Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme. BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme. BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme

3 ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ
Öğretmenler çocuklar hakkında bilgi sahibi olmadan, müfredatı veya müfredatın amaçlarını çocukların gelişimsel yeteneklerine göre olan öğrenme beklentileri ile eşleştirememektedir.

4 ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ
Bu eşleşme olmadan, sosyal bilgiler dersi çocuklar için anlamsız ve yavan olur. Bu durum çocukların, bu dersi sevmemelerine neden olur. Çocuklar sosyal bilgiler dersine karşı bir kere olumsuz bir tutum geliştirirlerse, bunun üstesinden gelmek oldukça zorlaşır.

5 ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ
Çocuklar Birbirine Benzer Yaşadıkları yere, etnik kökenlerine ve aile yapılarına bakılmaksızın, çocukların hepsinin ihtiyaçları aynıdır ve bütün çocuklar benzer özelliklere sahiptirler.

6 ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ
Hem Benzer Hem Farklı Bir birey olarak, çocuklar çok farklıdırlar. Her bir çocuk eşsizdir. Öğretmenler öğrencilerini tanıdıkça, her bir çocuğun geçmişlerindeki farklı deneyimleri, ilgileri ve motivasyonları okula getirdiklerini de fark ederler.

7 ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklar Bütün çocuklar özeldir ve her birinin kendine has ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ama bazılarının ihtiyaçları ve özellikleri özel planlama ve bakım gerektirir.

8 ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklar Görme Bozuklukları Duyma Bozuklukları Fiziksel Engeller Zihinsel Engeller Duygusal Problemler Konuşma ve Dil Bozuklukları Üstün Yetenekli Çocuklar Kaynaştırma Programı

9 TOPLUM HAKKINDA BİLGİ Bir birinci sınıf öğrencisi heyecanlı bir şekilde ve bloğun etrafında dönerek “Kelimelerin yardımıyla dört, kelimeler olmadan yedi işaret buldum.” diye bağırdı. Mitchell’in de savunduğu gibi, öğretmenler öncelikle çocuğun o anda yaşadığı dünyanın yapısının farkında olmalıdırlar. Sonrasında, toplumun değerleri ve o kültür hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

10 TOPLUM HAKKINDA BİLGİ Çocuğun Fiziksel Dünyası

11 TOPLUM HAKKINDA BİLGİ Kültürel Birikim ve Değerler
Fiziksel ortam ile ilgili bilgiden daha az somut olmasına rağmen, daha önemli olan şey toplumun kültür ve değerleri hakkındaki bilgidir.

12 TOPLUM HAKKINDA BİLGİ Kültürel Birikim ve Değerler
Okul yılının başlarında, öğretmenler, toplumun kültür ve değerlerinin tümüne ek olarak çocukların etnik ve alt kültürel öz geçmişlerinden haberdar olmayı denemelidirler.

13 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ HAKKINDA BİLGİ
Henüz mezun olmamış bir sosyal bilgiler öğretmen adayı, “Küçük çocuklara öğretmenlik yapmak istiyorsam, sosyal bilimlerden iki ders daha almak zorundayım. Benim almak zorunda olduğum coğrafya, tarih ve iktisat dersleri küçük çocuklarla ne işime yarar?” diye danışman hocasına yakındı.

14 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ HAKKINDA BİLGİ
Oysa bir sosyal bilgiler öğretmeni, bu dersin içeriğini oluşturan sosyal bilimler hakkında derinlemesine bilgi, beceri ve değerler bakımından eksikse, etkileyici bir öğretmen olamaz.

15 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Plan yaparken, öğretmenlere, “Çocukların neyi öğrenmesi, anlaması ve deneyimlemesi gerekir?” sorusunu cevaplayabilmek için; sosyal bilgiler dersi, çocuklar ve çocukların kültürleri gibi unsurlar yol gösterir.

16 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Bu soruyu cevaplamaya başlamadan önce, aşağıdaki bazı faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekir:

17 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Kendiliğinden (Spontane) Gelişen Planlama Planlama olmadan gelişen sosyal bilgiler öğretimi için fırsatlar göz ardı edilmese de, planlama yapmak son derece önemlidir. Çocuklara has özel kazanımlar, sosyal bilgiler dersinin amaç ve kazanımları ile varsa yerel standartlar akılda bulundurularak doğal ve tesadüfi olarak planlama yapılabilir.

18 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Kendiliğinden (Spontane) Gelişen Planlama Kendiliğinden gelişen ansal olaylara doğal cevaplar verebilmek, planlama sürecinin bir parçasıdır.

19 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Ders Planları Günlük ders planları, kısa zamanlı planlama için yararlı bir araçtır. Bu planlar öğretmenin bu gün, yarın veya gelecek hafta için anlamlı aktiviteler planlamasını kolaylaştırır.

20 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Üniteler, Projeler ve Tematik Öğrenme Üniteler, projeler ve tematik öğrenme birçok benzerliğe sahiptir. Bunlardan her biri yapılandırmacılık (constructionizm) teorisi ile temellendirilmiştir.

21 KISA VE UZUN VADELİ PLANLAMA
Üniteler, Projeler ve Tematik Öğrenme Bu üç yaklaşım, öğrenmeyi birleştiren bir tema etrafında, bir uyum ve bütünlük içinde yapılanır. Bir ünitede öğrenilecek konu ve kavramlar, parça parça bölünerek verilmek yerine bütün ve birbirleriyle ilişkili olarak ele alınır.

22

23 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme, gerekli ve önemlidir. Tüm istediğimiz ve ihtiyacımız olan çocukların nasıl ve neyi öğrendikleridir. Geniş kapsamlı ve karışık bir süreç olarak değerlendirme, ölçüm aracı olan veya standardize edilmiş testlerle karıştırılmamalıdır. Otantik değerlendirme, sosyal bilgiler derslerinin kapsamlı, devamlı ve bölünmez bir parçadır.

24 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Birçok değerlendirme tekniği vardır. Ancak yukarıda verilen etkili değerlendirme ilkelerini göz önünde bulundurarak, çocuklara ve kazanımlara uygun bir değerlendirme yöntemi seçmek gerekir. Değerlendirme çeşitleri şunlardır:

25 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

26 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gözlem Öğretmenler, okulda geçen bir gün boyunca öğrencilerinin; serbest oyun zamanlarını, öğrenme merkezlerindeki çalışmalarını, etkinliklerini, grup çalışmalarını, oyun bahçesinde veya giyinme, yemek yeme, temizlik ve dinlenme rutinleri boyunca davranışlarını gözlemleyip ve kaydedebilir.

27 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kontrol Listeleri Bazı öğrenme etkinlikleri ve kazanımları, davranışlar veya beceriler olarak kontrol listelerinde yer alırlar. Bu yöntem, çocukların gelişimini belgelendirmek için oldukça elverişlidir.

28 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gelişigüzel Söyleşiler Sosyal bilgiler dersinde çocukları değerlendirmenin bir diğer ve daha özel bir şekli de gelişigüzel söyleşi metodudur. Serbest oyun zamanında veya çocukla birebir birlikte olunduğu zamanlarda söyleşi yapılabilir.

29 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans Ödevleri Çocukların kavram ya da beceriler konusunda ne yapabildiklerini göstermelerini sağlayan bir değerlendirme çeşididir.

30 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ürün Dosyası Çocukların kavram ve beceriler etrafında yaptıkları ürünler, bir diğer değerlendirme çeşididir.

31 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Portfolyolar (Gelişim Dosyaları) Çocukların yaptıkları şeyleri portfolyoda (dosyada) toplayarak belli bir periyot boyunca çocuğun gelişimini örneklerle görmemize yarayan bir çeşit değerlendirme aracıdır.

32 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Standartlaştırılmış Testler Standartlaştırılmış testler; sınıfın öğretmeni dışında başka biri tarafından karar verilen amaç ve kazanımlara dayanırlar ve büyük ölçekli değerlendirmelere hizmet etmeleri için tasarlanırlar.

33 SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Standartlaştırılmış Testler Ancak, ana sınıfları ve ilkokul sınıflarında kullanım sıklığı daha azdır. Standartlaştırılmış testler müfredatı kapsamasına rağmen; ana sınıfları ve ilkokullar, çocukları testlerin kapsamı dışında hazırlarlar.

34 Bu bölümü okuduktan sonra, aşağıdaki sorulara cevap vermelisiniz:
ODAK SORULAR Bu bölümü okuduktan sonra, aşağıdaki sorulara cevap vermelisiniz: Çocukların büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesi ile ilgili bilgiler, sosyal bilgiler dersini planlamada neden önemlidir?

35 Çocukların yaşadığı toplumun yapısı, planlamayı nasıl etkiler?
Sosyal bilgiler dersinin içeriği, planlamayı nasıl etkiler? Uzun ve kısa süreli planlamanın yapısı ve amacı nedir? Tema, ünite ve projelerle yapılan öğretimin faydaları nelerdir? Çocuklara öğretmeyi planladığınız şeyleri öğrenip öğrenmediklerini nasıl anlayabilirsiniz?

36


"BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme. BÖLÜM 2 Planlama ve Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları