Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 ÖRNEK FABRİKA RAPORU ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMASI RAPOR FORMATI EİE / UETM Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 ÖRNEK FABRİKA RAPORU ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMASI RAPOR FORMATI EİE / UETM Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi."— Sunum transkripti:

1 11 ÖRNEK FABRİKA RAPORU ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMASI RAPOR FORMATI EİE / UETM Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi

2 12 ÖRNEK FABRİKA RAPORU ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMASI RAPORU HAZIRLAYANLAR EİE / UETM

3 13 İÇİNDEKİLER: BÖLÜM BAŞLIKLARI Alt Başlıklar EKLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

4 14 ÖRNEK FABRİKA RAPORU ÖZET Çalışmanın yapıldığı tarih, Çalışmanın ne amaçla yapıldığı, Çalışma yöntemi tarifi, değerlendirme yöntemi, Hangi cihazlarla, hangi ölçümlerin yapıldığı EİE / UETM Tasarruf Miktarı

5 15 ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM 2007 yılında tüketilen enerji miktarları ve maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

6 16 ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

7 17 GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

8 18 GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

9 19 A - ENERJİ YÖNETİMİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. FABRİKANIN TANIMI 2. PROSESİN TANIMI 3. FABRİKANIN ENERJİ TÜKETİMLERİNİN İNCELENMESİ EİE / UETM 4. ÜRETİM- TÜKETİM ANALİZLERİ VE GRAFİKLERİN YORUMU 5. MEVCUT ENERJİ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ 6. ÖNERİLEN ENERJİ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ

10 110 FABRİKANIN ENERJİ TÜKETİMLERİNİN İNCELENMESİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

11 111 FABRİKANIN ENERJİ TÜKETİMLERİNİN İNCELENMESİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

12 112 A - ENERJİ YÖNETİMİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. FABRİKANIN TANIMI 2. PROSESİN TANIM 3. FABRİKANIN ENERJİ TÜKETİMLERİNİN İNCELENMESİ EİE / UETM 4. ÜRETİM- TÜKETİM ANALİZLERİ VE GRAFİKLERİN YORUMU 5. MEVCUT ENERJİ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ 6. ÖNERİLEN ENERJİ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ

13 113 ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

14 114 ÜRETİM TÜKETİM ANALİZLERİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

15 115 TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ ve TOPLAM ÜRETİM DEĞERLERİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

16 116 ÜRETİM TÜKETİM ANALİZLERİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM

17 117 ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM ÜRETİM TÜKETİM ANALİZLERİ

18 118 ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM ÜRETİM TÜKETİM ANALİZLERİ

19 119 A - ENERJİ YÖNETİMİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. FABRİKANIN TANIMI 2. PROSESİN TANIM 3. FABRİKANIN ENERJİ TÜKETİMLERİNİN İNCELENMESİ 4. ÜRETİM- TÜKETİM ANALİZLERİ VE GRAFİKLERİN YORUMU 5. MEVCUT ENERJİ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ 6. ÖNERİLEN ENERJİ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ EİE / UETM

20 120 B - YARDIMCI İŞLETMELER ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. KAZANLAR 2. BUHAR VE SICAK SU HATLARI 3. İKLİMLENDİRME (Klima Sistemleri) 4. BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ VE KOMPRESÖRLER 6. SOĞUTMA SİSTEMLERİ 7. DİĞERLERİ EİE / UETM 5. FANLAR - POMPALAR

21 121 B-1 KAZANLAR ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. BACA GAZI ANALİZİ 2. HAVA/YAKIT ORANI 3. YALITIM 4. ISI GERİ KAZANIMI EİE / UETM 5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

22 122 B-2 BUHAR SİSTEMLERİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. BUHAR KAPANLARI 2. BASINÇ ANALİZİ 3. YALITIM ANALİZİ 4. KONDENS GERİ KAZANIMI EİE / UETM 5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

23 123 B-3 KOMPRESÖRLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. KOMPRESÖR DAİRESİ 2. HAT SONU BASINCI 3. KAÇAK TESBİTİ 4. KOMPRESÖR KONTROL SİSTEMİ EİE / UETM 5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

24 124 C - ÜRETİM ÜNİTELERİ ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. HER BÖLÜMÜN TANIMI 2. ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİ 3. SPESİFİK TÜKETİM DEĞERLERİ 4. ALINAN ÖLÇÜMLER 5. DEĞERLENDİRME 6. ÖNERİLER EİE / UETM

25 125 D - ELEKTRİK ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 2. SATIN ALINAN VE ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ 3. ELEKTRİK MOTORLARI 4. AYDINLATMA 5. DİĞER SİSTEMLER 6. TASARRUF İMKANLARI  Motor  Aydınlatma  Diğer Sistemler EİE / UETM

26 126 D - ELEKTRİK ÖRNEK FABRİKA RAPORU 1. ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ  Orta Gerilim/Alçak Gerilim Tek Hat Şemasının Çizilmesi, Elektrik Ölçüm Yerlerinin Proje Üzerinden Gösterilmesi (Süzme Sayaç) EİE / UETM  Elektrik Sistemlerinde Reaktif Enerji, Cos , Harmoniklerin Ölçülmesi ve Alınması Gereken Önlemler. 1. ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

27 127 D - ELEKTRİK ÖRNEK FABRİKA RAPORU 2. SATIN ALINAN VE ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ  Satın Alınan Elektrik Enerjisi ve Yük Dağılımı Çıkarılarak Tarife Analizinin Yapılması  Satın alınan ve üretilen elektrik enerjisinin her birinin ayrı ayrı aylık bazda tüketimlerinin verilmesi  Üretilen Elektriğin birim maliyet analizi EİE / UETM 2. SATIN ALINAN VE ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ

28 128 D - ELEKTRİK ÖRNEK FABRİKA RAPORU  Elektrik Motorlarının Listelenmesi, Etiket Değerleri ve Yükteki Elektriksel Değerler (Güç, Gerilim, Akım, Cos  ) EİE / UETM  Elektrik Motorlarında Yapılan Periyodik Bakımlar 3. ELEKTRİK MOTORLARI  Pompa ve Fanlarda Frekans Konvertörü Uygulaması ile Yapılacak Tasarruf.

29 129 D - ELEKTRİK ÖRNEK FABRİKA RAPORU 4. AYDINLATMA  Dahili ve Harici Aydınlatmada Kullanılan Lambaların Tipleri ve Güçleri (bölüm, bölüm ayrılacak) EİE / UETM  Aydınlatmada Tasarrufa Yönelik Çalışmalar (verimli lamba kullanımı, lambaların otomatik kontrolu, gün ışığından max. derecede faydalanma vb.) 4. AYDINLATMA

30 130 E - ENERJİ DENKLİĞİ (Kazan, Fırın vb) ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM Detaylı hesaplar ve SANKEY Diyagramı

31 131 F - EKONOMİK ANALİZ ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM Ekonomik Analiz Yöntemlerinden Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı ve Geri Ödeme Yöntemlerinden ikisi kullanılarak Önerilen tasarruf projelerinden birinin analizinin yapılması

32 132 G - EKLER ÖRNEK FABRİKA RAPORU EİE / UETM EK 4-1 Formunun Doldurulması

33 133 RAPOR GÖNDERME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR  Rapor 2 Ay İçerisinde Verilen Formata ve İçeriğe Uygun Şekilde Hazırlandıktan Sonra Üst Yönetim Tarafından Onaylanarak EİE’ ye Gönderilmelidir. EİE / UETM  Sertifika Verilebilmesi İçin Rapor Değerlendirme Notu En Az 65 Olmalıdır.  Rapor Karton Cilt Yapılarak Sırt Kısmında Mutlaka Fabrikanın Adı ve Kurs Tarihi Bulunmalıdır.  Raporlar......................... Tarihine Kadar EİE’ ye gönderilmelidir.


"11 ÖRNEK FABRİKA RAPORU ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMASI RAPOR FORMATI EİE / UETM Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları