Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇEKLER 1 Araştırma Yöntemleri. ÖLÇEKLER 2 TAKDİM PLANI 1. DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLMESİ 2. OPERASYONEL TANIMLAMA: BOYUTLAR VE ELEMANLAR 3. OPERASYONEL TANIMLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇEKLER 1 Araştırma Yöntemleri. ÖLÇEKLER 2 TAKDİM PLANI 1. DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLMESİ 2. OPERASYONEL TANIMLAMA: BOYUTLAR VE ELEMANLAR 3. OPERASYONEL TANIMLAMA."— Sunum transkripti:

1 ÖLÇEKLER 1 Araştırma Yöntemleri

2 ÖLÇEKLER 2 TAKDİM PLANI 1. DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLMESİ 2. OPERASYONEL TANIMLAMA: BOYUTLAR VE ELEMANLAR 3. OPERASYONEL TANIMLAMA NE DEĞİLDİR? 4. ÖLÇEK TÜRLERİ a. SINIFLAMA ÖLÇEĞİ b. SIRALAMA ÖLÇEĞİ c. EŞİT ARALIKLI ÖLÇEK ç. ORANLI ÖLÇEK 5. SIK KULLANILAN ÖLÇEK TÜRLERİ 6. SORULAR

3 ÖLÇEKLER 3 1.DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLMESİ: Değişkenler genel geçer ölçekler yardımıyla ölçülmedikçe; hipotezimizi test etmek ve karmaşık araştırma problemlerine yanıt bulmak mümkün olmayacaktır.

4 ÖLÇEKLER 4 Bir masanın boyutları, arazide bir uzaklık, zaman gibi değişkenler, çeşitli aletler ve birimler (ölçekler) yardımıyla ölçülebilmektedir.

5 ÖLÇEKLER 5 Bir işyerindeki çalışanların iş tatminini ölçmek için Kullanılabilecek bir metre henüz icat edilemedi.

6 ÖLÇEKLER 6 Kişilerin olaylara yaklaşım tarzı ve önyargılardan kaynaklanan muğlaklık, kavramların operasyonelleştirilmesi (operasyonel tanımı) veya fonksiyonelleştirilmesi yoluyla giderilebilir.

7 ÖLÇEKLER 7 2. Operasyonel Tanımlama: Boyutlar ve Elemanlar Kavramların operasyonelleştirilmesi; kavramların davranışsal boyutlarına ve özelliklerine bakarak yapılabilir. Yapılması gereken; sözkonusu kavramın, ölçümlerde kullanılabilecek, gözlemlenebilir ve ölçülebilir elemanlara dönüştürülmesidir.

8 ÖLÇEKLER 8 ÖRNEK: Başarma Motivasyonu Kavramının Operasyonelleştirilmesi: Öncelikle yüksek başarma motivasyonuna sahip kişilerin göstermesini beklediğimiz davranış özelliklerini (BOYUTLARI) belirlemeliyiz. 1.İş tarafından yönlendirilmek 2.Dinlenmeden çalışmak 3.Etkin olmamaya karşı sabırsızlık 4.Ortalama zorluklarda fırsatlar kovalama 5.Geribildirim beklemek

9 ÖLÇEKLER 9 Daha sonra her boyutu alt elemanlara indirgeyerek yanı işlemi tekrar etmeliyiz. İŞ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMEK a.Sürekli çalışmak b.Boş zaman kullanmada isteksizlik c.Başarısızlık yerine inatla çalışmayı seçmek

10 ÖLÇEKLER 10 DİNLENMEDEN ÇALIŞMAK a.Evde bile iş düşünmek b.Hiçbir hobi sahibi olmamak ETKİN OLMAMAYA KARŞI SABIRSIZLIK a.En ufak bir hatada bile tolerans göstermemek b.Yavaş veya beceriksiz insanlarla çalışmaktan rahatsızlıkduymak

11 ÖLÇEKLER 11 ORTALAMA ZORLUKLARDA FIRSATLAR KOVALAMAK a. Rutin işler yerine fırsatlar kovalamak b. Çok zor fırsatları değil, ortalama zorlukta fırsatları tercih etmek GERİ BİLDİRİM BEKLEMEK a.İşin nasıl yapıldığı konusunda sürekli geri bildirim istemek b.Anında geri bildirim alabilmek için sabırsızlık göstermek

12 ÖLÇEKLER 12 3. Operasyonel Tanımlama Ne Değildir? Operasyonel tanımlama; ele alınan kavramın karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu öğeleri içermez. Örneğin; Başarma motivasyonunu açıklamak için iş performansı kullanılamaz. Bir kavramı operasyonel tanımlamak demek; onun sebeplerini, artalanını, sonuçlarını ve etkileşimde bulunduğu diğer kavramları gözardı etmek değildir.

13 ÖLÇEKLER 13 Bir kavramı operasyonelleştirirken yapacağımız hata, elimizde geçerli kriterlerin olmaması demektir. EĞER YANLIŞ VERİLERLE YOLA ÇIKIYORSANIZ; VARDIĞINIZ YER, VARMANIZ GEREKEN YER DEĞİLDİR!

14 ÖLÇEKLER 14 4. ÖLÇEK TÜRLERİ a. SINIFLAMA ÖLÇEĞİ b. SIRALAMA ÖLÇEĞİ c. EŞİT ARALIKLI ÖLÇEK ç. ORANLI ÖLÇEK

15 ÖLÇEKLER 15 a.Sınıflama (Gruplama, nominal, isimsel) Ölçeği: Bir kütüphane kullanıcıları a.Kadın b.Erkek Olarak ikili bir ölçekle sınıflandırılabilir.

16 ÖLÇEKLER 16 b. Sıralama (Ordinal) Ölçeği: Kullanıcıların kütüphane memnuniyetlerini belirlemek için a.Çok memnun b.Memnun c.Memnun değil d.Hiç memnun değil Şeklinde çoktan aza sıralanabilir.

17 ÖLÇEKLER 17 c. Eşit aralıklı (Interval) Ölçek: Kütüphane kullanıcılarının aldıkları kitaplar a.Sıfır kitap b.Bir kitap c.İki kitap Şeklinde, eşit aralıklarla ölçülebilir.

18 ÖLÇEKLER 18 d. Oranlı (Ratio) Ölçek: Kütüphane kullanıcıları kütüphanede kalış sürelerine göre a.0-2 saat b.2-4 saat c.4-6 saat Şeklinde bir ölçekle ölçülebilir.

19 ÖLÇEKLER 19 Değişkenler hakkındaki verilerin hangi ölçek(ler) kullanılarak belirlendiği, bu değişkenlerle ilgili verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında kullanılacak istatistik yöntemleri de belirler.

20 ÖLÇEKLER 20 5. Sık Kullanılan Ölçek Türleri: Beğenme Ölçekleri: a.Bölünmeli Ölçek b.Kategori Ölçeği c.Likert Ölçeği d.Sayısal Ölçek e. Anlamsal Farklılık Ölçeği f. Maddeleştirilmiş Beğenilme Ölçeği

21 ÖLÇEKLER 21 g. Sabit Toplam Ölçeği h. Stapel Ölçeği i.Grafik Beğenilme Ölçeği j. Ortak Karar Ölçeği

22 ÖLÇEKLER 22 Sıralama Ölçekleri: a.Eşleştirilmiş Karşılaştırma Ölçeği b.Zorunlu Seçim Ölçeği c.Karşılaştırmalı Ölçek

23 ÖLÇEKLER 23 SORULAR


"ÖLÇEKLER 1 Araştırma Yöntemleri. ÖLÇEKLER 2 TAKDİM PLANI 1. DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLMESİ 2. OPERASYONEL TANIMLAMA: BOYUTLAR VE ELEMANLAR 3. OPERASYONEL TANIMLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları