Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

2 GÜNDEM MADDELERİ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Meslekî ve Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdür Halil Böyüközkök’ün Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları açısından il ve ilçe bazında değerlendirilmesiyle ilgili konuşması Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İl Eylem Planının değerlendirilmesi, ilçelerin görev ve sorumluluklarının görüşülmesi, Ulusal Meslekî Bilgi Sistemi’nin tanıtılması, ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ projesinin tanıtımı, Eğitim- Öğretim Yılı, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedeflerinin görüşülmesi, Dilek ve öneriler.

3 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞIMIZ

4 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Halil BÖYÜKÖZKÖK’ün konuşması, Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının ilçe ve okul bazında değerlendirilmesi,

5 Eğitim sistemimiz içerisinde Meslekî ve Teknik Eğitim veren okul ve kurumların amacı;  Öğrenciye ortak genel kültür ve çağdaş bir dünya görüşü ile istihdam imkânı olan meslek alanlarında meslekî bilgi, beceri, ve yeterlik kazandırmak,  Öğrenciyi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlamaktır.

6 Kalkınma planlarında, Mili Şûra kararlarında, ortaöğretimin meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı bir yapıya ulaştırılması, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi çağ nüfusunun %65 ’nin meslekî ve teknik ortaöğretimde, %35 ’inin de genel ortaöğretimde öğrenim görmesi hedeflenmektedir Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

7 Bu hedefe ulaşmak için, okul öncesinden başlayıp orta öğretimde de devam eden iyi bir “Meslekî Rehberlik ve Yöneltme” çalışması önem kazanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin; meslekî rehberlik ve yöneltme yardımı ile ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri açısından önemlidir Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

8 Bakanlığımızın 2007/30 Sayılı Genelgesinin hükümleri doğrultusunda İlimiz ve ilçelerimiz millî eğitim müdürlüklerinde ve okullarımızda ‘Meslekî ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri’ kuruldu, eylem planları hazırlandı Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, 2012 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar:

9 Bu doğrultuda ilimizde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim müdür yardımcımız, ilçelerimizde biz şube müdürleri başkanlığında ‘Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Komisyonları’ kuruldu. İlçe komisyonlarımız, il komisyonumuz tarafından hazırlanan çerçeve eylem planından yola çıkarak kendi eylem planlarını hazırladılar ve il komisyonuna ulaştırdılar. İlçe komisyonu rehberliğinde her okul; bir müdür yardımcısı,bir rehber öğretmen, 7 ve 8.sınıf rehber öğretmenlerinde veya 9 ve 10.sınıf rehber öğretmenlerinden oluşan okul ekiplerini oluşturdular Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İl Eylem Planının değerlendirilmesi, ilçelerin görev ve sorumlulukları

10 Eylem Planları doğrultusunda; İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında  öğrenciye meslekî eğitim kurumlarına ait program ve alanları hakkında,  öğrenciye ortaöğretimde uygulanan programlar ve alanlara geçiş hakkında bilgilendirme-danışma faaliyeti gerçekleştirildi Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, 2012 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar:

11 Meslekî ve teknik eğitimi tanıtmak amacı ile  kurum ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde kişiye ulaşıldı.  aileye yönelik seminerler düzenlendi.  meslekî ve teknik eğitimi tanıtma fuarlarını (METEF) ve yılsonu sergilerini öğrencinin ziyaret etmesi sağlandı.  öğrenci, öğretmen ve veliye; seminer, konferans, sempozyum, panel vb etkinlikler düzenlendi.  Görsel ve yazılı basında yer alan tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.  Konuyla ilgili bölümümüz web sayfasında içerikler yayınlandı Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

12 Sonuç olarak; öğretim yılı için olarak hedeflenen Tanıtım Faaliyetleri Sayısı olarak, olarak hedeflenen tanıtım faaliyetleriyle ulaşılan kişi sayısı olarak gerçekleştirilmiştir Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

13 Ankara İli Stratejik Planında yer alan, yılı performans hedeflerini yılında geliştirerek tanıtım ve yöneltme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stratejik Plana göre bu sene ‘ Tanıtım Faaliyetleri Sayısı’ , ‘Tanıtım Faaliyetleriyle Ulaşılan Kişi Sayısı’ olarak belirtilmiştir. Her ilçe yılı rakamlarını Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Yöneltme Etkinlikleri İzleme ve Değerlendirme Formları çizelgesini inceleyerek hedeflerini belirlemelidir Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedefleri,


"2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları