Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Görevlisi :HÜLYA ER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Görevlisi :HÜLYA ER"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Görevlisi :HÜLYA ER
SORU CEVAP GENEL TEKRAR ÇALIŞMASI SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DERS NOTLARI Öğretim Görevlisi :HÜLYA ER

2 1.Bölüm: Neden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon ?
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde; Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Türkiye’de sağlık alanında hizmet sunan tüm hastanelerde öncelikli olarak standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve akabinde optimum kalite düzeyini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

3 SKS hedeflerine ulaşmak için kullanılan 2 önemli araç nelerdir?
1. Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması 2. Ölçüm Kültürünün Yerleştirilmesi

4 SKS Hasta Güvenliği Hedefleri Nelerdir?
Güvenli cerrahi sağlamak. İlaç güvenliğini sağlamak Cihaz Güvenliğinin sağlanması Radyasyon Güvenliğinin sağlanması Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Güvenlik Raporlama Sisteminin Kurulması Düşmelerin önlenmesi Doğru kimliklendirmenin sağlanması Transfüzyon Güvenliğinin sağlanması Bilgi Güvenliğinin sağlanması Laboratuvar Güvenliğinin sağlanması Tesis Güvenliğinin Sağlanması Hasta Bilgilendirilmesi ve rıza alınmasının sağlanması

5 SKS Çalışan Güvenliği Hedefleri Nelerdir?
Risk analizi sonrası risklerin ortadan kaldırılması/minimizasyonu Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının düzenli yapılması Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı Kesici Delici Alet yaralanma risklerinin azaltılması Enfeksiyonların önlenmesi Tesis güvenliğinin sağlanması Radyasyon güvenliğinin sağlanması Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi Ergonominin sağlanması Gürültünün azaltılması ve gürültüden korunma Psikolojik destek sağlanması Tehlikeli maddelere maruziyetin önlenmesi

6 Ölçüm Kültürü ne ifade eder?
Ölçmeden iyileştiremezsiniz!!!! Önce mevcut durum bilinmelidir. SKS de İndikatör Yönetimi boyutunda Kalite İndikatörleri ölçüm konusunda ciddi bir ivme kazandırmıştır. ÖLÇME; Çalışanların motivasyonunu sağlar. İncelenen konuda iyileştirme gerekliliği konusunda yönlendirir. Yapılan faaliyetlerin verimliliğini, etkililiğini ve etkinliğini ortaya koyar.

7 SKS Kurumsal Yapılanma
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTANE

8 Kalite Yönetim Birimi Kimlerden Oluşur?Faaliyet Alanları Nelerdir?
Kalite Yönetim Direktörü nün sorumluluğundadır. (Bölüm Kalite Sorumluları , Komiteler ) FAALİYETLERİ Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu Anket sonuçlarının değerlendirilmesi Doküman yönetimi Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi Öz değerlendirme sürecinin yönetimi DÖF yönetimi

9 Bölüm kalite sorumlularının görevleri nelerdir?
Bölümleriyle ilgili SKS yi uygulamak Eğitim ihtiyaçlarını kalite yönetim birimine bildirmek Bölüm hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak Bölüm hedeflerine yönelik analizleri kyb bildirmek Kyb: Kalite Yönetim Birimi

10 Bina turları ? Hastanede işleyiş ve fiziksel durum ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacıyla 3 ‘ er aylık periyotlarda yapılır. Kimler görevlidir? Tıbbi hizmet yönetici temsilcisi İdari hizmet yönetici temsilcisi Hemşirelik hizmetleri yönetici temsilcisi Kalite yönetim direktörü Teknik işler sorumlusu

11 Özdeğerlendirme nedir?
İç tetkik Merkezi değerlendirme öncesi,kurumun en az yılda 1 kez önceden planlanmış tarihlerde ilgili birimin bilgisi dahilinde uygunsuzlukları düzeltebilmek için yaptığı denetim.

12 SKS nin 6 temel yapıtaşı nelerdir?
Liderlik ( Yönetimin liderliği) Güvenlik (Hasta Çalışan Güvenliği) Memnuniyet ( Hasta çalışan memnuniyeti) Tam katılım (Tüm çalışanların sürecin içinde yer alması ) Süreç yönetim yaklaşımı ( Tüm süreçlerin dahil edilmesi ) Gelişim (Sürekli gelişim felsefesinin yerleştirilmesi)

13 İndikatör nedir? TDK ya göre G Ö S T E R G E
Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle,o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan araç…. GÖSTERGE YÖNETİMİ 382 Göstergelerin İzlenmesi 385 Bölüm Bazlı Göstergeler 389 Klinik Göstergeler

14 Özdeğerlendirme Sonuçları kim(hangi bölüm) tarafından hangi birime raporlanır?
Kalite Yönetim Direktörü tarafından üst yönetime raporlanır.

15 “Özdeğerlendirme denetimi sırasında odyometri bölümünde hastalara kullanılan dısposıble malzemelerin hekimin istemiyle mevcut dezenfektanda 1 gün bekletilip kurulanarak kullanıma alındığı görülmüştür.”Ancak kurumun Enfeksiyon Kontrol Prosedürü ne aykırı bir durum olduğu tanımlanmıştır. Yukarıdaki bilgi doğrultusunda bu durum aşağıdakilerden hangisi kapsamına girer? Uygunsuzluk Ramak kala olay Beklenmedik olay İş kazası

16 Kanser meydana gelmesi olasılığı yüksektir!
Özellikle Uzun bir zaman süresi içinde alınan radyasyon dozlarının insanlar üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir. Hasta güvenliği açısından değerlendirilmesi yapılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Kanser meydana gelmesi olasılığı yüksektir! Embriyo ve genel gelişmesi üzerindeki etkileri kanıtlanmıştır! Doğurganlık üzerine olumsuz etkileri kanıtlanmıştır! Lösemi meydana gelmesi olası değildir!

17 a) Türk Akreditasyon Kurumu b) Türk Standardları Enstitüsü
Ülkemizde ;”Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek “amacıyla kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a) Türk Akreditasyon Kurumu b) Türk Standardları Enstitüsü c) Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı d) Performans ve Kalite Daire Başkanlığı

18 Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin uygulanmasını hedefleyerek kurulmuş olan, sağlıkta kalite çalışmalarını yapılandıran ve denetleyen resmi otorite aşağıdakilerden hangisidir? TÜRKAK Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Hastane içerisinde bir hasta yakınının bilincinin kapanmasına şahit oldunuz. Duruma en yakın sağlık çalışanı sizsiniz. Acil durum yönetiminiz ne olur? “Hastanın çevresini açar, kendimi tanıtırım. Etrafta doktor yada hemşire var mı diye araştırırım. Sorun yaşamamak için çevredekilere doktor çağırmak için ayrılmam gerektiğini söyler ve olay yerinden hızla uzaklaşırım.” “Hastanın çevresindeki kalabalığa hızla kendimi tanıtır ve hastanın bilinç durumuna bakarım. Bilinç kapalıysa en yakın telefondan “Mavi KOD/2222 “ veririm.” “Hasta yakını yada çevredekilerin tepkisinden çekinirim hemen acil servisi ararım. Hastaya dokunmak beni endişelendirir.” “Hastanın çevresindeki kalabalığa kendimi tanıtır ve en yakın telefondan “BEYAZ KOD/1111 “ veririm.”

20 a) Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.
Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru işlemin yapılmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangi hasta güvenliği kalite standardı uygulamaya alınmıştır? a) Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. b) Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. c) Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. d) Hasta memnuniyeti anketleri uygulanmalıdır.

21 Temizlik prosedürlerinin belirlenmesi
Sağlıkla ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde tek başına en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Temizlik prosedürlerinin belirlenmesi Sterilizasyon işleyiş prosedürünün oluşturulması El Hijyeni Uyumu Sağlanması Enfeksiyon Kontrol Hekimi nin görevlendirilmesi

22 Sistemin eksiklerini değerlendirerek çözümler bulmak
Aşağıdakilerden hangisi “Güvenlik Raporlama Sistemleri “ nin amaçlarından biri değildir? Hasta güvenliği ile ilgili hataların meydana geliş nedenlerinin belirlemek Sistemin eksiklerini değerlendirerek çözümler bulmak Meydana gelen hatalardan ders çıkartmak ve hasta bakımını en iyi şekilde sürdürmektir. Birimlerin ya da kişilerin eksik yönlerini bulmaya çalışmak

23 SORU: Hasta güvenliği komitesi toplantı periyodu hangi şıkta doğru verilmiştir?
Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları ayda 1 kez yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini 6 aylık periyotlarla belirlemelidir. Komite çalışan güvenliği komitesine paralel olarak toplantı periyodu belirler.

24 SORU: Kimlik Bilgilerinin Doğrulanmasında amaç nedir?
Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru işlemin yapılmasının sağlanmasıdır.

25 SORU :Kimlik Bilgilerinin Doğrulanması süreci nasıl yapılır?
Kimlik belirteçleri ile yapılır ve bu bilgiler hasta kol bandında yer almaktadır. Hasta adı soyadı Protokol numarası T.C. kimlik numarası Doğum tarihi Alerjik hastalarda ise sadece ………….kırmızı……………………. renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı,

26 …………………………………………..Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleridir. Hasta Güvenliği

27 Soru :Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar arasında etkili iletişim sağlanması sürecine ait değildir?
Hasta ile ilgili istemlerin yazılı yapılması Kısaltma ve Sembollerin Kullanılmaması ( Kullanılabilecek Kısaltmalar listesi ,! ) Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi Çalışanlar arasında yalnızca sözel iletişimle doğrulama yapılması.

28 SORU: Farmakovijilans nedir?
İlaç rehberi İlaç kullanım koşulları Eczane Günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması"

29 Radyasyon güvenliğinin sağlanması
Amaç :Hasta ve çalışanların sağlık hizmetinden kaynaklanan radyasyon maruziyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır. SORU: SRG13 Çekirdek Nükleer tıp uygulamalarına özgü fiziki koşullar sağlanmalıdır standardı kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğru ölçütlerden biri değildir? Hasta ve yakınlarına yönelik bekleme alanları, radyasyon alanının dışında olmalıdır. Radyoaktif madde alan hastaların kullandığı alanlar ayrılmalıdır. Kullandıkları lavabo ve tuvaletler bağımsız olmalıdır. Radyoaktif madde alan hastaların çıkışları, normal hastane giriş çıkışından yapılır."

30 SORU: SKS versiyon _5 kapsamında SAH03 Ameliyathanede, sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir standardı na göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Sıcaklık ve nem, her ameliyat odasında ayrı ayrı olmamalıdır. Ameliyat odasının sıcaklığı °C olmalıdır, ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre °C arasında ayarlanabilmelidir. Bağıl nem minimum %60, maksimum %100 olmalıdır. Ameliyat odalarının sıcaklık ve nem değerleri gerçekleştirilen ameliyat türlerine göre değil standart ısı aralığına göre düzenlenir.

31 SORU :HHD06 Çekirdek «Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.»kapsamında aşağıdaki hangi değerlendirme ölçütü yanlış verilmiştir? HHD06.01 Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın; fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyeti dikkate alınmalıdır HHD06.04Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır HHD06.05 Tüm hastane çalışanlarına hasta mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir. HHD08 Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta onayı zorunlu değildir.

32 SORU: Hastaların Güvenli Transfer ile ilgili verilen değerlendirme ölçütlerinden hangisi yanlıştır?
SHB13.02 Transfer için uygun ekipman (sedye, tekerlekli sandalye, transport küvöz, yenidoğan arabası gibi) bulunmalı ve kullanılmalıdır. o Kullanılan ekipmanın kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır. SHB13.03 Hastanın transferi bir hasta yakını eşliğinde gerçekleştirilmelidir. SHB13.04 Transfer sırasında hastaya ait gerekli kişisel bilgiler ile bakım sürecine ilişkin bilgiler ilgili sağlık çalışanları tarafından doğru ve tam olarak iletilmelidir. SHB13.05 İlgili çalışanlara hastaların güvenli transferine yönelik eğitim verilmelidir

33 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde tek başına en etkili yöntem nedir?
Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sadece EL HİJYENİnin doğru uygulanması ile çok büyük oranda azaltılabilmektedir. Bu nedenle el hijyeni sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünde tek başına en etkili yöntemdir.


"Öğretim Görevlisi :HÜLYA ER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları