Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET, GİDER VE GELİR HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET, GİDER VE GELİR HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 MALİYET, GİDER VE GELİR HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
9. Hafta MALİYET, GİDER VE GELİR HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

2 MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 7/B SEÇENEĞİ

3 GİDERLER Bu iki hesap grubu (63 ve 66) dönem içinde gider kaydı yapmak için KULLANILMAZ !... Dönem içinde bu gruplardaki hesaplar (630, 631, 632, 660, 661) yerine 7 no’lu sınıftaki MALİYET HESAPLARI kullanılır. Dönem sonunda ise 7 no’lu sınıfta izlenen giderler söz konusu hesaplara yansıtılır.... 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 SATIŞTAN İADELER (-) 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 680 ÇALI Ş MAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

4 63 ve 66 GELİR-LER GİDER-LER VARLIKLAR VE KAYNAKLAR MALİYETLER 7
BİLANÇO 1 – 2 – 3 – 4 – 5 GELİR TABLOSU 6 63 ve 66 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

5 İKİ SEÇENEK BİRLİKTE KULLANILMAZ: Bir Ticaret İşletmesi ;
7 MALİYET HESAPLARI ( ) 7/A Seçeneği ( ) 7/B Seçeneği ( ) İKİ SEÇENEK BİRLİKTE KULLANILMAZ: Bir Ticaret İşletmesi ; Ya 7/A ‘yı seçecek Ya 7/B ‘yi seçecek Fonksiyon esası Çeşit esası

6 7 MALİYET HESAPLARI (700 - 799) HESAP GRUPLARI 7/A 7/B
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI GRUBU 71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESAP GRUBU 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESAP GRUBU 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESAP GRUBU 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESAP GRUBU 75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESAP GRUBU 76 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESAP GRUBU 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESAP GRUBU 78 FİNANSMAN GİDERLERİ HESAP GRUBU 79 GİDER ÇEŞİTLERİ HESAP GRUBU 7/A 7/B

7 7/A seçeneğinde: 9 hesap grubu ve 30 hesap var... 7/B seçeneğinde:
HESAP GRUPLARI HESAP İSİMLERİ 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESA BI 70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI GRUBU * 701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 712 DİREKT İLK MADDE VE MAL ZEME GİDERLERİ FİYAT FARKI HESABI 71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESAP GRUBU 713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ MİKTAR FARKI HESABI 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 722 DİREKT İŞÇİLİK GİDER LERİ ÜCRET FARKLARI HESABI 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESAP GRUBU 723 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ SÜRE (ZAMAN) FARKLARI HESABI MA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESAP GRUBU 762 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI 77 0 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESAP GRUBU 772 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FARK HESABI 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 7/A SEÇENEĞİ 78 FİNANSMAN GİDERLERİ HESAP GRUBU 782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ HESABI 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ HESABI 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI 794 ÇEŞİTL İ GİDERLER HESABI 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI HESABI 797 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI HESABI 733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI HESABI 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESAP GRUBU 734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI HESABI 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESAP 742 HİZM ET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESAP GRUBU 752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ FARK HESABI 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 761 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 76 PAZARLA 7/A seçeneğinde: 9 hesap grubu ve 30 hesap var... 7 MALİYET HESAPLARI 7/B seçeneğinde: 1 hesap grubu ve 10 hesap var... 7/B SEÇENEĞİ 79 GİDER ÇEŞİTLERİ HESAP GRUBU 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 799 ÜRETİM MALİYET HESABI

8 Not: KIRMIZILAR KULLANILMAZ

9 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
Dönemsonunda, maliyet, gelir ve gider hesaplarına ilişkin olarak yapılacak işlemler sırasıyla şöyledir: a) Maliyet Hesaplarına kayıtlı tutarların, yansıtma hesapları aracılığıyla ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılması, b) Maliyet hesaplarıyla yansıtma hesaplarının karşılaştırılmak suretiyle kapatılması, c) Gelir ve Gider Hesaplarının “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi, d) “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”nın “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi, e) “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”nın “590 Dönem Net Karı Hesabı” veya “591 (-) Dönem Net Zararı Hesabı”na devredilmesi.

10 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
630 AR-GE GİDERLERİ HESABI XX 631 PSD GİDERLERİ HESABI XX 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI XX 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ XX 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 751 AR-GE GİDERLERİ YNS.HESABI XX 761 PSD GİDERLERİ YNS.HESABI XX 771 GY GİDERLERİ YNS. HESABI XX 781 FİN.GİDERLERİ YNS.HESABI XX MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI Maliyet Hesaplarına kayıtlı tutarların, yansıtma hesapları aracılığıyla ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılması 31/12/20XX

11 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 761 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 750 751 630 760 761 631 770 771 632 780 781 660 veya 661

12 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
751 AR-GE GİDERLERİ YNS.HESABI XX 761 PSD GİDERLERİ YNS.HESABI XX 771 GY GİDERLERİ YNS. HESABI XX 781 FİN.GİDERLERİ YNS.HESABI XX 750 AR-GE GİDERLERİ HESABI XX 760 PSD GİDERLERİ HESABI XX 770 GY GİDERLERİ HESABI XX 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI XX MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI b) Maliyet hesaplarıyla yansıtma hesaplarının karşılaştırılmak suretiyle kapatılması 31/12/20XX

13 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI XX 6 NO’LU GİDER HESAPLARI XX c) Gelir ve Gider Hesaplarının “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi - 6 no’lu gider hesaplarının 690’a devri 6 NO’LU GELİR HESAPLARI XX 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI H XX 31/12/20XX - 6 no’lu gelir hesaplarının 690’a devri 31/12/20XX

14 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI XX 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER XX YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI XX MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI d) “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı”nın “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”na devredilmesi * SERMAYE ŞİRKETLERİ için; - Kar varsa; 31/12/20XX 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI XX 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI H XX - Zarar varsa; 31/12/20XX

15 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI XX 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI XX MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI * ŞAHIS ŞİRKETLERİ için; - Kar varsa; 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI XX 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI H XX 31/12/20XX - Zarar varsa; 31/12/20XX

16 MALİYET, Gelİr ve Gİder HesaplarInIn KapatIlmasI
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI XX 590 DÖNEM NET KARI HESABI XX e) “692 Dönem NET Karı veya Zararı Hesabı”nın “590 Dönem Net Karı Hesabı” veya “591 (-) Dönem Net Zararı Hesabı”na devredilmesi - Kar varsa; 591 (-)DÖNEM NET ZARARI HESABI XX 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI XX 31/12/20XX - Zarar varsa; 31/12/20XX

17 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 692 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI

18 BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLİŞKİSİ
AKTİFLER (VARLIKLAR) BİLANÇO PASİFLER (KAYNAKLAR) 1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI (-) ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı GELİR TABLOSU’NDAN : 692 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI


"MALİYET, GİDER VE GELİR HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları