Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2  İş değerlemesi günümüzde ücret sistemlerinin temeli olarak nitelendirilebilecek bir süreçtir.  Esas olarak işlerin organizasyon içerisinde birbirleriyle kıyaslanarak sıralanmasına dayanır.  Bu sıralama şirketin hangi işe daha fazla, hangi işe daha az ücret ödemek isteğine yönelik bilgi vermektedir.

3  İş değerlemesi yapılırken önemli olan asıl nokta; değerlenen pozisyonda çalışmakta olan kişinin performansına göre değil, pozisyonun kapsadığı görev,sorumluluk ve organizasyon içindeki varoluş sebebine dayanarak iş değerlemelerinin yapılmasıdır.

4 İş değerleme yöntemleri 1)Sıralama 2)İkili karşılaştırma 3)Sınıflandırma 4)Faktör kıyaslama 5)Faktör-puan derecelendirme 6) Yetkinlik bazlı

5 İş değerleme yönteminin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar: a) İç değer ve dış rekabet dengesine yönelik ücret stratejisi b) İş değerleme sisteminin esnekliği c) Sistemin kredibilitesi ve açıklanabilirliği d) Yasal zorunluluklar

6 e) İletişim ve yönetime yönelik konular f) Yönetimin ve çalışanların kabulü g) Sistemin kurulması ve bakımı için gerekli finansal kaynak

7  İş değerlemesi sürecinde iletişim önemli bir unsurdur.  İş değerlemesinin ne olduğu, ne tür sonuçlar doğurabileceği, konularında çalışanlara düzenli bilgi aktarılmalı ve bir iletişim planı oluşturulmalıdır.

8  İş değerlemesi ücret sisteminin temelini oluşturmaktadır.  Piyasa ücret verileri, ücret sisteminin oluşumunda vazgeçilmez ve iş değerlemesinin tamamlayıcı bir parçasıdır.

9 Çalışanlar tarafından kabul gören, adil, rekabetçi, anlaşılması ve yönetilmesi kolay bir ücret sisteminin oluşturulması zor bir süreç olmakla birlikte, günümüz iş dünyasında sahip olduğu insan kaynağını elinde tutmak ve var olan insan kaynağı ile daha da, ileriye yürümek isteyen şirketler için zorunlu ve vazgeçilmez bir süreçtir.

10  Bu sistemde üretilen her işin çok iyi analiz edilerek, örgütteki ve üretilen diğer işler arasındaki yerinin ve öneminin belirlenmesi gerekmektedir.  İş değerlemesi, işin mutlak değerini değil, işler arasındaki karşılaştırmalı değerlendirmeyi belirleyen bir yöntemdir

11  Yani iş değerlendirmesi, herhangi bir çalışanın ne kadar ücret alması gerektiğini, A işini yapan işçinin B işini yapan işçiye göre hangi oranda ücret alması gerektiğini belirlemeye çalışır.  İş değerlemesi yapılabilmesi için öncelikle işlerin tam olarak tariflenmesi gerekmektedir.  Bir işin tariflenmesi, o işi yapabilmek için fiziki ve fikri niteliklerin ve tecrübelerin tam olarak belirlenmesidir.

12  İş değerleme, işçiyi değil işi değerlendiren ve adil, dengeli bir ücret sisteminin kurulmasını sağlayan bir çalışmadır.  Bu çalışmalar sonucunda; işe almalar, terfi ve atamalar objektif esaslara bağlanır.  İş değerleme çalışmaları tüm çalışanların bilgisi dahilinde ve açıklıkla yapılmalı, bütün aşamalarda dürüstlük esas alınmalıdır.

13  İş değerlemesi bir defa yapılıp bırakılan bir çalışma değil, iş ve iş şartlarına göre değişebilen revizyona tabi bir çalışmadır.  Bu yöntemle işgören; işine bağlanır, işini zevkle yapar, ücretinin yaptığı işin karşılığı ücret olduğu bilincini kazanır, daha fazla kazanmanın ancak daha çok çalışmaya bağlı olduğunu öğrenir.

14 Ücret yönetimi vasıflı elemanı işletmeye çekebilmeyi, mevcut personeli işletmede tutabilmeyi, çalışanın performansının yükselmesini, işletmenin ekonomik koşulları dâhilinde işgöreni tatmin edecek ve motivasyonunu sağlayacak ve sonuçta verimliliği artıracak çalışmalardır.

15 Şirketler için, iş analizi ile iş tanımlamalarının yapılması, iş değerleme faktörlerinin belirlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirerek,adil ve özendirici bir ücret sisteminin kurulması son derece önemli ve vazgeçilmez bir konudur.

16

17

18

19

20 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

21 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları