Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

2 GÜNDEM MADDELERİ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Meslekî ve Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdür Halil Böyüközkök’ün 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları açısından il ve ilçe bazında değerlendirilmesiyle ilgili konuşması 2012-2013 Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İl Eylem Planının değerlendirilmesi, ilçelerin görev ve sorumluluklarının görüşülmesi, Ulusal Meslekî Bilgi Sistemi’nin tanıtılması, ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ projesinin tanıtımı, 2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedeflerinin görüşülmesi, Dilek ve öneriler.

3 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞIMIZ

4 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Halil BÖYÜKÖZKÖK’ün konuşması, 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının ilçe ve okul bazında değerlendirilmesi,

5 Eğitim sistemimiz içerisinde Meslekî ve Teknik Eğitim veren okul ve kurumların amacı;  Öğrenciye ortak genel kültür ve çağdaş bir dünya görüşü ile istihdam imkânı olan meslek alanlarında meslekî bilgi, beceri, ve yeterlik kazandırmak,  Öğrenciyi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlamaktır.

6 Kalkınma planlarında, Mili Şûra kararlarında, ortaöğretimin meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı bir yapıya ulaştırılması, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi çağ nüfusunun %65 ’nin meslekî ve teknik ortaöğretimde, %35 ’inin de genel ortaöğretimde öğrenim görmesi hedeflenmektedir. 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

7 Bu hedefe ulaşmak için, okul öncesinden başlayıp orta öğretimde de devam eden iyi bir “Meslekî Rehberlik ve Yöneltme” çalışması önem kazanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin; meslekî rehberlik ve yöneltme yardımı ile ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri açısından önemlidir. 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

8 Bakanlığımızın 2007/30 Sayılı Genelgesinin hükümleri doğrultusunda İlimiz ve ilçelerimiz millî eğitim müdürlüklerinde ve okullarımızda ‘Meslekî ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri’ kuruldu, eylem planları hazırlandı. 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, 2012 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar:

9 Bu doğrultuda ilimizde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim müdür yardımcımız, ilçelerimizde biz şube müdürleri başkanlığında ‘Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Komisyonları’ kuruldu. İlçe komisyonlarımız, il komisyonumuz tarafından hazırlanan çerçeve eylem planından yola çıkarak kendi eylem planlarını hazırladılar ve il komisyonuna ulaştırdılar. İlçe komisyonu rehberliğinde her okul; bir müdür yardımcısı,bir rehber öğretmen, 7 ve 8.sınıf rehber öğretmenlerinde veya 9 ve 10.sınıf rehber öğretmenlerinden oluşan okul ekiplerini oluşturdular. 2012-2013 Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İl Eylem Planının değerlendirilmesi, ilçelerin görev ve sorumlulukları

10 Eylem Planları doğrultusunda; İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında  155.475 öğrenciye meslekî eğitim kurumlarına ait program ve alanları hakkında,  113.926 öğrenciye ortaöğretimde uygulanan programlar ve alanlara geçiş hakkında bilgilendirme-danışma faaliyeti gerçekleştirildi. 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, 2012 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar:

11 Meslekî ve teknik eğitimi tanıtmak amacı ile  2.242 kurum ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde 101.289 kişiye ulaşıldı.  67.320 aileye yönelik seminerler düzenlendi.  meslekî ve teknik eğitimi tanıtma fuarlarını (METEF) ve yılsonu sergilerini 28.552 öğrencinin ziyaret etmesi sağlandı.  86.919 öğrenci, öğretmen ve veliye; seminer, konferans, sempozyum, panel vb etkinlikler düzenlendi.  Görsel ve yazılı basında yer alan 2.763 tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.  Konuyla ilgili bölümümüz web sayfasında içerikler yayınlandı. 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

12 Sonuç olarak; 2011-2012 öğretim yılı için 14.500 olarak hedeflenen Tanıtım Faaliyetleri Sayısı 39.213 olarak, 522.000 olarak hedeflenen tanıtım faaliyetleriyle ulaşılan kişi sayısı 553.481 olarak gerçekleştirilmiştir. 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

13 Ankara İli Stratejik Planında yer alan, 2011-2012 yılı performans hedeflerini 2012-2013 yılında geliştirerek tanıtım ve yöneltme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stratejik Plana göre bu sene ‘ Tanıtım Faaliyetleri Sayısı’ 16.500, ‘Tanıtım Faaliyetleriyle Ulaşılan Kişi Sayısı’ 526.000 olarak belirtilmiştir. Her ilçe 2011-2012 yılı rakamlarını Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Yöneltme Etkinlikleri İzleme ve Değerlendirme Formları çizelgesini inceleyerek hedeflerini belirlemelidir. 2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedefleri,


"2012-2013 ÖĞRETİM YILI TANITIM YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları