Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ retim Görevlisi :HÜLYA ER 01.01.20161. 1.Bölüm: Neden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon ? Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde; Dünya Sağlık Örgütü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ retim Görevlisi :HÜLYA ER 01.01.20161. 1.Bölüm: Neden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon ? Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde; Dünya Sağlık Örgütü."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ retim Görevlisi :HÜLYA ER 01.01.20161

2 1.Bölüm: Neden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon ? Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde; Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Türkiye’de sağlık alanında hizmet sunan tüm hastanelerde öncelikli olarak standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve akabinde optimum kalite düzeyini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. 19.7.20152

3 SKS hedeflerine ulaşmak için kullanılan 2 önemli araç nelerdir? 1.Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması 2.Ölçüm Kültürünün Yerleştirilmesi 19.7.20153

4 SKS Hasta Güvenliği Hedefleri Nelerdir? 1.Güvenli cerrahi sağlamak. 2.İlaç güvenliğini sağlamak 3.Cihaz Güvenliğinin sağlanması 4.Radyasyon Güvenliğinin sağlanması 5.Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi 6.Güvenlik Raporlama Sisteminin Kurulması 7.Düşmelerin önlenmesi 8.Doğru kimliklendirmenin sağlanması 9.Transfüzyon Güvenliğinin sağlanması 10.Bilgi Güvenliğinin sağlanması 11.Laboratuvar Güvenliğinin sağlanması 12.Tesis Güvenliğinin Sağlanması 13.Hasta Bilgilendirilmesi ve rıza alınmasının sağlanması 19.7.20154

5 SKS Çalışan Güvenliği Hedefleri Nelerdir? 1.Risk analizi sonrası risklerin ortadan kaldırılması/minimizasyonu 2.Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının düzenli yapılması 3.Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı 4.Kesici Delici Alet yaralanma risklerinin azaltılması 5.Enfeksiyonların önlenmesi 6.Tesis güvenliğinin sağlanması 7.Radyasyon güvenliğinin sağlanması 8.Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi 9.Ergonominin sağlanması 10.Gürültünün azaltılması ve gürültüden korunma 11.Psikolojik destek sağlanması 12.Tehlikeli maddelere maruziyetin önlenmesi 19.7.20155

6 Ölçüm Kültürü ne ifade eder?  Ölçmeden iyileştiremezsiniz!!!!  Önce mevcut durum bilinmelidir.  SKS de İndikatör Yönetimi boyutunda Kalite İndikatörleri ölçüm konusunda ciddi bir ivme kazandırmıştır. ÖLÇME;  Çalışanların motivasyonunu sağlar.  İncelenen konuda iyileştirme gerekliliği konusunda yönlendirir.  Yapılan faaliyetlerin verimliliğini, etkililiğini ve etkinliğini ortaya koyar. 19.7.20156

7 SKS Kurumsal Yapılanma 19.7.20157 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTANE

8 Kalite Yönetim Birimi Kimlerden Oluşur?Faaliyet Alanları Nelerdir?  Kalite Yönetim Direktörü nün sorumluluğundadır. (Bölüm Kalite Sorumluları, Komiteler ) FAALİYETLERİ  Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu  Anket sonuçlarının değerlendirilmesi  Doküman yönetimi  Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi  Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi  Öz değerlendirme sürecinin yönetimi  DÖF yönetimi 19.7.20158

9 Bölüm kalite sorumlularının görevleri nelerdir?  Bölümleriyle ilgili SKS yi uygulamak  Eğitim ihtiyaçlarını kalite yönetim birimine bildirmek  Bölüm hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak  Bölüm hedeflerine yönelik analizleri kyb bildirmek  Kyb: Kalite Yönetim Birimi 19.7.20159

10 Bina turları ?  Hastanede işleyiş ve fiziksel durum ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacıyla 3 ‘ er aylık periyotlarda yapılır.  Kimler görevlidir?  Tıbbi hizmet yönetici temsilcisi  İdari hizmet yönetici temsilcisi  Hemşirelik hizmetleri yönetici temsilcisi  Kalite yönetim direktörü  Teknik işler sorumlusu 19.7.201510

11 Özdeğerlendirme nedir?  İç tetkik  Merkezi değerlendirme öncesi,kurumun en az yılda 1 kez önceden planlanmış tarihlerde ilgili birimin bilgisi dahilinde uygunsuzlukları düzeltebilmek için yaptığı denetim. 19.7.201511

12 SKS nin 6 temel yapıtaşı nelerdir? 1.Liderlik ( Yönetimin liderliği) 2.Güvenlik (Hasta Çalışan Güvenliği) 3.Memnuniyet ( Hasta çalışan memnuniyeti) 4.Tam katılım (Tüm çalışanların sürecin içinde yer alması ) 5.Süreç yönetim yaklaşımı ( Tüm süreçlerin dahil edilmesi ) 6.Gelişim (Sürekli gelişim felsefesinin yerleştirilmesi) 19.7.201512

13 İndikatör nedir?  TDK ya göre G Ö S T E R G E  Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle,o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan araç…. 19.7.201513 GÖSTERGE YÖNETİMİ 382 Göstergelerin İzlenmesi 385 Bölüm Bazlı Göstergeler 389 Klinik Göstergeler

14 Özdeğerlendirme Sonuçları kim(hangi bölüm) tarafından hangi birime raporlanır?  Kalite Yönetim Direktörü tarafından üst yönetime raporlanır. 19.7.201514

15  “Özdeğerlendirme denetimi sırasında odyometri bölümünde hastalara kullanılan dısposıble malzemelerin hekimin istemiyle mevcut dezenfektanda 1 gün bekletilip kurulanarak kullanıma alındığı görülmüştür.”Ancak kurumun Enfeksiyon Kontrol Prosedürü ne aykırı bir durum olduğu tanımlanmıştır.  Yukarıdaki bilgi doğrultusunda bu durum aşağıdakilerden hangisi kapsamına girer? a)Uygunsuzluk b)Ramak kala olay c)Beklenmedik olay d)İş kazası 19.7.201515

16  Özellikle Uzun bir zaman süresi içinde alınan radyasyon dozlarının insanlar üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir. Hasta güvenliği açısından değerlendirilmesi yapılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? a)Kanser meydana gelmesi olasılığı yüksektir! b)Embriyo ve genel gelişmesi üzerindeki etkileri kanıtlanmıştır! c)Doğurganlık üzerine olumsuz etkileri kanıtlanmıştır! d)Lösemi meydana gelmesi olası değildir! 19.7.201516

17  Ülkemizde ;”Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek “amacıyla kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a)Türk Akreditasyon Kurumu b)Türk Standardları Enstitüsü c)Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı d)Performans ve Kalite Daire Başkanlığı 19.7.201517

18  Ülkemizde sağlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin uygulanmasını hedefleyerek kurulmuş olan, sağlıkta kalite çalışmalarını yapılandıran ve denetleyen resmi otorite aşağıdakilerden hangisidir? a)TÜRKAK b)Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı c)Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı d)Strateji Geliştirme Başkanlığı 19.7.201518

19  Hastane içerisinde bir hasta yakınının bilincinin kapanmasına şahit oldunuz. Duruma en yakın sağlık çalışanı sizsiniz. Acil durum yönetiminiz ne olur? a)“Hastanın çevresini açar, kendimi tanıtırım. Etrafta doktor yada hemşire var mı diye araştırırım. Sorun yaşamamak için çevredekilere doktor çağırmak için ayrılmam gerektiğini söyler ve olay yerinden hızla uzaklaşırım.” b)“Hastanın çevresindeki kalabalığa hızla kendimi tanıtır ve hastanın bilinç durumuna bakarım. Bilinç kapalıysa en yakın telefondan “Mavi KOD/2222 “ veririm.” c)“Hasta yakını yada çevredekilerin tepkisinden çekinirim hemen acil servisi ararım. Hastaya dokunmak beni endişelendirir.” d)“Hastanın çevresindeki kalabalığa kendimi tanıtır ve en yakın telefondan “BEYAZ KOD/1111 “ veririm.” 19.7.201519

20  Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru işlemin yapılmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangi hasta güvenliği kalite standardı uygulamaya alınmıştır? a)Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. b)Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. c)Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. d)Hasta memnuniyeti anketleri uygulanmalıdır. 19.7.201520

21  Sağlıkla ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde tek başına en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a)Temizlik prosedürlerinin belirlenmesi b)Sterilizasyon işleyiş prosedürünün oluşturulması c)El Hijyeni Uyumu Sağlanması d)Enfeksiyon Kontrol Hekimi nin görevlendirilmesi 19.7.201521

22  Aşağıdakilerden hangisi “Güvenlik Raporlama Sistemleri “ nin amaçlarından biri değildir? a)Hasta güvenliği ile ilgili hataların meydana geliş nedenlerinin belirlemek b)Sistemin eksiklerini değerlendirerek çözümler bulmak c)Meydana gelen hatalardan ders çıkartmak ve hasta bakımını en iyi şekilde sürdürmektir. d)Birimlerin ya da kişilerin eksik yönlerini bulmaya çalışmak 19.7.201522

23 SORU: Hasta güvenliği komitesi toplantı periyodu hangi şıkta doğru verilmiştir?  Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.  Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları ayda 1 kez yapılmalıdır.  Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini 6 aylık periyotlarla belirlemelidir.  Komite çalışan güvenliği komitesine paralel olarak toplantı periyodu belirler. 19.7.201523

24 SORU: Kimlik Bilgilerinin Doğrulanmasında amaç nedir?  Doğru hastaya,  Doğru zamanda,  Doğru işlemin yapılmasının sağlanmasıdır. 19.7.201524

25 SORU :Kimlik Bilgilerinin Doğrulanması süreci nasıl yapılır? Kimlik belirteçleri ile yapılır ve bu bilgiler hasta kol bandında yer almaktadır.  Hasta adı soyadı  Protokol numarası  T.C. kimlik numarası  Doğum tarihi  Alerjik hastalarda ise sadece ………….kırmızı……………………. renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, 19.7.201525

26  …………………………………………..Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleridir.  Hasta Güvenliği 19.7.201526

27 Soru :Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar arasında etkili iletişim sağlanması sürecine ait değildir? 1.Hasta ile ilgili istemlerin yazılı yapılması 2.Kısaltma ve Sembollerin Kullanılmaması ( Kullanılabilecek Kısaltmalar listesi,! ) 3.Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi 4.Çalışanlar arasında yalnızca sözel iletişimle doğrulama yapılması. 19.7.201527

28 SORU: Farmakovijilans nedir? a)İlaç rehberi b)İlaç kullanım koşulları c)Eczane d)Günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması" 19.7.201528

29 Radyasyon güvenliğinin sağlanması  Amaç :Hasta ve çalışanların sağlık hizmetinden kaynaklanan radyasyon maruziyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır. SORU: SRG13 Çekirdek Nükleer tıp uygulamalarına özgü fiziki koşullar sağlanmalıdır standardı kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğru ölçütlerden biri değildir? a)Hasta ve yakınlarına yönelik bekleme alanları, radyasyon alanının dışında olmalıdır. b)Radyoaktif madde alan hastaların kullandığı alanlar ayrılmalıdır. c)Kullandıkları lavabo ve tuvaletler bağımsız olmalıdır. d)Radyoaktif madde alan hastaların çıkışları, normal hastane giriş çıkışından yapılır." 19.7.201529

30 SORU:SKS versiyon _5 kapsamında SAH03 Ameliyathanede, sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir standardı na göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? a)Sıcaklık ve nem, her ameliyat odasında ayrı ayrı olmamalıdır. b)Ameliyat odasının sıcaklığı 20-23 °C olmalıdır, ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmelidir. c)Bağıl nem minimum %60, maksimum %100 olmalıdır. d)Ameliyat odalarının sıcaklık ve nem değerleri gerçekleştirilen ameliyat türlerine göre değil standart ısı aralığına göre düzenlenir. 19.7.201530

31 SORU :HHD06 Çekirdek «Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.»kapsamında aşağıdaki hangi değerlendirme ölçütü yanlış verilmiştir? a)HHD06.01 Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın; fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyeti dikkate alınmalıdır b)HHD06.04Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır c)HHD06.05 Tüm hastane çalışanlarına hasta mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir. d)HHD08 Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta onayı zorunlu değildir. 19.7.201531

32 SORU: Hastaların Güvenli Transfer ile ilgili verilen değerlendirme ölçütlerinden hangisi yanlıştır? a)SHB13.02 Transfer için uygun ekipman (sedye, tekerlekli sandalye, transport küvöz, yenidoğan arabası gibi) bulunmalı ve kullanılmalıdır. o Kullanılan ekipmanın kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır. b)SHB13.03 Hastanın transferi bir hasta yakını eşliğinde gerçekleştirilmelidir. c)SHB13.04 Transfer sırasında hastaya ait gerekli kişisel bilgiler ile bakım sürecine ilişkin bilgiler ilgili sağlık çalışanları tarafından doğru ve tam olarak iletilmelidir. d)SHB13.05 İlgili çalışanlara hastaların güvenli transferine yönelik eğitim verilmelidir 19.7.201532

33 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde tek başına en etkili yöntem nedir?  Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sadece EL HİJYENİnin doğru uygulanması ile çok büyük oranda azaltılabilmektedir.  Bu nedenle el hijyeni sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünde tek başına en etkili yöntemdir. 19.7.201533


"Ö ğ retim Görevlisi :HÜLYA ER 01.01.20161. 1.Bölüm: Neden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon ? Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde; Dünya Sağlık Örgütü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları