Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2 Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme Programların Değerlendirme Yaklaşımı Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Bazı Araç ve Yöntemler Performans Değerlendirme Performans Ödevleri Projeler (Dereceli Puanlama Anahtarları) Öz Değerlendirme/ Akran Değerlendirme Ürün Dosyaları Kavram Haritaları

3 Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Eğitim Sistemi Girdiler Süreç Çıktılar (Eğitim Etkinlikleri) Değerlendirme

4 Neden Ölçme ve Değerlendirme?  Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek  Öğrencilerin gelişimlerini izlemek  Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak  Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak  Öğrenme güçlüklerini belirlemek

5 Neden Ölçme ve Değerlendirme?  Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek  Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak  Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak

6 Değerlendirme Türleri AraçlarıKullanma Amaçları GelenekselStandartize edilmiş testler Ürüne yönelik Alternatif “İşlemler-görevler” performansa dayalı testler Ürün dosyaları (portfolyolar), projeler Sürece yönelik

7 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme - I  Objektif testlerle ya da standart testlerle yapılır. (Yazılı yoklamalar)  Bu testlerle genelde ezbere dayalı bilgiler ölçülmektedir.  Yapılan eğitim ve uygulanan testler gerçek yaşamdaki durumları tam olarak yansıtmaz. Sadece öğretmenin verdiği bilgiyi ölçmeye yoğunlaşmıştır. gerçek yaşamdaki durumları  Öğrencilerin üst düzey becerilerini ölçmede yeterli değildir.

8 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme-II  Değerlendirme bir alanın ayrı ayrı parçalarına odaklanmıştır. Bütünü yeterince temsil etmez.  Değerlendirme genelde öğrenmeden ayrıdır ve sonuca odaklıdır.  Öğrencilerin ne bilmediğini görmeye odaklanmıştır.  Belli bir zaman içinde yapılmaktadır

9 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirmede Öne Çıkan Beceriler  Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme  Rutin problemleri çözebilme  Bilgi ezberleme  Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma

10  Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülür.  Öğrencilerin üst düzey becerilerinin düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir. üst düzey becerilerininüst düzey becerilerinin  Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir.  Değerlendirme, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-I

11 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-II Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık vermeyi önemsemektedir. Öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir. Öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir. Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser. Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser.

12 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-III  Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlemeyi vurgular.  Öğrencileri değerlendirmek için farklı ölçme tekniklerinden yararlanmayı önerir.  Klasik ölçme ve değerlendirmenin yanında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımını da önerir.

13 Programlardaki Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Önem Kazanan Beceriler  Okuduğunu anlama, kritik etme, yorumlama  Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma  Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma  Gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma  Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme  Sahip olduğu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme  Araştırma yapma  Öğrendikleri ile ger ç ek yaşam arasında ilişki kurma

14 Geleneksel/Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Geleneksel Ö l ç me ve Değerlendirme Teknikleri  Ç oktan se ç meli testler  Doğru yanlış soruları  Eşleştirme soruları  Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları  Kısa cevaplı yazılı yoklamalar  Uzun cevaplı yazılı yoklamalar  Soru-Cevap Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri  Performans değerlendirme  Ü r ü n se ç ki dosyası (portfolyo)  Kavram Haritaları  Yapılandırılmış Grid  Kelime İlişkilendirme  Proje  Drama  G ö r ü şme  Yazılı Raporlar  G ö steri  Poster  Grup ve/veya akran değerlendirmesi  Kendi kendini değerlendirme

15 Yapılandırılmış Grid

16

17 Kelime İlişkilendirme

18 Kelime İlişkilendirme: Uygulama Metodu


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları