Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. İnsan hayatının her döneminde olduğu gibiİnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de okul öncesi dönemin de uygun yaşantılarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. İnsan hayatının her döneminde olduğu gibiİnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de okul öncesi dönemin de uygun yaşantılarla."— Sunum transkripti:

1 1

2 İnsan hayatının her döneminde olduğu gibiİnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de okul öncesi dönemin de uygun yaşantılarla geçirilmesi en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Bu dönemde yaşantıların türü kalitesi yetişkinlerin ona verebileceği imkanların zenginliğine çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi yetişkinlerin ona verebileceği imkanların zenginliğine bağlıdır. 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEM:

3 Çocuğunöğrenmesini kolaylaştıracak zengin uyaranlarla doluÇocuğun öğrenmesini kolaylaştıracak zengin uyaranlarla dolu ev okul bir ev ve okul ortamı, doğru ilişkiler çocuk doğru ilişkiler kurabileceği çocuk yetişkinlerin ve yetişkinlerin var olduğu uyumlu bir dünya sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde etkenlerdir en önemli etkenlerdir. 3 OKUL ÖNCESİ DÖNEM:

4 Çocuğa öğretmek istediklerimiz değilÇocuğa öğretmek istediklerimiz değil, onun öğrenmek için ihtiyaç duydukları ve ilgileri eğitimin odak noktasını eğitimin odak noktasını oluşturmalıdır. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan programların önceden belirlenmiş değişmez şekilde değil, her çocuğun ihtiyaçlarına esnek olarak her çocuğun ihtiyaçlarına uydurulabilecek şekilde esnek olarak hazırlanmış olması gereklidir. çevresindeki her şeyle ilgiliaktif öğrenmeyeOkul öncesi dönemdeki çocuk çevresindeki her şeyle ilgili, aktif bir araştırmacıdır. Bunun için aktif öğrenmeye önem verilmelidir. 4 OKUL ÖNCESİ DÖNEM:

5 İ nsanlar ya ş amları boyunca ö ğ rendiklerinin % 75 ini 0-6 ya ş arasında ö ğ renir. Benjamin Bloom

6 6

7 Amaçların Amaçların ve kazanımların seçiminde, etkinliklerin düzenlenmesinde etkinliklerin düzenlenmesinde, değerlendirme esaslarının belirlenmesinde  çocuğun yaşı,  gelişim özellikleri,  ilgi ve gereksinimleri,  bireysel özellikleri ve farklılıkları  yakın çevre ile ilgili özellikler dikkate alınmalıdır. 7 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

8 Program çocuk merkezli olduğu için öğretmenlerin öğrenme surecinde çocukların bir şeyleri planlamalarına, yapmalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına üretmelerine olanak tanımaları gerekmektedir. 8 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

9 Çocuklara Çocuklara süreçler sunmak  hazır ortamlar ya da süreçler sunmak, yönlendirmek  onları sürekli yönlendirmek bu programın temel anlayışı ile çelişmektedir. Öğretmenlerin tüm öğrenme surecinde çocuk merkezli anlayışı tüm öğrenme surecinde bu çocuk merkezli anlayışı benimsemeleri gerekmektedir. 9 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

10 Öğretmenler özgürce deneyimler kazanabilmesine ortamlar Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamlar sağlamalıdır. kendi yaratıcılıklarını öncelikle kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek yöntem ve teknikleri işe koşmaları daha sonra da çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için uygun yöntem ve teknikleri işe koşmaları gerekmektedir. Unutmamalıdır ki yaratıcı çocukları yaratıcı öğretmenler yetiştirir. 10 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

11 Günlük yaşam deneyimlerinin yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması teşvik Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması teşvik edilmelidir. Öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemsenmelidir. Aile katılımı Aile katılımı sağlanmalıdır. 11 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

12 " Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula başlayana kadar bekleme lüksümüz de yok, çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir" Nobel ödüllü iktisatçı James HECKMAN

13 İlimizde Okulöncesi Eğitim Süreci Özgün müdür?Özgün müdür? Etkin midir?Etkin midir? Etkili midir?Etkili midir? 13

14 14

15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Eğitim sürecinin son aşaması,Eğitim sürecinin son aşaması, amaçlar doğrultusunda eğitim etkinliklerinin uygulanan eğitim etkinliklerinin çocukların davranışlarında oluşturduğu değişikliğin ölçülmesiyorumlanması ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. 15

16 Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi, Programın değerlendirilmesi, Öğretmenin kendini değerlendirmesi OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME

17 Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi ÇocuklarınÇocukların dikkatini, motivasyonunu, dikkatini, bir alana bilgi beceri bir alana özgü bilgi ve beceri düzeylerini, ilgi öğrenme stillerini ilgi alanlarını, öğrenme stillerini, gereksinimlerini, organizasyon becerilerini, sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini, arkadaşlık ilişkilerini, problem çözme becerilerini problem çözme becerilerini, sosyal yaşam becerilerini sosyal yaşam becerilerini, gereksinim duydukları alanları güçlü yönlerinin yardıma gereksinim duydukları alanları ve güçlü yönlerinin tespitini olanaklı kılar.

18 Çocukların gereksinimlerini karşılayacak etkili ve kaliteli eğitim programlarınınamaçlarının seçilebilmesini amaçlara ulaşılması öngörülen kazanımların Çocukların gereksinimlerini karşılayacak etkili ve kaliteli eğitim programlarının amaçlarının seçilebilmesini ve bu amaçlara ulaşılması için öngörülen kazanımların belirlenmesini sağlar. Uygun öğrenme etkili öğrenme ortamlarının düzenlenmesine Uygun öğrenme yöntem, teknik ve araçlarının seçilmesine ve böylece etkili öğrenme ortamlarının düzenlenmesine temel oluşturur. Erken yaşlardagüçlü ve gelişmeye açık desteklenmesi gereken özel gereksinimlerinin karşılanmasına olanak verir. Erken yaşlarda çocukların güçlü ve gelişmeye açık veya desteklenmesi gereken özel gereksinimlerinin karşılanmasına olanak verir. Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi

19 Çocukların kendi kendilerini de tanıma fırsatı yaratarak çocuğun içten denetim becerisinin gelişmesini Çocukların kendi kendilerini de tanıma fırsatı yaratarak bireysel ve sosyal farkındalığı geliştirir ve çocuğun kendi hakkında içten denetim becerisinin gelişmesini sağlar. Çocukların gelişimindeki ilerlemeyi Çocukların gelişimindeki ilerlemeyi ya da sapmaları ölçmeyi sağlar. Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi

20 04/02/2011İhsan DEMİREL20

21 sadece ürün değil, sürecin değerlendirilmesi deAktif öğrenmeyi destekleyen günümüz eğitim yaklaşımında sadece ürün değil, sürecin değerlendirilmesi de ön plana alınmaktadır. ne yaptıkları kadar nasıl neden yaptıklarınıÇocuklar ne yaptıkları kadar nasıl ve neden yaptıklarını da düşünmelidirler. Tanıma ve değerlendirmenin hedefi neleri bilmediğini değilneleri bildiğini anlamaktırTanıma ve değerlendirmenin hedefi çocukların neleri bilmediğini değil, neleri bildiğini anlamaktır. Çocukların, aynı yaşta olsalar bile, birbirlerinden farklı bireyler olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Çocuğu tanımak gelişimsel hedeflerin belirlenmesÇocuğu tanımak, çocukla ilgili gelişimsel hedeflerin belirlenmes i açısından önemlidir.

22 Çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılan araçlar 1. Gözlem kayıtları, 2. Anekdot kayıtları, 3. Gelişim kontrol listeleri ve standart testler, 4. Portfolyolar (gelişim dosyaları), 5. Gelişim raporları


"1. İnsan hayatının her döneminde olduğu gibiİnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de okul öncesi dönemin de uygun yaşantılarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları