Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI OCAK, 2016 Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI OCAK, 2016 Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI OCAK, 2016 Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

2 GÜNDEM  Bologna Bilgi Paketi *Ders içerikleri girilirken dikkat edilmesi gereken noktalar *Ders içeriklerinin İngilizce çevirilerinin kontrolünün sağlanması *Bologna Bilgi Paketindeki eksikliklerin tamamlanması  Ders teklifleri onay süreci *İş akış şeması  İzlenecek yol *Bologna süreci ile bundan sonraki aşamada neler yapılacak? (Akreditasyon)  Öneri, eleştiri ve düşünceler Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

3 BOLOGNA BİLGİ PAKETİ Ders içerikleri girilirken dikkat edilmesi gereken noktalar  En sık yapılan hata: dersin öğrenme çıktılarının kurallara uygun olarak yazılmaması Öğrenme çıktılarının sonuna “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, farkındalık, hoşgörürlük” gibi sözcüklerden biri getirilmeli ya da öğrenme çıktısı “… -ebilme” ifadesi ile sonlandırılmalıdır. Örneğin; anlama yeteneği, bilebilme, öğrenebilme gibi belirsiz ifadelerden kaçınınız. Bunun yerine; “…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi ifadeler kullanmaya çalışınız. Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

4 BOLOGNA BİLGİ PAKETİ YANLIŞ Analitik düşüncenin önemini kavratmak Enerji iletim hatlarını sınıflandırabilir. İşletmenin temel fonksiyonlarını açıklayabilmeli Kentsel lojistik faaliyetlerini uygular Matematiksel yöntemler ile fiziksel problemleri analiz etmek DOĞRU Analitik düşüncenin önemini kavrayabilme Enerji iletim hatlarını sınıflandırabilme İşletmenin temel fonksiyonlarını açıklayabilme Kentsel lojistik faaliyetlerini uygulayabilme Matematiksel yöntemler ile fiziksel problemleri analiz etme becerisi Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

5 BOLOGNA BİLGİ PAKETİ Ders içerikleri girilirken dikkat edilmesi gereken noktalar  Dersin AKTS değeri ile AKTS hesaplama içeriğinde görünen değer arasında farklılık bulunmamalı Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

6 BOLOGNA BİLGİ PAKETİ  Kırklareli Üniversitesi Program-Öğrenme Çıktısı ve AKTS Hazırlama Kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://bologna.klu.edu.tr/  Önemli Dökümanlar  Bologna Bilgi Paketi Hazırlamahttp://bologna.klu.edu.tr/ Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

7 BOLOGNA BİLGİ PAKETİ Ders içeriklerinin İngilizce çevirilerinin kontrolünün sağlanması  İngilizce çevirilerinde Üniversitemiz İngilizce okutmanlarından destek alınabilir  Dersin öğrenme çıktıları için  «Students will be able to…» şeklinde cümleler kurulmalı Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

8 BOLOGNA BİLGİ PAKETİ  İngilizce ve Türkçe içeriklere ait eksikliklerin tamamlanması için son gün  19 Şubat 2016  Tüm bölümlerin kontrolünün Bologna birim koordinatörleri tarafından yapılıp Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğüne üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

9 DERS TEKLİFLERİ ONAY SÜRECİ  ÖNERİ: Yeni ders/ders planı teklifleri yapılırken bölüm/birim koordinatörlerinin onayından sonra ve Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının değerlendirmesinden sonra Akademik birim yönetim kuruluna girmesi  Amaç: Zaman kaybının önlenmesi Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

10 DERS TEKLİFLERİ ONAY SÜRECİ Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

11 BUNDAN SONRAKİ ADIM NEDİR? Bologna süreci ile bundan sonraki aşama Akreditasyon:  Eğitim programlarının veya kurumlarının belirli kalite standartlarını karşıladıklarını belirlemek için incelenmesi ve belgelendirilmesi süreci.  Bir defaya mahsus değil, uzun dönemli, periyodik iç ve dış değerlendirmeye dayalı Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

12 AKREDİTASYON HAKKINDA…  Uygulanmaya başlanan Bologna sürecinin işlerliğinin ölçülüp değerlendirilmesi, bu sürece katılan kurumların akredite olmalarını, diğer bir deyişle uyguladıkları programların kalitelerinin ve geçerliliklerinin tescil edilmelerini gerektirmektedir.  Bu amaçla akademik birimlerde, Bölüm Akreditasyon Komisyonları kurulmalı ve bu komisyonlar vâsıtasıyla Bologna süreci kapsamında hazırlanan Akademik Paket içindeki verileri göz önüne alarak, öğrenci anketlerinden ölçme ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olarak elde edilen sonuçlar ve öğretim üyeleri ile bölüm kurullarında yapılan fikir alışverişlerinden ortaya çıkan görüşler doğrultusunda, her programın Program Çıktıları ve Öğrenim Amaçları belirlenmelidir. Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

13  Sonuç olarak elde edilen bu veriler kullanılarak, her program, Özdeğerlendirme Raporu hazırlamalıdır.  Kalite Güvencesi kapsamında, akademik birimlerimizin akreditasyonu için hazırlık çalışmalarına başlanması ve ilk adım olarak program amaç/hedef ve program çıktılarının ölçme değerlendirilmesinin yapılması AKREDİTASYON HAKKINDA… Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

14  Öğrenciler ve tüm paydaşlar eğitim kurumlarının mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi sahibi olurlar.  Özel sektöre kaliteli insan gücü yönünden kolaylık sağlar.  Yükseköğretim kurumları arasında kredi transfer işlemlerini kolaylaştırır.  Kaliteyi güvence altına alır.  Devlet fonlarına erişim imkanı sağlar.  Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarının uygulanmasını kolaylaştırır.  Yüksek öğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi veli ve öğretmenlerin okula yönelik güvenini arttırır.  Çalışanların sürece katılımı teşvik eder.  Gelecekle ilgili planlama olanağı sağlar.  Ulusal eğitim sistemi ile uluslararası sistem arasında yaşanabilecek uyum sorunlarını ortadan kaldırır. Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü AKREDİTASYONUN YARARLARI

15 ÖZETLE AKREDİTASYON NEDENLERİ  Eğitimin standardizasyonu  Eğitim kalitesini arttırma, sürekli iyileştirme  Nitelikli mezunlar yetiştirme  Öğrenci değişim programları Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

16 GENEL ÖLÇÜTLER  Öğrenciler  Program eğitim amaçları  Program çıktıları  Sürekli iyileştirme  Eğitim planı  Öğretim kadrosu  Altyapı  Kurum desteği ve parasal kaynaklar  Organizasyon ve karar alma süreçleri  Disipline özgü ölçütler Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

17 YÖK Tarafından Yetkilendirilmiş Bağımsız Kurumlar  MÜDEK – Mühendislik programlarını değerlendirme ve akreditasyon  MİAK – Mimarlık eğitim programlarını değerlendirme ve akreditasyon  FEDEK – Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya fakülteleri öğretim programlarını değerlendirme ve akreditasyon  UTEAK – Tıp  VEDEK – Veteriner hekimliği  HEMED – Hemşirelik Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları  ABET Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (ABD)  FEANI – Avrupa Mühendislik Birliğinin oluşturduğu akreditasyon kuruluşu  AACSB, EFMD, FIBAA, ABS – İktisadi ve İdari Bilimler başta olmak üzere sosyal bilimler için akreditasyon kurumları Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü YETKİLİ AKREDİTASYON KURULUŞLARI

18 Öneri, eleştiri ve düşünceleriniz? Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

19 TEŞEKKÜRLER… Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü


"BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI OCAK, 2016 Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları