Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)."— Sunum transkripti:

1 OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

2 PLANLI OKUL GELİŞİMİ Planlı Okul gelişiminde Okul Gelişim Süreci basamaklarının uygulanması esastır. Okul Gelişim süreci basamakları, okulun fiziki kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirerek eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç, okulda iyi bir planlama ve koordinasyonun kurulup gerçekleşmesi ve yerleşmesi ile olacaktır.

3 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
1. Okul Müdürü 2. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı 3. Öğretmen( İkiden az olmamak üzere öğretmen sayısına göre ) 4. Rehber Öğretmen 5. En az bir Destek Personeli 6. Veli (İkiden az olmamak üzere) 7. Öğrenci (İkiden az olmamak üzere) 8. Bir Koruma Derneği Temsilcisi (Bizzat öğrencisi olan veliden) 9. Bir Okul Aile Birliği Temsilcisi 10. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi 11. Sivil Toplum Örgütlerinden seçilen bir temsilci 12. Muhtar 13. Okulun bulunduğu bölgede Sanayi/Ticaret Odalarının birer temsilcisi

4 OGYE’NİN GÖREV TANIMLARI
1-OGYE, okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. 2-Sağlanacak mali kaynakları(yardım, kermes, geceler vb.)yerinde kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir, okul toplumunu, velileri bilgilendirir. 3-OGYE, Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve uygular. 4-Bu gelişim sürecinde yer alacak çalışma gruplarını belirler, kurar ve çalışmalarında rehberlik eder. 5-Okulun imkanlarını ve ihtiyaçlarını belirleyici çalışmalar yapar

5 OGYE’NİN GÖREV TANIMLARI
6-Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur. 7-Okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirmek amacıyla toplantı, panel ve seminerler yapar. 8-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 9- Personel için görüşme formları düzenler, değerlendirir. 10-Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder. Bu planlar ışığında Yıllık Okul Gelişim Planı’nı hazırlar. 11-Çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder.

6 OKUL MÜDÜRÜ Planlı okul gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirme yapar. İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar. Okul-üniversite işbirliğini sağlar. Okul personelinin mesleki gelişimini sağlar.

7 PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI
OGYE’nin toplantılarını düzenler.Üyeleri toplantıya çağırır.Kullanılacak dokümanları çoğalttırıp dağıtımını yapar. Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar. Çalışma grupları’nın kurulması için gerekli ön hazırlıkları yapar,çalışmalarını takip eder, izler. Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilmesini sağlar. Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmetiçi ihtiyacını belirler ve katılımlarını sağlar.

8 REHBER ÖĞRETMEN Öğrencilerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütür. Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik eder. Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütür. Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları yürütür. Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır.

9 DESTEK PERSONELİ Okul çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler. Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler. Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır.

10 VELİ Okulun çevre ve veliler ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip yürütürler. Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler. Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler. Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler.

11 ÖĞRENCİ Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler. Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler.

12 OKUL KORUMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ
Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli planlamaları ve organizasyonu yapar. Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar . Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali raporların velilere duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar.

13 OKUL AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ
Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür. Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alır. Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirirler.

14 A Y R I C A Okul Aile Birliği sınıflar temsilcisi,
Sivil Toplum örgütlerinden seçilen temsilci, Mahalle Muhtarı, Sanayi / Ticaret odaları temsilcileri, Gelişim süreci basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Çalışmalara gözlemci olarak katılabilirler. Kararların alınmasında oy kullanabilirler.


"OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları