Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşgören Performansını Değerlendirme BÖLÜM 6 İş Performansı ve Performans Değerlendirmeleri Performans Değerlendirmeleri Çalışanın performansını oluşturulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşgören Performansını Değerlendirme BÖLÜM 6 İş Performansı ve Performans Değerlendirmeleri Performans Değerlendirmeleri Çalışanın performansını oluşturulan."— Sunum transkripti:

1

2 İşgören Performansını Değerlendirme BÖLÜM 6

3 İş Performansı ve Performans Değerlendirmeleri Performans Değerlendirmeleri Çalışanın performansını oluşturulan örgütsel standartlarla karşılaştırarak değerlendirmenin formalleşmiş araçları.

4 İş Performansını Ölçme Performans Kriteri Başarılı ve başarısız iş performansını belirlemek için kullanılan ölçüler.

5 İş Performansını Ölçme  OBJEKTİF VE SUBJEKTİF PERFORMANS KRİTERLERİ Kolayca hesaplanan iş performansı ölçüleri. Objektif Performans Kriteri Genel olarak performans yargıları ve sıralamalarından oluşan iş performansı ölçüleri. Subjektif Performans Kriteri

6 İş Performansını Ölçme  OBJEKTİF VE SUBJEKTİF PERFORMANS KRİTERLERİ Kriterin Uygunluğu Performans değerlendirme araçlarının iş başarısıyla ilgili olma derecesi.

7 İş Performansını Ölçme  OBJEKTİF VE SUBJEKTİF PERFORMANS KRİTERLERİ Kriter Kirliliği Performans değerlendirmelerinin işin etkililiğinin doğru değerlendirilmesine gölge düşüren unsurlar içerme derecesi.

8 İş Performansını Ölçme  OBJEKTİF VE SUBJEKTİF PERFORMANS KRİTERLERİ Bir kriterin iş performansını ölçmede eksik kalma derecesi. Kriter Eksikliği Bir performans kriterinin belirli bir işi değerlendirmede yararlı olma derecesi. Kriter Kullanışlılığı

9 İş Performansını Ölçme  PERFORMANS SIRALAMALARININ KAYNAĞI  Nezaretçi değerlendirmeleri  Görevdeş (Meslektaş) değerlendirmesi  Ast değerlendirmeleri  Müşteri değerlendirmeleri  360 derece geri bildirim yöntemi

10 İş Performansını Ölçme  PERFORMANS SIRALAMALARININ KAYNAĞI 360 Derece Geri Bildirim Bir çalışan için nezaretçilerden, görevdeşlerden, müşterilerden ve diğer uygun kısımlardan performans değerlendirmeler alma yöntemi.

11 Performans Sıralama Yöntemleri  KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER Karşılaştırmalı Yöntemler Bir çalışanın performansını diğer çalışanlarla karşılaştırmayı kapsayan performans değerlerlendirme yöntemleri.

12 Performans Sıralama Yöntemleri  KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER Performans Sıralamaları Denetlenenleri en iyiden en kötüye doğru sıralamayı kapsayan performans değerlendirme yöntemleri.

13 Performans Sıralama Yöntemleri  KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER İkili Karşılaştırma Değerlendiricinin her çalışanı grup içindeki diğer çalışanlarla karşılaştırdığı performans değerlendirme yöntemi. İkili karşılaştırma

14 Performans Sıralama Yöntemleri  KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER Zorunlu dağıtım Zorunlu Dağıtımlar Çalışanları sabit sınırlamaları olan iyiden kötüye sıralanmış kategorilere, kaç işgörenin her bir kategoriye atanabileceğine dayanarak atama.

15

16 Performans Sıralama Yöntemleri  BİREYSEL YÖNTEMLER Bireysel Yöntemler Bir işgöreni diğerleriyle açıkça ilişkilendirmeksizin kendine göre değerlendiren performans değerleme yöntemleri.

17 Performans Sıralama Yöntemleri  BİREYSEL YÖNTEMLER Grafik Sıralama Ölçekleri Çalışanları önemli iş boyutları üzerinde sıralamak için önceden belirlenmiş bir ölçeği kullanan performans değerlendirme yöntemleri. Grafik sıralama ölçeği

18 Performans Sıralama Yöntemleri  BİREYSEL YÖNTEMLER Sabit davranış sıralama ölçeği (SDSÖ) Sabit Davranış Sıralama Ölçeği (SDSÖ) Zayıf, orta ve iyi davranışsal olayları ifade eden etiketleri olan sıralama ölçekleri kullanan performans değerleme tekniği.

19 Performans Sıralama Yöntemleri  BİREYSEL YÖNTEMLER Davranışsal gözlem ölçeği (DGÖ) Davranışsal Gözlem Ölçeği (DGÖ) Değerlendiricinin bir çalışanın ana iş davranışlarını yaparken ne kadar sıklıkla gözleneceğini hatırlamasını gerektiren performans değerleme yöntemleri.

20 Performans Sıralama Yöntemleri  BİREYSEL YÖNTEMLER Kontrol listesi Kontrol Listesi İş performansı hakkında bir dizi ifadeler kullanan performans değerlendirme yöntemleri.

21 Performans Sıralama Yöntemleri  BİREYSEL YÖNTEMLER Anlatılar Performans değerlendirmelerinde kullanılan ve çalışanın performansının yazıldığı raporlar.

22 Performans Değerlendirmede Problemler ve Tuzaklar  Hoşgörü/katılık hataları Tüm çalışanlara çok olumlu performans değerlendirmesi verme eğilimi. Hoşgörü Hatası Tüm çalışanlara çok olumsuz performans değerlendirmesi verme eğilimi. Katılık Hatası

23 Performans Değerlendirmede Problemler ve Tuzaklar  Hale etkisi Hale Etkisi Bir çalışanı bilinen bir olumlu özellik ya da eylem temelinde tümüyle olumlu değerlendirme.

24 Performans Değerlendirmede Problemler ve Tuzaklar  Yakın zaman etkileri Yakın Zaman Etkisi Son zamanlardaki performansa daha fazla ağırlık verme ve ilk zamanlardaki performansa daha az ağırlık verme eğilimi.

25 Performans Değerlendirmede Problemler ve Tuzaklar  Neden atfetme hataları Neden Atfetme İnsanların olaylara ya da davranışlara bir neden atfettiği süreç. Aktör-gözlemci Önyargısı Gözlemcilerin aktörün özelliklerini neden göstermesi ve aktörün de durumsal özellikleri neden göstermesi eğilimi.

26 Performans Değerlendirme Süreci Performans Geri Bildirimi Bir çalışana performans düzeyi hakkında, gelecekteki geliştirme önerileriyle birlikte, bilgi verme süreci.

27


"İşgören Performansını Değerlendirme BÖLÜM 6 İş Performansı ve Performans Değerlendirmeleri Performans Değerlendirmeleri Çalışanın performansını oluşturulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları