Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Enerjisi Üretimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Enerjisi Üretimi"— Sunum transkripti:

1 Elektrik Enerjisi Üretimi

2 Nükleer Santraller Nükleer santral; uranyum 233, uranyum 235, plütonyum 239 ve toryum gibi maddelerin atomlarının kontrollü bir şekilde reaktörlerde parçalanması sonucu açığa çıkan çok yüksek derecede ısı enerjisinden elektrik üreten bir termik santral tipidir.

3 Nükleer Santraller Bu ısı enerjisinden buhar kazanındaki su ısıtılarak yüksek sıcaklıkta ve basınçta buhar elde edilmektedir. Meydana gelen buhar, türbine verilerek mekanik enerjiye ve alternatör döndürülerek elektrik enerjisine çevrilir.

4 Nükleer Santraller

5 Nükleer Santraller Fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) tükenebilir olması ve atmosferik kirlenmeye yol açmaları ve her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santrallerin kurulması gündeme gelmiştir.

6 Nükleer Santraller Nükleer santraller radyoaktif bir sızıntı olmaması durumunda en temiz ve kuruluş maliyeti hariç en ucuz elektrik enerjisi üreten santrallerdir.

7 Nükleer Santraller Nükleer santrallerin yakıt ihtiyacı ve atığı diğer termik santrallere göre çok azdır. Örneğin; 1g U kg kömürün verdiği ısıya eş değer ısı vermektedir. 1 kg uranyum ile üretilen elektrik 16.6 ton taşkömürü ya da 111 ton (80 varil) petrolle üretilen elektriğe eşdeğerdir.

8 Nükleer Santraller Nükleer santrallerin kuruluş maliyetinin yüksek olması ve bazı arızalarda çevreye yayılan radyoaktif sızıntı bu santrallerin olumsuz taraflarıdır.

9 Nükleer Santraller Kaza olasılığı ve etkilerine karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şarttır. Nükleer santraller çevreyi en az kirleten elektrik santralleridir. Çevre dostu bir termik santral türü olduğu düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır.

10 Nükleer Santraller Türkiye’de Sinop ve Mersin–Akkuyu’da nükleer santral kurulması planlanmıştır yılında Akkuyu’da 1200 MW kurulu güçte 4 reaktör yapılması için ihaleye çıkılmıştır.

11 Nükleer Santraller (1) Reaktör kalbi (2) Kontrol çubuğu (3) Reaktör basınç kabı (4) Basınçlandırıcı (5) Buhar üreteci (6) Soğutma su pompası (7) Reaktör korunak binası

12 Nükleer Santraller (8) Türbin (9) Jeneratör-Elektrik üreteci (10) Yoğunlaştırıcı (11) Besleme suyu pompası (12) Besleme suyu ısıtıcısı

13 Nükleer Santraller Nükleer santraller, hidroelektrik ve kömür yakıtlı santrallerin aksine, teknik olarak her yere kurulabilir. Ancak üretilen elektriğin ekonomik olabilmesini sağlamak amacıyla santralin bir yere kurulabilmesi için o yerin taşıması gereken şartlar vardır.

14 Nükleer Santraller Buna göre; nükleer santraller kurulurken yapım maliyetini en aza indirebilmek amacıyla deprem riskinin en düşük yer olması, nükleer santral parçalarının santralin kurulacağı yere kolay taşınabilmesi, nükleer santrallerin yüksek soğutma suyu ihtiyacının karşılanması için deniz kenarında kurulması gereklidir.

15 Nükleer Santraller Nükleer santrallerin bölümleri ve görevleri Nükleer reaktör: Uranyum atomunun fizyona uğradığı ve yüksek ısının elde edildiği, nükleer santralin en önemli bölümüdür.

16 Nükleer Santraller Basınç kabı: Yakıtların tümünü barındıran ve buhar üretmek için kullanılan, yüksek basınçtaki soğutma suyunu içinde tutan kısımdır. Kalınlığı cm kadardır. Koruma kabı: Basınç kabı, buhar üreteçleri gibi tüm reaktör parçalarını koruyan kaptır. İç kısmı 2 cm kalınlığında çelik bir zırh ve onun dışında 2 ile 5 m kalınlığında bir beton kabuktan oluşur.

17 Nükleer Santraller Kondanser: Türbinde kullandıktan sonra çıkan buharı, yoğunlaştırarak suya dönüştürür. Kondanserden çıkan su, pompa yardımıyla soğutma kulesine gönderilir.

18 Nükleer Santraller Atık Toplama Sistemi: Nükleer santrallerin en önemli işlev gören sistemlerinden biridir. Radyoaktif madde içeren atıklar (katı, sıvı, gaz) ayrı ayrı işleme tabi tutulur. En önemlisi katı atıklardır. Katı atıklar öncelikle cam kaplar içine alınır ve tuz madenlerinde saklanır.

19 Nükleer Santraller Moderatör: Parçalanma sonucu ortaya çıkan hızlı nötronları yavaşlatan maddedir. Bu madde grafit, hafif su veya ağır sudur (H2O-D2O ve sıvı sodyum). Moderatör aynı zamanda soğutucu görevi de yapar.

20 Nükleer Santraller Ölçü, kontrol ve koruma sistemi: Santralin tüm ünitelerini izleyen ve kontrol eden sistemdir. Herhangi bir arıza derhâl görülebilir.

21 Nükleer Santraller Buhar türbini: Buharın kinetik enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü bölümdür.

22 Nükleer Santraller Generatör: Buhar türbininden elde edilerek miline aktarılan mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makinesidir.

23 Nükleer Santraller Şalt sahası: Nükleer enerjiden yararlanılarak elde edilen elektrik enerjisinin, alıcılara iletilmek üzere yükseltildiği, ilgili koruma ve kontrol sistemlerinin bulunduğu merkezdir.


"Elektrik Enerjisi Üretimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları