Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2 Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri
Neden Ölçme ve Değerlendirme? Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme Programların Değerlendirme Yaklaşımı Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Bazı Araç ve Yöntemler Performans Değerlendirme Performans Ödevleri Projeler (Dereceli Puanlama Anahtarları) Öz Değerlendirme/ Akran Değerlendirme Ürün Dosyaları Kavram Haritaları

3 Eğitimde Değerlendirmenin Yeri
Eğitim Sistemi Girdiler Süreç Çıktılar (Eğitim Etkinlikleri) Değerlendirme

4 Neden Ölçme ve Değerlendirme?
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek Öğrencilerin gelişimlerini izlemek Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak Öğrenme güçlüklerini belirlemek

5 Neden Ölçme ve Değerlendirme?
Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak

6 Değerlendirme Türleri
Araçları Kullanma Amaçları Geleneksel Standartize edilmiş testler Ürüne yönelik Alternatif “İşlemler-görevler” performansa dayalı testler Ürün dosyaları (portfolyolar), projeler Sürece yönelik This matrix crosses SETTING with TYPE Consider pros & cons for each “cell” from quiz to C-TAP: quality, feasibility (time, $) OPT is the criterion-referenced Ohio Proficiency Test, to be replaced by Ohio Graduation Test MAT7 is the norm-referenced Metropolitan Achievement Test, 7th edition as used by some districts TRADITIONAL = CHOICE ALTERNATIVE = ABSTRACT CONSTRUCTION AUTHENTIC = REAL-WORLD CONSTRUCTION C-TAP represents large scale authentic assessment (Rabinowitz, 1995)

7 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme - I
Objektif testlerle ya da standart testlerle yapılır. (Yazılı yoklamalar) Bu testlerle genelde ezbere dayalı bilgiler ölçülmektedir. Yapılan eğitim ve uygulanan testler gerçek yaşamdaki durumları tam olarak yansıtmaz. Sadece öğretmenin verdiği bilgiyi ölçmeye yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin üst düzey becerilerini ölçmede yeterli değildir.

8 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme-II
Değerlendirme bir alanın ayrı ayrı parçalarına odaklanmıştır. Bütünü yeterince temsil etmez. Değerlendirme genelde öğrenmeden ayrıdır ve sonuca odaklıdır. Öğrencilerin ne bilmediğini görmeye odaklanmıştır. Belli bir zaman içinde yapılmaktadır

9 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirmede Öne Çıkan Beceriler
Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme Rutin problemleri çözebilme Bilgi ezberleme Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma

10 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-I
Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Öğrencilerin üst düzey becerilerinin düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir. Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Değerlendirme, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır.

11 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-II
Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık vermeyi önemsemektedir. Öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir. Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser.

12 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-III
Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlemeyi vurgular. Öğrencileri değerlendirmek için farklı ölçme tekniklerinden yararlanmayı önerir. Klasik ölçme ve değerlendirmenin yanında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımını da önerir.

13 Programlardaki Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Önem Kazanan Beceriler
Okuduğunu anlama, kritik etme, yorumlama Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma Gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme Sahip olduğu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme Araştırma yapma Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma

14 Geleneksel/Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Performans değerlendirme Ürün seçki dosyası (portfolyo) Kavram Haritaları Yapılandırılmış Grid Kelime İlişkilendirme Proje Drama Görüşme Yazılı Raporlar Gösteri Poster Grup ve/veya akran değerlendirmesi Kendi kendini değerlendirme Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Çoktan seçmeli testler Doğru yanlış soruları Eşleştirme soruları Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Soru-Cevap

15 Yapılandırılmış Grid

16 Yapılandırılmış Grid

17 Kelime İlişkilendirme

18 Kelime İlişkilendirme: Uygulama Metodu


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları