Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROĞRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROĞRAMI"— Sunum transkripti:

1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROĞRAMI

2

3 BEP Yasal Dayanaklar:573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Madde (f) bendinde “özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

4 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP):
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğunu, bu davranışlarını nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi Yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren,içinde ailesinin de yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan yazılı bir programdır.

5 BEP NEDİR ? Bireyin, ailenin, öğretmenin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; Bireyselleştirilmiş eğitim programları, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programında ve yöneltme kararında bu değerlendirmeler esas alınır.

6 BEP’i özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin
Performans düzeyi, ilgi ve yeteneklerinden hareketle öğrenciye özgü hazırlanmış ünitelendirilmiş yıllık ders planı olarak da düşünebiliriz.

7 BEP NE DEĞİLDİR ? Bireysel çalışma kâğıtları değildir.
Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir. Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir. Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir. Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim yada kayıt tablosu değildir. Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

8 BEP Neden Zorunludur? Engel türü ve derecesi ne olursa olsun bütün bireyler öğrenebilir. Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme özellikleri birbirinden farklı olabilir. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri birbirinden farklıdır. BEP Öğrencinin eğitim ihtiyaçları müfredatla sınırlandırmadan kendisinden beklenen bağımsız yaşama becerilerinin öğretimini de sağlamayı amaçlar.

9 BEP NASIL HAZIRLANIR? 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi 3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4. Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması 5. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7. BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.Aile onayı.

10 BEP Nasıl Hazırlanır? BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur?
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

11 BEP Geliştirme Birimi

12 Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyi Nasıl Belirlenir?
Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesinin amacı gelişim ve disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin belirlenmesidir. Başka bir deyişle güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesidir. Performans düzeyi performans belirleme formu veya kaba değerlendirme formlarıyla yapılabilir. Öğretmenler için en kolay yöntem öğrenciyi bir yazılı kağıdı hazırlayarak değerlendirmektir.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Gerekli Durumlar İçin;
Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Örnek Mah. Adalı Halil Sk. No:12 Altındağ/ANKARA Telefon : ’ten Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı (Dahili 120) Belgegeçer: e-Posta :


"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROĞRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları