Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTA GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTA GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTA GÜVENLİĞİ

2 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Amaç Hastaların sağlık kurumlarında karşılaşabileceği muhtemel riskler ve alınması gereken temel önlemler konusunda bilgi sahibi olmak.

3 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Sağlık kurumlarında hasta güvenliğini tehdit eden riskleri açıklayabilme Hasta güvenliğini tehdit eden riskler için alınması gereken önlemleri etkin bir şekilde nasıl uygulanabileceğini açıklayabilme Hasta güvenliği açısından risk oluşturan durumları etkin bir şekilde nasıl yönetilebileceğini açıklayabilme Öğrenim Hedefleri

4 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Tıpta bazı şeyler asla olmamalıdır; ama vardır. Ameliyatta hasta içerisinde bir cerrahi aletin “UNUTULMASI”, Hastanın dikkatsizlik sonucu “ DÜŞMESİ”, İki hastanın ameliyathanede karışıp “ YANLIŞ AMELİYAT” yapılması yada YANLIŞ KAN TRANSFÜZYONLARI……..

5 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Bu gibi durumlar; Amerika’da yılda 44.000- 98.000 kişinin tıbbı hatalara bağlı öldüğü belirtilene kadar da “olağan” karşılanmıştır. Institute of Medicine’nin Kasım 1999 “To Err Is Human ”

6 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Benzer çalışmalar;  ABD,  İngiltere,  Avusturya’da yapılmış. Bu çalışmalar sonrası “HASTA GÜVENLİĞİ” dönemi başlamıştır.

7 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Hasta güvenliği Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve Sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılmasıdır. National Patient Safety Foundation, July 2003, www.npsf.org /

8 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Hasta Güvenliğinde Temel Hedef Hatalar hastaya ulaşmadan önlemek Önlenebilir hataların ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaktır

9 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) Joint Commission International HASTA GÜVENLİĞİ

10 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ JCI Hasta Güvenliği Hedefleri 2010 Hasta kimliğinin doğru tanımlanması Etkin iletişimin sağlanması Yüksek-riskli ilaçların yönetimi/daha güvenli kullanımını sağlama Cerrahi tedavide yanlış taraf, yanlış hasta, yanlış uygulamaları önlemek Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonları azaltma; uygun el yıkama uygulamaları, Düşmelerin önlenmesi.

11 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ JCI Hasta Güvenliği Hedefleri 2014 Hasta kimliğinin doğrulanması, Ekip içinde etkin iletişimin sağlanması, İlaç güvenliğinin sağlanması, Kurumlardaki hasta güvenliği ile ilgili alarm sistemlerinin iyileştirilmesi, Sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyonların önlenmesi, Hasta güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanması ve önlenmesi ( Düşme, İntihar) Yanlış cerrahi girişimlerin önlenmesi

12 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Türkiye’de hasta güvenliği

13 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Güvenliği Uygulamaları

14 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Hasta Kimliğinin Doğrulanması

15 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Hasta kimliğinin doğrulanması Amaç: Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru işlemin yapılmasının sağlanmasıdır.

16 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Hasta Kimliğinin Doğrulanması Hasta Kimlik doğrulaması; kimlik belirteçleri ile yapılır ve bu bilgiler hasta kol bandında yer almaktadır. Hasta adı soyadı Protokol numarası T.C. kimlik numarası Doğum tarihi

17 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması

18 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması İletişim: En az iki kişi arasındaki her türlü mesaj alışverişi olarak tanımlanabilir ve hasta bakım sürecinin önemli bir bileşenidir. İletişim sürecinde meydana gelen herhangi bir aksaklık, sağlık hizmetlerinin sunumunda da hatalara neden olabilir.

19 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması İletişimde sıklıkla karşılaşılan hata nedenleri Sözel/Telefonla İstem Uygulamaları Kısaltma ve Sembollerin Kullanılması Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi

20 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması Sözel İstem Uygulamaları Nasıl Olmalıdır Sözel istem/ telefonla istem ancak, acil bir durumda, hekim sterilse alınabilir. Sözel ilaç istemleri, ilgili forma yazıldıktan sonra teker teker istemi veren kişiye okunmalıdır. İstemi alan kişi, istemleri açık ve anlaşılır bir şekilde kaydetmeli ve en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.

21 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması Kısaltma ve Sembollerin Kullanımını İstemler okunaklı bir yazı ile yazılmalı, mümkün olduğunca kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örneğin; “.5mg” şeklinde yazılmış bir kısaltmada, 5 rakamının önündeki “. (nokta işareti)” görülmeyerek yanlışlıkla 5 mg ilaç uygulamasına neden olabilmektedir.

22 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması Kısaltma ve Sembollerin Kullanımını Kullanılacak kısaltmalar hastanelerin hazırlamış oldukları kısaltma ve sembollere ilişkin listede yer almalıdır.

23 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

24 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

25 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

26 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Etkin İletişimin Sağlanması Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi Tanının zamanında ve doğru bildiriminin sağlanması amacı ile sonuç alınırken; Hasta kimlik doğrulaması yapılarak bilgiler kaydedilmeli, Kısaltma kullanılmamalı, Sonuç yazıldıktan sonra teker teker sonucu bildiren kişiye okunmalıdır.

27 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç güvenliği

28 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç Güvenliği İlaç güvenliği, Bir ilacın üretim aşamasından Tüketim aşamasına, Hatta ilacın uzun süreli etkilerinin ortaya çıkıp, tamamen vücuttan uzaklaştırıldıktan sonraki sürece kadar devam eden bir kavramdır.

29 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç Güvenliği ABD’de ilaç güvenliği konusunda yapılan çalışmalarda; 1 yıl içinde ilaç hatası : 1.500.000 Zarar gören kişi sayısı : 60.000 Hayatını kaybeden kişi sayısı : 7000

30 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç Güvenliği İlaç uygulama hata nedenleri; Okunaksız el yazısı, Ondalık noktaların doğru kullanılmaması, Kısaltma kullanımı, Yanlış doz, form, süre bilgileri, İlaç istem bilgilerinin yanlış okunması ve kaydedilmesi,

31 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç Güvenliği İlaç uygulama hata nedenleri; Sözel istemlerin doğrulanmaması, İlaçların yanlış hasta poşetine konulması, İlaç- ilaç, ilaç- besin etkileşimine dikkat edilmemesi, İlaç hazırlama, saklama, depolama koşullarının uygunsuzluğu.

32 BEYAZ KOD

33 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç Güvenliği

34 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İlaç Güvenliği İlaç uygulamalarında 8 doğru kuralı 1- Doğru hasta2- Doğru ilaç3- Doğru yol4- Doğru zaman5- Doğru doz6- Doğru form7- Doğru etki8- Doğru kayıt

35 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Transfüzyon güvenliği

36 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Transfüzyon güvenliği Kan/ kan ürünleri transfüzyonu işlemlerinin bilimsel kriterlere uygun ve komplikasyonsuz olarak yapılması şeklinde tanımlanabilir.

37 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Transfüzyon Güvenliği Hasta kimlik bilgileri Kan ve/veya kan ürününün türü Kan grubu Kan transfüzyon miktarı Çapraz karşılaştırma test sonucu Ürünün planlanan veriliş süresi iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır

38 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Transfüzyon Güvenliği Transfüzyonun ilk 15 dakikası 2 ml/dk hızla başlanır ve reaksiyon yok ise 4 ml/dk hıza çıkarılır. Transfüzyon boyunca Her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenir ve kaydedilir.

39 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Düşmelerin Önlenmesi

40 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Düşmelerin Önlenmesi Düşmeler özellikle hastada meydana gelebilecek olumsuz durumlar ve hasta bakım maliyetindeki artış açısından önemlidir. 2008-2009 yılları arasında İngiltere’de yapılan bir çalışmada 285.000 düşme olayı. 83 ölüm1400 kırık

41 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Düşmelerin Önlenmesi Düşme riskinin önlenmesi amacı ile hastalar bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilir, Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınır.

42 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Düşmelerin Önlenmesi Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği

43 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Radyasyon Güvenliği

44 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Radyasyon Güvenliği Radyasyon; enerjinin ortamda parçacık ya da elektromanyetik dalgalar şeklinde yol almasıdır.

45 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Radyasyon Güvenliği İyonize ışınlar, canlılarda moleküler ve hücresel düzeylerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere çeşitli değişikliklere yol açarlar. Radyasyon ne kadar düşük dozda olursa olsun ileride kanser gibi bir sağlık sorunları oluşumuna neden olabilir.

46 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Radyasyon Güvenliği Hastaları Radyasyonunu Olumsuz Etkilerinden Korumak İçin Hastalar görüntüleme ünitesine tek tek alınmalı, Hastanın koruyucu donanım kullanması sağlanmalı, Hastanın sadece çekim yapılacak bölgesi ışınlanmalı, ;

47 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Radyasyon Güvenliği Hastaları Radyasyonunu Olumsuz Etkilerinden Korumak İçin Radyasyon uygulamaları yapılırken görüntüleme ünitesinin kapılarının kapalı olmasına dikkat edilmeli, Hasta yakınları gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmamalı, Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir.

48 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonları azaltma; uygun el yıkama uygulamaları

49 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Sağlık Hizmetine Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sadece el hijyeninin doğru uygulanması ile çok büyük oranda azaltılabilmektedir. Bu nedenle el hijyeni sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünde tek başına en etkili yöntemdir.

50 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Sağlık Hizmetine Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması Bu nedenle hastanemizde; El hijyeni ve önemi ile ilgili farkındalığı arttırmak adına eğitimler verilmekte, afiş ve posterler asılmakta, El hijyeni malzemeleri kolaylıkla temin edilebilmektedir.

51 ENDOKRİN SİSTEMHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Sağlık Hizmetine Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması ege

52 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Cerrahi Tedavide Yanlış Taraf, Yanlış Hasta, Yanlış Uygulamaları Önlemek ( Güvenli Cerrahi)

53 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenli Cerrahi Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre yılda; 234 milyon ameliyat yapılmakta, Yapılan ameliyatların 7 milyonunda ameliyatla ilişkili komplikasyon, 1 milyonunda ise ameliyatla ilişkili ölüm görülmektedir.

54 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenli Cerrahi Cerrahi işlemlerin daha güvenli hale gelmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesi geliştirildi. «Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi» hazırlandı.

55 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenli Cerrahi Proje kapsamında 25 ülkede, 3000’den fazla hastanede «Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi» kullanılmaya başlanmıştır.

56 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenli Cerrahi 2009 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemiz şartlarına uygun olarak «Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” düzenlenmiştir.

57 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenli Cerrahi

58 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenli Cerrahi

59 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Güvenlik Raporlama Sistemleri (Olay Bildirimleri)

60 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Olay Bildirimleri Amaç; Hasta güvenliği ile ilgili hataların meydana geliş nedenlerinin belirlemek, Olayın oluş nedenlerine yönelik araştırma ve analizler yapmak, Sistemin eksiklerini değerlendirerek çözümler bulmak, Meydana gelen hatalardan ders çıkartmak ve hasta bakımını en iyi şekilde sürdürmektir.

61 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Olay Bildirimleri Amaç: Birimlerin yada kişilerin eksik yönlerini bulmaya çalışmak yada Cezalandırmak değildir.

62 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Olay Bildirimleri

63 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Olay Bildirimleri

64 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ulusal Renkli Kodlar (Acil Durum Yönetimi)

65 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Renkli kod uygulamaları; sağlık kurumlarında var olması öngörülen risklerin tespit edilmesi, o risklere yönelik önlemlerin alınması ve risk yönetiminin sağlanması için hazırlanmış acil durum uyarı sistemleridir.

66 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ulusal Renkli Kodlar (Acil Durum Yönetimi) Acil durum uyarı sistemleridir Acil durumlara hazırlıklı olmayı sağlar Hastane çalışanlarını haberdar eder Risk durumunda iletişim kolaylığı sağlar Kısa ve net mesaj verir Zaman kazandırır Panik oluşmasına engel olur Hasta ve çalışan güvenliğini sağlar

67 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ulusal Renkli Kodlar (Acil Durum Yönetimi) BEYAZ KOD (1111) Hastanemizde hasta/ hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel veya sözlü saldırı ve cinsel taciz durumlarına uygulanan alam sistemidir.

68 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ulusal Renkli Kodlar (Acil Durum Yönetimi) PEMBE KOD (3333) Hastanemizde bulunan bebek/ çocuk kaçırma girişimi veya durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim sistemidir

69 HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ulusal Renkli Kodlar (Acil Durum Yönetimi) MAVİ KOD (2222) Mavi Kod; Hasta veya hastanemizde bulunan kişilerde, temel yaşam fonksiyonlarının risk altında olması veya durması halinde bireylere gerekli müdahalelerin (CPR) en kısa sürede, doğru ve güvenli yapılabilmesi için uygulanan bir alarm sistemidir.

70 MAVİ KOD TEŞEKKÜRLER


"HASTA GÜVENLİĞİHEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTA GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları