Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 7/B SEÇENEĞİ 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 SATIŞTAN İADELER (-) 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 62 SATIŞLARIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 7/B SEÇENEĞİ 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 SATIŞTAN İADELER (-) 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 62 SATIŞLARIN."— Sunum transkripti:

1

2 MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 7/B SEÇENEĞİ

3 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 SATIŞTAN İADELER (-) 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 680 ÇALI Ş MAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) GİDERLERBu iki hesap grubu (63 ve 66) dönem içinde gider kaydı yapmak için KULLANILMAZ !... MALİYET HESAPLARI Dönem içinde bu gruplardaki hesaplar (630, 631, 632, 660, 661) yerine 7 no’lu sınıftaki MALİYET HESAPLARI kullanılır. Dönem sonunda ise 7 no’lu sınıfta izlenen giderler söz konusu hesaplara yansıtılır....

4 BİLANÇO 1 – 2 – 3 – 4 – 5 VARLIKLAR VE KAYNAKLAR GELİR TABLOSU 6 MALİYETLER 7 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 63 ve 66 GİDER- LER GELİR- LER

5 7 MALİYET HESAPLARI (700 - 799) 7/ASeçeneği (700 - 789)7/BSeçeneği (790 - 799) Fonksiyon esası Çeşit esası İKİ SEÇENEK BİRLİKTE KULLANILMAZ: Bir Ticaret İşletmesi ; Ya 7/A ‘yı seçecek Ya 7/B ‘yi seçecek

6 HESAP GRUPLARI 70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI GRUBU 71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESAP GRUBU 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESAP GRUBU 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESAP GRUBU 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESAP GRUBU 75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESAP GRUBU 76 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESAP GRUBU 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESAP GRUBU 78 FİNANSMAN GİDERLERİ HESAP GRUBU 79 GİDER ÇEŞİTLERİ HESAP GRUBU 7 MALİYET HESAPLARI (700 - 799) 7/A 7/B

7 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 7 MALİYET HESAPLARI 7/B SEÇENEĞİ 79 GİDER ÇEŞİTLERİ HESAP GRUBU 799 ÜRETİM MALİYET HESABI 7/A seçeneğinde: 9 hesap grubu ve 30 hesap var... 7/B seçeneğinde: 1 hesap grubu ve 10 hesap var...

8 Not: KIRMIZILAR KULLANILMAZ

9 Dönemsonunda, maliyet, gelir ve gider hesaplarına ilişkin olarak yapılacak işlemler sırasıyla şöyledir: a) Maliyet Hesaplarına kayıtlı tutarların, yansıtma hesapları aracılığıyla ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılması, b) Maliyet hesaplarıyla yansıtma hesaplarının karşılaştırılmak suretiyle kapatılması, c) Gelir ve Gider Hesaplarının “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi, d) “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”nın “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi, e) “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”nın “590 Dönem Net Karı Hesabı” veya “591 (-) Dönem Net Zararı Hesabı”na devredilmesi.

10 a)Maliyet Hesaplarına kayıtlı tutarların, yansıtma hesapları aracılığıyla ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılması 630 AR-GE GİDERLERİ HESABI XX 631 PSD GİDERLERİ HESABI XX 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI XX 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ XX 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 751 AR-GE GİDERLERİ YNS.HESABI XX 761 PSD GİDERLERİ YNS.HESABI XX 771 GY GİDERLERİ YNS. HESABI XX 781 FİN.GİDERLERİ YNS.HESABI XX 31/12/20XX

11 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 761 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 750751630 760761631 770771632 780781660 veya 661

12 b) Maliyet hesaplarıyla yansıtma hesaplarının karşılaştırılmak suretiyle kapatılması 751 AR-GE GİDERLERİ YNS.HESABI XX 761 PSD GİDERLERİ YNS.HESABI XX 771 GY GİDERLERİ YNS. HESABI XX 781 FİN.GİDERLERİ YNS.HESABI XX 750 AR-GE GİDERLERİ HESABI XX 760 PSD GİDERLERİ HESABI XX 770 GY GİDERLERİ HESABI XX 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI XX 31/12/20XX

13 c) Gelir ve Gider Hesaplarının “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI XX 6 NO’LU GİDER HESAPLARI XX 31/12/20XX 6 NO’LU GELİR HESAPLARI XX 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI H. XX 31/12/20XX - 6 no’lu gider hesaplarının 690’a devri - 6 no’lu gelir hesaplarının 690’a devri

14 d) “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”nın “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi - Kar varsa; 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI XX 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER XX YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI XX 31/12/20XX - Zarar varsa; 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI XX 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI H. XX 31/12/20XX * SERMAYE ŞİRKETLERİ için;

15 - Kar varsa; 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI XX 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI XX 31/12/20XX - Zarar varsa; 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI XX 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI H. XX 31/12/20XX * ŞAHIS ŞİRKETLERİ için;

16 e) “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”nın “590 Dönem Net Karı Hesabı” veya “591 (-) Dönem Net Zararı Hesabı”na devredilmesi 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI XX 590 DÖNEM NET KARI HESABI XX 31/12/20XX - Kar varsa; 591 (-)DÖNEM NET ZARARI HESABI XX 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI XX 31/12/20XX - Zarar varsa;

17 60 64 67 61 62 63 65 66 68 69 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI 692

18 AKTİFLER (VARLIKLAR)BİLANÇO PASİFLER (KAYNAKLAR) 1. DÖNEN VARLIKLAR............. 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR............ 2. DURAN VARLIKLAR.............. 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR............ 5. ÖZ KAYNAKLAR............ 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI (-)............. (............) Aktif ToplamıPasif Toplamı 692 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARIGELİR TABLOSU’NDAN :


"MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 7/B SEÇENEĞİ 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 SATIŞTAN İADELER (-) 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 62 SATIŞLARIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları