE SU İHTİYACI E K S T İ L S E K T Ö R Ü
Yrd. Doç. Dr. Günay YILDIZ TÖRE Namık kemal University Environmental Engineering Department & Cross Jeans

2 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Türkiye’de Tekstil Endüstrisi Toplam İhracat gelirlerinin %25,8 Toplam Endüstriyel Üretimin %13 TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN: Hammaddeler (Doğal ve Sentetik) Kimyasal maddeler Gerçekleştirilen işlemler Uygulanan teknolojiler Farklı su kullanımı Dinamik bir yapı Atıksu karakterizasyonu ve Uygulanan Arıtma teknolojisi

3 TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL SU KULLANIMI
* m3/yıllık temin edilen suyun %11’i Gıda, %7,6’sı Tekstil, %7,2’si Kimyasal madde, %62’si Metal sanayi (Soğutma suyu)

4 TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL SU KULLANIMI
5033 * m3/yıllık şehir şebekesinden temin edilen suyun %14,7’si Gıda, %12,4’ü Tekstil %4,8’i Kimyasal madde, %10,8’i Metal sanayi (Soğutma suyu) * m3/yıllık kuyudan temin edilen suyun %35,1’i Gıda, %24,6’sı Tekstil (%70’İ kuyu, %6,7’si şehir şebekesi)) %4,9’u Kimyasal madde, %6,2’si Metal sanayi (Soğutma suyu)

5 TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL SU KULLANIMI
* m3/yıllık tüketilen suyun %25,7’si proses suyu %3,8’i Kazan suyu %61,4’ü soğutma suyu %5,9’u evsel su %3’ü diğer 31255 * m3/yıllık tüketilen proses suyunun %25,2’si Gıda %23,4’ü Tekstil (%79,7’si proses suyu) %10,4’ü Kimyasal madde %12,9’u Metal sanayi

6 TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL SU KULLANIMI
Endüstriyel su kullanımında yeniden kullanım oranı Türkiye genelinde %34 olup, bunun %47’si Metal endüstrisinde, %2’si Gıda, %26’sı Kağıt endüstrisinde gerçekleştirilirken, maalesef sadece %1’i Tekstil endüstrisinde gerçekleştirilmektedir. Buna karşın, tekstil sektöründe en yüksek su kullanımı ise üretimde PROSES SUYU kullanımı şeklindedir.

7 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KULLANIMI
Tekstil endüstrisinde, yapağı, iplik ve yarı mamullerin yıkanması, ağartma, boyama ve son ürünlerin yıkanması, durulanması gibi işlemlerin başından sonuna kadar yüksek hacimlerde su kullanılmaktadır. Başlıca ıslak prosesler; Haşıl sökme, Ağartma, Merserizasyon Boyama işlemleri

8 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KULLANIMI
Başlangıçta kullanılan büyük miktarlardaki suyun az bir kısmı üründe yer almakta ve sonuçta üründe kullanılmayan kısım çıktı olarak büyük hacimde oluşmaktadır. Materyallerin proseslerin başlangıcında ve proses adımlarında içerik ve etkileşimlerine bağlı olarak, çıktıların çeşitleri de kirlenmektedir.

9 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KULLANIMI
Terbiye sanayii, kullandığı suyun büyük kısmını öncelikle yeraltı su kaynaklarından, daha sonra da uygun kalitedeki nehir, göl ve akarsulardan kendi imkanlarıyla sağlamaktadır. Yüksek olan su+atık su maliyetinin çok büyük bir kısmını arıtma giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle arıtma tesisi olmayan veya göstermelik olarak kurulmuş arıtma tesislerini çalıştırmayan işletmeler, çevre kirlenmesine, yurtdışında Türkiye’nin geri kalmış bir ülke imajına sahip olmasına, haksız rekabete neden olmaktadır.

10 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KULLANIMI FARKLI ELYAFLARIN SU TÜKETİMİ
(VAN VELDHUİSEN, 1991)

11 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KULLANIMI
RÖLATİF ATIKSU OLUŞUMU- DAĞILIM YÜZDESİ (VAN VELDHUİSEN, 1991)

12 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KALİTESİ
Sanayide kullanılacak suyun niteliği, kullanım amacına göre (Proses suyu, kazan suyu, soğutma suyu vb.) çok değişkendir. Bu nedenle endüstriyel işletmelerde su teminine yönelik planlama; kullanım amacı, su ihtiyacı ve mevcut su kalitesine göre yapılmalırsa daha etkin bir su kullanımı sağlanabilir. Bu çerçevede, Tekstilde sanayide kullanılan suyun %24 olduğu ve bunun da yaklaşık %80’nin proses suyu olarak tüketildiği dikkate alınırsa, Tekstil Endüstrisinde IPPC direktifleri doğrultusunda geliştirilecek Tesis İçi Kontrol uygulama ile suyun yeniden kullanımın arttırılması çalışmaları desteklenmelidir. %23,4’ü Tekstil (%79,7’si proses suyu)

13 SANAYİDE KULLANILACAK SUYUN KALİTESİ

14 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SU KALİTESİ

15 TEŞEKKÜRLER


"T SU SORUNU VE SU İHTİYACI E K S T İ L S E K T Ö R Ü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları