Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 Ocak 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 Ocak 2016."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 Ocak 2016

2 SUNUM İÇERİĞİ IV. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Şuraya Genel Bakış Şuranın Organları Şuranın Üyeleri Şura Kararları Şura Sonrasında Yapılacaklar 2

3 Şuraya Genel Bakış Şuranın Amaçları: Esnaf ve sanatkârların başta bölgesel ve sektörel sorunlarına yönelik olarak rekabet güçlerinin arttırılması, Ar-Ge ve Yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde, tezgâh temini, altyapı ve benzeri konularda çalışmaların yapılması, Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konulardaki mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi hususunda çalışmalar yapılması, Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konularda üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, Esnaf ve sanatkârlarla ilgili mevzuatın Avrupa Birliğindeki başarılı örneklerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapılması şuranın ele aldığı konular arasındadır. Bakanlığımıza verilen Şûra düzenleme yetkisi ve görevi çerçevesinde hazırlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3

4 Şuraya Genel Bakış Şuranın Tarihçesi: 1. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası 3-5 Aralık 1990 tarihinde, 2. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası 18-19 Kasım 1994 tarihinde, 3. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası 10-11 Aralık 1998 tarihinde, gerçekleştirilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında 4’üncü Esnaf ve Sanatkârlar Şurasının hazırlık çalışmaları Şuranın gerçekleşme tarihinin çok öncesinde başlamıştır. Bu yöndeki ilk ciddi çalışma 24-26 Mart 2013 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Hazırlık Çalıştayıdır. 4

5 Şuraya Genel Bakış 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Bakanlığımız tarafından 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 4’üncü Esnaf ve Sanatkârlar Şurasına ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile esnaf ve sanatkârlarımız tarafından geniş katılım sağlanmış bulunmaktadır. Hazırlık Çalıştayında belirlenen beş ana çalışma grubu 4’üncü Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nda görev yapan çalışma gruplarına da esas teşkil etmiştir. Bu çerçevede 4’üncü Esnaf ve Sanatkârlar Şurasında Yenilikçilik çalışma grubunun çalışmaları neticesinde şekillenen 9 adet karar kabul edilmiştir. 5

6 Şuranın Organları Şuranın organları; genel kurul, icra kurulu ve sekretaryadır. Genel Kurul, 67 kişiden oluşmaktadır ve Başkanı Bakan’dır. Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayında Başkanca belirlenen günde olağan toplantısını yapar. Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, üyelerinin çoğunluğunun başvurusu üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. İcra kurulu, şuranın yürütme organıdır ve toplantıları 6 ayda bir yapılır. İcra kurulunun başkanı, sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır ve 7 üyeden oluşur. Müsteşar Yardımcısı ile Genel Müdür İcra kurulunun doğal üyeleridir. Diğer 5 üye Genel Kurul üyeleri arasından iki yıllığına seçilir. Sekretarya görevi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 6

7 Şuranın Üyeleri 7

8 Şura Ön Hazırlıkları 8 Şuranın esnaf ve sanatkârlarımıza en yüksek katkıyı sağlayabilmesi açısından ve şura gündeminin belirlenmesi için Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı Oluru ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer alacağı çalışma gruplarının oluşturularak hazırlık çalışmalarına başlaması uygun görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu Makam oluru gereğince; Mevzuat, Vergi ve Sosyal Güvenlik, Mesleki Eğitim, Kredi, Finansman ve Teşvik ve Yenilikçilik konuları Şura Genel Kurulunun ana gündem maddeleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu gündem maddelerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşların ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımları ile 5 çalışma grubu oluşturulmuştur. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası hazırlıklarına yönelik olarak anılan 5 çalışma grubunun eş zamanlı katılımları ile 24-25-26 Mart 2013 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da geniş katılımlı bir çalıştay yapılmıştır.

9 Şura Kararları Mevzuat (9 adet) Kredi Finansman (6 adet) Mesleki Eğitim (5 adet) Vergi ve Sosyal Güvenlik (7 adet) Yenilikçilik (9 adet) 9

10 Şura Sonrasında Yapılacaklar 10 Şura genel kurulunda uygun görülen raporlar Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak ve aynı zamanda elektronik ortamda Genel Kurul üyelerine gönderilecektir. Daha sonrasında bir dahaki şuraya hazırlık aşaması için, Genel Kurulda belirlenen Komisyonlar hazırlayacakları raporları İcra Kurulu’na sunacaklardır. Komisyonların çalışma usul ve esasları İcra Kurulu ve komisyon başkanları tarafından belirlenecektir. İcra kurulu; şuranın çalışma programını hazırlayacak, komisyon raporlarını görüşecek ve gerektiğinde Genel Kurula sunacaktır.

11 Halil Burak ŞAHİN Gümrük ve Ticaret Uzmanı 11 TEŞEKKÜR EDERİM.


"1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 Ocak 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları